Mjøsplanet Hamar

Mjøsplanet – Hamar først! Mad har sammen med Nomad deltatt i et parallelloppdrag for utvikling av 8-metersplanet i Hamar. Endelig blir Mjøsplanet en del av byen og Hamar sentrum. Den nye byparken tilgjengeliggjør Mjøsas herlighetsverdier med en ny sjøpromenade, og gir innbyggerne mulighet til å gå langs, ned og uti vannet.

Tema:
Offentlig, Urbanisme og byutvikling, Bypark
Sted
Hamar
Areal:
ca. 40.000 m²
Status:
Paralleloppdrag
Material:
Oppdragsgiver:
Hamar Kommune
Samarbeidspartner:
Mad Arkitekter, Nomad, WSP, Bygganalyse

Info

Kontaktperson
Niklas Mayr
Landskapsarkitekt mnla
Team
Niklas Mayr, Andrew Halseid - Budd, Elin Elisabeth Viléus Henricson
Bildekredittering
Miljøambisjoner
Dokumenter
Dokumenter

Mjøsplanet Hamar

Mjøsplanet – Hamar først! Mad har sammen med Nomad deltatt i et parallelloppdrag for utvikling av 8-metersplanet i Hamar. Endelig blir Mjøsplanet en del av byen og Hamar sentrum. Den nye byparken tilgjengeliggjør Mjøsas herlighetsverdier med en ny sjøpromenade, og gir innbyggerne mulighet til å gå langs, ned og uti vannet.

Tema:
Offentlig, Urbanisme og byutvikling, Bypark
Sted
Hamar
Areal:
ca. 40.000 m²
Status:
Paralleloppdrag
Material:
Oppdragsgiver:
Hamar Kommune
Samarbeidspartner:
Mad Arkitekter, Nomad, WSP, Bygganalyse

Sjøpromenaden er parkens ryggrad. Den sikrer en forbindelse med byens gatenett og styrker forbindelse til omkringliggende parkarealer langs Mjøsa. Sjøpromenaden slynger seg langs vannet og forbinder parkens ulike områder og nivåer.

Med en variasjon i utformingen av kanten legges et grunnlag for ulik funksjon og bruk; bryggen i småbåthavnen, trappene ved hovedhuset, badebryggen, strand og kaikant. De ulike delområdene – Havneparken, Aktivitetsparken, Bystranden og Sjøparken – knyttes sammen med hverandre og med byen ved hjelp av promenaden.

Ved Havneparken har vi tegnet et restaurantbygg, som blir et naturlig tyngdepunkt i området. Her er det både uteservering og en liten scene. Mjøsa får dessuten endelig ett nytt badehus på vannet, etter nesten 100 år uten. Vannstanden i Mjøsa varierer gjennom året. Om vinteren tappes Mjøsa ned og Mjøsisen legger seg på et lavere nivå. Med våren kommer smeltevann og en høyere vannstand. Nedtrappingen langs havnepromenaden sikrer at Mjøsa er tilgjengelig uansett årstid!

Info

Kontaktperson
Niklas Mayr
Landskapsarkitekt mnla
Team
Niklas Mayr, Andrew Halseid - Budd, Elin Elisabeth Viléus Henricson
Miljøambisjoner

Mjøsplanet Hamar

Mjøsplanet – Hamar først! Mad har sammen med Nomad deltatt i et parallelloppdrag for utvikling av 8-metersplanet i Hamar. Endelig blir Mjøsplanet en del av byen og Hamar sentrum. Den nye byparken tilgjengeliggjør Mjøsas herlighetsverdier med en ny sjøpromenade, og gir innbyggerne mulighet til å gå langs, ned og uti vannet.

Sjøpromenaden er parkens ryggrad. Den sikrer en forbindelse med byens gatenett og styrker forbindelse til omkringliggende parkarealer langs Mjøsa. Sjøpromenaden slynger seg langs vannet og forbinder parkens ulike områder og nivåer.

Med en variasjon i utformingen av kanten legges et grunnlag for ulik funksjon og bruk; bryggen i småbåthavnen, trappene ved hovedhuset, badebryggen, strand og kaikant. De ulike delområdene – Havneparken, Aktivitetsparken, Bystranden og Sjøparken – knyttes sammen med hverandre og med byen ved hjelp av promenaden.

Ved Havneparken har vi tegnet et restaurantbygg, som blir et naturlig tyngdepunkt i området. Her er det både uteservering og en liten scene. Mjøsa får dessuten endelig ett nytt badehus på vannet, etter nesten 100 år uten. Vannstanden i Mjøsa varierer gjennom året. Om vinteren tappes Mjøsa ned og Mjøsisen legger seg på et lavere nivå. Med våren kommer smeltevann og en høyere vannstand. Nedtrappingen langs havnepromenaden sikrer at Mjøsa er tilgjengelig uansett årstid!

Info

Prosjektleder
Niklas Mayr
Landskapsarkitekt mnla
Team:
Niklas Mayr, Andrew Halseid - Budd, Elin Elisabeth Viléus Henricson
Miljøambisjoner:
Dokumenter
Tema:
Bolig
Urbanisme, by- og stedsutvikling, sentrumsfortetting
Kultur
Næring og industri
Næring og industri
Sted:
Hamar
Areal:
ca. 40.000 m²
Status:
Paralleloppdrag
Oppdragsgiver:
Hamar Kommune
Material:
Samarbeidspartner:
Mad Arkitekter, Nomad, WSP, Bygganalyse
Next
Previous
No items found.

Mjøsplanet Hamar

Mjøsplanet – Hamar først! Mad har sammen med Nomad deltatt i et parallelloppdrag for utvikling av 8-metersplanet i Hamar. Endelig blir Mjøsplanet en del av byen og Hamar sentrum. Den nye byparken tilgjengeliggjør Mjøsas herlighetsverdier med en ny sjøpromenade, og gir innbyggerne mulighet til å gå langs, ned og uti vannet.

Sted:
Hamar
Areal
ca. 40.000 m²
Status:
Paralleloppdrag
Oppdragsgiver:
Hamar Kommune
Material:

Mjøsplanet Hamar

Mjøsplanet – Hamar først! Mad har sammen med Nomad deltatt i et parallelloppdrag for utvikling av 8-metersplanet i Hamar. Endelig blir Mjøsplanet en del av byen og Hamar sentrum. Den nye byparken tilgjengeliggjør Mjøsas herlighetsverdier med en ny sjøpromenade, og gir innbyggerne mulighet til å gå langs, ned og uti vannet.

Sjøpromenaden er parkens ryggrad. Den sikrer en forbindelse med byens gatenett og styrker forbindelse til omkringliggende parkarealer langs Mjøsa. Sjøpromenaden slynger seg langs vannet og forbinder parkens ulike områder og nivåer.

Med en variasjon i utformingen av kanten legges et grunnlag for ulik funksjon og bruk; bryggen i småbåthavnen, trappene ved hovedhuset, badebryggen, strand og kaikant. De ulike delområdene – Havneparken, Aktivitetsparken, Bystranden og Sjøparken – knyttes sammen med hverandre og med byen ved hjelp av promenaden.

Ved Havneparken har vi tegnet et restaurantbygg, som blir et naturlig tyngdepunkt i området. Her er det både uteservering og en liten scene. Mjøsa får dessuten endelig ett nytt badehus på vannet, etter nesten 100 år uten. Vannstanden i Mjøsa varierer gjennom året. Om vinteren tappes Mjøsa ned og Mjøsisen legger seg på et lavere nivå. Med våren kommer smeltevann og en høyere vannstand. Nedtrappingen langs havnepromenaden sikrer at Mjøsa er tilgjengelig uansett årstid!

Info

Kontaktperson:
Niklas Mayr
Landskapsarkitekt mnla
Team:
Niklas Mayr, Andrew Halseid - Budd, Elin Elisabeth Viléus Henricson
Miljøambisjoner:
Dokumenter
Dokumentnavn explain to you mistaken
Tema:
Næring og industri
Offentlig
Urbanisme og byutvikling
Sted:
Hamar
Areal:
ca. 40.000 m²
Status:
Paralleloppdrag
Oppdragsgiver:
Hamar Kommune
Material
Bildekredittering:
Samarbeidspartner:
Mad Arkitekter, Nomad, WSP, Bygganalyse