Damsgård Nord

Et friskt pust på havnen sentralt i Bergen. De fleste byggene på Damsgård har forskjellige formspråk, farger og fasader. Damsgård Nord er et prosjekt som tilfører noe nytt til den kjente strandlinjen. Designet karakteriseres av rene former, rolige materialer og farger. Byggets silhuett langs Puddefjorden er viktig fordi den orienterer seg mot Bergens historiske senter og Fløyen. Dette boligprosjektet er et av de siste som blir oppført langs Damsgårds strandlinje.

Tema:
Bolig
Sted
Bergen
Areal:
4000 m²
Status:
Pågående
Material:
Aluminium, Betong, Tre
Oppdragsgiver:
BOB Eiendomsutvikling
Samarbeidspartner:
Imigo, Smedsvig, Sweco

Damsgård Nord er et boligprosjekt på 4000 m² plassert på havnen sentralt i Bergen. Prosjektet består av to tårn på seks og syv etasjer med totalt 44 leiligheter. Det har vært lagt stort fokus på at prosjektet ligger på et sentralt sted i Bergen, og at det omgis av bygninger med ulik arkitektonisk karakter. Dette prosjektet tilfører et nytt aspekt. Det særegne med prosjektet er at alle leilighetene vender mot ulike sider av tomten. Lysforhold og utsikt har følgelig stått sentralt i designprosessen. For å oppnå optimale forhold er annenhver etasje rotert. Dette gir leilighetene med mest sol også utsikt, og leilighetene med best utsikt direkte sol. Utenom dette er alle enheter hjørneleiligheter. Stuen er vendt mot to retninger og hver enhet har en eller to balkonger. En dimensjon som videre fremkommer av dette grepet er et tydelig uttrykk, selv med en elegant fasade.

Damsgård Nord er et prosjekt med høye miljømessige ambisjoner (BREEAM, passivhus), og er utformet for å være så effektivt som mulig på alle nivåer. Til tross for sitt markante uttrykk, har prosjektet for eksempel ingen strukturell eller isolert utkraging. Delene på balkongene som stikker ut fra fasaden er ikke isolerte, noe som blant annet reduserer den totale mengden isolasjon samt konstruktive elementer. Prosjektet er plassert på en av Bergens mest attraktive tomter, med direkte tilgang til Puddefjorden og utsikt over fjellsiden og deler av Bergen sentrum. For å øke bokvaliteten for fremtidige eiere, er det utformet store felles takterrasser.

Info

Kontaktperson
Team
Tordur Bryngeirsson, Erlend Bolstad, Ondrej Necas, Karl Sarkis, Pétur Blöndal Magnason, Sveinung Grøneng Havn, Paloma Iglesias Martinez
Bildekredittering
Miljøambisjoner
BREEAM
Dokumenter
Dokumenter

Damsgård Nord

Et friskt pust på havnen sentralt i Bergen. De fleste byggene på Damsgård har forskjellige formspråk, farger og fasader. Damsgård Nord er et prosjekt som tilfører noe nytt til den kjente strandlinjen. Designet karakteriseres av rene former, rolige materialer og farger. Byggets silhuett langs Puddefjorden er viktig fordi den orienterer seg mot Bergens historiske senter og Fløyen. Dette boligprosjektet er et av de siste som blir oppført langs Damsgårds strandlinje.

Tema:
Bolig
Sted
Bergen
Areal:
4000 m²
Status:
Pågående
Material:
Aluminium, Betong, Tre
Oppdragsgiver:
BOB Eiendomsutvikling
Samarbeidspartner:
Imigo, Smedsvig, Sweco

Info

Kontaktperson
Team
Tordur Bryngeirsson, Erlend Bolstad, Ondrej Necas, Karl Sarkis, Pétur Blöndal Magnason, Sveinung Grøneng Havn, Paloma Iglesias Martinez
Miljøambisjoner
BREEAM

Damsgård Nord

Et friskt pust på havnen sentralt i Bergen. De fleste byggene på Damsgård har forskjellige formspråk, farger og fasader. Damsgård Nord er et prosjekt som tilfører noe nytt til den kjente strandlinjen. Designet karakteriseres av rene former, rolige materialer og farger. Byggets silhuett langs Puddefjorden er viktig fordi den orienterer seg mot Bergens historiske senter og Fløyen. Dette boligprosjektet er et av de siste som blir oppført langs Damsgårds strandlinje.

Damsgård Nord er et boligprosjekt på 4000 m² plassert på havnen sentralt i Bergen. Prosjektet består av to tårn på seks og syv etasjer med totalt 44 leiligheter. Det har vært lagt stort fokus på at prosjektet ligger på et sentralt sted i Bergen, og at det omgis av bygninger med ulik arkitektonisk karakter. Dette prosjektet tilfører et nytt aspekt. Det særegne med prosjektet er at alle leilighetene vender mot ulike sider av tomten. Lysforhold og utsikt har følgelig stått sentralt i designprosessen. For å oppnå optimale forhold er annenhver etasje rotert. Dette gir leilighetene med mest sol også utsikt, og leilighetene med best utsikt direkte sol. Utenom dette er alle enheter hjørneleiligheter. Stuen er vendt mot to retninger og hver enhet har en eller to balkonger. En dimensjon som videre fremkommer av dette grepet er et tydelig uttrykk, selv med en elegant fasade.

Damsgård Nord er et prosjekt med høye miljømessige ambisjoner (BREEAM, passivhus), og er utformet for å være så effektivt som mulig på alle nivåer. Til tross for sitt markante uttrykk, har prosjektet for eksempel ingen strukturell eller isolert utkraging. Delene på balkongene som stikker ut fra fasaden er ikke isolerte, noe som blant annet reduserer den totale mengden isolasjon samt konstruktive elementer. Prosjektet er plassert på en av Bergens mest attraktive tomter, med direkte tilgang til Puddefjorden og utsikt over fjellsiden og deler av Bergen sentrum. For å øke bokvaliteten for fremtidige eiere, er det utformet store felles takterrasser.

Info

Prosjektleder
Team:
Tordur Bryngeirsson, Erlend Bolstad, Ondrej Necas, Karl Sarkis, Pétur Blöndal Magnason, Sveinung Grøneng Havn, Paloma Iglesias Martinez
Miljøambisjoner:
BREEAM
Dokumenter
Tema:
Bolig
Urbanisme, by- og stedsutvikling, sentrumsfortetting
Kultur
Næring og industri
Næring og industri
Sted:
Bergen
Areal:
4000 m²
Status:
Pågående
Oppdragsgiver:
BOB Eiendomsutvikling
Material:
Aluminium, Betong, Tre
Samarbeidspartner:
Imigo, Smedsvig, Sweco
Next
Previous
No items found.

Damsgård Nord

Et friskt pust på havnen sentralt i Bergen. De fleste byggene på Damsgård har forskjellige formspråk, farger og fasader. Damsgård Nord er et prosjekt som tilfører noe nytt til den kjente strandlinjen. Designet karakteriseres av rene former, rolige materialer og farger. Byggets silhuett langs Puddefjorden er viktig fordi den orienterer seg mot Bergens historiske senter og Fløyen. Dette boligprosjektet er et av de siste som blir oppført langs Damsgårds strandlinje.

Sted:
Bergen
Areal
4000 m²
Status:
Pågående
Oppdragsgiver:
BOB Eiendomsutvikling
Material:
Aluminium, Betong, Tre

Damsgård Nord

Et friskt pust på havnen sentralt i Bergen. De fleste byggene på Damsgård har forskjellige formspråk, farger og fasader. Damsgård Nord er et prosjekt som tilfører noe nytt til den kjente strandlinjen. Designet karakteriseres av rene former, rolige materialer og farger. Byggets silhuett langs Puddefjorden er viktig fordi den orienterer seg mot Bergens historiske senter og Fløyen. Dette boligprosjektet er et av de siste som blir oppført langs Damsgårds strandlinje.

Damsgård Nord er et boligprosjekt på 4000 m² plassert på havnen sentralt i Bergen. Prosjektet består av to tårn på seks og syv etasjer med totalt 44 leiligheter. Det har vært lagt stort fokus på at prosjektet ligger på et sentralt sted i Bergen, og at det omgis av bygninger med ulik arkitektonisk karakter. Dette prosjektet tilfører et nytt aspekt. Det særegne med prosjektet er at alle leilighetene vender mot ulike sider av tomten. Lysforhold og utsikt har følgelig stått sentralt i designprosessen. For å oppnå optimale forhold er annenhver etasje rotert. Dette gir leilighetene med mest sol også utsikt, og leilighetene med best utsikt direkte sol. Utenom dette er alle enheter hjørneleiligheter. Stuen er vendt mot to retninger og hver enhet har en eller to balkonger. En dimensjon som videre fremkommer av dette grepet er et tydelig uttrykk, selv med en elegant fasade.

Damsgård Nord er et prosjekt med høye miljømessige ambisjoner (BREEAM, passivhus), og er utformet for å være så effektivt som mulig på alle nivåer. Til tross for sitt markante uttrykk, har prosjektet for eksempel ingen strukturell eller isolert utkraging. Delene på balkongene som stikker ut fra fasaden er ikke isolerte, noe som blant annet reduserer den totale mengden isolasjon samt konstruktive elementer. Prosjektet er plassert på en av Bergens mest attraktive tomter, med direkte tilgang til Puddefjorden og utsikt over fjellsiden og deler av Bergen sentrum. For å øke bokvaliteten for fremtidige eiere, er det utformet store felles takterrasser.

Info

Kontaktperson:
Team:
Tordur Bryngeirsson, Erlend Bolstad, Ondrej Necas, Karl Sarkis, Pétur Blöndal Magnason, Sveinung Grøneng Havn, Paloma Iglesias Martinez
Miljøambisjoner:
BREEAM
Dokumenter
Dokumentnavn explain to you mistaken
Tema:
Næring og industri
Bolig
Sted:
Bergen
Areal:
4000 m²
Status:
Pågående
Oppdragsgiver:
BOB Eiendomsutvikling
Material
Aluminium, Betong, Tre
Bildekredittering:
Samarbeidspartner:
Imigo, Smedsvig, Sweco