Barnas Open House Oslo 2018

Skyer vekker fantasien hos både voksne og barn. Ved å transformere Hvelvet på Sentralen til et skylandskap inviterte vi barn til en romlig opplevelse utenom det vanlige. Med denne midlertidige installasjonen fikk barn en forståelse for hvordan man med enkle grep kan forvandle fantasi til virkelighet.Oslo Open House har som mål å involvere så mange som mulig i byens arkitektur. I 2017 ble det startet en egen del for barn, og i 2018 har Barnas Open House Oslo blitt en selvstendig organisasjon. Med mottoet «Oppsøk, oppdag, opplev!» ønsker BOHO å gi neste generasjon av Oslos innbyggere muligheten til å oppleve, diskutere og lære om arkitektur og stedsutforming. De forskjellige verkstedene arrangeres av frivillige arkitekter, designere og andre.

Tema:
Kultur
Sted
Oslo
Areal:
95 m²
Status:
Ferdigstilt
Material:
Madrass, trampoliner, puter, skumplast, tåke
Oppdragsgiver:
Barnas Open House Oslo
Samarbeidspartner:
First Hotel Millenium, Oslo Nye Teater, Park inn by Radisson, Sentralen, Sunde Skumplast

Mad arkitekters bidrag til Barnas Open House 2018 innebar å lage et skylandskap i Hvelvet på Sentralen. Formålet var å vise barn og unge hvordan materialer og arkitektoniske elementer kan påvirke oss og rommene vi er i. Gulvet ble dekket med madrasser, skumplast og trampoliner. I tillegg ble rommet fylt med tåke, noe som transformerte et vanlig rom til noe helt spesielt. Lyssetting og musikk var videre også med på å forsterke denne opplevelsen. Visjonen var å skape et rom hvor man kan oppleve arkitekturen på kroppen. Dette gir en større forståelse og gjør det samtidig gøy.

Info

Kontaktperson
Victoria Abelsen
Arkitekt mnal
Team
Victoria Abelsen, Siri Reisæter Rasmussen, Astrid Humerfelt, Kimberly Wolf, Amanda Solberg
Bildekredittering
Miljøambisjoner
Dokumenter
Dokumenter

Barnas Open House Oslo 2018

Skyer vekker fantasien hos både voksne og barn. Ved å transformere Hvelvet på Sentralen til et skylandskap inviterte vi barn til en romlig opplevelse utenom det vanlige. Med denne midlertidige installasjonen fikk barn en forståelse for hvordan man med enkle grep kan forvandle fantasi til virkelighet.Oslo Open House har som mål å involvere så mange som mulig i byens arkitektur. I 2017 ble det startet en egen del for barn, og i 2018 har Barnas Open House Oslo blitt en selvstendig organisasjon. Med mottoet «Oppsøk, oppdag, opplev!» ønsker BOHO å gi neste generasjon av Oslos innbyggere muligheten til å oppleve, diskutere og lære om arkitektur og stedsutforming. De forskjellige verkstedene arrangeres av frivillige arkitekter, designere og andre.

Tema:
Kultur
Sted
Oslo
Areal:
95 m²
Status:
Ferdigstilt
Material:
Madrass, trampoliner, puter, skumplast, tåke
Oppdragsgiver:
Barnas Open House Oslo
Samarbeidspartner:
First Hotel Millenium, Oslo Nye Teater, Park inn by Radisson, Sentralen, Sunde Skumplast

Info

Kontaktperson
Victoria Abelsen
Arkitekt mnal
Team
Victoria Abelsen, Siri Reisæter Rasmussen, Astrid Humerfelt, Kimberly Wolf, Amanda Solberg
Miljøambisjoner

Barnas Open House Oslo 2018

Skyer vekker fantasien hos både voksne og barn. Ved å transformere Hvelvet på Sentralen til et skylandskap inviterte vi barn til en romlig opplevelse utenom det vanlige. Med denne midlertidige installasjonen fikk barn en forståelse for hvordan man med enkle grep kan forvandle fantasi til virkelighet.Oslo Open House har som mål å involvere så mange som mulig i byens arkitektur. I 2017 ble det startet en egen del for barn, og i 2018 har Barnas Open House Oslo blitt en selvstendig organisasjon. Med mottoet «Oppsøk, oppdag, opplev!» ønsker BOHO å gi neste generasjon av Oslos innbyggere muligheten til å oppleve, diskutere og lære om arkitektur og stedsutforming. De forskjellige verkstedene arrangeres av frivillige arkitekter, designere og andre.

Mad arkitekters bidrag til Barnas Open House 2018 innebar å lage et skylandskap i Hvelvet på Sentralen. Formålet var å vise barn og unge hvordan materialer og arkitektoniske elementer kan påvirke oss og rommene vi er i. Gulvet ble dekket med madrasser, skumplast og trampoliner. I tillegg ble rommet fylt med tåke, noe som transformerte et vanlig rom til noe helt spesielt. Lyssetting og musikk var videre også med på å forsterke denne opplevelsen. Visjonen var å skape et rom hvor man kan oppleve arkitekturen på kroppen. Dette gir en større forståelse og gjør det samtidig gøy.

Info

Prosjektleder
Victoria Abelsen
Arkitekt mnal
Team:
Victoria Abelsen, Siri Reisæter Rasmussen, Astrid Humerfelt, Kimberly Wolf, Amanda Solberg
Miljøambisjoner:
Dokumenter
Tema:
Bolig
Urbanisme, by- og stedsutvikling, sentrumsfortetting
Kultur
Næring og industri
Næring og industri
Sted:
Oslo
Areal:
95 m²
Status:
Ferdigstilt
Oppdragsgiver:
Barnas Open House Oslo
Material:
Madrass, trampoliner, puter, skumplast, tåke
Samarbeidspartner:
First Hotel Millenium, Oslo Nye Teater, Park inn by Radisson, Sentralen, Sunde Skumplast
Next
Previous
No items found.

Barnas Open House Oslo 2018

Skyer vekker fantasien hos både voksne og barn. Ved å transformere Hvelvet på Sentralen til et skylandskap inviterte vi barn til en romlig opplevelse utenom det vanlige. Med denne midlertidige installasjonen fikk barn en forståelse for hvordan man med enkle grep kan forvandle fantasi til virkelighet.Oslo Open House har som mål å involvere så mange som mulig i byens arkitektur. I 2017 ble det startet en egen del for barn, og i 2018 har Barnas Open House Oslo blitt en selvstendig organisasjon. Med mottoet «Oppsøk, oppdag, opplev!» ønsker BOHO å gi neste generasjon av Oslos innbyggere muligheten til å oppleve, diskutere og lære om arkitektur og stedsutforming. De forskjellige verkstedene arrangeres av frivillige arkitekter, designere og andre.

Sted:
Oslo
Areal
95 m²
Status:
Ferdigstilt
Oppdragsgiver:
Barnas Open House Oslo
Material:
Madrass, trampoliner, puter, skumplast, tåke

Barnas Open House Oslo 2018

Skyer vekker fantasien hos både voksne og barn. Ved å transformere Hvelvet på Sentralen til et skylandskap inviterte vi barn til en romlig opplevelse utenom det vanlige. Med denne midlertidige installasjonen fikk barn en forståelse for hvordan man med enkle grep kan forvandle fantasi til virkelighet.Oslo Open House har som mål å involvere så mange som mulig i byens arkitektur. I 2017 ble det startet en egen del for barn, og i 2018 har Barnas Open House Oslo blitt en selvstendig organisasjon. Med mottoet «Oppsøk, oppdag, opplev!» ønsker BOHO å gi neste generasjon av Oslos innbyggere muligheten til å oppleve, diskutere og lære om arkitektur og stedsutforming. De forskjellige verkstedene arrangeres av frivillige arkitekter, designere og andre.

Mad arkitekters bidrag til Barnas Open House 2018 innebar å lage et skylandskap i Hvelvet på Sentralen. Formålet var å vise barn og unge hvordan materialer og arkitektoniske elementer kan påvirke oss og rommene vi er i. Gulvet ble dekket med madrasser, skumplast og trampoliner. I tillegg ble rommet fylt med tåke, noe som transformerte et vanlig rom til noe helt spesielt. Lyssetting og musikk var videre også med på å forsterke denne opplevelsen. Visjonen var å skape et rom hvor man kan oppleve arkitekturen på kroppen. Dette gir en større forståelse og gjør det samtidig gøy.

Info

Kontaktperson:
Victoria Abelsen
Arkitekt mnal
Team:
Victoria Abelsen, Siri Reisæter Rasmussen, Astrid Humerfelt, Kimberly Wolf, Amanda Solberg
Miljøambisjoner:
Dokumenter
Dokumentnavn explain to you mistaken
Tema:
Næring og industri
Kultur
Sted:
Oslo
Areal:
95 m²
Status:
Ferdigstilt
Oppdragsgiver:
Barnas Open House Oslo
Material
Madrass, trampoliner, puter, skumplast, tåke
Bildekredittering:
Samarbeidspartner:
First Hotel Millenium, Oslo Nye Teater, Park inn by Radisson, Sentralen, Sunde Skumplast