Bærekraftig interiørarkitektur

Vi mener interiørarkitektur kan bidra til å gjøre samfunnet vårt til et bedre sted å bo, arbeide og leve livene våre. Sane skaper nye rom og gir liv til eksisterende. Vi jobber hardt for at prosjektene våre møter dagens behov, men også ivaretar mulighetene for fremtidige generasjoner. For oss betyr det at vi tilfører prosjektene langsiktig verdi; sosialt, økonomisk og miljømessig.

I flere av prosjektene vi arbeider med retter vi oppmerksomheten mot ombruk av materialer og møbler. Tydelige miljømål og høye ambisjoner styrer valgene i prosjektene. Prosjektene lærer oss mye, vi må innta nye roller og det blir tydelig at prosessene må endres for å gjennomføre prosjekter med høy grad av ombruk.  

Sammen med Romlab og SPINN har vi i Sane satt i gang en arrangementserie som heter nr.17. I november inviterte vi til den første kvelden på byMad, kalt Andre boller, hvor det var deling av prosjekter med ombruk og hvor diskusjonene om det nødvendige skiftet i faget vårt var samtaletema. Vi skal fortsette å invitere til kvelder med ulike tema, alle knyttet til hvordan vi fremover skal stake ut kursen for fremtidens prosjekter med bærekraft og sirkulær økonomi i fokus.

I oktober dro vi på studietur til Ålesund! Hovedformålet var befaring av vårt så langt største prosjekt, Pir. Stor stas å se det ferdig, og det var nydelig å være på tur sammen, spise deilig mat og å oppleve den utrolige Jugendbyen.

Furusetlokalet - I starten av 2021 åpnet det midlertidige innbyggertorget på Furuset, et lokale der Oslo kommune kan informere om områdeløftet og fremtidig byutvikling i bydel Alna. Det er både et utstillingslokale, og et lokale som kan brukes som en møteplass for innbyggerne på Furuset, der de kan henge ut, drikke en kopp kaffe og møte representanter fra kommunen for en uformell prat. Prosjektet har et to-års perspektiv, og det har derfor vært ekstra viktig å ha høyt fokus på miljø.

Furusetlokalet - Utstillingen er ment å vekke en interesse og skape engasjement for utviklingen på Furuset, for mennesker i alle aldre og fra flere ulike kulturer. I lokalet kan kommunen arrangere debatter og fremvisninger, samtidig som man kan sette seg ned og ta en kopp kaffe mens man venter på bussen. Lokalet er derfor både fleksibelt og robust. Det midlertidige innbyggertorget er en sjanse til å knytte sterkere bånd mellom innbyggerne på Furuset og kommunen, og gi dem et møtepunkt som er lokalt på Furuset.

Furusetlokalet - Kommunens eksisterende grafiske designprofil er laget for å fremme Oslo kommune som både nær og mangfoldig. Det er laget tre grafiske elementer, osloformene, som vi har brukt som utgangspunkt for utarbeidelsen av det fysiske konseptet til lokalet. Oslo kommune har i tillegg utarbeidet en felles fargepallett som vi jobbet videre med for å bruke på utstillingsmodulene i lokalet.