NAV - Forus

Samlokalisering av NAV Hjelpemiddelsentralen Rogaland, Familie- og pensjonsytelser Sandnes, Kontaktsenter Rogaland, Arbeid og ytelser Karmøy avd Sandnes og Kontroll vest i nytt bygg på Porsmyren, Forus. Det er direkte tilknytning til ny buss- og sykkelvei. Bygget er utformet som et rektangulært atriumsbygg. Atriet skaper et godt og skjermet uteareal i kjernen samtidig som det bidrar til godt dagslys i byggets øvre etasjer. Fasaden er utformet med en systematisk repetisjon av presist utformete betongelementer med et tredimensjonalt relieff. Dette skaper et stramt og elegant uttrykk, hvor porter, vinduer og åpninger i fasaden er integrert som en del av byggets arkitektur. Samtidig gir den åpne løsningen i deler av andre etasje spenst og variasjon til uttrykket.

Tema:
Næring, kontor
Sted
Sandnes
Areal:
10 000 m² BRA
Status:
Ferdigstilt
Material:
Utvendig: Stedstøpt betong og betongelementer, lakkerte aluminiumsvinduer og -dører, lakkerte stålporter, strekkmetall.
Oppdragsgiver:
Koppholen 14 AS
Samarbeidspartner:
Prefab Design AS, Masiv AS, DNF AS, Branncon, Siv. ing Albert Ølnes, Mellemstrand AS, Seabrokers Fundamentering AS, Block Berge Bygg AS, Time Aluminium AS, Port Teknikk AS, Stavanger Bygg AS, Høiland og Tveit AS, Sandnes Tak AS, Lie Blikk, SL Mekaniske AS, Murerfirma Gjesdal og Rødberg, Kontor og Boliggulv AS, Interiørfaghuset T. Lund AS, TKS Heis AS, Låssenteret AS, Thermax AS

Bygget ble ferdigstilt våren 2020.

Info

Kontaktperson
Per Fretheim
Arkitekt & CEO Vest
Team
Trine Amundsen, Madalena Furtado, Erik Aasberg Oma.
Bildekredittering
Miljøambisjoner
Energiklasse A. Knyttet til nettet for fjernkjøling og fjernvarme og har vannbåren varme i påstøp i gulvet. Vannbåren varme forsyner også lufta via ventilasjon.
Dokumenter
Dokumenter

NAV - Forus

Samlokalisering av NAV Hjelpemiddelsentralen Rogaland, Familie- og pensjonsytelser Sandnes, Kontaktsenter Rogaland, Arbeid og ytelser Karmøy avd Sandnes og Kontroll vest i nytt bygg på Porsmyren, Forus. Det er direkte tilknytning til ny buss- og sykkelvei. Bygget er utformet som et rektangulært atriumsbygg. Atriet skaper et godt og skjermet uteareal i kjernen samtidig som det bidrar til godt dagslys i byggets øvre etasjer. Fasaden er utformet med en systematisk repetisjon av presist utformete betongelementer med et tredimensjonalt relieff. Dette skaper et stramt og elegant uttrykk, hvor porter, vinduer og åpninger i fasaden er integrert som en del av byggets arkitektur. Samtidig gir den åpne løsningen i deler av andre etasje spenst og variasjon til uttrykket.

Tema:
Næring, kontor
Sted
Sandnes
Areal:
10 000 m² BRA
Status:
Ferdigstilt
Material:
Utvendig: Stedstøpt betong og betongelementer, lakkerte aluminiumsvinduer og -dører, lakkerte stålporter, strekkmetall.
Oppdragsgiver:
Koppholen 14 AS
Samarbeidspartner:
Prefab Design AS, Masiv AS, DNF AS, Branncon, Siv. ing Albert Ølnes, Mellemstrand AS, Seabrokers Fundamentering AS, Block Berge Bygg AS, Time Aluminium AS, Port Teknikk AS, Stavanger Bygg AS, Høiland og Tveit AS, Sandnes Tak AS, Lie Blikk, SL Mekaniske AS, Murerfirma Gjesdal og Rødberg, Kontor og Boliggulv AS, Interiørfaghuset T. Lund AS, TKS Heis AS, Låssenteret AS, Thermax AS

Info

Kontaktperson
Per Fretheim
Arkitekt & CEO Vest
Team
Trine Amundsen, Madalena Furtado, Erik Aasberg Oma.
Miljøambisjoner
Energiklasse A. Knyttet til nettet for fjernkjøling og fjernvarme og har vannbåren varme i påstøp i gulvet. Vannbåren varme forsyner også lufta via ventilasjon.

NAV - Forus

Samlokalisering av NAV Hjelpemiddelsentralen Rogaland, Familie- og pensjonsytelser Sandnes, Kontaktsenter Rogaland, Arbeid og ytelser Karmøy avd Sandnes og Kontroll vest i nytt bygg på Porsmyren, Forus. Det er direkte tilknytning til ny buss- og sykkelvei. Bygget er utformet som et rektangulært atriumsbygg. Atriet skaper et godt og skjermet uteareal i kjernen samtidig som det bidrar til godt dagslys i byggets øvre etasjer. Fasaden er utformet med en systematisk repetisjon av presist utformete betongelementer med et tredimensjonalt relieff. Dette skaper et stramt og elegant uttrykk, hvor porter, vinduer og åpninger i fasaden er integrert som en del av byggets arkitektur. Samtidig gir den åpne løsningen i deler av andre etasje spenst og variasjon til uttrykket.

Bygget ble ferdigstilt våren 2020.

Info

Prosjektleder
Per Fretheim
Arkitekt & CEO Vest
Team:
Trine Amundsen, Madalena Furtado, Erik Aasberg Oma.
Miljøambisjoner:
Energiklasse A. Knyttet til nettet for fjernkjøling og fjernvarme og har vannbåren varme i påstøp i gulvet. Vannbåren varme forsyner også lufta via ventilasjon.
Dokumenter
Tema:
Bolig
Urbanisme, by- og stedsutvikling, sentrumsfortetting
Kultur
Næring og industri
Næring og industri
Sted:
Sandnes
Areal:
10 000 m² BRA
Status:
Ferdigstilt
Oppdragsgiver:
Koppholen 14 AS
Material:
Utvendig: Stedstøpt betong og betongelementer, lakkerte aluminiumsvinduer og -dører, lakkerte stålporter, strekkmetall.
Samarbeidspartner:
Prefab Design AS, Masiv AS, DNF AS, Branncon, Siv. ing Albert Ølnes, Mellemstrand AS, Seabrokers Fundamentering AS, Block Berge Bygg AS, Time Aluminium AS, Port Teknikk AS, Stavanger Bygg AS, Høiland og Tveit AS, Sandnes Tak AS, Lie Blikk, SL Mekaniske AS, Murerfirma Gjesdal og Rødberg, Kontor og Boliggulv AS, Interiørfaghuset T. Lund AS, TKS Heis AS, Låssenteret AS, Thermax AS
Next
Previous
No items found.

NAV - Forus

Samlokalisering av NAV Hjelpemiddelsentralen Rogaland, Familie- og pensjonsytelser Sandnes, Kontaktsenter Rogaland, Arbeid og ytelser Karmøy avd Sandnes og Kontroll vest i nytt bygg på Porsmyren, Forus. Det er direkte tilknytning til ny buss- og sykkelvei. Bygget er utformet som et rektangulært atriumsbygg. Atriet skaper et godt og skjermet uteareal i kjernen samtidig som det bidrar til godt dagslys i byggets øvre etasjer. Fasaden er utformet med en systematisk repetisjon av presist utformete betongelementer med et tredimensjonalt relieff. Dette skaper et stramt og elegant uttrykk, hvor porter, vinduer og åpninger i fasaden er integrert som en del av byggets arkitektur. Samtidig gir den åpne løsningen i deler av andre etasje spenst og variasjon til uttrykket.

Sted:
Sandnes
Areal
10 000 m² BRA
Status:
Ferdigstilt
Oppdragsgiver:
Koppholen 14 AS
Material:
Utvendig: Stedstøpt betong og betongelementer, lakkerte aluminiumsvinduer og -dører, lakkerte stålporter, strekkmetall.

NAV - Forus

Samlokalisering av NAV Hjelpemiddelsentralen Rogaland, Familie- og pensjonsytelser Sandnes, Kontaktsenter Rogaland, Arbeid og ytelser Karmøy avd Sandnes og Kontroll vest i nytt bygg på Porsmyren, Forus. Det er direkte tilknytning til ny buss- og sykkelvei. Bygget er utformet som et rektangulært atriumsbygg. Atriet skaper et godt og skjermet uteareal i kjernen samtidig som det bidrar til godt dagslys i byggets øvre etasjer. Fasaden er utformet med en systematisk repetisjon av presist utformete betongelementer med et tredimensjonalt relieff. Dette skaper et stramt og elegant uttrykk, hvor porter, vinduer og åpninger i fasaden er integrert som en del av byggets arkitektur. Samtidig gir den åpne løsningen i deler av andre etasje spenst og variasjon til uttrykket.

Bygget ble ferdigstilt våren 2020.

Info

Kontaktperson:
Per Fretheim
Arkitekt & CEO Vest
Team:
Trine Amundsen, Madalena Furtado, Erik Aasberg Oma.
Miljøambisjoner:
Energiklasse A. Knyttet til nettet for fjernkjøling og fjernvarme og har vannbåren varme i påstøp i gulvet. Vannbåren varme forsyner også lufta via ventilasjon.
Dokumenter
Dokumentnavn explain to you mistaken
Tema:
Næring og industri
Næring
Kontor
Sted:
Sandnes
Areal:
10 000 m² BRA
Status:
Ferdigstilt
Oppdragsgiver:
Koppholen 14 AS
Material
Utvendig: Stedstøpt betong og betongelementer, lakkerte aluminiumsvinduer og -dører, lakkerte stålporter, strekkmetall.
Bildekredittering:
Samarbeidspartner:
Prefab Design AS, Masiv AS, DNF AS, Branncon, Siv. ing Albert Ølnes, Mellemstrand AS, Seabrokers Fundamentering AS, Block Berge Bygg AS, Time Aluminium AS, Port Teknikk AS, Stavanger Bygg AS, Høiland og Tveit AS, Sandnes Tak AS, Lie Blikk, SL Mekaniske AS, Murerfirma Gjesdal og Rødberg, Kontor og Boliggulv AS, Interiørfaghuset T. Lund AS, TKS Heis AS, Låssenteret AS, Thermax AS