Mad arkitekter designer morgendagens forbilder

Aktuelle prosjekter

Nyheter

8.2.2024
Mad arkitekter
8.2.2024
Mad flytter inn i eget prosjekt

– Vi har hele tiden ønsket å sitte i dette bygget, sier daglig leder Per Fretheim i Mad, som nå tar med seg hele bergenskontoret til prisbelønte Vaskerelven 39.

20.12.2023
Mad arkitekter
20.12.2023
Varsel om oppstart av planarbeid i Nedre Strandgate 80

Mad Oslo AS varsler om oppstart av planarbeid med konsekvensutrredning for Nedre Strandgate 80 i Drammen kommune. Samtidig legges forslag til planprogram for planarbeidet ut på offentlig ettersyn, og det kunngjøres også om oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale. Forslagsstiller for planarbeidet er AG Eiendomsinvest AS, og Mad Oslo AS er fagkyndig plankonsulent.

Aktuelle temaer

Mad er nyskapende, utfordrer konvensjoner og er alltid på byens side. Vi forsøker alltid å snu problemer til muligheter. Vi foretrekker nøkterne prosesser og spektakulære bygg, ikke omvendt. Vi har utviklet en arbeidsmetode som sikrer kvalitet og i høy grad involverer byggherrer og brukere.