Mad arkitekter designer morgendagens forbilder

Aktuelle prosjekter

Nyheter

28.9.2020
Mad Arkitekter
28.9.2020
Kunngjøring: Østre Aker vei 25

Østre Aker Vei 25 - Detaljregulering med konsekvensutredning og offentlig ettersyn av planprogram. Saksnr. 201810570, bydel Bjerke.

6.12.2019
Mad Arkitekter
6.12.2019
Mad leder stor TV-serie om bærekraft

Konsernsjef Nicolai Riise i Mad Arkitekter er gjennomgangsfiguren og bærekrafteksperten i en ny stor TV-serie fra Estate TV om ombruk, bærekraft, miljø og klima. Sammen med programleder Silje Rønne i Estate Media forsøker han å gi oppskriften til eiendomsaktører som ønsker å bidra til å redde klimaet.

Aktuelle temaer

Mad er nyskapende, utfordrer konvensjoner og er alltid på byens side. Vi forsøker alltid å snu problemer til muligheter. Vi foretrekker nøkterne prosesser og spektakulære bygg, ikke omvendt. Vi har utviklet en arbeidsmetode som sikrer kvalitet og i høy grad involverer byggherrer og brukere.