Vitenparken

Innfor Stavanger by 900 års jubileum i 2025 har Mad landskap sammen med Norsk Oljemuseum utformet et forslag til en vitenpark i Stavanger sentrum. Målet var å utvikle et attraktivt, aktivt og spennende byrom med vann som hovedtema. Vitenparken omfavner byens historie og identitet.

Tema:
Aktivitetspark, Offentlig byrom
Sted
Stavanger
Areal:
ca. 10 daa
Status:
Material:
Oppdragsgiver:
Norsk Oljemusem
Samarbeidspartner:
Mad arkitekter

Info

Kontaktperson
Team
Elin Elisabet Viléus Henricson, Andrew Halseid, Niklas Mayr
Bildekredittering
Miljøambisjoner
Dokumenter
Dokumenter

Vitenparken

Innfor Stavanger by 900 års jubileum i 2025 har Mad landskap sammen med Norsk Oljemuseum utformet et forslag til en vitenpark i Stavanger sentrum. Målet var å utvikle et attraktivt, aktivt og spennende byrom med vann som hovedtema. Vitenparken omfavner byens historie og identitet.

Tema:
Aktivitetspark, Offentlig byrom
Sted
Stavanger
Areal:
ca. 10 daa
Status:
Material:
Oppdragsgiver:
Norsk Oljemusem
Samarbeidspartner:
Mad arkitekter

Forslaget kobler byen tettere på havnen og museet samtidig som det legger grunnlag til læring, oppdagelse og fysisk aktivitet. Konseptet er inspirert av regionens ulike vann (land)skap; fjord, skjærgård og strand. Ved bruk av terreng, materialer og et akvarium under havsnivå dannes ulike rom, og vannet synliggjøres på ulike måter. Det i sin tur iscenesetter naturens vann-kretsløp som er knyttet til vær, klima, tidevann og livet i havet.

Flere elementer fra dagens Geopark videreføres samtidig som nye tilkommer; Boretårn til klatring, en geologisk tidsvandring og akvarium. Grønne bakker inspirert av Jærens sanddynelandskap skaper en grønn ramme og sikrer sammenheng mellom de ulike rommene og elementene.

Havnefronten med sjøpromenade og kai oppgraderes og skal huse byens veteranbåter. I tillegg planlegger Engøy Kystkultur senter å bygge en replika av et vikingskip, og det planlegges et bygg som kan brukes til båtbyggeri og formidling. Bygget videreføres til veteranbåtene i ettertid og kan huse kiosk, billettsalg, samlingssted og utstilling.

Funksjon og form styrker plassens stedstilhørighet og gir en hyllest til byens identitet og historie.

Info

Kontaktperson
Team
Elin Elisabet Viléus Henricson, Andrew Halseid, Niklas Mayr
Miljøambisjoner

Vitenparken

Innfor Stavanger by 900 års jubileum i 2025 har Mad landskap sammen med Norsk Oljemuseum utformet et forslag til en vitenpark i Stavanger sentrum. Målet var å utvikle et attraktivt, aktivt og spennende byrom med vann som hovedtema. Vitenparken omfavner byens historie og identitet.

Forslaget kobler byen tettere på havnen og museet samtidig som det legger grunnlag til læring, oppdagelse og fysisk aktivitet. Konseptet er inspirert av regionens ulike vann (land)skap; fjord, skjærgård og strand. Ved bruk av terreng, materialer og et akvarium under havsnivå dannes ulike rom, og vannet synliggjøres på ulike måter. Det i sin tur iscenesetter naturens vann-kretsløp som er knyttet til vær, klima, tidevann og livet i havet.

Flere elementer fra dagens Geopark videreføres samtidig som nye tilkommer; Boretårn til klatring, en geologisk tidsvandring og akvarium. Grønne bakker inspirert av Jærens sanddynelandskap skaper en grønn ramme og sikrer sammenheng mellom de ulike rommene og elementene.

Havnefronten med sjøpromenade og kai oppgraderes og skal huse byens veteranbåter. I tillegg planlegger Engøy Kystkultur senter å bygge en replika av et vikingskip, og det planlegges et bygg som kan brukes til båtbyggeri og formidling. Bygget videreføres til veteranbåtene i ettertid og kan huse kiosk, billettsalg, samlingssted og utstilling.

Funksjon og form styrker plassens stedstilhørighet og gir en hyllest til byens identitet og historie.

Info

Prosjektleder
Team:
Elin Elisabet Viléus Henricson, Andrew Halseid, Niklas Mayr
Miljøambisjoner:
Dokumenter
Tema:
Bolig
Urbanisme, by- og stedsutvikling, sentrumsfortetting
Kultur
Næring og industri
Næring og industri
Sted:
Stavanger
Areal:
ca. 10 daa
Status:
Oppdragsgiver:
Norsk Oljemusem
Material:
Samarbeidspartner:
Mad arkitekter
Next
Previous
No items found.

Vitenparken

Innfor Stavanger by 900 års jubileum i 2025 har Mad landskap sammen med Norsk Oljemuseum utformet et forslag til en vitenpark i Stavanger sentrum. Målet var å utvikle et attraktivt, aktivt og spennende byrom med vann som hovedtema. Vitenparken omfavner byens historie og identitet.

Sted:
Stavanger
Areal
ca. 10 daa
Status:
Oppdragsgiver:
Norsk Oljemusem
Material:

Vitenparken

Innfor Stavanger by 900 års jubileum i 2025 har Mad landskap sammen med Norsk Oljemuseum utformet et forslag til en vitenpark i Stavanger sentrum. Målet var å utvikle et attraktivt, aktivt og spennende byrom med vann som hovedtema. Vitenparken omfavner byens historie og identitet.

Forslaget kobler byen tettere på havnen og museet samtidig som det legger grunnlag til læring, oppdagelse og fysisk aktivitet. Konseptet er inspirert av regionens ulike vann (land)skap; fjord, skjærgård og strand. Ved bruk av terreng, materialer og et akvarium under havsnivå dannes ulike rom, og vannet synliggjøres på ulike måter. Det i sin tur iscenesetter naturens vann-kretsløp som er knyttet til vær, klima, tidevann og livet i havet.

Flere elementer fra dagens Geopark videreføres samtidig som nye tilkommer; Boretårn til klatring, en geologisk tidsvandring og akvarium. Grønne bakker inspirert av Jærens sanddynelandskap skaper en grønn ramme og sikrer sammenheng mellom de ulike rommene og elementene.

Havnefronten med sjøpromenade og kai oppgraderes og skal huse byens veteranbåter. I tillegg planlegger Engøy Kystkultur senter å bygge en replika av et vikingskip, og det planlegges et bygg som kan brukes til båtbyggeri og formidling. Bygget videreføres til veteranbåtene i ettertid og kan huse kiosk, billettsalg, samlingssted og utstilling.

Funksjon og form styrker plassens stedstilhørighet og gir en hyllest til byens identitet og historie.

Info

Kontaktperson:
Team:
Elin Elisabet Viléus Henricson, Andrew Halseid, Niklas Mayr
Miljøambisjoner:
Dokumenter
Dokumentnavn explain to you mistaken
Tema:
Næring og industri
No items found.
Sted:
Stavanger
Areal:
ca. 10 daa
Status:
Oppdragsgiver:
Norsk Oljemusem
Material
Bildekredittering:
Samarbeidspartner:
Mad arkitekter
No items found.