Pepp

PEPP er en pendelkolleksjon, laget av bølgepapp fra resirkulert papiravfall. Pendelens koniske form er en direkte konsekvens ønsket om minimalt avfall. Ringene kuttes innover i sin egenform, slik at hver plate utnyttes best mulig. Pappen er produsert i Norge, av resirkulert norsk papiravfall, som deretter blir kuttet til av Kongsberg Emballasje. De ferdigkuttede ringene leveres til Light House Company sine lokaler på Kolbotn, hvor pendlene monteres for hånd. Pendlene samles kun ved hjelp av sykkelvaiere, for å unngå bruk av lim. Dette muliggjør effektiv transport og oppbevaring, i tillegg til at det på denne måte er tilrettelagt for gjenbruk etter endt levetid. Anhengene har en integrert lyskilde, særlig utviklet til pendelkolleksjonen av Light House Company AS.

Tema:
Sted
Areal:
Status:
Material:
Oppdragsgiver:
Samarbeidspartner:

Info

Kontaktperson
Team
Bildekredittering
Miljøambisjoner
Dokumenter
Dokumenter

Pepp

PEPP er en pendelkolleksjon, laget av bølgepapp fra resirkulert papiravfall. Pendelens koniske form er en direkte konsekvens ønsket om minimalt avfall. Ringene kuttes innover i sin egenform, slik at hver plate utnyttes best mulig. Pappen er produsert i Norge, av resirkulert norsk papiravfall, som deretter blir kuttet til av Kongsberg Emballasje. De ferdigkuttede ringene leveres til Light House Company sine lokaler på Kolbotn, hvor pendlene monteres for hånd. Pendlene samles kun ved hjelp av sykkelvaiere, for å unngå bruk av lim. Dette muliggjør effektiv transport og oppbevaring, i tillegg til at det på denne måte er tilrettelagt for gjenbruk etter endt levetid. Anhengene har en integrert lyskilde, særlig utviklet til pendelkolleksjonen av Light House Company AS.

Tema:
Sted
Areal:
Status:
Material:
Oppdragsgiver:
Samarbeidspartner:

Info

Kontaktperson
Team
Miljøambisjoner

Pepp

PEPP er en pendelkolleksjon, laget av bølgepapp fra resirkulert papiravfall. Pendelens koniske form er en direkte konsekvens ønsket om minimalt avfall. Ringene kuttes innover i sin egenform, slik at hver plate utnyttes best mulig. Pappen er produsert i Norge, av resirkulert norsk papiravfall, som deretter blir kuttet til av Kongsberg Emballasje. De ferdigkuttede ringene leveres til Light House Company sine lokaler på Kolbotn, hvor pendlene monteres for hånd. Pendlene samles kun ved hjelp av sykkelvaiere, for å unngå bruk av lim. Dette muliggjør effektiv transport og oppbevaring, i tillegg til at det på denne måte er tilrettelagt for gjenbruk etter endt levetid. Anhengene har en integrert lyskilde, særlig utviklet til pendelkolleksjonen av Light House Company AS.

Info

Prosjektleder
Team:
Miljøambisjoner:
Dokumenter
Tema:
Bolig
Urbanisme, by- og stedsutvikling, sentrumsfortetting
Kultur
Næring og industri
Næring og industri
Sted:
Areal:
Status:
Oppdragsgiver:
Material:
Samarbeidspartner:
Next
Previous
No items found.

Pepp

PEPP er en pendelkolleksjon, laget av bølgepapp fra resirkulert papiravfall. Pendelens koniske form er en direkte konsekvens ønsket om minimalt avfall. Ringene kuttes innover i sin egenform, slik at hver plate utnyttes best mulig. Pappen er produsert i Norge, av resirkulert norsk papiravfall, som deretter blir kuttet til av Kongsberg Emballasje. De ferdigkuttede ringene leveres til Light House Company sine lokaler på Kolbotn, hvor pendlene monteres for hånd. Pendlene samles kun ved hjelp av sykkelvaiere, for å unngå bruk av lim. Dette muliggjør effektiv transport og oppbevaring, i tillegg til at det på denne måte er tilrettelagt for gjenbruk etter endt levetid. Anhengene har en integrert lyskilde, særlig utviklet til pendelkolleksjonen av Light House Company AS.

S:

Diameter: 250mm

Høyde: 500mm

M:

Diameter: 445cm

Height 500mm

L:

Diameter: 445cm

Height 500mm

XL:

Diameter: 950mm

Height: 500mm

Sted:
Areal
Status:
Oppdragsgiver:
Material:

Pepp

PEPP er en pendelkolleksjon, laget av bølgepapp fra resirkulert papiravfall. Pendelens koniske form er en direkte konsekvens ønsket om minimalt avfall. Ringene kuttes innover i sin egenform, slik at hver plate utnyttes best mulig. Pappen er produsert i Norge, av resirkulert norsk papiravfall, som deretter blir kuttet til av Kongsberg Emballasje. De ferdigkuttede ringene leveres til Light House Company sine lokaler på Kolbotn, hvor pendlene monteres for hånd. Pendlene samles kun ved hjelp av sykkelvaiere, for å unngå bruk av lim. Dette muliggjør effektiv transport og oppbevaring, i tillegg til at det på denne måte er tilrettelagt for gjenbruk etter endt levetid. Anhengene har en integrert lyskilde, særlig utviklet til pendelkolleksjonen av Light House Company AS.

Info

Kontaktperson:
Team:
Miljøambisjoner:
Dokumenter
Dokumentnavn explain to you mistaken
Tema:
Næring og industri
No items found.
Sted:
Areal:
Status:
Oppdragsgiver:
Material
Bildekredittering:
Samarbeidspartner:
No items found.