Olav Brunborgs vei

På Billingstad i Asker skaper vi et nabolag der mennesker kan knytte bånd til hverandre, til boligen sin, til lokalsamfunnet og til naturen. Nabolaget skal preges av variasjon, med både urbane og grønne herlighetsgoder, ulike boligtypologier og mangfoldige møteplasser både inne og ute.

Tema:
Bolig, næring, urbanisme og byutvikling
Sted
Billingstad, Asker
Areal:
37 800
Status:
Innsendt planforslag
Material:
Gjenbruk, tre, tegl
Oppdragsgiver:
SKB Eiendom AS
Samarbeidspartner:
Lala Tøyen AS

For SKB Eiendom AS har Mad arkitekter utviklet en detaljregulering for området Olav Brunborgs vei på Billingstad i Asker. Arbeidet er gjort i tett samarbeid med Lala Tøyen AS. Vi har tatt utgangspunkt i kvalitetene som allerede finnes på tomta: variasjon i topografi og utsyn, eksisterende bebyggelse, store eiketrær og en liten elv. Her legges det til rette for et nabolag der alle hverdagslige gjøremål kan løses uten bruk av bil, og et bærekraftig liv kan leves. Neselva er områdets viktigste stedskvalitet og har vært førende for planen. Elvelandskapet utvides og forsterkes inn i boligområdet. Nye bygg plasseres som følge av landskapsdragene, og de nye boligene henvender seg ut mot Neselva og parkdraget. Det etableres to ulike bomiljøer, Lahaugen i nord og Kollen i syd, som kobles sammen langs Neselva.

Det legges til rette for en offentlig turvei langs Neselva, så flest mulig skal få glede av elva. Uteområdene legges til rette for uformelle møter, frilek og rekreasjon, og utformes så de skal bli attraktive for ulike brukergrupper med ulike behov. Det skal være rom for lek og spill, trening og hvile, for større samlinger og intime steder hvor man kan trekke seg tilbake. På Lahaugen i nord, etableres det en tettere landsby med urbane kvaliteter. Området bebygges med seks nye punkthus, og to av de eksisterende næringsbyggene i området, transformeres til bolig. Nybyggenes plassering følger av landskapsrommet, og naturen kommer inn i leilighetene gjennom store vinduer og romslige balkonger. Mellom byggene dannes det varierte og intime uterom for lek og opphold, som tar utgangspunkt i områdets opprinnelige topografi og vegetasjon. Som et supplement til utendørs fellesarealer, legges det til rette for innendørs fellesarealer for alle beboerne. Leilighetene varierer i størrelse fra 32 m2 til 122 m2, som alle har private utearealer enten på balkong eller på terreng.

I sør utnyttes Kollens naturlige høydedrag og det etableres et unikt nabolag på høyden med småhus. De delvis sammenkoblede småhusene gis ulik materialitet og varierte leilighetstyper, som sammen skaper stor variasjon. Her vil man ha følelsen av å være en del av et lite samfunn, med smale gater, skjulte forbindelser, snarveier og felles uterom. Byggene plasseres rundt store, eksisterende trær og solfylte uterom, med utsyn mot Neselva. Den eldretomannsboligen i Olav Brunborgs vei 17, bevares og tilfører området historiskdybde og preg.

Sør for Kollen ligger Torget som ved hjelp av to broer, knytter planområdet og Vestre Billingstad sammen på tvers av Neselva. Her legges det til rette for noe handel, med en matbutikk og mindre lokaler egnet for servering på vest fasaden, og et veksthus som samlingspunkt på torget. Veksthuset gir det urbane torget en mer landlig karakter. Det kan bli en nabolagskafe med uteservering på Torget, og vil fungere som et møtested for beboerne i nabolaget.

Ut mot Billingstadsletta legges næringsarealer i et nytt to-etasjes bygg, som avsluttes med to tårn i nord. To av bygningskroppene i Olav Brunborgs vei 6 gjenbrukes og knyttes sammen med det nye næringsbygget. Her bygges det fleksible næringslokaler tilpasset flere typer arbeidsformer. For å bidra til et levendegatestrekk langs Billingstadsletta, fylles førsteetasje med utadrettede aktiviteter og fellesfunksjoner for beboerne og besøkende. Dette kan værekontor, kantine, fellesstue, treningssenter, mobilitetshub og en mini gjenbruksstasjon.

Det tilrettelegges for et bilfritt nabolag, basert på et finmasket bevegelsesnett for gående og syklende. Langs Billingstadsletta og Bergerveien foreslås det trafikksikreløsninger, hvor gående og syklende er høyt prioritert. Mot Billingstadsletta danner næringsbygget og boligbebyggelsen en lydmur som bidrar til å skjermeparken og gårdsrommene for støy fra fylkesveien.

Info

Kontaktperson
Kurt Singstad
Arkitekt mnal & partner
Team
Jon-Martin Kolnes, Astrid Humerfelt, Tonje Skaga, Jens Walter, Lasse Lyhne-Hansen, Ewelina Wylaz, Kurt Singstad
Bildekredittering
Miljøambisjoner
Dokumenter
Dokumenter

Olav Brunborgs vei

På Billingstad i Asker skaper vi et nabolag der mennesker kan knytte bånd til hverandre, til boligen sin, til lokalsamfunnet og til naturen. Nabolaget skal preges av variasjon, med både urbane og grønne herlighetsgoder, ulike boligtypologier og mangfoldige møteplasser både inne og ute.

Tema:
Bolig, næring, urbanisme og byutvikling
Sted
Billingstad, Asker
Areal:
37 800
Status:
Innsendt planforslag
Material:
Gjenbruk, tre, tegl
Oppdragsgiver:
SKB Eiendom AS
Samarbeidspartner:
Lala Tøyen AS

Info

Kontaktperson
Kurt Singstad
Arkitekt mnal & partner
Team
Jon-Martin Kolnes, Astrid Humerfelt, Tonje Skaga, Jens Walter, Lasse Lyhne-Hansen, Ewelina Wylaz, Kurt Singstad
Miljøambisjoner

Olav Brunborgs vei

På Billingstad i Asker skaper vi et nabolag der mennesker kan knytte bånd til hverandre, til boligen sin, til lokalsamfunnet og til naturen. Nabolaget skal preges av variasjon, med både urbane og grønne herlighetsgoder, ulike boligtypologier og mangfoldige møteplasser både inne og ute.

For SKB Eiendom AS har Mad arkitekter utviklet en detaljregulering for området Olav Brunborgs vei på Billingstad i Asker. Arbeidet er gjort i tett samarbeid med Lala Tøyen AS. Vi har tatt utgangspunkt i kvalitetene som allerede finnes på tomta: variasjon i topografi og utsyn, eksisterende bebyggelse, store eiketrær og en liten elv. Her legges det til rette for et nabolag der alle hverdagslige gjøremål kan løses uten bruk av bil, og et bærekraftig liv kan leves. Neselva er områdets viktigste stedskvalitet og har vært førende for planen. Elvelandskapet utvides og forsterkes inn i boligområdet. Nye bygg plasseres som følge av landskapsdragene, og de nye boligene henvender seg ut mot Neselva og parkdraget. Det etableres to ulike bomiljøer, Lahaugen i nord og Kollen i syd, som kobles sammen langs Neselva.

Det legges til rette for en offentlig turvei langs Neselva, så flest mulig skal få glede av elva. Uteområdene legges til rette for uformelle møter, frilek og rekreasjon, og utformes så de skal bli attraktive for ulike brukergrupper med ulike behov. Det skal være rom for lek og spill, trening og hvile, for større samlinger og intime steder hvor man kan trekke seg tilbake. På Lahaugen i nord, etableres det en tettere landsby med urbane kvaliteter. Området bebygges med seks nye punkthus, og to av de eksisterende næringsbyggene i området, transformeres til bolig. Nybyggenes plassering følger av landskapsrommet, og naturen kommer inn i leilighetene gjennom store vinduer og romslige balkonger. Mellom byggene dannes det varierte og intime uterom for lek og opphold, som tar utgangspunkt i områdets opprinnelige topografi og vegetasjon. Som et supplement til utendørs fellesarealer, legges det til rette for innendørs fellesarealer for alle beboerne. Leilighetene varierer i størrelse fra 32 m2 til 122 m2, som alle har private utearealer enten på balkong eller på terreng.

Info

Prosjektleder
Kurt Singstad
Arkitekt mnal & partner
Team:
Jon-Martin Kolnes, Astrid Humerfelt, Tonje Skaga, Jens Walter, Lasse Lyhne-Hansen, Ewelina Wylaz, Kurt Singstad
Miljøambisjoner:
Dokumenter
Tema:
Bolig
Urbanisme, by- og stedsutvikling, sentrumsfortetting
Kultur
Næring og industri
Næring og industri
Sted:
Billingstad, Asker
Areal:
37 800
Status:
Innsendt planforslag
Oppdragsgiver:
SKB Eiendom AS
Material:
Gjenbruk, tre, tegl
Samarbeidspartner:
Lala Tøyen AS
Next
Previous
No items found.

Olav Brunborgs vei

På Billingstad i Asker skaper vi et nabolag der mennesker kan knytte bånd til hverandre, til boligen sin, til lokalsamfunnet og til naturen. Nabolaget skal preges av variasjon, med både urbane og grønne herlighetsgoder, ulike boligtypologier og mangfoldige møteplasser både inne og ute.

Sted:
Billingstad, Asker
Areal
37 800
Status:
Innsendt planforslag
Oppdragsgiver:
SKB Eiendom AS
Material:
Gjenbruk, tre, tegl

Olav Brunborgs vei

På Billingstad i Asker skaper vi et nabolag der mennesker kan knytte bånd til hverandre, til boligen sin, til lokalsamfunnet og til naturen. Nabolaget skal preges av variasjon, med både urbane og grønne herlighetsgoder, ulike boligtypologier og mangfoldige møteplasser både inne og ute.

For SKB Eiendom AS har Mad arkitekter utviklet en detaljregulering for området Olav Brunborgs vei på Billingstad i Asker. Arbeidet er gjort i tett samarbeid med Lala Tøyen AS. Vi har tatt utgangspunkt i kvalitetene som allerede finnes på tomta: variasjon i topografi og utsyn, eksisterende bebyggelse, store eiketrær og en liten elv. Her legges det til rette for et nabolag der alle hverdagslige gjøremål kan løses uten bruk av bil, og et bærekraftig liv kan leves. Neselva er områdets viktigste stedskvalitet og har vært førende for planen. Elvelandskapet utvides og forsterkes inn i boligområdet. Nye bygg plasseres som følge av landskapsdragene, og de nye boligene henvender seg ut mot Neselva og parkdraget. Det etableres to ulike bomiljøer, Lahaugen i nord og Kollen i syd, som kobles sammen langs Neselva.

Det legges til rette for en offentlig turvei langs Neselva, så flest mulig skal få glede av elva. Uteområdene legges til rette for uformelle møter, frilek og rekreasjon, og utformes så de skal bli attraktive for ulike brukergrupper med ulike behov. Det skal være rom for lek og spill, trening og hvile, for større samlinger og intime steder hvor man kan trekke seg tilbake. På Lahaugen i nord, etableres det en tettere landsby med urbane kvaliteter. Området bebygges med seks nye punkthus, og to av de eksisterende næringsbyggene i området, transformeres til bolig. Nybyggenes plassering følger av landskapsrommet, og naturen kommer inn i leilighetene gjennom store vinduer og romslige balkonger. Mellom byggene dannes det varierte og intime uterom for lek og opphold, som tar utgangspunkt i områdets opprinnelige topografi og vegetasjon. Som et supplement til utendørs fellesarealer, legges det til rette for innendørs fellesarealer for alle beboerne. Leilighetene varierer i størrelse fra 32 m2 til 122 m2, som alle har private utearealer enten på balkong eller på terreng.

I sør utnyttes Kollens naturlige høydedrag og det etableres et unikt nabolag på høyden med småhus. De delvis sammenkoblede småhusene gis ulik materialitet og varierte leilighetstyper, som sammen skaper stor variasjon. Her vil man ha følelsen av å være en del av et lite samfunn, med smale gater, skjulte forbindelser, snarveier og felles uterom. Byggene plasseres rundt store, eksisterende trær og solfylte uterom, med utsyn mot Neselva. Den eldretomannsboligen i Olav Brunborgs vei 17, bevares og tilfører området historiskdybde og preg.

Sør for Kollen ligger Torget som ved hjelp av to broer, knytter planområdet og Vestre Billingstad sammen på tvers av Neselva. Her legges det til rette for noe handel, med en matbutikk og mindre lokaler egnet for servering på vest fasaden, og et veksthus som samlingspunkt på torget. Veksthuset gir det urbane torget en mer landlig karakter. Det kan bli en nabolagskafe med uteservering på Torget, og vil fungere som et møtested for beboerne i nabolaget.

Ut mot Billingstadsletta legges næringsarealer i et nytt to-etasjes bygg, som avsluttes med to tårn i nord. To av bygningskroppene i Olav Brunborgs vei 6 gjenbrukes og knyttes sammen med det nye næringsbygget. Her bygges det fleksible næringslokaler tilpasset flere typer arbeidsformer. For å bidra til et levendegatestrekk langs Billingstadsletta, fylles førsteetasje med utadrettede aktiviteter og fellesfunksjoner for beboerne og besøkende. Dette kan værekontor, kantine, fellesstue, treningssenter, mobilitetshub og en mini gjenbruksstasjon.

Det tilrettelegges for et bilfritt nabolag, basert på et finmasket bevegelsesnett for gående og syklende. Langs Billingstadsletta og Bergerveien foreslås det trafikksikreløsninger, hvor gående og syklende er høyt prioritert. Mot Billingstadsletta danner næringsbygget og boligbebyggelsen en lydmur som bidrar til å skjermeparken og gårdsrommene for støy fra fylkesveien.

Info

Kontaktperson:
Kurt Singstad
Arkitekt mnal & partner
Team:
Jon-Martin Kolnes, Astrid Humerfelt, Tonje Skaga, Jens Walter, Lasse Lyhne-Hansen, Ewelina Wylaz, Kurt Singstad
Miljøambisjoner:
Dokumenter
Dokumentnavn explain to you mistaken
Tema:
Næring og industri
Bolig
Næring
Urbanisme og byutvikling
Sted:
Billingstad, Asker
Areal:
37 800
Status:
Innsendt planforslag
Oppdragsgiver:
SKB Eiendom AS
Material
Gjenbruk, tre, tegl
Bildekredittering:
Samarbeidspartner:
Lala Tøyen AS