Hopsfossen

Hopsfossen er et kulturminneområde med og rundt trikotasjefabrikken Pedek. Fra slutten av 1800-tallet bygget Pedek opp dette industriområdet, som i dag er et helhetlig, industrielt kulturminne bestående av blant annet fabrikkbygninger, skole, arbeiderboliger, butikk og brannstasjon. Ambisjonen for området er å utvikle Hopsfossen til et bærekraftig sted å bo, arbeide og besøke.

Tema:
Bolig, næring
Sted
Bergen
Areal:
22.000 m2 BRA, 47,7 dekar tomt
Status:
Reguleringsplan
Material:
I tråd med bevaring
Oppdragsgiver:
Hopsfossen AS
Samarbeidspartner:
Vill Plan, Smedsvig

Navnet for reguleringsplanen er ikke tilfeldig. Kraften fra Hopsfossen var hele utgangspunktet for stedets opprinnelse, fra saging av marmor helt tilbake på 1700-tallet, via storhetstiden med Pedek og frem til i dag. I Pedek-perioden gikk området fra å være et fabrikkområde til å bli et sted med urbane kvaliteter og liv. I denne perioden ble det også tilført en moderne kraftstasjon og eget togspor tilknyttet Vossebanen.

Det er stedets kvaliteter som legger grunnlaget for reguleringsplanen. Hopsfossen har en eksisterende infrastruktur som kan tilrettelegges for syklende og gående, og umiddelbar nærhet til bybane og buss. Beliggenheten ved sjøen og Nesttunvassdraget bidrar til gode kvaliteter og uterom for beboere og allmennheten, og peker på den viktige ressursen vannet har vært for den historiske utviklingen av stedet.

Formålet med planforslaget er å transformere Hopsfossen fra et slitt industriområde med noen utleieboliger, til et moderne bo- og arbeidsområde som ivaretar stedets kulturmiljø og industrihistorie.

Kulturmiljøet som har vokst frem rundt Hopsfossen gir et godt grunnlag for byutvikling i en menneskelig skala. De historiske bygningene kan rehabiliteres og gjenbrukes i tråd med dagens krav. Det har derfor vært viktig å løfte frem og videreføre disse kvalitetene, samtidig som vi sikrer at nybygg tilpasser seg det eksisterende bygningsmiljøet.

Utviklingen skal skje med færrest mulige inngrep i eksisterende forhold, slik at bygningenes hoveduttrykk ikke endres. Området vil fortsatt preges av bred variasjon i bygningstyper, med små og mellomstore bolighus og iøynefallende fabrikkbygninger. Historiske bilder skal danne utgangspunktet for tilbakeføring av eksisterende bygg, og områdets identitet og særpreg som industristed skal videreføres gjennom skala, uttrykk og funksjoner.

Info

Kontaktperson
Jeanette Bu Vindenes
Arkitekt
Team
Jeanette Bu Vindenes, Andrea Gillow Kloster, Maxime Rousse, Viljalmur Levi Egilsson, Erlend Bolstad (fagleder)
Bildekredittering
Miljøambisjoner
Klimanøytralitet, sirkulære løsninger, sosial bærekraft
Dokumenter
Dokumenter

Hopsfossen

Hopsfossen er et kulturminneområde med og rundt trikotasjefabrikken Pedek. Fra slutten av 1800-tallet bygget Pedek opp dette industriområdet, som i dag er et helhetlig, industrielt kulturminne bestående av blant annet fabrikkbygninger, skole, arbeiderboliger, butikk og brannstasjon. Ambisjonen for området er å utvikle Hopsfossen til et bærekraftig sted å bo, arbeide og besøke.

Tema:
Bolig, næring
Sted
Bergen
Areal:
22.000 m2 BRA, 47,7 dekar tomt
Status:
Reguleringsplan
Material:
I tråd med bevaring
Oppdragsgiver:
Hopsfossen AS
Samarbeidspartner:
Vill Plan, Smedsvig

Info

Kontaktperson
Jeanette Bu Vindenes
Arkitekt
Team
Jeanette Bu Vindenes, Andrea Gillow Kloster, Maxime Rousse, Viljalmur Levi Egilsson, Erlend Bolstad (fagleder)
Miljøambisjoner
Klimanøytralitet, sirkulære løsninger, sosial bærekraft

Hopsfossen

Hopsfossen er et kulturminneområde med og rundt trikotasjefabrikken Pedek. Fra slutten av 1800-tallet bygget Pedek opp dette industriområdet, som i dag er et helhetlig, industrielt kulturminne bestående av blant annet fabrikkbygninger, skole, arbeiderboliger, butikk og brannstasjon. Ambisjonen for området er å utvikle Hopsfossen til et bærekraftig sted å bo, arbeide og besøke.

Info

Prosjektleder
Jeanette Bu Vindenes
Arkitekt
Team:
Jeanette Bu Vindenes, Andrea Gillow Kloster, Maxime Rousse, Viljalmur Levi Egilsson, Erlend Bolstad (fagleder)
Miljøambisjoner:
Klimanøytralitet, sirkulære løsninger, sosial bærekraft
Dokumenter
Tema:
Bolig
Urbanisme, by- og stedsutvikling, sentrumsfortetting
Kultur
Næring og industri
Næring og industri
Sted:
Bergen
Areal:
22.000 m2 BRA, 47,7 dekar tomt
Status:
Reguleringsplan
Oppdragsgiver:
Hopsfossen AS
Material:
I tråd med bevaring
Samarbeidspartner:
Vill Plan, Smedsvig
Next
Previous
No items found.

Hopsfossen

Hopsfossen er et kulturminneområde med og rundt trikotasjefabrikken Pedek. Fra slutten av 1800-tallet bygget Pedek opp dette industriområdet, som i dag er et helhetlig, industrielt kulturminne bestående av blant annet fabrikkbygninger, skole, arbeiderboliger, butikk og brannstasjon. Ambisjonen for området er å utvikle Hopsfossen til et bærekraftig sted å bo, arbeide og besøke.

Sted:
Bergen
Areal
22.000 m2 BRA, 47,7 dekar tomt
Status:
Reguleringsplan
Oppdragsgiver:
Hopsfossen AS
Material:
I tråd med bevaring

Hopsfossen

Hopsfossen er et kulturminneområde med og rundt trikotasjefabrikken Pedek. Fra slutten av 1800-tallet bygget Pedek opp dette industriområdet, som i dag er et helhetlig, industrielt kulturminne bestående av blant annet fabrikkbygninger, skole, arbeiderboliger, butikk og brannstasjon. Ambisjonen for området er å utvikle Hopsfossen til et bærekraftig sted å bo, arbeide og besøke.

Navnet for reguleringsplanen er ikke tilfeldig. Kraften fra Hopsfossen var hele utgangspunktet for stedets opprinnelse, fra saging av marmor helt tilbake på 1700-tallet, via storhetstiden med Pedek og frem til i dag. I Pedek-perioden gikk området fra å være et fabrikkområde til å bli et sted med urbane kvaliteter og liv. I denne perioden ble det også tilført en moderne kraftstasjon og eget togspor tilknyttet Vossebanen.

Det er stedets kvaliteter som legger grunnlaget for reguleringsplanen. Hopsfossen har en eksisterende infrastruktur som kan tilrettelegges for syklende og gående, og umiddelbar nærhet til bybane og buss. Beliggenheten ved sjøen og Nesttunvassdraget bidrar til gode kvaliteter og uterom for beboere og allmennheten, og peker på den viktige ressursen vannet har vært for den historiske utviklingen av stedet.

Formålet med planforslaget er å transformere Hopsfossen fra et slitt industriområde med noen utleieboliger, til et moderne bo- og arbeidsområde som ivaretar stedets kulturmiljø og industrihistorie.

Kulturmiljøet som har vokst frem rundt Hopsfossen gir et godt grunnlag for byutvikling i en menneskelig skala. De historiske bygningene kan rehabiliteres og gjenbrukes i tråd med dagens krav. Det har derfor vært viktig å løfte frem og videreføre disse kvalitetene, samtidig som vi sikrer at nybygg tilpasser seg det eksisterende bygningsmiljøet.

Utviklingen skal skje med færrest mulige inngrep i eksisterende forhold, slik at bygningenes hoveduttrykk ikke endres. Området vil fortsatt preges av bred variasjon i bygningstyper, med små og mellomstore bolighus og iøynefallende fabrikkbygninger. Historiske bilder skal danne utgangspunktet for tilbakeføring av eksisterende bygg, og områdets identitet og særpreg som industristed skal videreføres gjennom skala, uttrykk og funksjoner.

Info

Kontaktperson:
Jeanette Bu Vindenes
Arkitekt
Team:
Jeanette Bu Vindenes, Andrea Gillow Kloster, Maxime Rousse, Viljalmur Levi Egilsson, Erlend Bolstad (fagleder)
Miljøambisjoner:
Klimanøytralitet, sirkulære løsninger, sosial bærekraft
Dokumenter
Dokumentnavn explain to you mistaken
Tema:
Næring og industri
Bolig
Næring
Sted:
Bergen
Areal:
22.000 m2 BRA, 47,7 dekar tomt
Status:
Reguleringsplan
Oppdragsgiver:
Hopsfossen AS
Material
I tråd med bevaring
Bildekredittering:
Samarbeidspartner:
Vill Plan, Smedsvig