Jåttåvågen

Mad fikk parallelloppdrag til å utvikle et plankonsept for det tidligere industriområdet i Jåttåvågen. Planområdet består av tre kvartaler, og tomten strekker seg fra det eksisterende byområdet til fjorden og de fremtidige park- og rekreasjonsområdene. Vi har skapt et godt og variert bomiljø i krysningspunktet mellom fjord og by, hvilket i sin tur gir enestående kvaliteter og aktiviteter både for beboere og besøkende.

Tema:
Offentlig, Urbanisme og byutvikling
Sted
Stavanger
Areal:
ca. 400 daa
Status:
Paralleloppdrag
Material:
Oppdragsgiver:
Jåttåvågen 2 Utvikling AS (J2U)
Samarbeidspartner:
Mad Arkitekter

Konseptet fremdyrker overgangen fra det urbane til det rekreative, i form av typologi, aktivitetsnivå og materialbruk. I overgangen oppstår det forskjellige delområder bestående av en god blanding av bolig-, arbeids- og rekreasjonsfunksjoner. Dette vil øke livs- og arbeidskvaliteten i området, og gir hvert kvartal sitt eget gjenkjennelige uttrykk.

De urbane områdene utgår fra torget «Scenerommet», og strekker seg over de urbane aksene mot de tre feltene. Aksene forbinder feltene som en ryggrad.

De rekreative områdene består av to offentlige parker og en promenade. Promenaden langs vannkanten kobler alle landskapsområdene sammen. Ulike typologier av landskapsrom kan oppleves langs promenaden, som også kan brukes som en overordnet sykkelvei mellom kvartalene.

Info

Kontaktperson
Niklas Mayr
Landskapsarkitekt mnla
Team
Niklas Mayr
Bildekredittering
Miljøambisjoner
Dokumenter
Dokumenter

Jåttåvågen

Mad fikk parallelloppdrag til å utvikle et plankonsept for det tidligere industriområdet i Jåttåvågen. Planområdet består av tre kvartaler, og tomten strekker seg fra det eksisterende byområdet til fjorden og de fremtidige park- og rekreasjonsområdene. Vi har skapt et godt og variert bomiljø i krysningspunktet mellom fjord og by, hvilket i sin tur gir enestående kvaliteter og aktiviteter både for beboere og besøkende.

Tema:
Offentlig, Urbanisme og byutvikling
Sted
Stavanger
Areal:
ca. 400 daa
Status:
Paralleloppdrag
Material:
Oppdragsgiver:
Jåttåvågen 2 Utvikling AS (J2U)
Samarbeidspartner:
Mad Arkitekter

Info

Kontaktperson
Niklas Mayr
Landskapsarkitekt mnla
Team
Niklas Mayr
Miljøambisjoner

Jåttåvågen

Mad fikk parallelloppdrag til å utvikle et plankonsept for det tidligere industriområdet i Jåttåvågen. Planområdet består av tre kvartaler, og tomten strekker seg fra det eksisterende byområdet til fjorden og de fremtidige park- og rekreasjonsområdene. Vi har skapt et godt og variert bomiljø i krysningspunktet mellom fjord og by, hvilket i sin tur gir enestående kvaliteter og aktiviteter både for beboere og besøkende.

Info

Prosjektleder
Niklas Mayr
Landskapsarkitekt mnla
Team:
Niklas Mayr
Miljøambisjoner:
Dokumenter
Tema:
Bolig
Urbanisme, by- og stedsutvikling, sentrumsfortetting
Kultur
Næring og industri
Næring og industri
Sted:
Stavanger
Areal:
ca. 400 daa
Status:
Paralleloppdrag
Oppdragsgiver:
Jåttåvågen 2 Utvikling AS (J2U)
Material:
Samarbeidspartner:
Mad Arkitekter
Next
Previous
No items found.

Jåttåvågen

Mad fikk parallelloppdrag til å utvikle et plankonsept for det tidligere industriområdet i Jåttåvågen. Planområdet består av tre kvartaler, og tomten strekker seg fra det eksisterende byområdet til fjorden og de fremtidige park- og rekreasjonsområdene. Vi har skapt et godt og variert bomiljø i krysningspunktet mellom fjord og by, hvilket i sin tur gir enestående kvaliteter og aktiviteter både for beboere og besøkende.

Sted:
Stavanger
Areal
ca. 400 daa
Status:
Paralleloppdrag
Oppdragsgiver:
Jåttåvågen 2 Utvikling AS (J2U)
Material:

Jåttåvågen

Mad fikk parallelloppdrag til å utvikle et plankonsept for det tidligere industriområdet i Jåttåvågen. Planområdet består av tre kvartaler, og tomten strekker seg fra det eksisterende byområdet til fjorden og de fremtidige park- og rekreasjonsområdene. Vi har skapt et godt og variert bomiljø i krysningspunktet mellom fjord og by, hvilket i sin tur gir enestående kvaliteter og aktiviteter både for beboere og besøkende.

Konseptet fremdyrker overgangen fra det urbane til det rekreative, i form av typologi, aktivitetsnivå og materialbruk. I overgangen oppstår det forskjellige delområder bestående av en god blanding av bolig-, arbeids- og rekreasjonsfunksjoner. Dette vil øke livs- og arbeidskvaliteten i området, og gir hvert kvartal sitt eget gjenkjennelige uttrykk.

De urbane områdene utgår fra torget «Scenerommet», og strekker seg over de urbane aksene mot de tre feltene. Aksene forbinder feltene som en ryggrad.

De rekreative områdene består av to offentlige parker og en promenade. Promenaden langs vannkanten kobler alle landskapsområdene sammen. Ulike typologier av landskapsrom kan oppleves langs promenaden, som også kan brukes som en overordnet sykkelvei mellom kvartalene.

Info

Kontaktperson:
Niklas Mayr
Landskapsarkitekt mnla
Team:
Niklas Mayr
Miljøambisjoner:
Dokumenter
Dokumentnavn explain to you mistaken
Tema:
Næring og industri
Offentlig
Urbanisme og byutvikling
Sted:
Stavanger
Areal:
ca. 400 daa
Status:
Paralleloppdrag
Oppdragsgiver:
Jåttåvågen 2 Utvikling AS (J2U)
Material
Bildekredittering:
Samarbeidspartner:
Mad Arkitekter