Kristian August gate 13

Kristian August gate 13 på Tullinløkka er et banebrytende gjenbruksprosjekt der et rivningstruet 1950-tallbygg bevares og gjenbrukes. Mange nye elementer i bygget er ikke nye, men gjenbrukte elementer fra andre bygg. Bygningselementene kommer fra feilbestillinger i helt andre prosjekter, hentes fra andre prosjekter som er under ombygging, eller de kommer fra et annet sted i bygget.

Tema:
Ombruk
Sted
Oslo
Areal:
4300 m²
Status:
Ferdigstilt
Material:
En rekke gjenbrukte materialer
Oppdragsgiver:
Entra
Samarbeidspartner:
Asplan Viak, Futurebuilt, Haandverkerne, Insenti AS, Resirqel AS

Husene fra 1950 tallet kan fort forsvinne da de har lave etasjehøyder og er kompliserte å oppgradere til dagens tekniske krav. Ny teknikk medfører lavere romhøyder. I KA13 kompenseres dette ved å lage innvendige vertikale åpninger over flere plan for å skape spennende innerom og større åpenhet inne i bygget. De vertikale rommene brukes også i forbindelse med avtrekksventilasjon, og de gir mer dagslys inn i kontorarealene. Dette skal være et åpent hus med inngang fra gateplan og mulighet for gjennomgang til gårdsrommet som knyttes til et nettverk av gangforbindelser inne i kvartalet. I forbindelse med ombyggingen blir bygget utvidet med et lite tilbygg i 9 etasjer. Denne utvidelsen kobles til eksisterende trapp og heis i bygget. I tilbygget er både hulldekker, stålkonstruksjon og fasader gjenbrukselementer

Info

Kontaktperson
Noora Khezri
Arkitekt
Team
Catriona Shine, Noora Khezri, Trond Elverum, Tea Hranj, Siri Ulrikke Høye, Donatas Grinius, Emil Pira, Jonny Klokk, Åshild Wangensteen Bjørvik og Patriq Backlund.
Bildekredittering
Miljøambisjoner
Sirkulære bygg, ombruk og gjenbruk, gjenbruk av eksisterende bygningsmasse og transformasjon.
Dokumenter
En prosjektrapport til Enova
Dokumenter
En prosjektrapport til Enova

Kristian August gate 13

Kristian August gate 13 på Tullinløkka er et banebrytende gjenbruksprosjekt der et rivningstruet 1950-tallbygg bevares og gjenbrukes. Mange nye elementer i bygget er ikke nye, men gjenbrukte elementer fra andre bygg. Bygningselementene kommer fra feilbestillinger i helt andre prosjekter, hentes fra andre prosjekter som er under ombygging, eller de kommer fra et annet sted i bygget.

Tema:
Ombruk
Sted
Oslo
Areal:
4300 m²
Status:
Ferdigstilt
Material:
En rekke gjenbrukte materialer
Oppdragsgiver:
Entra
Samarbeidspartner:
Asplan Viak, Futurebuilt, Haandverkerne, Insenti AS, Resirqel AS

Info

Kontaktperson
Noora Khezri
Arkitekt
Team
Catriona Shine, Noora Khezri, Trond Elverum, Tea Hranj, Siri Ulrikke Høye, Donatas Grinius, Emil Pira, Jonny Klokk, Åshild Wangensteen Bjørvik og Patriq Backlund.
Miljøambisjoner
Sirkulære bygg, ombruk og gjenbruk, gjenbruk av eksisterende bygningsmasse og transformasjon.

Kristian August gate 13

Kristian August gate 13 på Tullinløkka er et banebrytende gjenbruksprosjekt der et rivningstruet 1950-tallbygg bevares og gjenbrukes. Mange nye elementer i bygget er ikke nye, men gjenbrukte elementer fra andre bygg. Bygningselementene kommer fra feilbestillinger i helt andre prosjekter, hentes fra andre prosjekter som er under ombygging, eller de kommer fra et annet sted i bygget.

Husene fra 1950 tallet kan fort forsvinne da de har lave etasjehøyder og er kompliserte å oppgradere til dagens tekniske krav. Ny teknikk medfører lavere romhøyder. I KA13 kompenseres dette ved å lage innvendige vertikale åpninger over flere plan for å skape spennende innerom og større åpenhet inne i bygget. De vertikale rommene brukes også i forbindelse med avtrekksventilasjon, og de gir mer dagslys inn i kontorarealene. Dette skal være et åpent hus med inngang fra gateplan og mulighet for gjennomgang til gårdsrommet som knyttes til et nettverk av gangforbindelser inne i kvartalet. I forbindelse med ombyggingen blir bygget utvidet med et lite tilbygg i 9 etasjer. Denne utvidelsen kobles til eksisterende trapp og heis i bygget. I tilbygget er både hulldekker, stålkonstruksjon og fasader gjenbrukselementer

Info

Prosjektleder
Noora Khezri
Arkitekt
Team:
Catriona Shine, Noora Khezri, Trond Elverum, Tea Hranj, Siri Ulrikke Høye, Donatas Grinius, Emil Pira, Jonny Klokk, Åshild Wangensteen Bjørvik og Patriq Backlund.
Miljøambisjoner:
Sirkulære bygg, ombruk og gjenbruk, gjenbruk av eksisterende bygningsmasse og transformasjon.
Dokumenter
En prosjektrapport til Enova
Tema:
Bolig
Urbanisme, by- og stedsutvikling, sentrumsfortetting
Kultur
Næring og industri
Næring og industri
Sted:
Oslo
Areal:
4300 m²
Status:
Ferdigstilt
Oppdragsgiver:
Entra
Material:
En rekke gjenbrukte materialer
Samarbeidspartner:
Asplan Viak, Futurebuilt, Haandverkerne, Insenti AS, Resirqel AS
Next
Previous
No items found.

Kristian August gate 13

Kristian August gate 13 på Tullinløkka er et banebrytende gjenbruksprosjekt der et rivningstruet 1950-tallbygg bevares og gjenbrukes. Mange nye elementer i bygget er ikke nye, men gjenbrukte elementer fra andre bygg. Bygningselementene kommer fra feilbestillinger i helt andre prosjekter, hentes fra andre prosjekter som er under ombygging, eller de kommer fra et annet sted i bygget.

Sted:
Oslo
Areal
4300 m²
Status:
Ferdigstilt
Oppdragsgiver:
Entra
Material:
En rekke gjenbrukte materialer

Kristian August gate 13

Kristian August gate 13 på Tullinløkka er et banebrytende gjenbruksprosjekt der et rivningstruet 1950-tallbygg bevares og gjenbrukes. Mange nye elementer i bygget er ikke nye, men gjenbrukte elementer fra andre bygg. Bygningselementene kommer fra feilbestillinger i helt andre prosjekter, hentes fra andre prosjekter som er under ombygging, eller de kommer fra et annet sted i bygget.

Husene fra 1950 tallet kan fort forsvinne da de har lave etasjehøyder og er kompliserte å oppgradere til dagens tekniske krav. Ny teknikk medfører lavere romhøyder. I KA13 kompenseres dette ved å lage innvendige vertikale åpninger over flere plan for å skape spennende innerom og større åpenhet inne i bygget. De vertikale rommene brukes også i forbindelse med avtrekksventilasjon, og de gir mer dagslys inn i kontorarealene. Dette skal være et åpent hus med inngang fra gateplan og mulighet for gjennomgang til gårdsrommet som knyttes til et nettverk av gangforbindelser inne i kvartalet. I forbindelse med ombyggingen blir bygget utvidet med et lite tilbygg i 9 etasjer. Denne utvidelsen kobles til eksisterende trapp og heis i bygget. I tilbygget er både hulldekker, stålkonstruksjon og fasader gjenbrukselementer

Info

Kontaktperson:
Noora Khezri
Arkitekt
Team:
Catriona Shine, Noora Khezri, Trond Elverum, Tea Hranj, Siri Ulrikke Høye, Donatas Grinius, Emil Pira, Jonny Klokk, Åshild Wangensteen Bjørvik og Patriq Backlund.
Miljøambisjoner:
Sirkulære bygg, ombruk og gjenbruk, gjenbruk av eksisterende bygningsmasse og transformasjon.
Dokumenter
Dokumentnavn explain to you mistaken
Tema:
Næring og industri
Ombruk
Sted:
Oslo
Areal:
4300 m²
Status:
Ferdigstilt
Oppdragsgiver:
Entra
Material
En rekke gjenbrukte materialer
Bildekredittering:
Samarbeidspartner:
Asplan Viak, Futurebuilt, Haandverkerne, Insenti AS, Resirqel AS