Mad arkitekter designer morgendagens forbilder

Aktuelle prosjekter

Nyheter

30.9.2021
Mad arkitekter
30.9.2021
Byggeskikkprisen til ombruksprosjektet KA13

Kristian Augusts gate 13 er tildelt Statens pris for byggkvalitet. Prisen er en hederspris som skal løfte frem nye forbildebygg som bidrar til å heve, fornye og utvikle byggkvalitet lokalt og internasjonalt.

27.9.2021
Mad arkitekter
27.9.2021
Larviks storstue har åpnet

Aktuelle temaer

Mad er nyskapende, utfordrer konvensjoner og er alltid på byens side. Vi forsøker alltid å snu problemer til muligheter. Vi foretrekker nøkterne prosesser og spektakulære bygg, ikke omvendt. Vi har utviklet en arbeidsmetode som sikrer kvalitet og i høy grad involverer byggherrer og brukere.