Mad arkitekter designer morgendagens forbilder

Aktuelle prosjekter

Nyheter

3.12.2020
Mad AS
3.12.2020
Byvandring med ordføreren

- Tenk hva vi kan få til med politisk ønske og vilje til å bruke arkitekturen som virkemiddel! Det var hovedbudskapet, da Nicolai Riise inviterte med seg med seg ordfører Marianne Borgen (SV), på byvandring rundt Tullin-kvartalet.

28.9.2020
Mad arkitekter
28.9.2020
Kunngjøring: Østre Aker vei 25

Østre Aker Vei 25 - Detaljregulering med konsekvensutredning og offentlig ettersyn av planprogram. Saksnr. 201810570, bydel Bjerke.

Aktuelle temaer

Mad er nyskapende, utfordrer konvensjoner og er alltid på byens side. Vi forsøker alltid å snu problemer til muligheter. Vi foretrekker nøkterne prosesser og spektakulære bygg, ikke omvendt. Vi har utviklet en arbeidsmetode som sikrer kvalitet og i høy grad involverer byggherrer og brukere.