Gufunes

Byggetomten på Gufunes i Reykjavík ble utviklet som konkurranseforslag i to områder med sin egen identitet, hvor utformingen gjenspeiles i arkitekturen så vel som i utendørsarealene. Den sørøstlige kanten av kvartalet skal utvikles til en gate med næring, aktive fasader og randsoner langs byggene. På slutten av denne gaten og sentralt mellom de to kvartalene, vil det opprettes et torg med en utsiktsplattform som fører ut på stranden. Vind, utsikt og kontakt med vannet blir til en opplevelse her. En promenade med gangvei og sykkelsti fører til vindplassen ved siden av filmstudioet. Herfra retter sykkelstien seg mot brygga vest for studioet.

Tema:
Offentlig, Urbanisme og byutvikling
Sted
Reykjavík
Areal:
ca. 170 daa
Status:
Konkurranse
Material:
Oppdragsgiver:
Spilda ehf. og Arkitektafélag Íslands
Samarbeidspartner:
Mad Arkitekter, Nomad, Tendra Arkitektur

Info

Kontaktperson
Niklas Mayr
Landskapsarkitekt mnla
Team
Niklas Mayr, Elin Elisabet Veileus Henricson
Bildekredittering
Miljøambisjoner
Dokumenter
Dokumenter

Gufunes

Byggetomten på Gufunes i Reykjavík ble utviklet som konkurranseforslag i to områder med sin egen identitet, hvor utformingen gjenspeiles i arkitekturen så vel som i utendørsarealene. Den sørøstlige kanten av kvartalet skal utvikles til en gate med næring, aktive fasader og randsoner langs byggene. På slutten av denne gaten og sentralt mellom de to kvartalene, vil det opprettes et torg med en utsiktsplattform som fører ut på stranden. Vind, utsikt og kontakt med vannet blir til en opplevelse her. En promenade med gangvei og sykkelsti fører til vindplassen ved siden av filmstudioet. Herfra retter sykkelstien seg mot brygga vest for studioet.

Tema:
Offentlig, Urbanisme og byutvikling
Sted
Reykjavík
Areal:
ca. 170 daa
Status:
Konkurranse
Material:
Oppdragsgiver:
Spilda ehf. og Arkitektafélag Íslands
Samarbeidspartner:
Mad Arkitekter, Nomad, Tendra Arkitektur

De imponerende landskapsformasjonene til Gufunes er en viktig inspirasjon for utformingen av utendørsarealene. Her finner vi sanddynelandskap, ville gressarealer, bratte klipper, strender, fjellformasjoner, havet og utsikt. Stranden og sanddynene nord for kvartal A danner inspirasjon til utearealene. Mellom gressplantede sanddyner legges til rettefor leke- og rekreasjonsområder for beboere og besøkende og det legges opp til utplassering for gastronomi og næring. Sanddynenes forskjellige høyder deler gårdsrommene inn i mindre plasser og dyrker et varmt og vindskjermet mikroklima. Leilighetene i første etasje tildeles private forhager.

Info

Kontaktperson
Niklas Mayr
Landskapsarkitekt mnla
Team
Niklas Mayr, Elin Elisabet Veileus Henricson
Miljøambisjoner

Gufunes

Byggetomten på Gufunes i Reykjavík ble utviklet som konkurranseforslag i to områder med sin egen identitet, hvor utformingen gjenspeiles i arkitekturen så vel som i utendørsarealene. Den sørøstlige kanten av kvartalet skal utvikles til en gate med næring, aktive fasader og randsoner langs byggene. På slutten av denne gaten og sentralt mellom de to kvartalene, vil det opprettes et torg med en utsiktsplattform som fører ut på stranden. Vind, utsikt og kontakt med vannet blir til en opplevelse her. En promenade med gangvei og sykkelsti fører til vindplassen ved siden av filmstudioet. Herfra retter sykkelstien seg mot brygga vest for studioet.

De imponerende landskapsformasjonene til Gufunes er en viktig inspirasjon for utformingen av utendørsarealene. Her finner vi sanddynelandskap, ville gressarealer, bratte klipper, strender, fjellformasjoner, havet og utsikt. Stranden og sanddynene nord for kvartal A danner inspirasjon til utearealene. Mellom gressplantede sanddyner legges til rettefor leke- og rekreasjonsområder for beboere og besøkende og det legges opp til utplassering for gastronomi og næring. Sanddynenes forskjellige høyder deler gårdsrommene inn i mindre plasser og dyrker et varmt og vindskjermet mikroklima. Leilighetene i første etasje tildeles private forhager.

Info

Prosjektleder
Niklas Mayr
Landskapsarkitekt mnla
Team:
Niklas Mayr, Elin Elisabet Veileus Henricson
Miljøambisjoner:
Dokumenter
Tema:
Bolig
Urbanisme, by- og stedsutvikling, sentrumsfortetting
Kultur
Næring og industri
Næring og industri
Sted:
Reykjavík
Areal:
ca. 170 daa
Status:
Konkurranse
Oppdragsgiver:
Spilda ehf. og Arkitektafélag Íslands
Material:
Samarbeidspartner:
Mad Arkitekter, Nomad, Tendra Arkitektur
Next
Previous
No items found.

Gufunes

Byggetomten på Gufunes i Reykjavík ble utviklet som konkurranseforslag i to områder med sin egen identitet, hvor utformingen gjenspeiles i arkitekturen så vel som i utendørsarealene. Den sørøstlige kanten av kvartalet skal utvikles til en gate med næring, aktive fasader og randsoner langs byggene. På slutten av denne gaten og sentralt mellom de to kvartalene, vil det opprettes et torg med en utsiktsplattform som fører ut på stranden. Vind, utsikt og kontakt med vannet blir til en opplevelse her. En promenade med gangvei og sykkelsti fører til vindplassen ved siden av filmstudioet. Herfra retter sykkelstien seg mot brygga vest for studioet.

Sted:
Reykjavík
Areal
ca. 170 daa
Status:
Konkurranse
Oppdragsgiver:
Spilda ehf. og Arkitektafélag Íslands
Material:

Gufunes

Byggetomten på Gufunes i Reykjavík ble utviklet som konkurranseforslag i to områder med sin egen identitet, hvor utformingen gjenspeiles i arkitekturen så vel som i utendørsarealene. Den sørøstlige kanten av kvartalet skal utvikles til en gate med næring, aktive fasader og randsoner langs byggene. På slutten av denne gaten og sentralt mellom de to kvartalene, vil det opprettes et torg med en utsiktsplattform som fører ut på stranden. Vind, utsikt og kontakt med vannet blir til en opplevelse her. En promenade med gangvei og sykkelsti fører til vindplassen ved siden av filmstudioet. Herfra retter sykkelstien seg mot brygga vest for studioet.

De imponerende landskapsformasjonene til Gufunes er en viktig inspirasjon for utformingen av utendørsarealene. Her finner vi sanddynelandskap, ville gressarealer, bratte klipper, strender, fjellformasjoner, havet og utsikt. Stranden og sanddynene nord for kvartal A danner inspirasjon til utearealene. Mellom gressplantede sanddyner legges til rettefor leke- og rekreasjonsområder for beboere og besøkende og det legges opp til utplassering for gastronomi og næring. Sanddynenes forskjellige høyder deler gårdsrommene inn i mindre plasser og dyrker et varmt og vindskjermet mikroklima. Leilighetene i første etasje tildeles private forhager.

Info

Kontaktperson:
Niklas Mayr
Landskapsarkitekt mnla
Team:
Niklas Mayr, Elin Elisabet Veileus Henricson
Miljøambisjoner:
Dokumenter
Dokumentnavn explain to you mistaken
Tema:
Næring og industri
Kultur
Næring
Bolig
Sted:
Reykjavík
Areal:
ca. 170 daa
Status:
Konkurranse
Oppdragsgiver:
Spilda ehf. og Arkitektafélag Íslands
Material
Bildekredittering:
Samarbeidspartner:
Mad Arkitekter, Nomad, Tendra Arkitektur