Gjenbrukshuset Festiviteten

Festiviteten ble innviet som fest- og forsamlingslokale i 1874 og har fungert som både rådhus, rettssal og lokale for utallige kulturarrangementer. Bebyggelsen har en høy kulturhistorisk verdi, men var i mange år preget av forfall og manglende vedlikehold. I 2020 kjøpte Gjenbrukshuset Festiviteten AS bygget av Larvik Kommune, og legger nå ned et imponerende arbeid med å gi Festiviteten nytt liv og åpne bygget opp for byens innbyggere. Festiviteten skal gjenoppstå ferdig restaurert og ombygget til Larviks 350-årsjubileum i september 2021.

Tema:
Kultur, næring, kontor, transformasjon, gjenbruk og antikvarisk rehabilitering
Sted
Larvik
Areal:
1370 m² BRA
Status:
Ferdigstilt
Material:
Tre og mur
Oppdragsgiver:
Gjenbrukshuset Festiviteten AS
Samarbeidspartner:
Sane interiørarkitekter, Dronninga landskap

Mad arkitekter jobber tett sammen med Sane interiørarkitekter i arbeidet med å legge til rette for ny bruk i byggene. Detaljering, materialbruk, fargesetting, inventar og utformingen av nye installasjoner tar utgangspunkt i en bevisst holdning til byggenes særpreg og historie. I ombyggingen tilbakeføres opprinnelige bygningsdeler og romstrukturer, samtidig som det legges til funksjoner som sikrer ny bruk. I fasadene etableres nye elementer som takarker, vinduer og et nytt inngangsparti. Bruken av byggene er et viktig ledd i vern av begge bygg, og Festiviteten skal romme både kontorlokaler, kulturhus og møte- og festlokaler. I den flotte salen i første etasje skal Ellings kafe bli en ny møteplass for Larviks befolkning. I tilknytning til byggets førsteetasje etableres et terrassert hageanlegg som tegnes av Dronninga landskap, med et nytt servicebygg av Mad arkitekter. Her blir det servering og arrangementer i sommerhalvåret. Byggene skal ha et yrende liv og fungere som en helhet hvor de ulike funksjonene skal dra nytte av og forsterke hverandre.

Gjenbrukshuset Festiviteten er et ombruksprosjekt som setter søkelys på klimakrisen og hvordan denne kan løses. I tillegg til bevaring av bygningsmassen beholdes flest mulig av opprinnelige elementer. Tilførte elementer skal i størst mulig grad utføres med gjenbrukte materialer, eller ha et lavest mulig karbonutslipp. Festsalen i murbygget er Norges tredje eldste teatersal. I prosjektet pågår et unikt samarbeid mellom Norges fremste eksperter innen farge- og bygningsarkeologi og malermestere fra Juuhl & Brattfoss for å gjenskape den opprinnelige dekoren. Dekoren antas å være tegnet av byggets arkitekt Paul Due. De italienske gipsmakerne, Brødrene Guidotti, har levert gips- og sementarbeidene. De var landets store gipsmakere i sin tid, og sto også bak gips- og malingsarbeidet på Slottet. Hele salen vil bli en fryd for øyet når bygget åpner i september. Taket vil bestå av sølv- og gullfarger, i tillegg til seks, sju andre farger. På veggene vil nærmere 10 forskjellige farger pryde dekoren som er skrapt fram under 18-20 forskjellige malingslag. Vi gleder oss til å se Festiviteten i en kombinasjon av gammel prakt og nytt liv og kommer tilbake med flere bilder når åpningen nærmer seg.

Info

Kontaktperson
Siri Ulrikke Høye
Arkitekt
Team
Trond Elverum, Siri Ulrikke Høye, Patriq Backlund, Noora Khezri
Bildekredittering
Kyrre Sundal
Miljøambisjoner
Dokumenter
Dokumenter

Gjenbrukshuset Festiviteten

Festiviteten ble innviet som fest- og forsamlingslokale i 1874 og har fungert som både rådhus, rettssal og lokale for utallige kulturarrangementer. Bebyggelsen har en høy kulturhistorisk verdi, men var i mange år preget av forfall og manglende vedlikehold. I 2020 kjøpte Gjenbrukshuset Festiviteten AS bygget av Larvik Kommune, og legger nå ned et imponerende arbeid med å gi Festiviteten nytt liv og åpne bygget opp for byens innbyggere. Festiviteten skal gjenoppstå ferdig restaurert og ombygget til Larviks 350-årsjubileum i september 2021.

Tema:
Kultur, næring, kontor, transformasjon, gjenbruk og antikvarisk rehabilitering
Sted
Larvik
Areal:
1370 m² BRA
Status:
Ferdigstilt
Material:
Tre og mur
Oppdragsgiver:
Gjenbrukshuset Festiviteten AS
Samarbeidspartner:
Sane interiørarkitekter, Dronninga landskap

Info

Kontaktperson
Siri Ulrikke Høye
Arkitekt
Team
Trond Elverum, Siri Ulrikke Høye, Patriq Backlund, Noora Khezri
Miljøambisjoner

Gjenbrukshuset Festiviteten

Festiviteten ble innviet som fest- og forsamlingslokale i 1874 og har fungert som både rådhus, rettssal og lokale for utallige kulturarrangementer. Bebyggelsen har en høy kulturhistorisk verdi, men var i mange år preget av forfall og manglende vedlikehold. I 2020 kjøpte Gjenbrukshuset Festiviteten AS bygget av Larvik Kommune, og legger nå ned et imponerende arbeid med å gi Festiviteten nytt liv og åpne bygget opp for byens innbyggere. Festiviteten skal gjenoppstå ferdig restaurert og ombygget til Larviks 350-årsjubileum i september 2021.

Mad arkitekter jobber tett sammen med Sane interiørarkitekter i arbeidet med å legge til rette for ny bruk i byggene. Detaljering, materialbruk, fargesetting, inventar og utformingen av nye installasjoner tar utgangspunkt i en bevisst holdning til byggenes særpreg og historie. I ombyggingen tilbakeføres opprinnelige bygningsdeler og romstrukturer, samtidig som det legges til funksjoner som sikrer ny bruk. I fasadene etableres nye elementer som takarker, vinduer og et nytt inngangsparti. Bruken av byggene er et viktig ledd i vern av begge bygg, og Festiviteten skal romme både kontorlokaler, kulturhus og møte- og festlokaler. I den flotte salen i første etasje skal Ellings kafe bli en ny møteplass for Larviks befolkning. I tilknytning til byggets førsteetasje etableres et terrassert hageanlegg som tegnes av Dronninga landskap, med et nytt servicebygg av Mad arkitekter. Her blir det servering og arrangementer i sommerhalvåret. Byggene skal ha et yrende liv og fungere som en helhet hvor de ulike funksjonene skal dra nytte av og forsterke hverandre.

Gjenbrukshuset Festiviteten er et ombruksprosjekt som setter søkelys på klimakrisen og hvordan denne kan løses. I tillegg til bevaring av bygningsmassen beholdes flest mulig av opprinnelige elementer. Tilførte elementer skal i størst mulig grad utføres med gjenbrukte materialer, eller ha et lavest mulig karbonutslipp. Festsalen i murbygget er Norges tredje eldste teatersal. I prosjektet pågår et unikt samarbeid mellom Norges fremste eksperter innen farge- og bygningsarkeologi og malermestere fra Juuhl & Brattfoss for å gjenskape den opprinnelige dekoren. Dekoren antas å være tegnet av byggets arkitekt Paul Due. De italienske gipsmakerne, Brødrene Guidotti, har levert gips- og sementarbeidene. De var landets store gipsmakere i sin tid, og sto også bak gips- og malingsarbeidet på Slottet. Hele salen vil bli en fryd for øyet når bygget åpner i september. Taket vil bestå av sølv- og gullfarger, i tillegg til seks, sju andre farger. På veggene vil nærmere 10 forskjellige farger pryde dekoren som er skrapt fram under 18-20 forskjellige malingslag. Vi gleder oss til å se Festiviteten i en kombinasjon av gammel prakt og nytt liv og kommer tilbake med flere bilder når åpningen nærmer seg.

Info

Prosjektleder
Siri Ulrikke Høye
Arkitekt
Team:
Trond Elverum, Siri Ulrikke Høye, Patriq Backlund, Noora Khezri
Miljøambisjoner:
Dokumenter
Tema:
Bolig
Urbanisme, by- og stedsutvikling, sentrumsfortetting
Kultur
Næring og industri
Næring og industri
Sted:
Larvik
Areal:
1370 m² BRA
Status:
Ferdigstilt
Oppdragsgiver:
Gjenbrukshuset Festiviteten AS
Material:
Tre og mur
Samarbeidspartner:
Sane interiørarkitekter, Dronninga landskap
Next
Previous
No items found.

Gjenbrukshuset Festiviteten

Festiviteten ble innviet som fest- og forsamlingslokale i 1874 og har fungert som både rådhus, rettssal og lokale for utallige kulturarrangementer. Bebyggelsen har en høy kulturhistorisk verdi, men var i mange år preget av forfall og manglende vedlikehold. I 2020 kjøpte Gjenbrukshuset Festiviteten AS bygget av Larvik Kommune, og legger nå ned et imponerende arbeid med å gi Festiviteten nytt liv og åpne bygget opp for byens innbyggere. Festiviteten skal gjenoppstå ferdig restaurert og ombygget til Larviks 350-årsjubileum i september 2021.

Sted:
Larvik
Areal
1370 m² BRA
Status:
Ferdigstilt
Oppdragsgiver:
Gjenbrukshuset Festiviteten AS
Material:
Tre og mur

Gjenbrukshuset Festiviteten

Festiviteten ble innviet som fest- og forsamlingslokale i 1874 og har fungert som både rådhus, rettssal og lokale for utallige kulturarrangementer. Bebyggelsen har en høy kulturhistorisk verdi, men var i mange år preget av forfall og manglende vedlikehold. I 2020 kjøpte Gjenbrukshuset Festiviteten AS bygget av Larvik Kommune, og legger nå ned et imponerende arbeid med å gi Festiviteten nytt liv og åpne bygget opp for byens innbyggere. Festiviteten skal gjenoppstå ferdig restaurert og ombygget til Larviks 350-årsjubileum i september 2021.

Mad arkitekter jobber tett sammen med Sane interiørarkitekter i arbeidet med å legge til rette for ny bruk i byggene. Detaljering, materialbruk, fargesetting, inventar og utformingen av nye installasjoner tar utgangspunkt i en bevisst holdning til byggenes særpreg og historie. I ombyggingen tilbakeføres opprinnelige bygningsdeler og romstrukturer, samtidig som det legges til funksjoner som sikrer ny bruk. I fasadene etableres nye elementer som takarker, vinduer og et nytt inngangsparti. Bruken av byggene er et viktig ledd i vern av begge bygg, og Festiviteten skal romme både kontorlokaler, kulturhus og møte- og festlokaler. I den flotte salen i første etasje skal Ellings kafe bli en ny møteplass for Larviks befolkning. I tilknytning til byggets førsteetasje etableres et terrassert hageanlegg som tegnes av Dronninga landskap, med et nytt servicebygg av Mad arkitekter. Her blir det servering og arrangementer i sommerhalvåret. Byggene skal ha et yrende liv og fungere som en helhet hvor de ulike funksjonene skal dra nytte av og forsterke hverandre.

Gjenbrukshuset Festiviteten er et ombruksprosjekt som setter søkelys på klimakrisen og hvordan denne kan løses. I tillegg til bevaring av bygningsmassen beholdes flest mulig av opprinnelige elementer. Tilførte elementer skal i størst mulig grad utføres med gjenbrukte materialer, eller ha et lavest mulig karbonutslipp. Festsalen i murbygget er Norges tredje eldste teatersal. I prosjektet pågår et unikt samarbeid mellom Norges fremste eksperter innen farge- og bygningsarkeologi og malermestere fra Juuhl & Brattfoss for å gjenskape den opprinnelige dekoren. Dekoren antas å være tegnet av byggets arkitekt Paul Due. De italienske gipsmakerne, Brødrene Guidotti, har levert gips- og sementarbeidene. De var landets store gipsmakere i sin tid, og sto også bak gips- og malingsarbeidet på Slottet. Hele salen vil bli en fryd for øyet når bygget åpner i september. Taket vil bestå av sølv- og gullfarger, i tillegg til seks, sju andre farger. På veggene vil nærmere 10 forskjellige farger pryde dekoren som er skrapt fram under 18-20 forskjellige malingslag. Vi gleder oss til å se Festiviteten i en kombinasjon av gammel prakt og nytt liv og kommer tilbake med flere bilder når åpningen nærmer seg.

Info

Kontaktperson:
Siri Ulrikke Høye
Arkitekt
Team:
Trond Elverum, Siri Ulrikke Høye, Patriq Backlund, Noora Khezri
Miljøambisjoner:
Dokumenter
Dokumentnavn explain to you mistaken
Tema:
Næring og industri
Kultur
Næring
Kontor
Transformasjon
Ombruk
Rehabilitering
Sted:
Larvik
Areal:
1370 m² BRA
Status:
Ferdigstilt
Oppdragsgiver:
Gjenbrukshuset Festiviteten AS
Material
Tre og mur
Bildekredittering:
Kyrre Sundal
Samarbeidspartner:
Sane interiørarkitekter, Dronninga landskap