Mad arkitekter designer morgendagens forbilder

Aktuelle prosjekter

Nyheter

20.6.2024
Mad arkitekter
20.6.2024
Mad skal utvikle Dokken

– Vi gleder oss til å kunne bidra med vår kunnskap om bærekraftig utvikling og arkitektur, og å være med og danne grunnlaget for gode prosesser og samarbeid, sier arkitekt og fagleder Kirsten Welschemeyer i Mad arkitekter.

3.5.2024
Mad arkitekter
3.5.2024
Har du innspill til reguleringsplanarbeid for Skjærvaveien 2-6 i Sagdalen?

NRE Norway AS har igangsatt reguleringsarbeid for Skjærvaveien 2-6, jf. plan- og bygningsloven § 12-8. Planarbeidet utføres av Mad Oslo AS.

Aktuelle temaer

Mad er nyskapende, utfordrer konvensjoner og er alltid på byens side. Vi forsøker alltid å snu problemer til muligheter. Vi foretrekker nøkterne prosesser og spektakulære bygg, ikke omvendt. Vi har utviklet en arbeidsmetode som sikrer kvalitet og i høy grad involverer byggherrer og brukere.