Dokken

Mad arkitekter har sammen med Asplan Viak, Probiz og Casagrande Laboratory utarbeidet en visjon for det sentrale havneområdet Dokken i Bergen. Utfordringen Bergen kommune presenterte for oss var: «byen skal utvikle en ny og bærekraftig bydel som en utvidelse av Bergen sentrum. Hva er identiteten til den nye bydelen? Hvordan skal vi sikre økonomisk, miljømessig og sosial bærekraft? Hvordan kan vi legge til rette for at det blir en levende, vital og interessant del av byen for alle?»

Tema:
Urbanisme og byutvikling, næring
Sted
2020
Areal:
Status:
Paralelloppdrag
Material:
Oppdragsgiver:
Bergen Kommune
Samarbeidspartner:
Asplan Viak, Casagrande Laboratory, ProBiz

Vi ferdigstilte i september 2020 visjonen «Ut mot havet» som et svar på kommunens utfordringer. Her presenteres en fremtidsrettet bydel som viser hvordan dagens asfalterte havneområde over tid kan utvikles til en levende og fremtidsrettet bydel. Vi har lagt vekt på at bydelen skal ha en identitet som springer ut fra Dokkens og Bergens egenart, som fjerner dagens stengsler og barrierer, og som kobler sentrum mot fjorden. Bergen må bruke denne muligheten til å åpne byen mot havet, rive gjerdene, få bort bilene, og invitere inn til et rikt byliv for alle. Vi viser i studien hvordan ulike nabolag kan utvikles i symbiose med tilstøtende byområder. Bydelens identitet kan på denne måten utvikles fra Bergens eget «gen-materiale», inspireres og farges av byens egenart og særpreg. Kanskje kan hele Dokken bli en trhus-bydel? Både smaug og allmenninger, småhus og brygger finner sin plass i den nye bydelen. Og mye grønt, både i form av nye parker, grøntdrag, allmenninger og ikke minst nye øyer. Vi har foreslått et helt lite øylandskap bestående av flytene og konstruerte øyer. Både øyene og bebyggelsen på disse er planlagt som gjenbruksprosjekter – hvor alle råstoffer og byggematerialer skal bestå av gjenbruk av restmaterialer og avfall.

Sentralt i den nye bydelen er plasseringen av det nye Akvariet i Bergen. Akvariet har i lengre tid vært på leting etter en ny lokalisering, og en bedre lokalisering enn midt i hjertet av hav-bydelen Dokken skal man lete lenge etter! Akvariet skal være mer enn en kulturinstitusjon. Det skal bli et utstillingsvindu og en portal mot en verden som til daglig er skjult for oss: Havet og livet under vann. Den moderne Havbyen skal være tilgjengelig for hele Bergen, og skape nabolag som blir gode å bo i for de nye beboerne. Den skal også tilrettelegge for fremtidens maritime næringsliv hvor Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet sammen med Akvariet kan danne grunnlaget for utviklingen i den nye bydelen. Et viktig element i vår visjon er å utvikle et område som kan befeste Bergen som den viktigste nasjonale Havbyen, som gjør at Bergen kan bli et geopolitisk senter regionalt for alt som har med havet å gjøre. Sosial bærekraft blir en stadig viktigere faktor i moderne byutvikling. Mange store havnefront-utbygginger de siste 10-årene har blitt tatt i bruk av de mest kjøpesterke i boligmarkedet. På Dokken er det kommunen som eier tomtearealet. Dermed ligger det til rette for å utvikle den manglede tredje boligsektoren, og sørge for at Dokken virkelig blir en bydel for alle.

Info

Kontaktperson
Kurt Singstad
Arkitekt mnal & partner
Team
Kurt Singstad, Emil Pira, Vilhjalmur Levi Egilsson, Kirsten Welschemeyer, Erik Oma
Bildekredittering
Miljøambisjoner
Dokumenter
Prosjektark
Dokumenter
Prosjektark

Dokken

Mad arkitekter har sammen med Asplan Viak, Probiz og Casagrande Laboratory utarbeidet en visjon for det sentrale havneområdet Dokken i Bergen. Utfordringen Bergen kommune presenterte for oss var: «byen skal utvikle en ny og bærekraftig bydel som en utvidelse av Bergen sentrum. Hva er identiteten til den nye bydelen? Hvordan skal vi sikre økonomisk, miljømessig og sosial bærekraft? Hvordan kan vi legge til rette for at det blir en levende, vital og interessant del av byen for alle?»

Tema:
Urbanisme og byutvikling, næring
Sted
2020
Areal:
Status:
Paralelloppdrag
Material:
Oppdragsgiver:
Bergen Kommune
Samarbeidspartner:
Asplan Viak, Casagrande Laboratory, ProBiz

Info

Kontaktperson
Kurt Singstad
Arkitekt mnal & partner
Team
Kurt Singstad, Emil Pira, Vilhjalmur Levi Egilsson, Kirsten Welschemeyer, Erik Oma
Miljøambisjoner

Dokken

Mad arkitekter har sammen med Asplan Viak, Probiz og Casagrande Laboratory utarbeidet en visjon for det sentrale havneområdet Dokken i Bergen. Utfordringen Bergen kommune presenterte for oss var: «byen skal utvikle en ny og bærekraftig bydel som en utvidelse av Bergen sentrum. Hva er identiteten til den nye bydelen? Hvordan skal vi sikre økonomisk, miljømessig og sosial bærekraft? Hvordan kan vi legge til rette for at det blir en levende, vital og interessant del av byen for alle?»

Vi ferdigstilte i september 2020 visjonen «Ut mot havet» som et svar på kommunens utfordringer. Her presenteres en fremtidsrettet bydel som viser hvordan dagens asfalterte havneområde over tid kan utvikles til en levende og fremtidsrettet bydel. Vi har lagt vekt på at bydelen skal ha en identitet som springer ut fra Dokkens og Bergens egenart, som fjerner dagens stengsler og barrierer, og som kobler sentrum mot fjorden. Bergen må bruke denne muligheten til å åpne byen mot havet, rive gjerdene, få bort bilene, og invitere inn til et rikt byliv for alle. Vi viser i studien hvordan ulike nabolag kan utvikles i symbiose med tilstøtende byområder. Bydelens identitet kan på denne måten utvikles fra Bergens eget «gen-materiale», inspireres og farges av byens egenart og særpreg. Kanskje kan hele Dokken bli en trhus-bydel? Både smaug og allmenninger, småhus og brygger finner sin plass i den nye bydelen. Og mye grønt, både i form av nye parker, grøntdrag, allmenninger og ikke minst nye øyer. Vi har foreslått et helt lite øylandskap bestående av flytene og konstruerte øyer. Både øyene og bebyggelsen på disse er planlagt som gjenbruksprosjekter – hvor alle råstoffer og byggematerialer skal bestå av gjenbruk av restmaterialer og avfall.

Sentralt i den nye bydelen er plasseringen av det nye Akvariet i Bergen. Akvariet har i lengre tid vært på leting etter en ny lokalisering, og en bedre lokalisering enn midt i hjertet av hav-bydelen Dokken skal man lete lenge etter! Akvariet skal være mer enn en kulturinstitusjon. Det skal bli et utstillingsvindu og en portal mot en verden som til daglig er skjult for oss: Havet og livet under vann. Den moderne Havbyen skal være tilgjengelig for hele Bergen, og skape nabolag som blir gode å bo i for de nye beboerne. Den skal også tilrettelegge for fremtidens maritime næringsliv hvor Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet sammen med Akvariet kan danne grunnlaget for utviklingen i den nye bydelen. Et viktig element i vår visjon er å utvikle et område som kan befeste Bergen som den viktigste nasjonale Havbyen, som gjør at Bergen kan bli et geopolitisk senter regionalt for alt som har med havet å gjøre. Sosial bærekraft blir en stadig viktigere faktor i moderne byutvikling. Mange store havnefront-utbygginger de siste 10-årene har blitt tatt i bruk av de mest kjøpesterke i boligmarkedet. På Dokken er det kommunen som eier tomtearealet. Dermed ligger det til rette for å utvikle den manglede tredje boligsektoren, og sørge for at Dokken virkelig blir en bydel for alle.

Info

Prosjektleder
Kurt Singstad
Arkitekt mnal & partner
Team:
Kurt Singstad, Emil Pira, Vilhjalmur Levi Egilsson, Kirsten Welschemeyer, Erik Oma
Miljøambisjoner:
Dokumenter
Prosjektark
Tema:
Bolig
Urbanisme, by- og stedsutvikling, sentrumsfortetting
Kultur
Næring og industri
Næring og industri
Sted:
2020
Areal:
Status:
Paralelloppdrag
Oppdragsgiver:
Bergen Kommune
Material:
Samarbeidspartner:
Asplan Viak, Casagrande Laboratory, ProBiz
Next
Previous
No items found.

Dokken

Mad arkitekter har sammen med Asplan Viak, Probiz og Casagrande Laboratory utarbeidet en visjon for det sentrale havneområdet Dokken i Bergen. Utfordringen Bergen kommune presenterte for oss var: «byen skal utvikle en ny og bærekraftig bydel som en utvidelse av Bergen sentrum. Hva er identiteten til den nye bydelen? Hvordan skal vi sikre økonomisk, miljømessig og sosial bærekraft? Hvordan kan vi legge til rette for at det blir en levende, vital og interessant del av byen for alle?»

Sted:
2020
Areal
Status:
Paralelloppdrag
Oppdragsgiver:
Bergen Kommune
Material:

Dokken

Mad arkitekter har sammen med Asplan Viak, Probiz og Casagrande Laboratory utarbeidet en visjon for det sentrale havneområdet Dokken i Bergen. Utfordringen Bergen kommune presenterte for oss var: «byen skal utvikle en ny og bærekraftig bydel som en utvidelse av Bergen sentrum. Hva er identiteten til den nye bydelen? Hvordan skal vi sikre økonomisk, miljømessig og sosial bærekraft? Hvordan kan vi legge til rette for at det blir en levende, vital og interessant del av byen for alle?»

Vi ferdigstilte i september 2020 visjonen «Ut mot havet» som et svar på kommunens utfordringer. Her presenteres en fremtidsrettet bydel som viser hvordan dagens asfalterte havneområde over tid kan utvikles til en levende og fremtidsrettet bydel. Vi har lagt vekt på at bydelen skal ha en identitet som springer ut fra Dokkens og Bergens egenart, som fjerner dagens stengsler og barrierer, og som kobler sentrum mot fjorden. Bergen må bruke denne muligheten til å åpne byen mot havet, rive gjerdene, få bort bilene, og invitere inn til et rikt byliv for alle. Vi viser i studien hvordan ulike nabolag kan utvikles i symbiose med tilstøtende byområder. Bydelens identitet kan på denne måten utvikles fra Bergens eget «gen-materiale», inspireres og farges av byens egenart og særpreg. Kanskje kan hele Dokken bli en trhus-bydel? Både smaug og allmenninger, småhus og brygger finner sin plass i den nye bydelen. Og mye grønt, både i form av nye parker, grøntdrag, allmenninger og ikke minst nye øyer. Vi har foreslått et helt lite øylandskap bestående av flytene og konstruerte øyer. Både øyene og bebyggelsen på disse er planlagt som gjenbruksprosjekter – hvor alle råstoffer og byggematerialer skal bestå av gjenbruk av restmaterialer og avfall.

Sentralt i den nye bydelen er plasseringen av det nye Akvariet i Bergen. Akvariet har i lengre tid vært på leting etter en ny lokalisering, og en bedre lokalisering enn midt i hjertet av hav-bydelen Dokken skal man lete lenge etter! Akvariet skal være mer enn en kulturinstitusjon. Det skal bli et utstillingsvindu og en portal mot en verden som til daglig er skjult for oss: Havet og livet under vann. Den moderne Havbyen skal være tilgjengelig for hele Bergen, og skape nabolag som blir gode å bo i for de nye beboerne. Den skal også tilrettelegge for fremtidens maritime næringsliv hvor Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet sammen med Akvariet kan danne grunnlaget for utviklingen i den nye bydelen. Et viktig element i vår visjon er å utvikle et område som kan befeste Bergen som den viktigste nasjonale Havbyen, som gjør at Bergen kan bli et geopolitisk senter regionalt for alt som har med havet å gjøre. Sosial bærekraft blir en stadig viktigere faktor i moderne byutvikling. Mange store havnefront-utbygginger de siste 10-årene har blitt tatt i bruk av de mest kjøpesterke i boligmarkedet. På Dokken er det kommunen som eier tomtearealet. Dermed ligger det til rette for å utvikle den manglede tredje boligsektoren, og sørge for at Dokken virkelig blir en bydel for alle.

Info

Kontaktperson:
Kurt Singstad
Arkitekt mnal & partner
Team:
Kurt Singstad, Emil Pira, Vilhjalmur Levi Egilsson, Kirsten Welschemeyer, Erik Oma
Miljøambisjoner:
Dokumenter
Dokumentnavn explain to you mistaken
Tema:
Næring og industri
Urbanisme og byutvikling
Næring
Sted:
2020
Areal:
Status:
Paralelloppdrag
Oppdragsgiver:
Bergen Kommune
Material
Bildekredittering:
Samarbeidspartner:
Asplan Viak, Casagrande Laboratory, ProBiz