Nabolagets
plankontor

Den prosjektbaserte byutviklingen er et lappeteppe av ulike interesser, planer og stemmer. I Nomad tar vi nabolagets parti, samtidig som vi hjelper utbygger å realisere sine prosjekter.

Vi tilbyr

Kartlegging & analyse

° Stedsinnsikt & nabolagsintervjuer
° Risikokartlegging
° Utredning & rapport

Taktisk urbanisme

° Plan, strategi & prosess
° Steds- og områdeutvikling

Involvering & deltakelse

° Medvirkning & borgerinvolvering
° Samarbeid med aktører på tvers av disipliner & fag

Våre prosjekter

Nomad & nabolaget

Det viktigste er menneskenes plass i byrommene. Planlegging skal være en demokratisk prosess, men styres ofte av sterke aktør- og eierinteresser. I Nomad jobber vi dedikert med å inkludere nabolaget i stedsutviklingen. Gjennom kartlegging, dialog, intervju og analysearbeid skaffer vi innsikt og stedsforståelse.

Nomad utforsker mulighetsrommet som ligger i taktisk og eksperimentell urbanisme, og fasiliteter samarbeid mellom ulike nabolagsaktører. Vi har en lokalt forankret steds- og planforståelse, og skaper forutsigbarhet i gjennomføringen av prosjekter, reguleringsarbeid, tiltak og visjoner.

I tillegg til å jobbe tett med arkitekturfaget, gjør Nomad egne prosjekter for offentlige og private aktører.