Nygårdsgaten 91-93

Hovedkonseptet for det nye kontorbygget er å aktivisere bygulvet og lage en naturlig flyt igjennom og rundt bygget med mulighet for sambruk mellom de ulike virksomhetene i området. Samtidig understreker vi også viktigheten av at bygulvet blir utformet som en ny destinasjon i seg selv. Nygårdsgaten 91-93 vil bli det bygget som knytter området sammen. Det vil bli det første bygget man møter i bykjernen når man tar bybane i fra flyplassen. Bygget vil stå som en del av en inngangsport til Bergen sentrum, sammen med Media City på andre siden av veien.

Tema:
Kontor
Sted
Bergen
Areal:
17 500 m²
Status:
Konkurranse
Material:
Oppdragsgiver:
Entra
Samarbeidspartner:

I en tid der nettverksbygging og samarbeid blir en stadig mer avgjørende del av moderne virksomheter blir arbeidsplassen i større grad en sosial arena. En plass å knytte kontakter på, en plass for spontane og uventede møter – både mellom mennesker og virksomheter. I samme grad som dette gjelder for arbeidsplasser gjelder det og for byen og utvikling av nærområder. Prosjektet fokuserer på å oppnå en interaksjon på tvers av de ulike byggene og ikke minst at byggenes mellomrom utformes på en slik måte at det gir noe tilbake til omgivelsene og miljøet.

Info

Kontaktperson
Celia Glanfield
Arkitekt mnal & fagleder Bergen / Stavanger
Team
Karl Sarkis, Maxime Rousse, Martin Kovar, Sveinung Grøneng Havn
Bildekredittering
Miljøambisjoner
Dokumenter
Dokumenter

Nygårdsgaten 91-93

Hovedkonseptet for det nye kontorbygget er å aktivisere bygulvet og lage en naturlig flyt igjennom og rundt bygget med mulighet for sambruk mellom de ulike virksomhetene i området. Samtidig understreker vi også viktigheten av at bygulvet blir utformet som en ny destinasjon i seg selv. Nygårdsgaten 91-93 vil bli det bygget som knytter området sammen. Det vil bli det første bygget man møter i bykjernen når man tar bybane i fra flyplassen. Bygget vil stå som en del av en inngangsport til Bergen sentrum, sammen med Media City på andre siden av veien.

Tema:
Kontor
Sted
Bergen
Areal:
17 500 m²
Status:
Konkurranse
Material:
Oppdragsgiver:
Entra
Samarbeidspartner:

Info

Kontaktperson
Celia Glanfield
Arkitekt mnal & fagleder Bergen / Stavanger
Team
Karl Sarkis, Maxime Rousse, Martin Kovar, Sveinung Grøneng Havn
Miljøambisjoner

Nygårdsgaten 91-93

Hovedkonseptet for det nye kontorbygget er å aktivisere bygulvet og lage en naturlig flyt igjennom og rundt bygget med mulighet for sambruk mellom de ulike virksomhetene i området. Samtidig understreker vi også viktigheten av at bygulvet blir utformet som en ny destinasjon i seg selv. Nygårdsgaten 91-93 vil bli det bygget som knytter området sammen. Det vil bli det første bygget man møter i bykjernen når man tar bybane i fra flyplassen. Bygget vil stå som en del av en inngangsport til Bergen sentrum, sammen med Media City på andre siden av veien.

I en tid der nettverksbygging og samarbeid blir en stadig mer avgjørende del av moderne virksomheter blir arbeidsplassen i større grad en sosial arena. En plass å knytte kontakter på, en plass for spontane og uventede møter – både mellom mennesker og virksomheter. I samme grad som dette gjelder for arbeidsplasser gjelder det og for byen og utvikling av nærområder. Prosjektet fokuserer på å oppnå en interaksjon på tvers av de ulike byggene og ikke minst at byggenes mellomrom utformes på en slik måte at det gir noe tilbake til omgivelsene og miljøet.

Info

Prosjektleder
Celia Glanfield
Arkitekt mnal & fagleder Bergen / Stavanger
Team:
Karl Sarkis, Maxime Rousse, Martin Kovar, Sveinung Grøneng Havn
Miljøambisjoner:
Dokumenter
Tema:
Bolig
Urbanisme, by- og stedsutvikling, sentrumsfortetting
Kultur
Næring og industri
Næring og industri
Sted:
Bergen
Areal:
17 500 m²
Status:
Konkurranse
Oppdragsgiver:
Entra
Material:
Samarbeidspartner:
Next
Previous
No items found.

Nygårdsgaten 91-93

Hovedkonseptet for det nye kontorbygget er å aktivisere bygulvet og lage en naturlig flyt igjennom og rundt bygget med mulighet for sambruk mellom de ulike virksomhetene i området. Samtidig understreker vi også viktigheten av at bygulvet blir utformet som en ny destinasjon i seg selv. Nygårdsgaten 91-93 vil bli det bygget som knytter området sammen. Det vil bli det første bygget man møter i bykjernen når man tar bybane i fra flyplassen. Bygget vil stå som en del av en inngangsport til Bergen sentrum, sammen med Media City på andre siden av veien.

Sted:
Bergen
Areal
17 500 m²
Status:
Konkurranse
Oppdragsgiver:
Entra
Material:

Nygårdsgaten 91-93

Hovedkonseptet for det nye kontorbygget er å aktivisere bygulvet og lage en naturlig flyt igjennom og rundt bygget med mulighet for sambruk mellom de ulike virksomhetene i området. Samtidig understreker vi også viktigheten av at bygulvet blir utformet som en ny destinasjon i seg selv. Nygårdsgaten 91-93 vil bli det bygget som knytter området sammen. Det vil bli det første bygget man møter i bykjernen når man tar bybane i fra flyplassen. Bygget vil stå som en del av en inngangsport til Bergen sentrum, sammen med Media City på andre siden av veien.

I en tid der nettverksbygging og samarbeid blir en stadig mer avgjørende del av moderne virksomheter blir arbeidsplassen i større grad en sosial arena. En plass å knytte kontakter på, en plass for spontane og uventede møter – både mellom mennesker og virksomheter. I samme grad som dette gjelder for arbeidsplasser gjelder det og for byen og utvikling av nærområder. Prosjektet fokuserer på å oppnå en interaksjon på tvers av de ulike byggene og ikke minst at byggenes mellomrom utformes på en slik måte at det gir noe tilbake til omgivelsene og miljøet.

Info

Kontaktperson:
Celia Glanfield
Arkitekt mnal & fagleder Bergen / Stavanger
Team:
Karl Sarkis, Maxime Rousse, Martin Kovar, Sveinung Grøneng Havn
Miljøambisjoner:
Dokumenter
Dokumentnavn explain to you mistaken
Tema:
Næring og industri
Kontor
Sted:
Bergen
Areal:
17 500 m²
Status:
Konkurranse
Oppdragsgiver:
Entra
Material
Bildekredittering:
Samarbeidspartner: