WoHo Berlin

Mad landskap og arkitekter vant en internasjonal konkurranse om å designe et vertikalt bykvartal i Kreuzberg, Berlin. Plankonseptet utgår fra Berlins tradisjonelle kvartalsstruktur der innergårder danner skjermete byrom i motsetning til de travle gatene. Med snarveier mellom innergårdene kobles byrommene sammen som i sin tur skaper en verden av variasjon i opplevelse, funksjon og skala - et grunnlag for oppdagerglede mitt i storbyen!

Tema:
Multifonksjonsbygg, Offentlig, Takhager
Sted
Berlin
Areal:
ca. 3,0 daa
Status:
1. premie konkurranse
Material:
Oppdragsgiver:
UTB project management GmbH
Samarbeidspartner:
Mad Arkitekter, Wenzel + Wenzel, Degree of Freedom, Vill Energi, Brand+

Info

Kontaktperson
Niklas Mayr
Landskapsarkitekt mnla
Team
Niklas Mayr, Elin Henricson
Bildekredittering
Miljøambisjoner
Dokumenter
Dokumenter

WoHo Berlin

Mad landskap og arkitekter vant en internasjonal konkurranse om å designe et vertikalt bykvartal i Kreuzberg, Berlin. Plankonseptet utgår fra Berlins tradisjonelle kvartalsstruktur der innergårder danner skjermete byrom i motsetning til de travle gatene. Med snarveier mellom innergårdene kobles byrommene sammen som i sin tur skaper en verden av variasjon i opplevelse, funksjon og skala - et grunnlag for oppdagerglede mitt i storbyen!

Tema:
Multifonksjonsbygg, Offentlig, Takhager
Sted
Berlin
Areal:
ca. 3,0 daa
Status:
1. premie konkurranse
Material:
Oppdragsgiver:
UTB project management GmbH
Samarbeidspartner:
Mad Arkitekter, Wenzel + Wenzel, Degree of Freedom, Vill Energi, Brand+

Woho er et annerledes høyhus med et mangfoldig innhold. I dette prosjektet står både klimamessige hensyn og sosial bærekraft sentralt. Prosjektet skal bli et bruksbygg hvor beboerne, brukerne og nabolag står i fokus. Det vil ha en utpreget sosial profil, og vil på mange måter bli en hel liten bydel i seg selv. Høyhuset skal etter planen kunne huse en rekke funksjoner, som for eksempel boligkollektiv, leiligheter (eie og –utleie), sosialboliger, studentboliger og selveierboliger, barnehage, kulturskole, bakeri, verksted, næring og flere offentlig tilgjengelige arenaer både utvendig og inne i selve bygget.

Prosjektet Woho er planlagt å bli 98 meter høyt, med 29 etasjer, og vil med det bli Tysklands høyeste trehus. Ved å bryte opp bygget i flere mindre volumer med ulik høyde tilpasses bygget nabobebyggelsen og eksisterende gateløp, og skaper en gjenkjennelig skala selv om man bygger høyt. Mellom byggene oppstår det ulike byrom som kobles til omkringliggende parker og gateløp, som sammen med en aktivitetsfokusert første etasje inviterer byen inn. En utvendig offentlig trapp kobler bygulvet til flere av takterrassene i prosjektet, og dette understøtter denne tanken. Med uterom i ulike himmelretninger, nivåer og størrelser dannes et nettverk av byrom som tilbyr variasjon i opplevelse og bruk.

I dag er stedet til stor grad en samling av bilverksteder med funksjonelt helstøpt betonggulv, røde teglfasader og fargerike vimpler mellom husene. Materialene gjenbrukes sa langt som mulig for å støpe et sammenhengende bygulv av gjenbruksbetong møblert med opphold- og lekeelement i tre og tegl.

Info

Kontaktperson
Niklas Mayr
Landskapsarkitekt mnla
Team
Niklas Mayr, Elin Henricson
Miljøambisjoner

WoHo Berlin

Mad landskap og arkitekter vant en internasjonal konkurranse om å designe et vertikalt bykvartal i Kreuzberg, Berlin. Plankonseptet utgår fra Berlins tradisjonelle kvartalsstruktur der innergårder danner skjermete byrom i motsetning til de travle gatene. Med snarveier mellom innergårdene kobles byrommene sammen som i sin tur skaper en verden av variasjon i opplevelse, funksjon og skala - et grunnlag for oppdagerglede mitt i storbyen!

Woho er et annerledes høyhus med et mangfoldig innhold. I dette prosjektet står både klimamessige hensyn og sosial bærekraft sentralt. Prosjektet skal bli et bruksbygg hvor beboerne, brukerne og nabolag står i fokus. Det vil ha en utpreget sosial profil, og vil på mange måter bli en hel liten bydel i seg selv. Høyhuset skal etter planen kunne huse en rekke funksjoner, som for eksempel boligkollektiv, leiligheter (eie og –utleie), sosialboliger, studentboliger og selveierboliger, barnehage, kulturskole, bakeri, verksted, næring og flere offentlig tilgjengelige arenaer både utvendig og inne i selve bygget.

Prosjektet Woho er planlagt å bli 98 meter høyt, med 29 etasjer, og vil med det bli Tysklands høyeste trehus. Ved å bryte opp bygget i flere mindre volumer med ulik høyde tilpasses bygget nabobebyggelsen og eksisterende gateløp, og skaper en gjenkjennelig skala selv om man bygger høyt. Mellom byggene oppstår det ulike byrom som kobles til omkringliggende parker og gateløp, som sammen med en aktivitetsfokusert første etasje inviterer byen inn. En utvendig offentlig trapp kobler bygulvet til flere av takterrassene i prosjektet, og dette understøtter denne tanken. Med uterom i ulike himmelretninger, nivåer og størrelser dannes et nettverk av byrom som tilbyr variasjon i opplevelse og bruk.

I dag er stedet til stor grad en samling av bilverksteder med funksjonelt helstøpt betonggulv, røde teglfasader og fargerike vimpler mellom husene. Materialene gjenbrukes sa langt som mulig for å støpe et sammenhengende bygulv av gjenbruksbetong møblert med opphold- og lekeelement i tre og tegl.

Info

Prosjektleder
Niklas Mayr
Landskapsarkitekt mnla
Team:
Niklas Mayr, Elin Henricson
Miljøambisjoner:
Dokumenter
Tema:
Bolig
Urbanisme, by- og stedsutvikling, sentrumsfortetting
Kultur
Næring og industri
Næring og industri
Sted:
Berlin
Areal:
ca. 3,0 daa
Status:
1. premie konkurranse
Oppdragsgiver:
UTB project management GmbH
Material:
Samarbeidspartner:
Mad Arkitekter, Wenzel + Wenzel, Degree of Freedom, Vill Energi, Brand+
Next
Previous
No items found.

WoHo Berlin

Mad landskap og arkitekter vant en internasjonal konkurranse om å designe et vertikalt bykvartal i Kreuzberg, Berlin. Plankonseptet utgår fra Berlins tradisjonelle kvartalsstruktur der innergårder danner skjermete byrom i motsetning til de travle gatene. Med snarveier mellom innergårdene kobles byrommene sammen som i sin tur skaper en verden av variasjon i opplevelse, funksjon og skala - et grunnlag for oppdagerglede mitt i storbyen!

Sted:
Berlin
Areal
ca. 3,0 daa
Status:
1. premie konkurranse
Oppdragsgiver:
UTB project management GmbH
Material:

WoHo Berlin

Mad landskap og arkitekter vant en internasjonal konkurranse om å designe et vertikalt bykvartal i Kreuzberg, Berlin. Plankonseptet utgår fra Berlins tradisjonelle kvartalsstruktur der innergårder danner skjermete byrom i motsetning til de travle gatene. Med snarveier mellom innergårdene kobles byrommene sammen som i sin tur skaper en verden av variasjon i opplevelse, funksjon og skala - et grunnlag for oppdagerglede mitt i storbyen!

Woho er et annerledes høyhus med et mangfoldig innhold. I dette prosjektet står både klimamessige hensyn og sosial bærekraft sentralt. Prosjektet skal bli et bruksbygg hvor beboerne, brukerne og nabolag står i fokus. Det vil ha en utpreget sosial profil, og vil på mange måter bli en hel liten bydel i seg selv. Høyhuset skal etter planen kunne huse en rekke funksjoner, som for eksempel boligkollektiv, leiligheter (eie og –utleie), sosialboliger, studentboliger og selveierboliger, barnehage, kulturskole, bakeri, verksted, næring og flere offentlig tilgjengelige arenaer både utvendig og inne i selve bygget.

Prosjektet Woho er planlagt å bli 98 meter høyt, med 29 etasjer, og vil med det bli Tysklands høyeste trehus. Ved å bryte opp bygget i flere mindre volumer med ulik høyde tilpasses bygget nabobebyggelsen og eksisterende gateløp, og skaper en gjenkjennelig skala selv om man bygger høyt. Mellom byggene oppstår det ulike byrom som kobles til omkringliggende parker og gateløp, som sammen med en aktivitetsfokusert første etasje inviterer byen inn. En utvendig offentlig trapp kobler bygulvet til flere av takterrassene i prosjektet, og dette understøtter denne tanken. Med uterom i ulike himmelretninger, nivåer og størrelser dannes et nettverk av byrom som tilbyr variasjon i opplevelse og bruk.

I dag er stedet til stor grad en samling av bilverksteder med funksjonelt helstøpt betonggulv, røde teglfasader og fargerike vimpler mellom husene. Materialene gjenbrukes sa langt som mulig for å støpe et sammenhengende bygulv av gjenbruksbetong møblert med opphold- og lekeelement i tre og tegl.

Info

Kontaktperson:
Niklas Mayr
Landskapsarkitekt mnla
Team:
Niklas Mayr, Elin Henricson
Miljøambisjoner:
Dokumenter
Dokumentnavn explain to you mistaken
Tema:
Næring og industri
Sentrumsfortetting
Bolig
Offentlig
Sted:
Berlin
Areal:
ca. 3,0 daa
Status:
1. premie konkurranse
Oppdragsgiver:
UTB project management GmbH
Material
Bildekredittering:
Samarbeidspartner:
Mad Arkitekter, Wenzel + Wenzel, Degree of Freedom, Vill Energi, Brand+