Ibsenbiblioteket i Skien

Kengo Kuma & Associates og Mad arkitekter, har i samarbeid med BuroHappold engineering, vunnet arkitektkonkurransen om Ibsenbiblioteket i Kulturkvartalet i Skien. Det har parallelt blitt gjennomført arkitektkonkurranser for både Kulturkvartalet og Meierikvartalet. Bystyret vil velge endelig lokalisering 5. mars 2020.

Tema:
Kultur
Sted
Skien
Areal:
7760 m²
Status:
Konkurranse
Material:
Oppdragsgiver:
Skien Kommune
Samarbeidspartner:
Kengo Kuma & Associates, BuroHappold og Mir

Kulturkvartalet som tomt for det nye Ibsenbiblioteket har et stort potensial for å etablere et kulturelt kraftsenter i Skiensregionen. Koblingen mellom Ibsenhuset og biblioteket vil forsterke området, og vil knytte Kulturskolen og den nye sportshallen ved Lunde skole tettere sammen. Tomten i Kulturkvartalet er i dag et knutepunkt for gående og syklende fra ulike retninger. Vår ambisjon er å dra full nytte av dette utgangspunktet ved å trekke strømmen av mennesker inn i biblioteket, og aktivisere uterommene.

Det nye Ibsenbiblioteket skal fungere både som arena for hverdagsaktiviteter og som en ny destinasjon for besøkende og turister. Vår arkitektoniske tolkning av «Sølvåren», som i prosjektet skal synliggjøre Ibsen og hans diktning, innebærer en uavbrutt reise mellom bykjernen og biblioteket, hvor øyeblikk for uplanlagte møter og nye perspektiver oppstår underveis. Ibsenbiblioteket er derfor strategisk utformet med et utvalg av innganger fra alle retninger og i alle nivåer, for å sikre aktive bevegelsesmønstre og naturlige, gode forbindelser. Parken er et av kvartalets store fortrinn. Vårt mål er å knytte parken til byen ved å la parklandskapet senkes ned under biblioteksbygget og åpne seg mot byen på en ny og inviterende måte. Dette grepet gjør at parken, som i dag ligger litt bortgjemt, synliggjøres i bybildet. Det nye bibliotekets fotavtrykk omkranser parkens trær, i en sømløs overgang mellom inne og ute. Mot parken holdes taket lavt og forholder seg til den menneskelige skalaen. Herfra stiger det forsiktig mot øst og møter byens urbane skala. Utformingen gir biblioteket en distinkt tilstedeværelse, som sammen med Ibsenhuset vil gi Skien et enestående kulturelt knutepunkt.

Varsel om oppstart av planarbeid for Ibsenbiblioteket kan leses her: Mad | Aktuelt - Varsel om oppstart av planarbeid for Ibsenbiblioteket

Info

Kontaktperson
Torkel Njå
Arkitekt mnal & partner
Team
Torkel Njå, Jens Walter, Léo Lesage, Monica Bellika Esaiassen
Bildekredittering
Miljøambisjoner
Dokumenter
Dokumenter

Ibsenbiblioteket i Skien

Kengo Kuma & Associates og Mad arkitekter, har i samarbeid med BuroHappold engineering, vunnet arkitektkonkurransen om Ibsenbiblioteket i Kulturkvartalet i Skien. Det har parallelt blitt gjennomført arkitektkonkurranser for både Kulturkvartalet og Meierikvartalet. Bystyret vil velge endelig lokalisering 5. mars 2020.

Tema:
Kultur
Sted
Skien
Areal:
7760 m²
Status:
Konkurranse
Material:
Oppdragsgiver:
Skien Kommune
Samarbeidspartner:
Kengo Kuma & Associates, BuroHappold og Mir

Info

Kontaktperson
Torkel Njå
Arkitekt mnal & partner
Team
Torkel Njå, Jens Walter, Léo Lesage, Monica Bellika Esaiassen
Miljøambisjoner

Ibsenbiblioteket i Skien

Kengo Kuma & Associates og Mad arkitekter, har i samarbeid med BuroHappold engineering, vunnet arkitektkonkurransen om Ibsenbiblioteket i Kulturkvartalet i Skien. Det har parallelt blitt gjennomført arkitektkonkurranser for både Kulturkvartalet og Meierikvartalet. Bystyret vil velge endelig lokalisering 5. mars 2020.

Kulturkvartalet som tomt for det nye Ibsenbiblioteket har et stort potensial for å etablere et kulturelt kraftsenter i Skiensregionen. Koblingen mellom Ibsenhuset og biblioteket vil forsterke området, og vil knytte Kulturskolen og den nye sportshallen ved Lunde skole tettere sammen. Tomten i Kulturkvartalet er i dag et knutepunkt for gående og syklende fra ulike retninger. Vår ambisjon er å dra full nytte av dette utgangspunktet ved å trekke strømmen av mennesker inn i biblioteket, og aktivisere uterommene.

Det nye Ibsenbiblioteket skal fungere både som arena for hverdagsaktiviteter og som en ny destinasjon for besøkende og turister. Vår arkitektoniske tolkning av «Sølvåren», som i prosjektet skal synliggjøre Ibsen og hans diktning, innebærer en uavbrutt reise mellom bykjernen og biblioteket, hvor øyeblikk for uplanlagte møter og nye perspektiver oppstår underveis. Ibsenbiblioteket er derfor strategisk utformet med et utvalg av innganger fra alle retninger og i alle nivåer, for å sikre aktive bevegelsesmønstre og naturlige, gode forbindelser. Parken er et av kvartalets store fortrinn. Vårt mål er å knytte parken til byen ved å la parklandskapet senkes ned under biblioteksbygget og åpne seg mot byen på en ny og inviterende måte. Dette grepet gjør at parken, som i dag ligger litt bortgjemt, synliggjøres i bybildet. Det nye bibliotekets fotavtrykk omkranser parkens trær, i en sømløs overgang mellom inne og ute. Mot parken holdes taket lavt og forholder seg til den menneskelige skalaen. Herfra stiger det forsiktig mot øst og møter byens urbane skala. Utformingen gir biblioteket en distinkt tilstedeværelse, som sammen med Ibsenhuset vil gi Skien et enestående kulturelt knutepunkt.

Info

Prosjektleder
Torkel Njå
Arkitekt mnal & partner
Team:
Torkel Njå, Jens Walter, Léo Lesage, Monica Bellika Esaiassen
Miljøambisjoner:
Dokumenter
Tema:
Bolig
Urbanisme, by- og stedsutvikling, sentrumsfortetting
Kultur
Næring og industri
Næring og industri
Sted:
Skien
Areal:
7760 m²
Status:
Konkurranse
Oppdragsgiver:
Skien Kommune
Material:
Samarbeidspartner:
Kengo Kuma & Associates, BuroHappold og Mir
Next
Previous
No items found.

Ibsenbiblioteket i Skien

Kengo Kuma & Associates og Mad arkitekter, har i samarbeid med BuroHappold engineering, vunnet arkitektkonkurransen om Ibsenbiblioteket i Kulturkvartalet i Skien. Det har parallelt blitt gjennomført arkitektkonkurranser for både Kulturkvartalet og Meierikvartalet. Bystyret vil velge endelig lokalisering 5. mars 2020.

Sted:
Skien
Areal
7760 m²
Status:
Konkurranse
Oppdragsgiver:
Skien Kommune
Material:

Ibsenbiblioteket i Skien

Kengo Kuma & Associates og Mad arkitekter, har i samarbeid med BuroHappold engineering, vunnet arkitektkonkurransen om Ibsenbiblioteket i Kulturkvartalet i Skien. Det har parallelt blitt gjennomført arkitektkonkurranser for både Kulturkvartalet og Meierikvartalet. Bystyret vil velge endelig lokalisering 5. mars 2020.

Kulturkvartalet som tomt for det nye Ibsenbiblioteket har et stort potensial for å etablere et kulturelt kraftsenter i Skiensregionen. Koblingen mellom Ibsenhuset og biblioteket vil forsterke området, og vil knytte Kulturskolen og den nye sportshallen ved Lunde skole tettere sammen. Tomten i Kulturkvartalet er i dag et knutepunkt for gående og syklende fra ulike retninger. Vår ambisjon er å dra full nytte av dette utgangspunktet ved å trekke strømmen av mennesker inn i biblioteket, og aktivisere uterommene.

Det nye Ibsenbiblioteket skal fungere både som arena for hverdagsaktiviteter og som en ny destinasjon for besøkende og turister. Vår arkitektoniske tolkning av «Sølvåren», som i prosjektet skal synliggjøre Ibsen og hans diktning, innebærer en uavbrutt reise mellom bykjernen og biblioteket, hvor øyeblikk for uplanlagte møter og nye perspektiver oppstår underveis. Ibsenbiblioteket er derfor strategisk utformet med et utvalg av innganger fra alle retninger og i alle nivåer, for å sikre aktive bevegelsesmønstre og naturlige, gode forbindelser. Parken er et av kvartalets store fortrinn. Vårt mål er å knytte parken til byen ved å la parklandskapet senkes ned under biblioteksbygget og åpne seg mot byen på en ny og inviterende måte. Dette grepet gjør at parken, som i dag ligger litt bortgjemt, synliggjøres i bybildet. Det nye bibliotekets fotavtrykk omkranser parkens trær, i en sømløs overgang mellom inne og ute. Mot parken holdes taket lavt og forholder seg til den menneskelige skalaen. Herfra stiger det forsiktig mot øst og møter byens urbane skala. Utformingen gir biblioteket en distinkt tilstedeværelse, som sammen med Ibsenhuset vil gi Skien et enestående kulturelt knutepunkt.

Varsel om oppstart av planarbeid for Ibsenbiblioteket kan leses her: Mad | Aktuelt - Varsel om oppstart av planarbeid for Ibsenbiblioteket

Info

Kontaktperson:
Torkel Njå
Arkitekt mnal & partner
Team:
Torkel Njå, Jens Walter, Léo Lesage, Monica Bellika Esaiassen
Miljøambisjoner:
Dokumenter
Dokumentnavn explain to you mistaken
Tema:
Næring og industri
Kultur
Sted:
Skien
Areal:
7760 m²
Status:
Konkurranse
Oppdragsgiver:
Skien Kommune
Material
Bildekredittering:
Samarbeidspartner:
Kengo Kuma & Associates, BuroHappold og Mir