Next
Previous

Mad landskapsarkitekter

Vi er engasjerte i omgivelsene våre og arbeider med alle typer uteområder, fra den private hagen til det offentlige rom. Vårt mål er å skape gode uteområder og møteplasser som gir merverdi for brukerne, og som hensyntar klimaet, ressursene og omgivelsene. Med en analytisk, men leken, tilnærming skaper vi stedsspesifikke løsninger med lokal forankring og emosjonelle verdier.

Generell
Jobbmuligheter
Prosjektforespørsel
Presse