Knud Holms gate 8

Mud utvikler utearealene til et nytt høyhus på Knud Holms gate 8 med omkringliggende gater, gågate og nabolagspark. Området ligger på vestkanten av Stavanger sentrum tett på tog- og busstasjon. Fjell og store høydesprang i den østvendte skråningen gjør området lite synlig og dårlig tilgjengelig. Ved å sikre gode forbindelser og visuell kontakt syr gatenettet planområdet sammen og kvartalet blir en del av sentrum.  

Tema:
By- og stedsutvikling
Sted
Stavanger
Areal:
5630 m²
Status:
Pågående
Material:
Oppdragsgiver:
Samarbeidspartner:
Schmidt Hammer Lassen Architect, Mad arkitekter, Nomad

Info

Kontaktperson
Team
Elin Henricson, Niklas Mayr, Ilya Pugachenko
Bildekredittering
Miljøambisjoner
Dokumenter
Dokumenter

Knud Holms gate 8

Mud utvikler utearealene til et nytt høyhus på Knud Holms gate 8 med omkringliggende gater, gågate og nabolagspark. Området ligger på vestkanten av Stavanger sentrum tett på tog- og busstasjon. Fjell og store høydesprang i den østvendte skråningen gjør området lite synlig og dårlig tilgjengelig. Ved å sikre gode forbindelser og visuell kontakt syr gatenettet planområdet sammen og kvartalet blir en del av sentrum.  

Tema:
By- og stedsutvikling
Sted
Stavanger
Areal:
5630 m²
Status:
Pågående
Material:
Oppdragsgiver:
Samarbeidspartner:
Schmidt Hammer Lassen Architect, Mad arkitekter, Nomad

Bygningsmassen rundt planområdet er dessuten svært sammensatt med alt fra storskala bebyggelse fra 80-tallet til bevaringsverdig trehusbebyggelse. Fortetting med nytt høyhus legger til rette for 600 nye arbeidsplasser, kirke, cafe og restaurant. Den eksisterende parken oppgraderes til en nabolagspark og skal driftes kommunalt.

Mud har sammen med Nomad utført en medvirkningsprosess for parken og ved å utgå fra stedets kvaliteter utviklet et identitetsskapende konsept som gir økt bynatur og felleskap.

Info

Kontaktperson
Team
Elin Henricson, Niklas Mayr, Ilya Pugachenko
Miljøambisjoner

Knud Holms gate 8

Mud utvikler utearealene til et nytt høyhus på Knud Holms gate 8 med omkringliggende gater, gågate og nabolagspark. Området ligger på vestkanten av Stavanger sentrum tett på tog- og busstasjon. Fjell og store høydesprang i den østvendte skråningen gjør området lite synlig og dårlig tilgjengelig. Ved å sikre gode forbindelser og visuell kontakt syr gatenettet planområdet sammen og kvartalet blir en del av sentrum.  

Bygningsmassen rundt planområdet er dessuten svært sammensatt med alt fra storskala bebyggelse fra 80-tallet til bevaringsverdig trehusbebyggelse. Fortetting med nytt høyhus legger til rette for 600 nye arbeidsplasser, kirke, cafe og restaurant. Den eksisterende parken oppgraderes til en nabolagspark og skal driftes kommunalt.

Mud har sammen med Nomad utført en medvirkningsprosess for parken og ved å utgå fra stedets kvaliteter utviklet et identitetsskapende konsept som gir økt bynatur og felleskap.

Info

Prosjektleder
Team:
Elin Henricson, Niklas Mayr, Ilya Pugachenko
Miljøambisjoner:
Dokumenter
Tema:
Bolig
Urbanisme, by- og stedsutvikling, sentrumsfortetting
Kultur
Næring og industri
Næring og industri
Sted:
Stavanger
Areal:
5630 m²
Status:
Pågående
Oppdragsgiver:
Material:
Samarbeidspartner:
Schmidt Hammer Lassen Architect, Mad arkitekter, Nomad
Next
Previous
No items found.

Knud Holms gate 8

Mud utvikler utearealene til et nytt høyhus på Knud Holms gate 8 med omkringliggende gater, gågate og nabolagspark. Området ligger på vestkanten av Stavanger sentrum tett på tog- og busstasjon. Fjell og store høydesprang i den østvendte skråningen gjør området lite synlig og dårlig tilgjengelig. Ved å sikre gode forbindelser og visuell kontakt syr gatenettet planområdet sammen og kvartalet blir en del av sentrum.  

Sted:
Stavanger
Areal
5630 m²
Status:
Pågående
Oppdragsgiver:
Material:

Knud Holms gate 8

Mud utvikler utearealene til et nytt høyhus på Knud Holms gate 8 med omkringliggende gater, gågate og nabolagspark. Området ligger på vestkanten av Stavanger sentrum tett på tog- og busstasjon. Fjell og store høydesprang i den østvendte skråningen gjør området lite synlig og dårlig tilgjengelig. Ved å sikre gode forbindelser og visuell kontakt syr gatenettet planområdet sammen og kvartalet blir en del av sentrum.  

Bygningsmassen rundt planområdet er dessuten svært sammensatt med alt fra storskala bebyggelse fra 80-tallet til bevaringsverdig trehusbebyggelse. Fortetting med nytt høyhus legger til rette for 600 nye arbeidsplasser, kirke, cafe og restaurant. Den eksisterende parken oppgraderes til en nabolagspark og skal driftes kommunalt.

Mud har sammen med Nomad utført en medvirkningsprosess for parken og ved å utgå fra stedets kvaliteter utviklet et identitetsskapende konsept som gir økt bynatur og felleskap.

Info

Kontaktperson:
Team:
Elin Henricson, Niklas Mayr, Ilya Pugachenko
Miljøambisjoner:
Dokumenter
Dokumentnavn explain to you mistaken
Tema:
Næring og industri
Stedsutvikling
Sted:
Stavanger
Areal:
5630 m²
Status:
Pågående
Oppdragsgiver:
Material
Bildekredittering:
Samarbeidspartner:
Schmidt Hammer Lassen Architect, Mad arkitekter, Nomad