Pepp

Pendelens koniske form er en direkte konsekvens av materialet og ønsket om minimalt avfall, da ringene kuttes innover i sin egen form, slik at hver plate, av resirkuler bølgepapp, utnyttes best mulig. Pendlene monteres uten bruk av lim, for enkel demontering. Dette muliggjør effektiv transport og oppbevaring, i tillegg til at det på denne måte er tilrettelagt for gjenbruk etter endt bruk. Anhengene har en integrert lyskilde, særlig utviklet til pendelkolleksjonen av den norske belysningsprodusenten Light House Company AS.

Tema:
Sted
Areal:
Status:
Material:
Oppdragsgiver:
Samarbeidspartner:

Info

Kontaktperson
Eivor Vik
Arkitekt, partner og daglig leder Made
Team
Miljøambisjoner
Dokumenter

Pepp

Pendelens koniske form er en direkte konsekvens av materialet og ønsket om minimalt avfall, da ringene kuttes innover i sin egen form, slik at hver plate, av resirkuler bølgepapp, utnyttes best mulig. Pendlene monteres uten bruk av lim, for enkel demontering. Dette muliggjør effektiv transport og oppbevaring, i tillegg til at det på denne måte er tilrettelagt for gjenbruk etter endt bruk. Anhengene har en integrert lyskilde, særlig utviklet til pendelkolleksjonen av den norske belysningsprodusenten Light House Company AS.

Tema:
Sted
Areal:
Status:
Material:
Oppdragsgiver:
Samarbeidspartner:

Info

Kontaktperson
Eivor Vik
Arkitekt, partner og daglig leder Made
Team
Miljøambisjoner
Dokumenter

Pepp

Pendelens koniske form er en direkte konsekvens av materialet og ønsket om minimalt avfall, da ringene kuttes innover i sin egen form, slik at hver plate, av resirkuler bølgepapp, utnyttes best mulig. Pendlene monteres uten bruk av lim, for enkel demontering. Dette muliggjør effektiv transport og oppbevaring, i tillegg til at det på denne måte er tilrettelagt for gjenbruk etter endt bruk. Anhengene har en integrert lyskilde, særlig utviklet til pendelkolleksjonen av den norske belysningsprodusenten Light House Company AS.

Info

Prosjektleder
Eivor Vik
Arkitekt, partner og daglig leder Made
Team:
Miljøambisjoner:
Dokumenter
Tema:
Bolig
Urbanisme, by- og stedsutvikling, sentrumsfortetting
Kultur
Næring og industri
Næring og industri
Sted:
Areal:
Status:
Oppdragsgiver:
Material:
Samarbeidspartner:
Next
Previous
No items found.

Pepp

Pendelens koniske form er en direkte konsekvens av materialet og ønsket om minimalt avfall, da ringene kuttes innover i sin egen form, slik at hver plate, av resirkuler bølgepapp, utnyttes best mulig. Pendlene monteres uten bruk av lim, for enkel demontering. Dette muliggjør effektiv transport og oppbevaring, i tillegg til at det på denne måte er tilrettelagt for gjenbruk etter endt bruk. Anhengene har en integrert lyskilde, særlig utviklet til pendelkolleksjonen av den norske belysningsprodusenten Light House Company AS.

S:

Diameter: 250mm

Høyde: 500mm

M:

Diameter: 445cm

Height 500mm

L:

Diameter: 445cm

Height 500mm

XL:

Diameter: 950mm

Height: 500mm

Sted:
Areal
Status:
Oppdragsgiver:
Material:

Pepp

Pendelens koniske form er en direkte konsekvens av materialet og ønsket om minimalt avfall, da ringene kuttes innover i sin egen form, slik at hver plate, av resirkuler bølgepapp, utnyttes best mulig. Pendlene monteres uten bruk av lim, for enkel demontering. Dette muliggjør effektiv transport og oppbevaring, i tillegg til at det på denne måte er tilrettelagt for gjenbruk etter endt bruk. Anhengene har en integrert lyskilde, særlig utviklet til pendelkolleksjonen av den norske belysningsprodusenten Light House Company AS.

Info

Prosjektleder:
Eivor Vik
Arkitekt, partner og daglig leder Made
Team:
Miljøambisjoner:
Dokumenter
Dokumentnavn explain to you mistaken
Tema:
Næring og industri
No items found.
Sted:
Areal:
Status:
Oppdragsgiver:
Material
Samarbeidspartner: