Next
Previous

Om

Vi ønsker å være er en del av løsningen på fremtidens utfordringer, og bærekraft er et integrert begrep i vår designprosess. Vi vil legge til rette for en grønnere industri, byggebransje og forbrukskultur.  Da er vi avhengig av å utvikle nye løsninger og bedre produkter.

Vi formgir produkter med fokus på kvalitet, estetikk og lang levetid. Vi legger særlig vekt på et sirkulært livsløp og våre produkter er derfor utviklet med tanke på ombruk og resirkulering.

Produktene våre er ofte utviklet som en del av en større arkitektonisk sammenheng, alltid i samspill med andre aktører. Gode samarbeid er derfor uvurderlig for oss – internt, eksternt og på tvers av fagfelt, produsenter og leverandører.


For henvendelser vedrørende våre produkter kontakt oss direkte på made@mad.no