Voss

Tettstedsutvikling med fokus på vitalisering og konsentrering av eksisterende sentrum. Voss kommune utarbeider ny kommunedelplan for sentrum, Vossevangen. Mad arkitekter fikk sammen med Léva Urban Design oppgaven om å utføre en mulighetsstudie, for å danne et grunnlag for den nye sentrumsplanen. På et overordnet nivå tar mulighetsstudiet for seg en strategi for byromsnettverk, programmering, funksjoner, aktiviteter, sammenkoblinger, uteareal, nytt areal, fortettingsmuligheter og aktiviteter i sentrum. Videre er fire utvalgte områder detaljert ytterligere, for å se på utvikling av nye boligområder, inngangsportalen til sentrum, torget og nytt park- og grøntareal i sentrum. Det har blitt vektlagt brukermedvirkning- og involvering gjennom hele prosessen, som sammen med relevant forskning for by- og tettstedsutvikling er grunnlaget for mulighetsstudiet, for å sikre gode vilkår for opphold, aktiviteter, næring, kultur, bomiljø og rekreasjon som både er tuftet på egenidentitet, kulturmiljø og overordnet forskning.

Tema:
Stedsutvikling / Urbanisme og byutvikling
Sted
Voss
Areal:
350 000
Status:
Ferdigstilt
Material:
Oppdragsgiver:
Voss kommune
Samarbeidspartner:

Info

Kontaktperson
Team
Per Fretheim, Erik Aasberg Oma, Kirsten Welschemeyer, Julie Tholens, Rune Arleth
Bildekredittering
Miljøambisjoner
Dokumenter
Dokumenter

Voss

Tettstedsutvikling med fokus på vitalisering og konsentrering av eksisterende sentrum. Voss kommune utarbeider ny kommunedelplan for sentrum, Vossevangen. Mad arkitekter fikk sammen med Léva Urban Design oppgaven om å utføre en mulighetsstudie, for å danne et grunnlag for den nye sentrumsplanen. På et overordnet nivå tar mulighetsstudiet for seg en strategi for byromsnettverk, programmering, funksjoner, aktiviteter, sammenkoblinger, uteareal, nytt areal, fortettingsmuligheter og aktiviteter i sentrum. Videre er fire utvalgte områder detaljert ytterligere, for å se på utvikling av nye boligområder, inngangsportalen til sentrum, torget og nytt park- og grøntareal i sentrum. Det har blitt vektlagt brukermedvirkning- og involvering gjennom hele prosessen, som sammen med relevant forskning for by- og tettstedsutvikling er grunnlaget for mulighetsstudiet, for å sikre gode vilkår for opphold, aktiviteter, næring, kultur, bomiljø og rekreasjon som både er tuftet på egenidentitet, kulturmiljø og overordnet forskning.

Tema:
Stedsutvikling / Urbanisme og byutvikling
Sted
Voss
Areal:
350 000
Status:
Ferdigstilt
Material:
Oppdragsgiver:
Voss kommune
Samarbeidspartner:

Info

Kontaktperson
Team
Per Fretheim, Erik Aasberg Oma, Kirsten Welschemeyer, Julie Tholens, Rune Arleth
Miljøambisjoner

Voss

Tettstedsutvikling med fokus på vitalisering og konsentrering av eksisterende sentrum. Voss kommune utarbeider ny kommunedelplan for sentrum, Vossevangen. Mad arkitekter fikk sammen med Léva Urban Design oppgaven om å utføre en mulighetsstudie, for å danne et grunnlag for den nye sentrumsplanen. På et overordnet nivå tar mulighetsstudiet for seg en strategi for byromsnettverk, programmering, funksjoner, aktiviteter, sammenkoblinger, uteareal, nytt areal, fortettingsmuligheter og aktiviteter i sentrum. Videre er fire utvalgte områder detaljert ytterligere, for å se på utvikling av nye boligområder, inngangsportalen til sentrum, torget og nytt park- og grøntareal i sentrum. Det har blitt vektlagt brukermedvirkning- og involvering gjennom hele prosessen, som sammen med relevant forskning for by- og tettstedsutvikling er grunnlaget for mulighetsstudiet, for å sikre gode vilkår for opphold, aktiviteter, næring, kultur, bomiljø og rekreasjon som både er tuftet på egenidentitet, kulturmiljø og overordnet forskning.

Info

Prosjektleder
Team:
Per Fretheim, Erik Aasberg Oma, Kirsten Welschemeyer, Julie Tholens, Rune Arleth
Miljøambisjoner:
Dokumenter
Tema:
Bolig
Urbanisme, by- og stedsutvikling, sentrumsfortetting
Kultur
Næring og industri
Næring og industri
Sted:
Voss
Areal:
350 000
Status:
Ferdigstilt
Oppdragsgiver:
Voss kommune
Material:
Samarbeidspartner:
Next
Previous
No items found.

Voss

Tettstedsutvikling med fokus på vitalisering og konsentrering av eksisterende sentrum. Voss kommune utarbeider ny kommunedelplan for sentrum, Vossevangen. Mad arkitekter fikk sammen med Léva Urban Design oppgaven om å utføre en mulighetsstudie, for å danne et grunnlag for den nye sentrumsplanen. På et overordnet nivå tar mulighetsstudiet for seg en strategi for byromsnettverk, programmering, funksjoner, aktiviteter, sammenkoblinger, uteareal, nytt areal, fortettingsmuligheter og aktiviteter i sentrum. Videre er fire utvalgte områder detaljert ytterligere, for å se på utvikling av nye boligområder, inngangsportalen til sentrum, torget og nytt park- og grøntareal i sentrum. Det har blitt vektlagt brukermedvirkning- og involvering gjennom hele prosessen, som sammen med relevant forskning for by- og tettstedsutvikling er grunnlaget for mulighetsstudiet, for å sikre gode vilkår for opphold, aktiviteter, næring, kultur, bomiljø og rekreasjon som både er tuftet på egenidentitet, kulturmiljø og overordnet forskning.

Sted:
Voss
Areal
350 000
Status:
Ferdigstilt
Oppdragsgiver:
Voss kommune
Material:

Voss

Tettstedsutvikling med fokus på vitalisering og konsentrering av eksisterende sentrum. Voss kommune utarbeider ny kommunedelplan for sentrum, Vossevangen. Mad arkitekter fikk sammen med Léva Urban Design oppgaven om å utføre en mulighetsstudie, for å danne et grunnlag for den nye sentrumsplanen. På et overordnet nivå tar mulighetsstudiet for seg en strategi for byromsnettverk, programmering, funksjoner, aktiviteter, sammenkoblinger, uteareal, nytt areal, fortettingsmuligheter og aktiviteter i sentrum. Videre er fire utvalgte områder detaljert ytterligere, for å se på utvikling av nye boligområder, inngangsportalen til sentrum, torget og nytt park- og grøntareal i sentrum. Det har blitt vektlagt brukermedvirkning- og involvering gjennom hele prosessen, som sammen med relevant forskning for by- og tettstedsutvikling er grunnlaget for mulighetsstudiet, for å sikre gode vilkår for opphold, aktiviteter, næring, kultur, bomiljø og rekreasjon som både er tuftet på egenidentitet, kulturmiljø og overordnet forskning.

Info

Kontaktperson:
Team:
Per Fretheim, Erik Aasberg Oma, Kirsten Welschemeyer, Julie Tholens, Rune Arleth
Miljøambisjoner:
Dokumenter
Dokumentnavn explain to you mistaken
Tema:
Næring og industri
Stedsutvikling
Urbanisme og byutvikling
Sted:
Voss
Areal:
350 000
Status:
Ferdigstilt
Oppdragsgiver:
Voss kommune
Material
Bildekredittering:
Samarbeidspartner: