Martineåsen naturby

Martineåsen skal bli en bærekraftig bydel som foren¬er det beste fra tidligere tiders utviklingsprinsipper: Vi tar med idealene om felleskap og nabolag, nær¬heten til tilbud og aktiviteter fra den tette byen, og kombinerer dette med eneboligens og drabantbyens tilgang til lys, luft, natur og friluftsliv.

Tema:
Urbanisme og byutvikling, stedsutvikling, bolig
Sted
Larvik
Areal:
1.880.000 m²
Status:
Mulighetsstudie
Material:
Oppdragsgiver:
Larvik kommune
Samarbeidspartner:

Naturbyen skal tilby bærekraftige løsninger, skape gode nabolag og møteplasser, redusere bilavhengig­heten man som regel preges av utenfor bykjernene og tilby en unik nærhet til natur og friluftsaktiviteter. Naturbyen skal være et attraktivt alternativ for dem som vil unngå både eneboligteppenes monotoni og pressområdene i sentrum. Naturbyen skal tilby delområder med ulik karakter og løsninger, og dermed også et mangfold av boligtyper og nabolag. Ulike tunløsninger, landsbystrukturer og bygningsklynger i skogslandskapet, kombinert med en blanding av punkthus, rekkehus, små bygårder og terrassehus-strukturer gir denne frodigheten og mang­foldet som gjør naturbyen unik.

Tyngdepunkter for 10-minutters byen

Byggesoner som tar hensyn til verdifull natur

Minimering av infrastruktur for privatbil

Diagram av elvebyen

Info

Kontaktperson
Kurt Singstad
Arkitekt mnal & partner
Team
Emil Pira, Lasse Lyne Hansen, Kurt Singstad
Bildekredittering
Miljøambisjoner
Dokumenter
Dokumenter

Martineåsen naturby

Martineåsen skal bli en bærekraftig bydel som foren¬er det beste fra tidligere tiders utviklingsprinsipper: Vi tar med idealene om felleskap og nabolag, nær¬heten til tilbud og aktiviteter fra den tette byen, og kombinerer dette med eneboligens og drabantbyens tilgang til lys, luft, natur og friluftsliv.

Tema:
Urbanisme og byutvikling, stedsutvikling, bolig
Sted
Larvik
Areal:
1.880.000 m²
Status:
Mulighetsstudie
Material:
Oppdragsgiver:
Larvik kommune
Samarbeidspartner:

Info

Kontaktperson
Kurt Singstad
Arkitekt mnal & partner
Team
Emil Pira, Lasse Lyne Hansen, Kurt Singstad
Miljøambisjoner

Martineåsen naturby

Martineåsen skal bli en bærekraftig bydel som foren¬er det beste fra tidligere tiders utviklingsprinsipper: Vi tar med idealene om felleskap og nabolag, nær¬heten til tilbud og aktiviteter fra den tette byen, og kombinerer dette med eneboligens og drabantbyens tilgang til lys, luft, natur og friluftsliv.

Naturbyen skal tilby bærekraftige løsninger, skape gode nabolag og møteplasser, redusere bilavhengig­heten man som regel preges av utenfor bykjernene og tilby en unik nærhet til natur og friluftsaktiviteter. Naturbyen skal være et attraktivt alternativ for dem som vil unngå både eneboligteppenes monotoni og pressområdene i sentrum. Naturbyen skal tilby delområder med ulik karakter og løsninger, og dermed også et mangfold av boligtyper og nabolag. Ulike tunløsninger, landsbystrukturer og bygningsklynger i skogslandskapet, kombinert med en blanding av punkthus, rekkehus, små bygårder og terrassehus-strukturer gir denne frodigheten og mang­foldet som gjør naturbyen unik.

Info

Prosjektleder
Kurt Singstad
Arkitekt mnal & partner
Team:
Emil Pira, Lasse Lyne Hansen, Kurt Singstad
Miljøambisjoner:
Dokumenter
Tema:
Bolig
Urbanisme, by- og stedsutvikling, sentrumsfortetting
Kultur
Næring og industri
Næring og industri
Sted:
Larvik
Areal:
1.880.000 m²
Status:
Mulighetsstudie
Oppdragsgiver:
Larvik kommune
Material:
Samarbeidspartner:
Next
Previous
No items found.

Martineåsen naturby

Martineåsen skal bli en bærekraftig bydel som foren¬er det beste fra tidligere tiders utviklingsprinsipper: Vi tar med idealene om felleskap og nabolag, nær¬heten til tilbud og aktiviteter fra den tette byen, og kombinerer dette med eneboligens og drabantbyens tilgang til lys, luft, natur og friluftsliv.

Sted:
Larvik
Areal
1.880.000 m²
Status:
Mulighetsstudie
Oppdragsgiver:
Larvik kommune
Material:

Martineåsen naturby

Martineåsen skal bli en bærekraftig bydel som foren¬er det beste fra tidligere tiders utviklingsprinsipper: Vi tar med idealene om felleskap og nabolag, nær¬heten til tilbud og aktiviteter fra den tette byen, og kombinerer dette med eneboligens og drabantbyens tilgang til lys, luft, natur og friluftsliv.

Naturbyen skal tilby bærekraftige løsninger, skape gode nabolag og møteplasser, redusere bilavhengig­heten man som regel preges av utenfor bykjernene og tilby en unik nærhet til natur og friluftsaktiviteter. Naturbyen skal være et attraktivt alternativ for dem som vil unngå både eneboligteppenes monotoni og pressområdene i sentrum. Naturbyen skal tilby delområder med ulik karakter og løsninger, og dermed også et mangfold av boligtyper og nabolag. Ulike tunløsninger, landsbystrukturer og bygningsklynger i skogslandskapet, kombinert med en blanding av punkthus, rekkehus, små bygårder og terrassehus-strukturer gir denne frodigheten og mang­foldet som gjør naturbyen unik.

Tyngdepunkter for 10-minutters byen

Byggesoner som tar hensyn til verdifull natur

Minimering av infrastruktur for privatbil

Diagram av elvebyen

Info

Kontaktperson:
Kurt Singstad
Arkitekt mnal & partner
Team:
Emil Pira, Lasse Lyne Hansen, Kurt Singstad
Miljøambisjoner:
Dokumenter
Dokumentnavn explain to you mistaken
Tema:
Næring og industri
Urbanisme og byutvikling
Stedsutvikling
Bolig
Sted:
Larvik
Areal:
1.880.000 m²
Status:
Mulighetsstudie
Oppdragsgiver:
Larvik kommune
Material
Bildekredittering:
Samarbeidspartner: