Sørenga 6

Sørenga er en halvøy i Bjørvika tett på Oslo sentrum. Tidligere var det industri og havnevirksomhet på Sørenga, men området har gjennom fjordbyutviklingen blitt transformert til et bolig- og rekreasjonsområde. Sørenga er delt inn i åtte kvartaler, tegnet av forskjellige arkitektkontorer. Sørenga 6 består av én helhetlig karré, med en eksponert grønn takflate som skråner ned fra 7. etasje i øst til 1. etasje i vest. Dette bidrar til meget gode lys- og utsiktsforhold for boligene og det felles gårdsrommet.

Tema:
Bolig
Sted
Oslo
Areal:
12 000 m²
Status:
Material:
Steni-plater, Teglstein
Oppdragsgiver:
Sørenga Utvikling
Samarbeidspartner:
Landskapsfabrikken

Den regulerte siktlinjen mot Hovedøya skråskjærer det sydlige hjørnet mot østre havnepromenade og skaper en fin henvendelse mot syd. En diagonal akse skjærer gjennom kvartalet og danner to portalåpninger. Den ene fra sentralparken i nordre hjørne, mens den andre skaper visuell kontakt fra havnepromenaden i sydlige hjørne. Disse gir en direkte kontakt med sjøen både fra parken og gårdsrommet. Mot østre havnepromenade fungerer portalåpningen også som en forlengelse av det felles gårdsrommet, hvor man både får formiddagssol og god kontakt med livet på havnepromenaden. Etasjen på kainivå under gårdsrommet (0. etasje) inneholder leiligheter med henvendelse mot kanalen og havnepromenaden, et næringslokale, privat parkering, to etasjer med boder, tekniske rom og kajakk rom samt adkomst til felles parkeringskjeller fra tverrgaten i syd-vest. Gårdsrommet (1. etasje) består av private forhager og et felles område i midten med rom for lek, opphold og rekreasjon.

Taket er delt i en indre og en ytre sone, hvor den indre sonen trapper seg ned per etasje og danner flotte store takterrasser tilknyttet leilighetene bak. I øverste etasje er det en stor felles takterrasse med vidstrakt utsikt over det grønne taklandskapet, fjorden og byen med gode solforhold hele dagen. Det grønne sedumtaket omkranser bygningen og danner både en beskyttende ramme og en helhetlig avslutning på det renskårne volumet. Terrasseringen langs skråtaket medfører variasjon i planløsningene med små kompakte leiligheter i de lavere etasjene og mer sjenerøse oppover i bygningen. Skråtaket brukes aktivt som en visuell rominndeling i terrasseleilighetene, og som bod-areal for takterrassene. Kvartalet er kledd i den teglsteinen som er karakteristisk for hele området. De innvendige fasadene mot gårdsrommet, samt vegger og himlinger i portalåpningene, er kledd i lyse Steni-plater med motiver fra gamle sjøkart fra Sørenga. Alle takterrasser har transparente glassbrystninger, mens balkongene har glassbrystning med en matt side for å begrense innsyn. Vindusinnramning og innfesting av balkongrekkverk er i aluminium. Alle synlige trapp- og heistårn er kledd i lys platekleding, og går dermed gå i ett med de innvendige fasadene. Som skillevegger mellom takterrassene er det brukt halvtransparente skråkjærte elementer. Dermed har man et skjermet område på terrassen som samtidig slipper til lys.

Info

Kontaktperson
Karen Selmer
Arkitekt
Team
Karen Selmer, Trond Elverum, Catriona Shine, Karoline Kolstad Heen, Laura Martin Leung, Lutz Volke, Maja Egge Sipus, Martina Ellsel, Patriq Backlund, Simon Øien, Thomas Weyts, Torkel Njå og Åshild Wangensteen Bjørvik
Bildekredittering
Miljøambisjoner
Bygget har energikarakter D. Oppvarmingskarakteren er «grønn», som følge av at fjernvarme dekker 100% av romoppvarmingsbehovet. Taket er tekket med sedum med stedstilpassede arter, som sikrer økt biodiversitet.
Dokumenter
Dokumenter

Sørenga 6

Sørenga er en halvøy i Bjørvika tett på Oslo sentrum. Tidligere var det industri og havnevirksomhet på Sørenga, men området har gjennom fjordbyutviklingen blitt transformert til et bolig- og rekreasjonsområde. Sørenga er delt inn i åtte kvartaler, tegnet av forskjellige arkitektkontorer. Sørenga 6 består av én helhetlig karré, med en eksponert grønn takflate som skråner ned fra 7. etasje i øst til 1. etasje i vest. Dette bidrar til meget gode lys- og utsiktsforhold for boligene og det felles gårdsrommet.

Tema:
Bolig
Sted
Oslo
Areal:
12 000 m²
Status:
Material:
Steni-plater, Teglstein
Oppdragsgiver:
Sørenga Utvikling
Samarbeidspartner:
Landskapsfabrikken

Info

Kontaktperson
Karen Selmer
Arkitekt
Team
Karen Selmer, Trond Elverum, Catriona Shine, Karoline Kolstad Heen, Laura Martin Leung, Lutz Volke, Maja Egge Sipus, Martina Ellsel, Patriq Backlund, Simon Øien, Thomas Weyts, Torkel Njå og Åshild Wangensteen Bjørvik
Miljøambisjoner
Bygget har energikarakter D. Oppvarmingskarakteren er «grønn», som følge av at fjernvarme dekker 100% av romoppvarmingsbehovet. Taket er tekket med sedum med stedstilpassede arter, som sikrer økt biodiversitet.

Sørenga 6

Sørenga er en halvøy i Bjørvika tett på Oslo sentrum. Tidligere var det industri og havnevirksomhet på Sørenga, men området har gjennom fjordbyutviklingen blitt transformert til et bolig- og rekreasjonsområde. Sørenga er delt inn i åtte kvartaler, tegnet av forskjellige arkitektkontorer. Sørenga 6 består av én helhetlig karré, med en eksponert grønn takflate som skråner ned fra 7. etasje i øst til 1. etasje i vest. Dette bidrar til meget gode lys- og utsiktsforhold for boligene og det felles gårdsrommet.

Den regulerte siktlinjen mot Hovedøya skråskjærer det sydlige hjørnet mot østre havnepromenade og skaper en fin henvendelse mot syd. En diagonal akse skjærer gjennom kvartalet og danner to portalåpninger. Den ene fra sentralparken i nordre hjørne, mens den andre skaper visuell kontakt fra havnepromenaden i sydlige hjørne. Disse gir en direkte kontakt med sjøen både fra parken og gårdsrommet. Mot østre havnepromenade fungerer portalåpningen også som en forlengelse av det felles gårdsrommet, hvor man både får formiddagssol og god kontakt med livet på havnepromenaden. Etasjen på kainivå under gårdsrommet (0. etasje) inneholder leiligheter med henvendelse mot kanalen og havnepromenaden, et næringslokale, privat parkering, to etasjer med boder, tekniske rom og kajakk rom samt adkomst til felles parkeringskjeller fra tverrgaten i syd-vest. Gårdsrommet (1. etasje) består av private forhager og et felles område i midten med rom for lek, opphold og rekreasjon.

Taket er delt i en indre og en ytre sone, hvor den indre sonen trapper seg ned per etasje og danner flotte store takterrasser tilknyttet leilighetene bak. I øverste etasje er det en stor felles takterrasse med vidstrakt utsikt over det grønne taklandskapet, fjorden og byen med gode solforhold hele dagen. Det grønne sedumtaket omkranser bygningen og danner både en beskyttende ramme og en helhetlig avslutning på det renskårne volumet. Terrasseringen langs skråtaket medfører variasjon i planløsningene med små kompakte leiligheter i de lavere etasjene og mer sjenerøse oppover i bygningen. Skråtaket brukes aktivt som en visuell rominndeling i terrasseleilighetene, og som bod-areal for takterrassene. Kvartalet er kledd i den teglsteinen som er karakteristisk for hele området. De innvendige fasadene mot gårdsrommet, samt vegger og himlinger i portalåpningene, er kledd i lyse Steni-plater med motiver fra gamle sjøkart fra Sørenga. Alle takterrasser har transparente glassbrystninger, mens balkongene har glassbrystning med en matt side for å begrense innsyn. Vindusinnramning og innfesting av balkongrekkverk er i aluminium. Alle synlige trapp- og heistårn er kledd i lys platekleding, og går dermed gå i ett med de innvendige fasadene. Som skillevegger mellom takterrassene er det brukt halvtransparente skråkjærte elementer. Dermed har man et skjermet område på terrassen som samtidig slipper til lys.

Info

Prosjektleder
Karen Selmer
Arkitekt
Team:
Karen Selmer, Trond Elverum, Catriona Shine, Karoline Kolstad Heen, Laura Martin Leung, Lutz Volke, Maja Egge Sipus, Martina Ellsel, Patriq Backlund, Simon Øien, Thomas Weyts, Torkel Njå og Åshild Wangensteen Bjørvik
Miljøambisjoner:
Bygget har energikarakter D. Oppvarmingskarakteren er «grønn», som følge av at fjernvarme dekker 100% av romoppvarmingsbehovet. Taket er tekket med sedum med stedstilpassede arter, som sikrer økt biodiversitet.
Dokumenter
Tema:
Bolig
Urbanisme, by- og stedsutvikling, sentrumsfortetting
Kultur
Næring og industri
Næring og industri
Sted:
Oslo
Areal:
12 000 m²
Status:
Oppdragsgiver:
Sørenga Utvikling
Material:
Steni-plater, Teglstein
Samarbeidspartner:
Landskapsfabrikken
Next
Previous
No items found.

Sørenga 6

Sørenga er en halvøy i Bjørvika tett på Oslo sentrum. Tidligere var det industri og havnevirksomhet på Sørenga, men området har gjennom fjordbyutviklingen blitt transformert til et bolig- og rekreasjonsområde. Sørenga er delt inn i åtte kvartaler, tegnet av forskjellige arkitektkontorer. Sørenga 6 består av én helhetlig karré, med en eksponert grønn takflate som skråner ned fra 7. etasje i øst til 1. etasje i vest. Dette bidrar til meget gode lys- og utsiktsforhold for boligene og det felles gårdsrommet.

Sted:
Oslo
Areal
12 000 m²
Status:
Oppdragsgiver:
Sørenga Utvikling
Material:
Steni-plater, Teglstein

Sørenga 6

Sørenga er en halvøy i Bjørvika tett på Oslo sentrum. Tidligere var det industri og havnevirksomhet på Sørenga, men området har gjennom fjordbyutviklingen blitt transformert til et bolig- og rekreasjonsområde. Sørenga er delt inn i åtte kvartaler, tegnet av forskjellige arkitektkontorer. Sørenga 6 består av én helhetlig karré, med en eksponert grønn takflate som skråner ned fra 7. etasje i øst til 1. etasje i vest. Dette bidrar til meget gode lys- og utsiktsforhold for boligene og det felles gårdsrommet.

Den regulerte siktlinjen mot Hovedøya skråskjærer det sydlige hjørnet mot østre havnepromenade og skaper en fin henvendelse mot syd. En diagonal akse skjærer gjennom kvartalet og danner to portalåpninger. Den ene fra sentralparken i nordre hjørne, mens den andre skaper visuell kontakt fra havnepromenaden i sydlige hjørne. Disse gir en direkte kontakt med sjøen både fra parken og gårdsrommet. Mot østre havnepromenade fungerer portalåpningen også som en forlengelse av det felles gårdsrommet, hvor man både får formiddagssol og god kontakt med livet på havnepromenaden. Etasjen på kainivå under gårdsrommet (0. etasje) inneholder leiligheter med henvendelse mot kanalen og havnepromenaden, et næringslokale, privat parkering, to etasjer med boder, tekniske rom og kajakk rom samt adkomst til felles parkeringskjeller fra tverrgaten i syd-vest. Gårdsrommet (1. etasje) består av private forhager og et felles område i midten med rom for lek, opphold og rekreasjon.

Taket er delt i en indre og en ytre sone, hvor den indre sonen trapper seg ned per etasje og danner flotte store takterrasser tilknyttet leilighetene bak. I øverste etasje er det en stor felles takterrasse med vidstrakt utsikt over det grønne taklandskapet, fjorden og byen med gode solforhold hele dagen. Det grønne sedumtaket omkranser bygningen og danner både en beskyttende ramme og en helhetlig avslutning på det renskårne volumet. Terrasseringen langs skråtaket medfører variasjon i planløsningene med små kompakte leiligheter i de lavere etasjene og mer sjenerøse oppover i bygningen. Skråtaket brukes aktivt som en visuell rominndeling i terrasseleilighetene, og som bod-areal for takterrassene. Kvartalet er kledd i den teglsteinen som er karakteristisk for hele området. De innvendige fasadene mot gårdsrommet, samt vegger og himlinger i portalåpningene, er kledd i lyse Steni-plater med motiver fra gamle sjøkart fra Sørenga. Alle takterrasser har transparente glassbrystninger, mens balkongene har glassbrystning med en matt side for å begrense innsyn. Vindusinnramning og innfesting av balkongrekkverk er i aluminium. Alle synlige trapp- og heistårn er kledd i lys platekleding, og går dermed gå i ett med de innvendige fasadene. Som skillevegger mellom takterrassene er det brukt halvtransparente skråkjærte elementer. Dermed har man et skjermet område på terrassen som samtidig slipper til lys.

Info

Kontaktperson:
Karen Selmer
Arkitekt
Team:
Karen Selmer, Trond Elverum, Catriona Shine, Karoline Kolstad Heen, Laura Martin Leung, Lutz Volke, Maja Egge Sipus, Martina Ellsel, Patriq Backlund, Simon Øien, Thomas Weyts, Torkel Njå og Åshild Wangensteen Bjørvik
Miljøambisjoner:
Bygget har energikarakter D. Oppvarmingskarakteren er «grønn», som følge av at fjernvarme dekker 100% av romoppvarmingsbehovet. Taket er tekket med sedum med stedstilpassede arter, som sikrer økt biodiversitet.
Dokumenter
Dokumentnavn explain to you mistaken
Tema:
Næring og industri
Bolig
Sted:
Oslo
Areal:
12 000 m²
Status:
Oppdragsgiver:
Sørenga Utvikling
Material
Steni-plater, Teglstein
Bildekredittering:
Samarbeidspartner:
Landskapsfabrikken