Knud Holms gate 8

Mad Landskap utvikler utearealene til et nytt høyhus på Knud Holms gate 8 med omkringliggende gater, gågate og nabolagspark. Området ligger på vestkanten av Stavanger sentrum tett på tog- og busstasjon. Fjell og store høydesprang i den østvendte skråningen gjør området lite synlig og dårlig tilgjengelig. Ved å sikre gode forbindelser og visuell kontakt syr gatenettet planområdet sammen og kvartalet blir en del av sentrum.

Tema:
By- og stedsutvikling
Sted
Stavanger
Areal:
5630 m²
Status:
Pågående
Material:
Oppdragsgiver:
Samarbeidspartner:
Schmidt Hammer Lassen Architect, Mad arkitekter, Nomad

Info

Kontaktperson
Team
Niklas Mayr, Ilya Pugachenko, Olav Fergus Kvalnes
Bildekredittering
Miljøambisjoner
Dokumenter
Dokumenter

Knud Holms gate 8

Mad Landskap utvikler utearealene til et nytt høyhus på Knud Holms gate 8 med omkringliggende gater, gågate og nabolagspark. Området ligger på vestkanten av Stavanger sentrum tett på tog- og busstasjon. Fjell og store høydesprang i den østvendte skråningen gjør området lite synlig og dårlig tilgjengelig. Ved å sikre gode forbindelser og visuell kontakt syr gatenettet planområdet sammen og kvartalet blir en del av sentrum.

Tema:
By- og stedsutvikling
Sted
Stavanger
Areal:
5630 m²
Status:
Pågående
Material:
Oppdragsgiver:
Samarbeidspartner:
Schmidt Hammer Lassen Architect, Mad arkitekter, Nomad

Bygningsmassen rundt planområdet er dessuten svært sammensatt med alt fra storskala bebyggelse fra 80-tallet til bevaringsverdig trehusbebyggelse. Fortetting med nytt høyhus legger til rette for 600 nye arbeidsplasser, kirke, cafe og restaurant.

Den eksisterende parken oppgraderes til en nabolagspark og skal driftes kommunalt. Parken disponeres for å sikre lune oppholdssoner i solen, variasjon i aktivitet og økt naturmangfold. Et stort lekestativ danner hoveddel i parken og kobler seg til de ulike høydenivåene. I samarbeid med en økolog ble det laget en planteplan med bruk av minst 80% stedegne planter og dannelsen av ulike biotoper. Fastdekkene uformes i naturstein, som delvis gjenbrukes fra andre prosjekter eller fra samme tomt.

Sammen med Nomad ble det utført en medvirkningsprosess for parken og ved å utgå fra stedets kvaliteter utviklet et identitetsskapende konsept som gir økt bynatur og felleskap. Det har vært fokus på sentrumsutvikling, naturbaserte overvannsløsninger, økt biologisk mangfold og sosial bærekraft. Prosjektet har som mål å oppnå sertifisering med BREEAM excellent og WELL certification gold. Knud Holms gate blir til et pilotprosjekt i Stavanger kommune for regnbed, åpen overvannshåndtering og bruk av stedegne planter i offentlig park.

Info

Kontaktperson
Team
Niklas Mayr, Ilya Pugachenko, Olav Fergus Kvalnes
Miljøambisjoner

Knud Holms gate 8

Mad Landskap utvikler utearealene til et nytt høyhus på Knud Holms gate 8 med omkringliggende gater, gågate og nabolagspark. Området ligger på vestkanten av Stavanger sentrum tett på tog- og busstasjon. Fjell og store høydesprang i den østvendte skråningen gjør området lite synlig og dårlig tilgjengelig. Ved å sikre gode forbindelser og visuell kontakt syr gatenettet planområdet sammen og kvartalet blir en del av sentrum.

Bygningsmassen rundt planområdet er dessuten svært sammensatt med alt fra storskala bebyggelse fra 80-tallet til bevaringsverdig trehusbebyggelse. Fortetting med nytt høyhus legger til rette for 600 nye arbeidsplasser, kirke, cafe og restaurant.

Den eksisterende parken oppgraderes til en nabolagspark og skal driftes kommunalt. Parken disponeres for å sikre lune oppholdssoner i solen, variasjon i aktivitet og økt naturmangfold. Et stort lekestativ danner hoveddel i parken og kobler seg til de ulike høydenivåene. I samarbeid med en økolog ble det laget en planteplan med bruk av minst 80% stedegne planter og dannelsen av ulike biotoper. Fastdekkene uformes i naturstein, som delvis gjenbrukes fra andre prosjekter eller fra samme tomt.

Sammen med Nomad ble det utført en medvirkningsprosess for parken og ved å utgå fra stedets kvaliteter utviklet et identitetsskapende konsept som gir økt bynatur og felleskap. Det har vært fokus på sentrumsutvikling, naturbaserte overvannsløsninger, økt biologisk mangfold og sosial bærekraft. Prosjektet har som mål å oppnå sertifisering med BREEAM excellent og WELL certification gold. Knud Holms gate blir til et pilotprosjekt i Stavanger kommune for regnbed, åpen overvannshåndtering og bruk av stedegne planter i offentlig park.

Info

Prosjektleder
Team:
Niklas Mayr, Ilya Pugachenko, Olav Fergus Kvalnes
Miljøambisjoner:
Dokumenter
Tema:
Bolig
Urbanisme, by- og stedsutvikling, sentrumsfortetting
Kultur
Næring og industri
Næring og industri
Sted:
Stavanger
Areal:
5630 m²
Status:
Pågående
Oppdragsgiver:
Material:
Samarbeidspartner:
Schmidt Hammer Lassen Architect, Mad arkitekter, Nomad
Next
Previous
No items found.

Knud Holms gate 8

Mad Landskap utvikler utearealene til et nytt høyhus på Knud Holms gate 8 med omkringliggende gater, gågate og nabolagspark. Området ligger på vestkanten av Stavanger sentrum tett på tog- og busstasjon. Fjell og store høydesprang i den østvendte skråningen gjør området lite synlig og dårlig tilgjengelig. Ved å sikre gode forbindelser og visuell kontakt syr gatenettet planområdet sammen og kvartalet blir en del av sentrum.

Sted:
Stavanger
Areal
5630 m²
Status:
Pågående
Oppdragsgiver:
Material:

Knud Holms gate 8

Mad Landskap utvikler utearealene til et nytt høyhus på Knud Holms gate 8 med omkringliggende gater, gågate og nabolagspark. Området ligger på vestkanten av Stavanger sentrum tett på tog- og busstasjon. Fjell og store høydesprang i den østvendte skråningen gjør området lite synlig og dårlig tilgjengelig. Ved å sikre gode forbindelser og visuell kontakt syr gatenettet planområdet sammen og kvartalet blir en del av sentrum.

Bygningsmassen rundt planområdet er dessuten svært sammensatt med alt fra storskala bebyggelse fra 80-tallet til bevaringsverdig trehusbebyggelse. Fortetting med nytt høyhus legger til rette for 600 nye arbeidsplasser, kirke, cafe og restaurant.

Den eksisterende parken oppgraderes til en nabolagspark og skal driftes kommunalt. Parken disponeres for å sikre lune oppholdssoner i solen, variasjon i aktivitet og økt naturmangfold. Et stort lekestativ danner hoveddel i parken og kobler seg til de ulike høydenivåene. I samarbeid med en økolog ble det laget en planteplan med bruk av minst 80% stedegne planter og dannelsen av ulike biotoper. Fastdekkene uformes i naturstein, som delvis gjenbrukes fra andre prosjekter eller fra samme tomt.

Sammen med Nomad ble det utført en medvirkningsprosess for parken og ved å utgå fra stedets kvaliteter utviklet et identitetsskapende konsept som gir økt bynatur og felleskap. Det har vært fokus på sentrumsutvikling, naturbaserte overvannsløsninger, økt biologisk mangfold og sosial bærekraft. Prosjektet har som mål å oppnå sertifisering med BREEAM excellent og WELL certification gold. Knud Holms gate blir til et pilotprosjekt i Stavanger kommune for regnbed, åpen overvannshåndtering og bruk av stedegne planter i offentlig park.

Info

Kontaktperson:
Team:
Niklas Mayr, Ilya Pugachenko, Olav Fergus Kvalnes
Miljøambisjoner:
Dokumenter
Dokumentnavn explain to you mistaken
Tema:
Næring og industri
Stedsutvikling
Sted:
Stavanger
Areal:
5630 m²
Status:
Pågående
Oppdragsgiver:
Material
Bildekredittering:
Samarbeidspartner:
Schmidt Hammer Lassen Architect, Mad arkitekter, Nomad