Tjuvholmen allé

Bygningen har sin hovedhenvendelse ut mot Tjuvholmen allé, midt i et kvartal bestående av boliger og kontorer. Det er etablert en offentlig passasje gjennom bygningen som sikrer gangforbindelse mellom Tjuvholmen allé og fjorden. Bygningen er oppført i plasstøpt betong. Fasaden mot gårdsrommet er kledd med lyse Norsal fasadeplater. Fasaden i gårdsrommet har en streng komposisjon, mens fasaden mot Tjuvholmen allé har et friere og mer dynamisk uttrykk, hvor sammenhengende balkongsoner strekker seg langs hele fasadens lengde.

Tema:
Bolig, næring
Sted
Oslo
Areal:
3 200 m²
Status:
Ferdigstilt
Material:
Cembrit plater, Lakkert stål, Plasstøpt betong
Oppdragsgiver:
KS Tjuvholmen
Samarbeidspartner:
Selvaagbygg

Bygget består av til sammen 49 utleieenheter og et forretningslokale som henvender seg ut mot gateplan. Det finnes én felles takterrasse for byggets beboere, samt private takterrasser til fire av leilighetene. Alle leilighetene har romhøye vindus- og skyvedører mot balkongene. I sokkeletasjens næringslokale finnes det – per 2018 – en blomsterbutikk og et galleri. Her er fasadekledningen utført som vertikale metallkassetter i Ferrarirød farge. Forretningen er delvis eksponert mot portrommet over to etasjer. Mot terreng er det bygget en lav sokkel i sort, slipt granitt. Bygningen er et bindeledd mellom de eksponerte hjørnebygningene, samtidig som den har sin egen klare identitet.

Balkongsonenes glassrekkverk ligger i fasadelivet mot de slette kontorfasadene fra tilgrensende bygg, og får en maksimal utkragning mot bygget vis-à-vis. Balkongenes glassrekkverk brytes opp ved duplex-enhetene (leiligheter over to plan). Glasset er bearbeidet kunstnerisk med silketrykk i forskjellig grad av transparens og refleksjon. Det bearbeidete glasset reflekterer lyset ned i gaten, reduserer uønsket innsyn og sikrer maksimalt dagslys til de kompakte boenhetene.Fellesarealer I inngangspartiet er postkassene felt inn i veggen. Denne veggen er også fasettert som balkongrekkverkene, med ulike vinkler. Her er veggen kledd med Norsal fasadeplater som ytterfasadene. Trappene har rekkverk i ubehandlet sort stål, og er utformet som enkle skiver med Ferrarirød farge inn mot trappeøyet.

Info

Kontaktperson
Trond Elverum
Arkitekt mnal & partner
Team
Trond Elverum, Nikolai Riise og Kurt Singstad
Bildekredittering
Miljøambisjoner
Dokumenter
Dokumenter

Tjuvholmen allé

Bygningen har sin hovedhenvendelse ut mot Tjuvholmen allé, midt i et kvartal bestående av boliger og kontorer. Det er etablert en offentlig passasje gjennom bygningen som sikrer gangforbindelse mellom Tjuvholmen allé og fjorden. Bygningen er oppført i plasstøpt betong. Fasaden mot gårdsrommet er kledd med lyse Norsal fasadeplater. Fasaden i gårdsrommet har en streng komposisjon, mens fasaden mot Tjuvholmen allé har et friere og mer dynamisk uttrykk, hvor sammenhengende balkongsoner strekker seg langs hele fasadens lengde.

Tema:
Bolig, næring
Sted
Oslo
Areal:
3 200 m²
Status:
Ferdigstilt
Material:
Cembrit plater, Lakkert stål, Plasstøpt betong
Oppdragsgiver:
KS Tjuvholmen
Samarbeidspartner:
Selvaagbygg

Info

Kontaktperson
Trond Elverum
Arkitekt mnal & partner
Team
Trond Elverum, Nikolai Riise og Kurt Singstad
Miljøambisjoner

Tjuvholmen allé

Bygningen har sin hovedhenvendelse ut mot Tjuvholmen allé, midt i et kvartal bestående av boliger og kontorer. Det er etablert en offentlig passasje gjennom bygningen som sikrer gangforbindelse mellom Tjuvholmen allé og fjorden. Bygningen er oppført i plasstøpt betong. Fasaden mot gårdsrommet er kledd med lyse Norsal fasadeplater. Fasaden i gårdsrommet har en streng komposisjon, mens fasaden mot Tjuvholmen allé har et friere og mer dynamisk uttrykk, hvor sammenhengende balkongsoner strekker seg langs hele fasadens lengde.

Bygget består av til sammen 49 utleieenheter og et forretningslokale som henvender seg ut mot gateplan. Det finnes én felles takterrasse for byggets beboere, samt private takterrasser til fire av leilighetene. Alle leilighetene har romhøye vindus- og skyvedører mot balkongene. I sokkeletasjens næringslokale finnes det – per 2018 – en blomsterbutikk og et galleri. Her er fasadekledningen utført som vertikale metallkassetter i Ferrarirød farge. Forretningen er delvis eksponert mot portrommet over to etasjer. Mot terreng er det bygget en lav sokkel i sort, slipt granitt. Bygningen er et bindeledd mellom de eksponerte hjørnebygningene, samtidig som den har sin egen klare identitet.

Balkongsonenes glassrekkverk ligger i fasadelivet mot de slette kontorfasadene fra tilgrensende bygg, og får en maksimal utkragning mot bygget vis-à-vis. Balkongenes glassrekkverk brytes opp ved duplex-enhetene (leiligheter over to plan). Glasset er bearbeidet kunstnerisk med silketrykk i forskjellig grad av transparens og refleksjon. Det bearbeidete glasset reflekterer lyset ned i gaten, reduserer uønsket innsyn og sikrer maksimalt dagslys til de kompakte boenhetene.Fellesarealer I inngangspartiet er postkassene felt inn i veggen. Denne veggen er også fasettert som balkongrekkverkene, med ulike vinkler. Her er veggen kledd med Norsal fasadeplater som ytterfasadene. Trappene har rekkverk i ubehandlet sort stål, og er utformet som enkle skiver med Ferrarirød farge inn mot trappeøyet.

Info

Prosjektleder
Trond Elverum
Arkitekt mnal & partner
Team:
Trond Elverum, Nikolai Riise og Kurt Singstad
Miljøambisjoner:
Dokumenter
Tema:
Bolig
Urbanisme, by- og stedsutvikling, sentrumsfortetting
Kultur
Næring og industri
Næring og industri
Sted:
Oslo
Areal:
3 200 m²
Status:
Ferdigstilt
Oppdragsgiver:
KS Tjuvholmen
Material:
Cembrit plater, Lakkert stål, Plasstøpt betong
Samarbeidspartner:
Selvaagbygg
Next
Previous
No items found.

Tjuvholmen allé

Bygningen har sin hovedhenvendelse ut mot Tjuvholmen allé, midt i et kvartal bestående av boliger og kontorer. Det er etablert en offentlig passasje gjennom bygningen som sikrer gangforbindelse mellom Tjuvholmen allé og fjorden. Bygningen er oppført i plasstøpt betong. Fasaden mot gårdsrommet er kledd med lyse Norsal fasadeplater. Fasaden i gårdsrommet har en streng komposisjon, mens fasaden mot Tjuvholmen allé har et friere og mer dynamisk uttrykk, hvor sammenhengende balkongsoner strekker seg langs hele fasadens lengde.

Sted:
Oslo
Areal
3 200 m²
Status:
Ferdigstilt
Oppdragsgiver:
KS Tjuvholmen
Material:
Cembrit plater, Lakkert stål, Plasstøpt betong

Tjuvholmen allé

Bygningen har sin hovedhenvendelse ut mot Tjuvholmen allé, midt i et kvartal bestående av boliger og kontorer. Det er etablert en offentlig passasje gjennom bygningen som sikrer gangforbindelse mellom Tjuvholmen allé og fjorden. Bygningen er oppført i plasstøpt betong. Fasaden mot gårdsrommet er kledd med lyse Norsal fasadeplater. Fasaden i gårdsrommet har en streng komposisjon, mens fasaden mot Tjuvholmen allé har et friere og mer dynamisk uttrykk, hvor sammenhengende balkongsoner strekker seg langs hele fasadens lengde.

Bygget består av til sammen 49 utleieenheter og et forretningslokale som henvender seg ut mot gateplan. Det finnes én felles takterrasse for byggets beboere, samt private takterrasser til fire av leilighetene. Alle leilighetene har romhøye vindus- og skyvedører mot balkongene. I sokkeletasjens næringslokale finnes det – per 2018 – en blomsterbutikk og et galleri. Her er fasadekledningen utført som vertikale metallkassetter i Ferrarirød farge. Forretningen er delvis eksponert mot portrommet over to etasjer. Mot terreng er det bygget en lav sokkel i sort, slipt granitt. Bygningen er et bindeledd mellom de eksponerte hjørnebygningene, samtidig som den har sin egen klare identitet.

Balkongsonenes glassrekkverk ligger i fasadelivet mot de slette kontorfasadene fra tilgrensende bygg, og får en maksimal utkragning mot bygget vis-à-vis. Balkongenes glassrekkverk brytes opp ved duplex-enhetene (leiligheter over to plan). Glasset er bearbeidet kunstnerisk med silketrykk i forskjellig grad av transparens og refleksjon. Det bearbeidete glasset reflekterer lyset ned i gaten, reduserer uønsket innsyn og sikrer maksimalt dagslys til de kompakte boenhetene.Fellesarealer I inngangspartiet er postkassene felt inn i veggen. Denne veggen er også fasettert som balkongrekkverkene, med ulike vinkler. Her er veggen kledd med Norsal fasadeplater som ytterfasadene. Trappene har rekkverk i ubehandlet sort stål, og er utformet som enkle skiver med Ferrarirød farge inn mot trappeøyet.

Info

Kontaktperson:
Trond Elverum
Arkitekt mnal & partner
Team:
Trond Elverum, Nikolai Riise og Kurt Singstad
Miljøambisjoner:
Dokumenter
Dokumentnavn explain to you mistaken
Tema:
Næring og industri
Bolig
Næring
Sted:
Oslo
Areal:
3 200 m²
Status:
Ferdigstilt
Oppdragsgiver:
KS Tjuvholmen
Material
Cembrit plater, Lakkert stål, Plasstøpt betong
Bildekredittering:
Samarbeidspartner:
Selvaagbygg