Hei!

Vi er interiørarkitekter med høye ambisjoner. For deg, oss selv og kloden vår. Sammen med resten av Mad-familien finner vi de nye, bærekraftige løsningene.

Om oss

Sane er et selvstendig kontor, og samtidig en del av den tverrfaglige Mad-familien. I tillegg til å komplettere arkitekturfaget hos Mad, arbeider Sane med egne prosjekter og samarbeider med andre arkitekter. Siden 2018 har vi blitt 8 interiørarkitekter og en industridesigner med ulike erfaringer og bakgrunner som utfordrer og styrker hverandre. Felles er det sterke engasjementet for hvordan faget vårt og våre handlinger påvirker samfunnet rundt oss.  

Interiørarkitektur er å tegne og planlegge et bygg innenfra. Vi er utdannet til å sette oss inn i, og forstå menneskers behov og ønsker for de rommene vi tegner. Vår oppmerksomhet rettes mot hvordan bygg og rom skal fungere for disse menneskene. Gjennom bruk av lys, farger, materialer, form og proporsjoner dekker vi praktiske behov, samt skaper gode rom og steder som stimulerer kontakt, aktivitet og får folk til å føle seg vel. Vi er gjerne bindeleddet mellom bruker og byggeprosess. Vi formidler brukers ønsker og behov til byggherre, samtidig som vi ivaretar byggherrens behov for løsninger med varighet og god nok fleksibilitet for et lengre perspektiv.

Vi har erfaring fra en rekke ulike prosjekttyper. Vi søker en balanse mellom erfaring og mulighetene i et nytt prosjekt. Vår holdning er at hvert prosjekt er unikt, der vi går i dybden og finner dets identitet og særegenhet. Slik blir prosjektet utviklet ut ifra prosjektets og oppdragsgivers behov, rammer og forutsetninger. Sanes interiørarkitekter har erfaring fra mange typer prosjekter som bolig, skole, barnehage, kulturbygg, retail, kontor- og næringsbygg og rehabilitering.

Lokalene våre

Etter flere år i lokaler i toppen av Nydalen med utsikt over elva og byen, flyttet vi ned til Alfheimkomplekset i Pilestredet 27. Det ble bygget i år 1900, og ble tegnet av Herman Major Backer. Det ble opprinnelig planlagt for utstillings- og kontorlokaler, hotell og verkstedbygning for Alfheims mekaniske Fabrik for Møbel- og Bygningsarbeider.

Nå har Mad arkitekter, Nomad og Sane flyttet inn i rehabiliterte kontorer i 2. etasje. Sane har vært interiørarkitekter for både kontoretasjen og lokalet på gateplan som har blitt kafeen og baren byMad. Begge er gjort som ombruksprosjekter, med så høy grad av ombruk som mulig. I byMad gravde vi oss inn bak gipsvegger for å finne de opprinnelige kvalitetene i bygget. Vi hadde høye miljøambisjoner i prosjektet, og i så stor grad som mulig er alle materialer ombruk, avfall eller restmaterialer. Vi har blant annet ombrukt kjøkken, konstruksjonsvirke, panel, fast og løst inventar. En garasje fra 60-tallet har til og med blitt toalettrom og garderobe. Kontoretasjen satte vi også miljømål for og også her er det meste ombruk. Les gjerne mer om prosjektene under Prosjekter!

Bærekraft

Vi er bevisst vår posisjon som interiørarkitekter og hvilke utfordringer vi i samfunnet vårt står overfor. Dette gjør at vi stiller reflekterte spørsmål og setter tydelige krav. Vi jobber hardt for at prosjektene våre møter dagens behov uten å ødelegge mulighetene for fremtidige generasjoner. En bærekraftigutvikling der vi ønsker å tilføre prosjektene langsiktig verdi, sosialt, økonomisk eller miljømessig. Om vi skal nå FNs bærekraftmål innen 2030 må vi ta grep. Vi tror at den beste måten å få endringer til å skje i bransjen, er å gå foran som et eksempel og hoppe ut i utfordringer vi enda ikke helt vet svaret på. Prosjektene vi gjennomfører lærer oss mye. Vi må innta nye roller i tillegg til hva faget interiørarkitektur opprinnelig handlet om. Sammen med ulike aktører må vi stake veien for å finne nye måter å prosjektere på.

I et hvert prosjekt definerer vi miljømål, i tråd med mulighetene i prosjektet, oppdragsgivers og vår målsetting.  Og når prosjektet er ferdig evaluerer vi og ser hvordan vikan ta enda bedre valg neste gang. Vårt bidrag er blant annet å beskrive eksisterende materialer, og materialer og produkter som kan repareres og resirkuleres. Sanes egen miljøgruppe holder oss oppdatert på ny forskning og løsninger vi kan ta i bruk. Vi vil i de tilfeller det er mulig, bruke lokale håndverkere og leverandører, og støtte opp om sosialt bærekraftige tiltak. Våre bærekraftige valg vil aldri gå på bekostning av estetikk og funksjon, snarere komplementere.