Stasjon Paradis

Sentralt på Paradis i Bergen, med bybanestoppet som nærmeste nabo, ligger Stasjon Paradis – et boligprosjekt med 22 leiligheter og med næringslokaler i underetasjen.

Tema:
Bolig og næring
Sted
Bergen
Areal:
2.830 m2
Status:
Midlertidig brukstillatelse
Material:
Trebord og luftet, pusset kledning
Oppdragsgiver:
Konseptbygg AS
Samarbeidspartner:

Området gjennomgår for tiden en stor forandring, hvor detlegges opp til økte byggehøyder og fortetting rundt bybanestoppet. Etter å ha vunnet en arkitektkonkurranse i 2020, fikk Mad arkitekter i oppdrag av Konseptbygg AS å utnytte den krevende tomten på best mulige måte.

 

Tomten ligger i lett skrånende terreng, tett på både Nesttunvegen og bybanen, og med begrensede muligheter for felles utearealer. Arkitektonisk bygger prosjektet på et stramt og enkelt uttrykk, ettersom eiendommens fotavtrykk gjør at bygningens geometri får flere vinkler, buer og knekk.

 

Fargemessig er det jobbet med en varm palett, der røde toner i både lyse og mørke nyanser balanseres. Noe av fasaden er også utført med gråpigmentert fasadebord eller trevirke som vil gråne over tid, for å tilføre komposisjonen et dempet uttrykk.

 

Fasaden til boligene består av trebord, mens næringsetasjen i sokkelen mot Nesttunvegen er utført i en luftet, pusset kledning. Vestland fylkeskommune oppgraderer for tiden Nesttunvegen, og arbeidet er ventet å vedvare de neste ti årene.

 

De 22 selveierleilighetene er fra 60 til 112 kvadratmeter og fordelt på fire etasjer. Alle har private balkonger, og disponerer i tillegg to felles takterrasser vendt mot sør og vest.

Info

Kontaktperson
Vemund Tjessem
Arkitekt
Team
Madalena Furtado, Jeanette Bu Vindenes, Niklas Mayr, Vemund Tjessem, Kirsten Welschemeyer
Bildekredittering
Kyrre Sundal, Mad arkitekter
Miljøambisjoner
Dokumenter
Dokumenter

Stasjon Paradis

Sentralt på Paradis i Bergen, med bybanestoppet som nærmeste nabo, ligger Stasjon Paradis – et boligprosjekt med 22 leiligheter og med næringslokaler i underetasjen.

Tema:
Bolig og næring
Sted
Bergen
Areal:
2.830 m2
Status:
Midlertidig brukstillatelse
Material:
Trebord og luftet, pusset kledning
Oppdragsgiver:
Konseptbygg AS
Samarbeidspartner:

Info

Kontaktperson
Vemund Tjessem
Arkitekt
Team
Madalena Furtado, Jeanette Bu Vindenes, Niklas Mayr, Vemund Tjessem, Kirsten Welschemeyer
Miljøambisjoner

Stasjon Paradis

Sentralt på Paradis i Bergen, med bybanestoppet som nærmeste nabo, ligger Stasjon Paradis – et boligprosjekt med 22 leiligheter og med næringslokaler i underetasjen.

Info

Prosjektleder
Vemund Tjessem
Arkitekt
Team:
Madalena Furtado, Jeanette Bu Vindenes, Niklas Mayr, Vemund Tjessem, Kirsten Welschemeyer
Miljøambisjoner:
Dokumenter
Tema:
Bolig
Urbanisme, by- og stedsutvikling, sentrumsfortetting
Kultur
Næring og industri
Næring og industri
Sted:
Bergen
Areal:
2.830 m2
Status:
Midlertidig brukstillatelse
Oppdragsgiver:
Konseptbygg AS
Material:
Trebord og luftet, pusset kledning
Samarbeidspartner:
Next
Previous
No items found.

Stasjon Paradis

Sentralt på Paradis i Bergen, med bybanestoppet som nærmeste nabo, ligger Stasjon Paradis – et boligprosjekt med 22 leiligheter og med næringslokaler i underetasjen.

Sted:
Bergen
Areal
2.830 m2
Status:
Midlertidig brukstillatelse
Oppdragsgiver:
Konseptbygg AS
Material:
Trebord og luftet, pusset kledning

Stasjon Paradis

Sentralt på Paradis i Bergen, med bybanestoppet som nærmeste nabo, ligger Stasjon Paradis – et boligprosjekt med 22 leiligheter og med næringslokaler i underetasjen.

Området gjennomgår for tiden en stor forandring, hvor detlegges opp til økte byggehøyder og fortetting rundt bybanestoppet. Etter å ha vunnet en arkitektkonkurranse i 2020, fikk Mad arkitekter i oppdrag av Konseptbygg AS å utnytte den krevende tomten på best mulige måte.

 

Tomten ligger i lett skrånende terreng, tett på både Nesttunvegen og bybanen, og med begrensede muligheter for felles utearealer. Arkitektonisk bygger prosjektet på et stramt og enkelt uttrykk, ettersom eiendommens fotavtrykk gjør at bygningens geometri får flere vinkler, buer og knekk.

 

Fargemessig er det jobbet med en varm palett, der røde toner i både lyse og mørke nyanser balanseres. Noe av fasaden er også utført med gråpigmentert fasadebord eller trevirke som vil gråne over tid, for å tilføre komposisjonen et dempet uttrykk.

 

Fasaden til boligene består av trebord, mens næringsetasjen i sokkelen mot Nesttunvegen er utført i en luftet, pusset kledning. Vestland fylkeskommune oppgraderer for tiden Nesttunvegen, og arbeidet er ventet å vedvare de neste ti årene.

 

De 22 selveierleilighetene er fra 60 til 112 kvadratmeter og fordelt på fire etasjer. Alle har private balkonger, og disponerer i tillegg to felles takterrasser vendt mot sør og vest.

Info

Kontaktperson:
Vemund Tjessem
Arkitekt
Team:
Madalena Furtado, Jeanette Bu Vindenes, Niklas Mayr, Vemund Tjessem, Kirsten Welschemeyer
Miljøambisjoner:
Dokumenter
Dokumentnavn explain to you mistaken
Tema:
Næring og industri
Bolig
Næring
Sted:
Bergen
Areal:
2.830 m2
Status:
Midlertidig brukstillatelse
Oppdragsgiver:
Konseptbygg AS
Material
Trebord og luftet, pusset kledning
Bildekredittering:
Kyrre Sundal, Mad arkitekter
Samarbeidspartner: