Gjenbrukshuset Festiviteten

Festiviteten ble innviet som fest- og forsamlingslokale i 1874 og har fungert som både rådhus, rettssal og lokale for utallige kulturarrangementer. Bebyggelsen har en høy kulturhistorisk verdi, men var i mange år preget av forfall og manglende vedlikehold. I 2020 kjøpte Gjenbrukshuset Festiviteten AS bygget av Larvik Kommune, og har lagt ned et imponerende arbeid med å gi Festiviteten nytt liv og åpnet bygget opp for byens innbyggere. Festiviteten ble ferdig restaurert og ombygget til Larviks 350-årsjubileum i september 2021.

Tema:
Kultur, næring, kontor, transformasjon, gjenbruk og antikvarisk rehabilitering
Sted
Larvik
Areal:
1370 m² BRA
Status:
Ferdigstilt
Material:
Tre og mur
Oppdragsgiver:
Gjenbrukshuset Festiviteten AS
Samarbeidspartner:
Sane interiørarkitekter, Dronninga landskap

Mad arkitekter har jobbet tett sammen med Sane interiørarkitekter i arbeidet med å legge til rette for ny bruk i byggene. Detaljering, materialbruk, fargesetting, inventar og utformingen av nye installasjoner tar utgangspunkt i en bevisst holdning til byggenes særpreg og historie. I ombyggingen har vi tilbakeført opprinnelige bygningsdeler og romstrukturer, samtidig som det er lagt til funksjoner som sikrer ny bruk. I fasadene er det etablert nye elementer som takarker, vinduer og et nytt inngangsparti. Bruken av byggene er et viktig ledd i vern av begge bygg, og Festiviteten rommer både kontorlokaler, kulturhus og møte- og festlokaler. I den flotte salen i første etasje er Ellings kafe blitt en ny møteplass for Larviks befolkning. I tilknytning til byggets førsteetasje er det etableret et terrassert hageanlegg som er tegnet av Dronninga landskap, med et nytt servicebygg av Mad arkitekter. Her er det blitt servering og arrangementer i sommerhalvåret. Byggene skal ha et yrende liv og fungere som en helhet hvor de ulike funksjonene skal dra nytte av og forsterke hverandre.

Gjenbrukshuset Festiviteten er et ombruksprosjekt som setter søkelys på klimakrisen og hvordan denne kan løses. I tillegg til bevaring av bygningsmassen et det beholdt flest mulig av opprinnelige elementer. Tilførte elementer har i størst mulig grad blitt utført med gjenbrukte materialer, og har et lavest mulig karbonutslipp. Festsalen i murbygget er Norges tredje eldste teatersal. I prosjektet er det utført et unikt samarbeid mellom Norges fremste eksperter innen farge- og bygningsarkeologi og malermestere fra Juuhl & Brattfoss for å gjenskape den opprinnelige dekoren. Dekoren antas å være tegnet av byggets arkitekt Paul Due. De italienske gipsmakerne, Brødrene Guidotti, har levert gips- og sementarbeidene. De var landets store gipsmakere i sin tid, og sto også bak gips- og malingsarbeidet på Slottet. Hele salen ble en fryd for øyet når bygget åpnet i september. Taket består av sølv- og gullfarger, i tillegg til seks, sju andre farger. På veggene er nærmest 10 forskjellige farger prydet dekoren som er skrapt fram under 18-20 forskjellige malingslag. Det gleder oss å se Festiviteten i en kombinasjon av gammel prakt og nytt liv.

Info

Kontaktperson
Siri Ulrikke Høye
Arkitekt
Team
Trond Elverum, Siri Ulrikke Høye, Patriq Backlund, Noora Khezri
Bildekredittering
Kyrre Sundal
Miljøambisjoner
Dokumenter
Dokumenter

Gjenbrukshuset Festiviteten

Festiviteten ble innviet som fest- og forsamlingslokale i 1874 og har fungert som både rådhus, rettssal og lokale for utallige kulturarrangementer. Bebyggelsen har en høy kulturhistorisk verdi, men var i mange år preget av forfall og manglende vedlikehold. I 2020 kjøpte Gjenbrukshuset Festiviteten AS bygget av Larvik Kommune, og har lagt ned et imponerende arbeid med å gi Festiviteten nytt liv og åpnet bygget opp for byens innbyggere. Festiviteten ble ferdig restaurert og ombygget til Larviks 350-årsjubileum i september 2021.

Tema:
Kultur, næring, kontor, transformasjon, gjenbruk og antikvarisk rehabilitering
Sted
Larvik
Areal:
1370 m² BRA
Status:
Ferdigstilt
Material:
Tre og mur
Oppdragsgiver:
Gjenbrukshuset Festiviteten AS
Samarbeidspartner:
Sane interiørarkitekter, Dronninga landskap

Info

Kontaktperson
Siri Ulrikke Høye
Arkitekt
Team
Trond Elverum, Siri Ulrikke Høye, Patriq Backlund, Noora Khezri
Miljøambisjoner

Gjenbrukshuset Festiviteten

Festiviteten ble innviet som fest- og forsamlingslokale i 1874 og har fungert som både rådhus, rettssal og lokale for utallige kulturarrangementer. Bebyggelsen har en høy kulturhistorisk verdi, men var i mange år preget av forfall og manglende vedlikehold. I 2020 kjøpte Gjenbrukshuset Festiviteten AS bygget av Larvik Kommune, og har lagt ned et imponerende arbeid med å gi Festiviteten nytt liv og åpnet bygget opp for byens innbyggere. Festiviteten ble ferdig restaurert og ombygget til Larviks 350-årsjubileum i september 2021.

Mad arkitekter har jobbet tett sammen med Sane interiørarkitekter i arbeidet med å legge til rette for ny bruk i byggene. Detaljering, materialbruk, fargesetting, inventar og utformingen av nye installasjoner tar utgangspunkt i en bevisst holdning til byggenes særpreg og historie. I ombyggingen har vi tilbakeført opprinnelige bygningsdeler og romstrukturer, samtidig som det er lagt til funksjoner som sikrer ny bruk. I fasadene er det etablert nye elementer som takarker, vinduer og et nytt inngangsparti. Bruken av byggene er et viktig ledd i vern av begge bygg, og Festiviteten rommer både kontorlokaler, kulturhus og møte- og festlokaler. I den flotte salen i første etasje er Ellings kafe blitt en ny møteplass for Larviks befolkning. I tilknytning til byggets førsteetasje er det etableret et terrassert hageanlegg som er tegnet av Dronninga landskap, med et nytt servicebygg av Mad arkitekter. Her er det blitt servering og arrangementer i sommerhalvåret. Byggene skal ha et yrende liv og fungere som en helhet hvor de ulike funksjonene skal dra nytte av og forsterke hverandre.

Gjenbrukshuset Festiviteten er et ombruksprosjekt som setter søkelys på klimakrisen og hvordan denne kan løses. I tillegg til bevaring av bygningsmassen et det beholdt flest mulig av opprinnelige elementer. Tilførte elementer har i størst mulig grad blitt utført med gjenbrukte materialer, og har et lavest mulig karbonutslipp. Festsalen i murbygget er Norges tredje eldste teatersal. I prosjektet er det utført et unikt samarbeid mellom Norges fremste eksperter innen farge- og bygningsarkeologi og malermestere fra Juuhl & Brattfoss for å gjenskape den opprinnelige dekoren. Dekoren antas å være tegnet av byggets arkitekt Paul Due. De italienske gipsmakerne, Brødrene Guidotti, har levert gips- og sementarbeidene. De var landets store gipsmakere i sin tid, og sto også bak gips- og malingsarbeidet på Slottet. Hele salen ble en fryd for øyet når bygget åpnet i september. Taket består av sølv- og gullfarger, i tillegg til seks, sju andre farger. På veggene er nærmest 10 forskjellige farger prydet dekoren som er skrapt fram under 18-20 forskjellige malingslag. Det gleder oss å se Festiviteten i en kombinasjon av gammel prakt og nytt liv.

Info

Prosjektleder
Siri Ulrikke Høye
Arkitekt
Team:
Trond Elverum, Siri Ulrikke Høye, Patriq Backlund, Noora Khezri
Miljøambisjoner:
Dokumenter
Tema:
Bolig
Urbanisme, by- og stedsutvikling, sentrumsfortetting
Kultur
Næring og industri
Næring og industri
Sted:
Larvik
Areal:
1370 m² BRA
Status:
Ferdigstilt
Oppdragsgiver:
Gjenbrukshuset Festiviteten AS
Material:
Tre og mur
Samarbeidspartner:
Sane interiørarkitekter, Dronninga landskap
Next
Previous
No items found.

Gjenbrukshuset Festiviteten

Festiviteten ble innviet som fest- og forsamlingslokale i 1874 og har fungert som både rådhus, rettssal og lokale for utallige kulturarrangementer. Bebyggelsen har en høy kulturhistorisk verdi, men var i mange år preget av forfall og manglende vedlikehold. I 2020 kjøpte Gjenbrukshuset Festiviteten AS bygget av Larvik Kommune, og har lagt ned et imponerende arbeid med å gi Festiviteten nytt liv og åpnet bygget opp for byens innbyggere. Festiviteten ble ferdig restaurert og ombygget til Larviks 350-årsjubileum i september 2021.

Sted:
Larvik
Areal
1370 m² BRA
Status:
Ferdigstilt
Oppdragsgiver:
Gjenbrukshuset Festiviteten AS
Material:
Tre og mur

Gjenbrukshuset Festiviteten

Festiviteten ble innviet som fest- og forsamlingslokale i 1874 og har fungert som både rådhus, rettssal og lokale for utallige kulturarrangementer. Bebyggelsen har en høy kulturhistorisk verdi, men var i mange år preget av forfall og manglende vedlikehold. I 2020 kjøpte Gjenbrukshuset Festiviteten AS bygget av Larvik Kommune, og har lagt ned et imponerende arbeid med å gi Festiviteten nytt liv og åpnet bygget opp for byens innbyggere. Festiviteten ble ferdig restaurert og ombygget til Larviks 350-årsjubileum i september 2021.

Mad arkitekter har jobbet tett sammen med Sane interiørarkitekter i arbeidet med å legge til rette for ny bruk i byggene. Detaljering, materialbruk, fargesetting, inventar og utformingen av nye installasjoner tar utgangspunkt i en bevisst holdning til byggenes særpreg og historie. I ombyggingen har vi tilbakeført opprinnelige bygningsdeler og romstrukturer, samtidig som det er lagt til funksjoner som sikrer ny bruk. I fasadene er det etablert nye elementer som takarker, vinduer og et nytt inngangsparti. Bruken av byggene er et viktig ledd i vern av begge bygg, og Festiviteten rommer både kontorlokaler, kulturhus og møte- og festlokaler. I den flotte salen i første etasje er Ellings kafe blitt en ny møteplass for Larviks befolkning. I tilknytning til byggets førsteetasje er det etableret et terrassert hageanlegg som er tegnet av Dronninga landskap, med et nytt servicebygg av Mad arkitekter. Her er det blitt servering og arrangementer i sommerhalvåret. Byggene skal ha et yrende liv og fungere som en helhet hvor de ulike funksjonene skal dra nytte av og forsterke hverandre.

Gjenbrukshuset Festiviteten er et ombruksprosjekt som setter søkelys på klimakrisen og hvordan denne kan løses. I tillegg til bevaring av bygningsmassen et det beholdt flest mulig av opprinnelige elementer. Tilførte elementer har i størst mulig grad blitt utført med gjenbrukte materialer, og har et lavest mulig karbonutslipp. Festsalen i murbygget er Norges tredje eldste teatersal. I prosjektet er det utført et unikt samarbeid mellom Norges fremste eksperter innen farge- og bygningsarkeologi og malermestere fra Juuhl & Brattfoss for å gjenskape den opprinnelige dekoren. Dekoren antas å være tegnet av byggets arkitekt Paul Due. De italienske gipsmakerne, Brødrene Guidotti, har levert gips- og sementarbeidene. De var landets store gipsmakere i sin tid, og sto også bak gips- og malingsarbeidet på Slottet. Hele salen ble en fryd for øyet når bygget åpnet i september. Taket består av sølv- og gullfarger, i tillegg til seks, sju andre farger. På veggene er nærmest 10 forskjellige farger prydet dekoren som er skrapt fram under 18-20 forskjellige malingslag. Det gleder oss å se Festiviteten i en kombinasjon av gammel prakt og nytt liv.

Info

Kontaktperson:
Siri Ulrikke Høye
Arkitekt
Team:
Trond Elverum, Siri Ulrikke Høye, Patriq Backlund, Noora Khezri
Miljøambisjoner:
Dokumenter
Dokumentnavn explain to you mistaken
Tema:
Næring og industri
Kultur
Næring
Kontor
Transformasjon
Ombruk
Rehabilitering
Sted:
Larvik
Areal:
1370 m² BRA
Status:
Ferdigstilt
Oppdragsgiver:
Gjenbrukshuset Festiviteten AS
Material
Tre og mur
Bildekredittering:
Kyrre Sundal
Samarbeidspartner:
Sane interiørarkitekter, Dronninga landskap