Skippergata 12

En bygård fra slutten av 1800 tallet måtte rives grunnet store skader. I det samme fotavtrykket til den gamle bygningen skulle det første nye boligbygget på 100 år reises i kvadraturen. Skippergata 12 var et av de første skrittene i revitaliseringen av kvadraturen. Bygget inneholder 34 mindre leiligheter, samt noen leiligheter som går over to etasjer. Felles for alle er at de har franske balkonger. Videre er 1. etasjen i prosjektet viet til næring, for å skape variasjon. Det er både utfordrende og inspirerende å tegne et prosjekt i et historisk område. Det var vektlagt å studere og forstå omgivelsene konteksten. Resultatet av denne analysen førte til at fasaden har en klassisk oppbygging som er en tilnærming til nabobyggenes fasader fra slutten av 1800 tallet.

Tema:
Bolig
Sted
Oslo
Areal:
2000 m²
Status:
Ferdigstilt
Material:
Plasstøpt konstruksjon, kalksteinkledt fasade, zinktekket tak, kirsebærtrefinert inngangsparti, terrazzogulv i fellesarealer.
Oppdragsgiver:
Tønnevold Kvadraturen AS
Samarbeidspartner:
Construction Management AS

Det er brukt virkemidler som gjør at bygningen til tross for sitt moderne uttrykk blir en del av gatebildet. Virkemidlene er en fortolkning av de arkitektoniske elementer som preger tilstøtende bebyggelse. Husets yttervegg sammen med vinduene danner en bakgrunn for blant annet fremskutte rekkverk og dekkant. På denne måten uttrykker bygningen vertikalitet gjennom vindusutformingen, og horisontalitet gjennom betoningen av dekkant og rekkverk. Fasaden har med det ulike sjikt slik de eldre husene i gaten har. Vinduene gjenspeiler nabobyggene, prosjektets oppbygning og indre organisering. Bygget viderefører det rytmiske inntrykket som er å gjenkjenne i gateløpet. Næringslokalene i første etasje er bevisst utformet i harmoni med de øvrige etasjer, men på en slik måte at det ikke er tvil om at det her dreier seg om et forretningslokale. Inngangspartiet i første etasje er utformet med en høy kvalitet for å fremheve den representative betydningen til fellesarealene. Mot gaten har bygget skråtak og to etasjes høye arker. I hver av arkene er det høye tofløyede dører ut til en liten balkong. Det er også felles takterrasse med utsikt over kvadraturen og fjorden. Bygget ble belønnet med Statens byggeskikkpris i 2004.

Info

Kontaktperson
Trond Elverum
Arkitekt mnal & partner
Team
Trond Elverum, Nicolai Riise, Kurt Singstad
Bildekredittering
Miljøambisjoner
Dokumenter
Dokumenter

Skippergata 12

En bygård fra slutten av 1800 tallet måtte rives grunnet store skader. I det samme fotavtrykket til den gamle bygningen skulle det første nye boligbygget på 100 år reises i kvadraturen. Skippergata 12 var et av de første skrittene i revitaliseringen av kvadraturen. Bygget inneholder 34 mindre leiligheter, samt noen leiligheter som går over to etasjer. Felles for alle er at de har franske balkonger. Videre er 1. etasjen i prosjektet viet til næring, for å skape variasjon. Det er både utfordrende og inspirerende å tegne et prosjekt i et historisk område. Det var vektlagt å studere og forstå omgivelsene konteksten. Resultatet av denne analysen førte til at fasaden har en klassisk oppbygging som er en tilnærming til nabobyggenes fasader fra slutten av 1800 tallet.

Tema:
Bolig
Sted
Oslo
Areal:
2000 m²
Status:
Ferdigstilt
Material:
Plasstøpt konstruksjon, kalksteinkledt fasade, zinktekket tak, kirsebærtrefinert inngangsparti, terrazzogulv i fellesarealer.
Oppdragsgiver:
Tønnevold Kvadraturen AS
Samarbeidspartner:
Construction Management AS

Info

Kontaktperson
Trond Elverum
Arkitekt mnal & partner
Team
Trond Elverum, Nicolai Riise, Kurt Singstad
Miljøambisjoner

Skippergata 12

En bygård fra slutten av 1800 tallet måtte rives grunnet store skader. I det samme fotavtrykket til den gamle bygningen skulle det første nye boligbygget på 100 år reises i kvadraturen. Skippergata 12 var et av de første skrittene i revitaliseringen av kvadraturen. Bygget inneholder 34 mindre leiligheter, samt noen leiligheter som går over to etasjer. Felles for alle er at de har franske balkonger. Videre er 1. etasjen i prosjektet viet til næring, for å skape variasjon. Det er både utfordrende og inspirerende å tegne et prosjekt i et historisk område. Det var vektlagt å studere og forstå omgivelsene konteksten. Resultatet av denne analysen førte til at fasaden har en klassisk oppbygging som er en tilnærming til nabobyggenes fasader fra slutten av 1800 tallet.

Det er brukt virkemidler som gjør at bygningen til tross for sitt moderne uttrykk blir en del av gatebildet. Virkemidlene er en fortolkning av de arkitektoniske elementer som preger tilstøtende bebyggelse. Husets yttervegg sammen med vinduene danner en bakgrunn for blant annet fremskutte rekkverk og dekkant. På denne måten uttrykker bygningen vertikalitet gjennom vindusutformingen, og horisontalitet gjennom betoningen av dekkant og rekkverk. Fasaden har med det ulike sjikt slik de eldre husene i gaten har. Vinduene gjenspeiler nabobyggene, prosjektets oppbygning og indre organisering. Bygget viderefører det rytmiske inntrykket som er å gjenkjenne i gateløpet. Næringslokalene i første etasje er bevisst utformet i harmoni med de øvrige etasjer, men på en slik måte at det ikke er tvil om at det her dreier seg om et forretningslokale. Inngangspartiet i første etasje er utformet med en høy kvalitet for å fremheve den representative betydningen til fellesarealene. Mot gaten har bygget skråtak og to etasjes høye arker. I hver av arkene er det høye tofløyede dører ut til en liten balkong. Det er også felles takterrasse med utsikt over kvadraturen og fjorden. Bygget ble belønnet med Statens byggeskikkpris i 2004.

Info

Prosjektleder
Trond Elverum
Arkitekt mnal & partner
Team:
Trond Elverum, Nicolai Riise, Kurt Singstad
Miljøambisjoner:
Dokumenter
Tema:
Bolig
Urbanisme, by- og stedsutvikling, sentrumsfortetting
Kultur
Næring og industri
Næring og industri
Sted:
Oslo
Areal:
2000 m²
Status:
Ferdigstilt
Oppdragsgiver:
Tønnevold Kvadraturen AS
Material:
Plasstøpt konstruksjon, kalksteinkledt fasade, zinktekket tak, kirsebærtrefinert inngangsparti, terrazzogulv i fellesarealer.
Samarbeidspartner:
Construction Management AS
Next
Previous
No items found.

Skippergata 12

En bygård fra slutten av 1800 tallet måtte rives grunnet store skader. I det samme fotavtrykket til den gamle bygningen skulle det første nye boligbygget på 100 år reises i kvadraturen. Skippergata 12 var et av de første skrittene i revitaliseringen av kvadraturen. Bygget inneholder 34 mindre leiligheter, samt noen leiligheter som går over to etasjer. Felles for alle er at de har franske balkonger. Videre er 1. etasjen i prosjektet viet til næring, for å skape variasjon. Det er både utfordrende og inspirerende å tegne et prosjekt i et historisk område. Det var vektlagt å studere og forstå omgivelsene konteksten. Resultatet av denne analysen førte til at fasaden har en klassisk oppbygging som er en tilnærming til nabobyggenes fasader fra slutten av 1800 tallet.

Sted:
Oslo
Areal
2000 m²
Status:
Ferdigstilt
Oppdragsgiver:
Tønnevold Kvadraturen AS
Material:
Plasstøpt konstruksjon, kalksteinkledt fasade, zinktekket tak, kirsebærtrefinert inngangsparti, terrazzogulv i fellesarealer.

Skippergata 12

En bygård fra slutten av 1800 tallet måtte rives grunnet store skader. I det samme fotavtrykket til den gamle bygningen skulle det første nye boligbygget på 100 år reises i kvadraturen. Skippergata 12 var et av de første skrittene i revitaliseringen av kvadraturen. Bygget inneholder 34 mindre leiligheter, samt noen leiligheter som går over to etasjer. Felles for alle er at de har franske balkonger. Videre er 1. etasjen i prosjektet viet til næring, for å skape variasjon. Det er både utfordrende og inspirerende å tegne et prosjekt i et historisk område. Det var vektlagt å studere og forstå omgivelsene konteksten. Resultatet av denne analysen førte til at fasaden har en klassisk oppbygging som er en tilnærming til nabobyggenes fasader fra slutten av 1800 tallet.

Det er brukt virkemidler som gjør at bygningen til tross for sitt moderne uttrykk blir en del av gatebildet. Virkemidlene er en fortolkning av de arkitektoniske elementer som preger tilstøtende bebyggelse. Husets yttervegg sammen med vinduene danner en bakgrunn for blant annet fremskutte rekkverk og dekkant. På denne måten uttrykker bygningen vertikalitet gjennom vindusutformingen, og horisontalitet gjennom betoningen av dekkant og rekkverk. Fasaden har med det ulike sjikt slik de eldre husene i gaten har. Vinduene gjenspeiler nabobyggene, prosjektets oppbygning og indre organisering. Bygget viderefører det rytmiske inntrykket som er å gjenkjenne i gateløpet. Næringslokalene i første etasje er bevisst utformet i harmoni med de øvrige etasjer, men på en slik måte at det ikke er tvil om at det her dreier seg om et forretningslokale. Inngangspartiet i første etasje er utformet med en høy kvalitet for å fremheve den representative betydningen til fellesarealene. Mot gaten har bygget skråtak og to etasjes høye arker. I hver av arkene er det høye tofløyede dører ut til en liten balkong. Det er også felles takterrasse med utsikt over kvadraturen og fjorden. Bygget ble belønnet med Statens byggeskikkpris i 2004.

Info

Kontaktperson:
Trond Elverum
Arkitekt mnal & partner
Team:
Trond Elverum, Nicolai Riise, Kurt Singstad
Miljøambisjoner:
Dokumenter
Dokumentnavn explain to you mistaken
Tema:
Næring og industri
Bolig
Sted:
Oslo
Areal:
2000 m²
Status:
Ferdigstilt
Oppdragsgiver:
Tønnevold Kvadraturen AS
Material
Plasstøpt konstruksjon, kalksteinkledt fasade, zinktekket tak, kirsebærtrefinert inngangsparti, terrazzogulv i fellesarealer.
Bildekredittering:
Samarbeidspartner:
Construction Management AS