Nydalsveien 36–38

Nydalsveien 36–38 er et prosjekt med høye ambisjoner for nærmiljø og byutvikling i Nydalen, hvor nabolag, landskap og bokvalitet spiller hovedrollene. Her har Mad arkitekter på oppdrag for Storebrand Eiendom utviklet et illustrasjonsprosjekt for et nytt bykvartal i hjertet av Nydalen, og vært plankonsulent for reguleringsplanen.

Tema:
Stedsutvikling, regulering, bolig, næring
Sted
Oslo
Areal:
25.000 m2 BRA
Status:
Under regulering
Material:
Tegl, puss
Oppdragsgiver:
Storebrand
Samarbeidspartner:
Grindaker landskapsarkitekter, Rambøll

Dette prosjektet tar byens knutepunktstrategi et skritt videre ved å definere Gullhaug torg som et bydelssentrum i Nydalen. Den svært sentrale plasseringen ved Gullhaug torg og Nydalen T-banestasjon gjør at denne tomten fortjener et byromskapende kvartal med det som hører til av attraktive næringsarealer, boliger med høy bokvalitet, grønne utearealer og urbane kvaliteter.

 

Dagens bebyggelse på tomta er innadvendt, omkranset av bilplasser og avstandsgrønt, og i liten grad egnet for å møte ambisjonene om å gjøre Nydalen til en attraktiv og mangfoldig bydel med urbane kvaliteter, utadrettede og åpne fasader. For å bidra til og tilrettelegge for bylivet rundt, har vi utviklet et klassisk bykvartal som knytter de viktigste offentlige byrommene i Nydalen sammen. Planforslaget rydder opp i gatestrukturen, og legger til rette for gode offentlige rom og grøntarealer.

 

Prosjektet skaper grunnlag for et kjærkomment tilskudd av boliger og grøntarealer i hjertet av Nydalen, som fremdeles er sterkt preget av næringsparkperioden fra 1980- og 90-tallet. Bykvartalet i Nydalsveien 36–38 er et prosjekt som i størst mulig grad samsvarer med de overordnede føringer og prinsipper som ligger til grunn for planlegging i området.

Info

Kontaktperson
Kurt Singstad
Arkitekt mnal & partner
Team
Ingvild Bodsberg Stræte, Martina Ellsel, Atdhe Illyrian Belegu, Ingrid Danielsen, Kurt Singstad m.fl.
Bildekredittering
Miljøambisjoner
Prosjektet skal sertifiseres innen Breeam-Nor, Svanemerkeordningen eller tilsvarende miljøsertifiseringsordning
Dokumenter
Dokumenter

Nydalsveien 36–38

Nydalsveien 36–38 er et prosjekt med høye ambisjoner for nærmiljø og byutvikling i Nydalen, hvor nabolag, landskap og bokvalitet spiller hovedrollene. Her har Mad arkitekter på oppdrag for Storebrand Eiendom utviklet et illustrasjonsprosjekt for et nytt bykvartal i hjertet av Nydalen, og vært plankonsulent for reguleringsplanen.

Tema:
Stedsutvikling, regulering, bolig, næring
Sted
Oslo
Areal:
25.000 m2 BRA
Status:
Under regulering
Material:
Tegl, puss
Oppdragsgiver:
Storebrand
Samarbeidspartner:
Grindaker landskapsarkitekter, Rambøll

Info

Kontaktperson
Kurt Singstad
Arkitekt mnal & partner
Team
Ingvild Bodsberg Stræte, Martina Ellsel, Atdhe Illyrian Belegu, Ingrid Danielsen, Kurt Singstad m.fl.
Miljøambisjoner
Prosjektet skal sertifiseres innen Breeam-Nor, Svanemerkeordningen eller tilsvarende miljøsertifiseringsordning

Nydalsveien 36–38

Nydalsveien 36–38 er et prosjekt med høye ambisjoner for nærmiljø og byutvikling i Nydalen, hvor nabolag, landskap og bokvalitet spiller hovedrollene. Her har Mad arkitekter på oppdrag for Storebrand Eiendom utviklet et illustrasjonsprosjekt for et nytt bykvartal i hjertet av Nydalen, og vært plankonsulent for reguleringsplanen.

Info

Prosjektleder
Kurt Singstad
Arkitekt mnal & partner
Team:
Ingvild Bodsberg Stræte, Martina Ellsel, Atdhe Illyrian Belegu, Ingrid Danielsen, Kurt Singstad m.fl.
Miljøambisjoner:
Prosjektet skal sertifiseres innen Breeam-Nor, Svanemerkeordningen eller tilsvarende miljøsertifiseringsordning
Dokumenter
Tema:
Bolig
Urbanisme, by- og stedsutvikling, sentrumsfortetting
Kultur
Næring og industri
Næring og industri
Sted:
Oslo
Areal:
25.000 m2 BRA
Status:
Under regulering
Oppdragsgiver:
Storebrand
Material:
Tegl, puss
Samarbeidspartner:
Grindaker landskapsarkitekter, Rambøll
Next
Previous
No items found.

Nydalsveien 36–38

Nydalsveien 36–38 er et prosjekt med høye ambisjoner for nærmiljø og byutvikling i Nydalen, hvor nabolag, landskap og bokvalitet spiller hovedrollene. Her har Mad arkitekter på oppdrag for Storebrand Eiendom utviklet et illustrasjonsprosjekt for et nytt bykvartal i hjertet av Nydalen, og vært plankonsulent for reguleringsplanen.

Sted:
Oslo
Areal
25.000 m2 BRA
Status:
Under regulering
Oppdragsgiver:
Storebrand
Material:
Tegl, puss

Nydalsveien 36–38

Nydalsveien 36–38 er et prosjekt med høye ambisjoner for nærmiljø og byutvikling i Nydalen, hvor nabolag, landskap og bokvalitet spiller hovedrollene. Her har Mad arkitekter på oppdrag for Storebrand Eiendom utviklet et illustrasjonsprosjekt for et nytt bykvartal i hjertet av Nydalen, og vært plankonsulent for reguleringsplanen.

Dette prosjektet tar byens knutepunktstrategi et skritt videre ved å definere Gullhaug torg som et bydelssentrum i Nydalen. Den svært sentrale plasseringen ved Gullhaug torg og Nydalen T-banestasjon gjør at denne tomten fortjener et byromskapende kvartal med det som hører til av attraktive næringsarealer, boliger med høy bokvalitet, grønne utearealer og urbane kvaliteter.

 

Dagens bebyggelse på tomta er innadvendt, omkranset av bilplasser og avstandsgrønt, og i liten grad egnet for å møte ambisjonene om å gjøre Nydalen til en attraktiv og mangfoldig bydel med urbane kvaliteter, utadrettede og åpne fasader. For å bidra til og tilrettelegge for bylivet rundt, har vi utviklet et klassisk bykvartal som knytter de viktigste offentlige byrommene i Nydalen sammen. Planforslaget rydder opp i gatestrukturen, og legger til rette for gode offentlige rom og grøntarealer.

 

Prosjektet skaper grunnlag for et kjærkomment tilskudd av boliger og grøntarealer i hjertet av Nydalen, som fremdeles er sterkt preget av næringsparkperioden fra 1980- og 90-tallet. Bykvartalet i Nydalsveien 36–38 er et prosjekt som i størst mulig grad samsvarer med de overordnede føringer og prinsipper som ligger til grunn for planlegging i området.

Info

Kontaktperson:
Kurt Singstad
Arkitekt mnal & partner
Team:
Ingvild Bodsberg Stræte, Martina Ellsel, Atdhe Illyrian Belegu, Ingrid Danielsen, Kurt Singstad m.fl.
Miljøambisjoner:
Prosjektet skal sertifiseres innen Breeam-Nor, Svanemerkeordningen eller tilsvarende miljøsertifiseringsordning
Dokumenter
Dokumentnavn explain to you mistaken
Tema:
Næring og industri
Stedsutvikling
Bolig
Næring
Regulering
Sted:
Oslo
Areal:
25.000 m2 BRA
Status:
Under regulering
Oppdragsgiver:
Storebrand
Material
Tegl, puss
Bildekredittering:
Samarbeidspartner:
Grindaker landskapsarkitekter, Rambøll