Pir cowork

Pir-bygget i Ålesund har en tydelig identitet, både i bybilde og i interiøret. Vi har vært med på prosjektet fra start, og sammen med oppdragsgiver har vi jobbet frem grunnverdiene til Pir. Dette skal være en plass for alle i byen, samtidig skal stedet oppleves nært og personlig, interiøret skal inspirere, være fleksibelt og imøtekomme ulike behov. Pir skal være et sted folk trives! Estetikken er hjemlig, det er ikke samme møblering eller belysning i to rom. Fargepaletten er kompleks, antallet møbel- og belysningsprodusenter er over 50; de fleste er norske produsenter og designere. Nærheten til Sykkylven og annen møbelproduksjon i Norge gjorde det naturlig å rette søkelys på kortreist, norske kvalitetsprodukter med lang levetid!

Tema:
Kontor, kultur, næring
Sted
Ålesund
Areal:
5 500 m²
Status:
Ferdigstilt 2021
Material:
Oppdragsgiver:
Pir I Eiendom
Samarbeidspartner:

Sane har fulgt Pir helt fra idéen om bygget forelå og frem til ferdigstillelse. Vår viktigste oppgave i prosjektet har vært å tilrettelegge og inspirere til en kultur basert på Pir sine verdier. Etasjene ble løst og programmert basert på et ønske om å fremme en delingskultur på tvers av bedrifter og skape synergier mellom gründere og investorer. Faste prinsipper for innhold, materialbruk, romplassering og trafikkflyt ble utarbeidet og dannet grunnlaget for den tekniske prosjekteringen av belysning og ventilasjon. Vi har i tillegg jobbet med planløsninger, plassbygd innredning, møblering, belysning samt ulike leietagere. Bygget på totalt seks etasjer huser tre etasjer med cowork. En helhet mellom cowork etasjene, sammen med variasjon innenfor estetikk og funksjon var viktig å få til. Noen arealer er rolige for konsentrasjon, og andre er tilrettelagt for samhandling og uformelle møter.

Fasaden som er tegnet av Mad arkitekter har store vinduer fra gulv til himling. Siktlinjer som viser den fantastiske utsikten også helt innerst i bygningskroppen, var derfor et viktig prinsipp når planløsningen ble tegnet. Av den grunn er alle vegger parallelt med fasaden mot havet glass og slipper dermed også lyset inn i sentrum av etasjene. Pir skulle ivareta den ekstroverte, den introverte og alt der imellom. Det er derfor ulik programmering av etasjene. 2. etasje har et stort åpent areal i det man kommer inn fra hovedtrappen, ment for større samlinger, workshops eller møter. En stor foldevegg kan åpnes opp for å få et enda større rom, dette er et eksempel på en av flere fleksible løsninger som ble tegnet inn. 3. etasje har fått en mer lukket inngangssone med små kriker og kroker man kan trekke seg inn i for å jobbe mer skjermet. Mens deler av fasadene er benyttet til kontorer er arealene med best utsikt åpne og tilgjengelig for alle, innredet med prosjektbord og loungemøblering. I kort nærhet til alle kontorlandskap er det et stille- eller multirom for å kunne trekke seg tilbake eller ta en telefonsamtale.

Info

Kontaktperson
Elin Gulbrandsen
Interiørarkitekt MA
Team
Elin Gulbrandsen (prosjektleder), Synne Bersvendsen (prosjektleder), Sunniva Haugen Breidvik, Myrna Becker
Bildekredittering
Kyrre Sundal, Kristin Støylen, Kjetil Gudem
Miljøambisjoner
Dokumenter
Dokumenter

Pir cowork

Pir-bygget i Ålesund har en tydelig identitet, både i bybilde og i interiøret. Vi har vært med på prosjektet fra start, og sammen med oppdragsgiver har vi jobbet frem grunnverdiene til Pir. Dette skal være en plass for alle i byen, samtidig skal stedet oppleves nært og personlig, interiøret skal inspirere, være fleksibelt og imøtekomme ulike behov. Pir skal være et sted folk trives! Estetikken er hjemlig, det er ikke samme møblering eller belysning i to rom. Fargepaletten er kompleks, antallet møbel- og belysningsprodusenter er over 50; de fleste er norske produsenter og designere. Nærheten til Sykkylven og annen møbelproduksjon i Norge gjorde det naturlig å rette søkelys på kortreist, norske kvalitetsprodukter med lang levetid!

Tema:
Kontor, kultur, næring
Sted
Ålesund
Areal:
5 500 m²
Status:
Ferdigstilt 2021
Material:
Oppdragsgiver:
Pir I Eiendom
Samarbeidspartner:

Prosjektrommet i 2.etasje er utstyrt med en stor foldevegg som kan gi et stort åpent areal for forsamlinger og workshops.

Info

Kontaktperson
Elin Gulbrandsen
Interiørarkitekt MA
Team
Elin Gulbrandsen (prosjektleder), Synne Bersvendsen (prosjektleder), Sunniva Haugen Breidvik, Myrna Becker
Miljøambisjoner

Pir cowork

Pir-bygget i Ålesund har en tydelig identitet, både i bybilde og i interiøret. Vi har vært med på prosjektet fra start, og sammen med oppdragsgiver har vi jobbet frem grunnverdiene til Pir. Dette skal være en plass for alle i byen, samtidig skal stedet oppleves nært og personlig, interiøret skal inspirere, være fleksibelt og imøtekomme ulike behov. Pir skal være et sted folk trives! Estetikken er hjemlig, det er ikke samme møblering eller belysning i to rom. Fargepaletten er kompleks, antallet møbel- og belysningsprodusenter er over 50; de fleste er norske produsenter og designere. Nærheten til Sykkylven og annen møbelproduksjon i Norge gjorde det naturlig å rette søkelys på kortreist, norske kvalitetsprodukter med lang levetid!

Sane har fulgt Pir helt fra idéen om bygget forelå og frem til ferdigstillelse. Vår viktigste oppgave i prosjektet har vært å tilrettelegge og inspirere til en kultur basert på Pir sine verdier. Etasjene ble løst og programmert basert på et ønske om å fremme en delingskultur på tvers av bedrifter og skape synergier mellom gründere og investorer. Faste prinsipper for innhold, materialbruk, romplassering og trafikkflyt ble utarbeidet og dannet grunnlaget for den tekniske prosjekteringen av belysning og ventilasjon. Vi har i tillegg jobbet med planløsninger, plassbygd innredning, møblering, belysning samt ulike leietagere. Bygget på totalt seks etasjer huser tre etasjer med cowork. En helhet mellom cowork etasjene, sammen med variasjon innenfor estetikk og funksjon var viktig å få til. Noen arealer er rolige for konsentrasjon, og andre er tilrettelagt for samhandling og uformelle møter.

Prosjektrommet i 2.etasje er utstyrt med en stor foldevegg som kan gi et stort åpent areal for forsamlinger og workshops.

Fasaden som er tegnet av Mad arkitekter har store vinduer fra gulv til himling. Siktlinjer som viser den fantastiske utsikten også helt innerst i bygningskroppen, var derfor et viktig prinsipp når planløsningen ble tegnet. Av den grunn er alle vegger parallelt med fasaden mot havet glass og slipper dermed også lyset inn i sentrum av etasjene. Pir skulle ivareta den ekstroverte, den introverte og alt der imellom. Det er derfor ulik programmering av etasjene. 2. etasje har et stort åpent areal i det man kommer inn fra hovedtrappen, ment for større samlinger, workshops eller møter. En stor foldevegg kan åpnes opp for å få et enda større rom, dette er et eksempel på en av flere fleksible løsninger som ble tegnet inn. 3. etasje har fått en mer lukket inngangssone med små kriker og kroker man kan trekke seg inn i for å jobbe mer skjermet. Mens deler av fasadene er benyttet til kontorer er arealene med best utsikt åpne og tilgjengelig for alle, innredet med prosjektbord og loungemøblering. I kort nærhet til alle kontorlandskap er det et stille- eller multirom for å kunne trekke seg tilbake eller ta en telefonsamtale.

Info

Prosjektleder
Elin Gulbrandsen
Interiørarkitekt MA
Team:
Elin Gulbrandsen (prosjektleder), Synne Bersvendsen (prosjektleder), Sunniva Haugen Breidvik, Myrna Becker
Miljøambisjoner:
Dokumenter
Tema:
Bolig
Urbanisme, by- og stedsutvikling, sentrumsfortetting
Kultur
Næring og industri
Næring og industri
Sted:
Ålesund
Areal:
5 500 m²
Status:
Ferdigstilt 2021
Oppdragsgiver:
Pir I Eiendom
Material:
Samarbeidspartner:
Next
Previous
No items found.

Pir cowork

Pir-bygget i Ålesund har en tydelig identitet, både i bybilde og i interiøret. Vi har vært med på prosjektet fra start, og sammen med oppdragsgiver har vi jobbet frem grunnverdiene til Pir. Dette skal være en plass for alle i byen, samtidig skal stedet oppleves nært og personlig, interiøret skal inspirere, være fleksibelt og imøtekomme ulike behov. Pir skal være et sted folk trives! Estetikken er hjemlig, det er ikke samme møblering eller belysning i to rom. Fargepaletten er kompleks, antallet møbel- og belysningsprodusenter er over 50; de fleste er norske produsenter og designere. Nærheten til Sykkylven og annen møbelproduksjon i Norge gjorde det naturlig å rette søkelys på kortreist, norske kvalitetsprodukter med lang levetid!

Sted:
Ålesund
Areal
5 500 m²
Status:
Ferdigstilt 2021
Oppdragsgiver:
Pir I Eiendom
Material:

Pir cowork

Pir-bygget i Ålesund har en tydelig identitet, både i bybilde og i interiøret. Vi har vært med på prosjektet fra start, og sammen med oppdragsgiver har vi jobbet frem grunnverdiene til Pir. Dette skal være en plass for alle i byen, samtidig skal stedet oppleves nært og personlig, interiøret skal inspirere, være fleksibelt og imøtekomme ulike behov. Pir skal være et sted folk trives! Estetikken er hjemlig, det er ikke samme møblering eller belysning i to rom. Fargepaletten er kompleks, antallet møbel- og belysningsprodusenter er over 50; de fleste er norske produsenter og designere. Nærheten til Sykkylven og annen møbelproduksjon i Norge gjorde det naturlig å rette søkelys på kortreist, norske kvalitetsprodukter med lang levetid!

Sane har fulgt Pir helt fra idéen om bygget forelå og frem til ferdigstillelse. Vår viktigste oppgave i prosjektet har vært å tilrettelegge og inspirere til en kultur basert på Pir sine verdier. Etasjene ble løst og programmert basert på et ønske om å fremme en delingskultur på tvers av bedrifter og skape synergier mellom gründere og investorer. Faste prinsipper for innhold, materialbruk, romplassering og trafikkflyt ble utarbeidet og dannet grunnlaget for den tekniske prosjekteringen av belysning og ventilasjon. Vi har i tillegg jobbet med planløsninger, plassbygd innredning, møblering, belysning samt ulike leietagere. Bygget på totalt seks etasjer huser tre etasjer med cowork. En helhet mellom cowork etasjene, sammen med variasjon innenfor estetikk og funksjon var viktig å få til. Noen arealer er rolige for konsentrasjon, og andre er tilrettelagt for samhandling og uformelle møter.

Prosjektrommet i 2.etasje er utstyrt med en stor foldevegg som kan gi et stort åpent areal for forsamlinger og workshops.

Fasaden som er tegnet av Mad arkitekter har store vinduer fra gulv til himling. Siktlinjer som viser den fantastiske utsikten også helt innerst i bygningskroppen, var derfor et viktig prinsipp når planløsningen ble tegnet. Av den grunn er alle vegger parallelt med fasaden mot havet glass og slipper dermed også lyset inn i sentrum av etasjene. Pir skulle ivareta den ekstroverte, den introverte og alt der imellom. Det er derfor ulik programmering av etasjene. 2. etasje har et stort åpent areal i det man kommer inn fra hovedtrappen, ment for større samlinger, workshops eller møter. En stor foldevegg kan åpnes opp for å få et enda større rom, dette er et eksempel på en av flere fleksible løsninger som ble tegnet inn. 3. etasje har fått en mer lukket inngangssone med små kriker og kroker man kan trekke seg inn i for å jobbe mer skjermet. Mens deler av fasadene er benyttet til kontorer er arealene med best utsikt åpne og tilgjengelig for alle, innredet med prosjektbord og loungemøblering. I kort nærhet til alle kontorlandskap er det et stille- eller multirom for å kunne trekke seg tilbake eller ta en telefonsamtale.

Info

Kontaktperson:
Elin Gulbrandsen
Interiørarkitekt MA
Team:
Elin Gulbrandsen (prosjektleder), Synne Bersvendsen (prosjektleder), Sunniva Haugen Breidvik, Myrna Becker
Miljøambisjoner:
Dokumenter
Dokumentnavn explain to you mistaken
Tema:
Næring og industri
Kontor
Kultur
Næring
Multifunksjonsbygg
Sted:
Ålesund
Areal:
5 500 m²
Status:
Ferdigstilt 2021
Oppdragsgiver:
Pir I Eiendom
Material
Bildekredittering:
Kyrre Sundal, Kristin Støylen, Kjetil Gudem
Samarbeidspartner: