Åskollen

I 2017–2018 utviklet Mad arkitekter sammen med EGM Architects og Dronninga Landskap konsepter for transformasjon av Drammen kommunes helsebygg. Sammen med kommunen har vårt team videreutviklet konseptet «helseknutepunkt» til å kombinere alderstilpasset stedsutvikling med nye måter å yte helsetjenester på, med trygge og attraktive møteplasser for alle innbyggere i bydelen. Målet er en bedre og mer bærekraftig kommunal eldreomsorg – både for å møte den økende andelen eldre i befolkningen, og for å gi positive ringvirkninger i kommunens bydeler.

Tema:
Bolig, helse og omsorg
Sted
Drammen
Areal:
2500m2 BRA + to frodige hager / gårdsrom
Status:
Ferdigstilt
Material:
Tre, limtre, betong og glass
Oppdragsgiver:
Drammen Eiendom KF
Samarbeidspartner:
Mad Oslo, EGM Architects og Dronninga Landskap

Området rundt det eksisterende sykehjemmet på Åskollen – Åskollen BBS – ble i arbeidet pekt ut som et mulig fremtidig helseknutepunkt. Det gjennomførte prosjektet er utformet som den første puslebrikken i områdets transformasjon.

Pilotprosjektet utvikler 19 eksisterende kommunale boliger til et beskyttet bomiljø for personer med kognitiv svikt, som gir mulighet for både selvbestemt og sosialt liv i trygge omgivelse.

Anlegget er utviklet rundt to frodige hager, og omsluttes av innglassete gangstier som forbinder boligene med to nye felleshus. Felleshusene gir rom for sosialt samvær og aktiviteter, og tilrettelegger for et meningsfullt og mindre ensomt liv.

Ved å kombinere ombruk av eksisterende boliger med nye fellesarealer skapes gode bokvaliteter med et rikt uttrykk, mens det utfordres tradisjonelle løsninger. Resultatet ble lune og trygge hjem som samtidig tillater effektiv støtte. Prosjektet er utviklet av EGM Architects frem til forprosjekt, Mad har detaljprosjektert og bygget piloten.

Info

Kontaktperson
Lutz Volke
Arkitekt & partner
Team
Lutz Volke, Alexander Rantanen Barstad
Bildekredittering
Miljøambisjoner
Gjenbruk av eksisterende hus. All bærende konstruksjon over bakken av tre. Prosjektet er planlagt som en del av et helseknutepunkt hvor et godt, trygt og sosialt bymiljø for eldre står sentralt.
Dokumenter
Dokumenter

Åskollen

I 2017–2018 utviklet Mad arkitekter sammen med EGM Architects og Dronninga Landskap konsepter for transformasjon av Drammen kommunes helsebygg. Sammen med kommunen har vårt team videreutviklet konseptet «helseknutepunkt» til å kombinere alderstilpasset stedsutvikling med nye måter å yte helsetjenester på, med trygge og attraktive møteplasser for alle innbyggere i bydelen. Målet er en bedre og mer bærekraftig kommunal eldreomsorg – både for å møte den økende andelen eldre i befolkningen, og for å gi positive ringvirkninger i kommunens bydeler.

Tema:
Bolig, helse og omsorg
Sted
Drammen
Areal:
2500m2 BRA + to frodige hager / gårdsrom
Status:
Ferdigstilt
Material:
Tre, limtre, betong og glass
Oppdragsgiver:
Drammen Eiendom KF
Samarbeidspartner:
Mad Oslo, EGM Architects og Dronninga Landskap

Info

Kontaktperson
Lutz Volke
Arkitekt & partner
Team
Lutz Volke, Alexander Rantanen Barstad
Miljøambisjoner
Gjenbruk av eksisterende hus. All bærende konstruksjon over bakken av tre. Prosjektet er planlagt som en del av et helseknutepunkt hvor et godt, trygt og sosialt bymiljø for eldre står sentralt.

Åskollen

I 2017–2018 utviklet Mad arkitekter sammen med EGM Architects og Dronninga Landskap konsepter for transformasjon av Drammen kommunes helsebygg. Sammen med kommunen har vårt team videreutviklet konseptet «helseknutepunkt» til å kombinere alderstilpasset stedsutvikling med nye måter å yte helsetjenester på, med trygge og attraktive møteplasser for alle innbyggere i bydelen. Målet er en bedre og mer bærekraftig kommunal eldreomsorg – både for å møte den økende andelen eldre i befolkningen, og for å gi positive ringvirkninger i kommunens bydeler.

Info

Prosjektleder
Lutz Volke
Arkitekt & partner
Team:
Lutz Volke, Alexander Rantanen Barstad
Miljøambisjoner:
Gjenbruk av eksisterende hus. All bærende konstruksjon over bakken av tre. Prosjektet er planlagt som en del av et helseknutepunkt hvor et godt, trygt og sosialt bymiljø for eldre står sentralt.
Dokumenter
Tema:
Bolig
Urbanisme, by- og stedsutvikling, sentrumsfortetting
Kultur
Næring og industri
Næring og industri
Sted:
Drammen
Areal:
2500m2 BRA + to frodige hager / gårdsrom
Status:
Ferdigstilt
Oppdragsgiver:
Drammen Eiendom KF
Material:
Tre, limtre, betong og glass
Samarbeidspartner:
Mad Oslo, EGM Architects og Dronninga Landskap
Next
Previous
No items found.

Åskollen

I 2017–2018 utviklet Mad arkitekter sammen med EGM Architects og Dronninga Landskap konsepter for transformasjon av Drammen kommunes helsebygg. Sammen med kommunen har vårt team videreutviklet konseptet «helseknutepunkt» til å kombinere alderstilpasset stedsutvikling med nye måter å yte helsetjenester på, med trygge og attraktive møteplasser for alle innbyggere i bydelen. Målet er en bedre og mer bærekraftig kommunal eldreomsorg – både for å møte den økende andelen eldre i befolkningen, og for å gi positive ringvirkninger i kommunens bydeler.

Sted:
Drammen
Areal
2500m2 BRA + to frodige hager / gårdsrom
Status:
Ferdigstilt
Oppdragsgiver:
Drammen Eiendom KF
Material:
Tre, limtre, betong og glass

Åskollen

I 2017–2018 utviklet Mad arkitekter sammen med EGM Architects og Dronninga Landskap konsepter for transformasjon av Drammen kommunes helsebygg. Sammen med kommunen har vårt team videreutviklet konseptet «helseknutepunkt» til å kombinere alderstilpasset stedsutvikling med nye måter å yte helsetjenester på, med trygge og attraktive møteplasser for alle innbyggere i bydelen. Målet er en bedre og mer bærekraftig kommunal eldreomsorg – både for å møte den økende andelen eldre i befolkningen, og for å gi positive ringvirkninger i kommunens bydeler.

Området rundt det eksisterende sykehjemmet på Åskollen – Åskollen BBS – ble i arbeidet pekt ut som et mulig fremtidig helseknutepunkt. Det gjennomførte prosjektet er utformet som den første puslebrikken i områdets transformasjon.

Pilotprosjektet utvikler 19 eksisterende kommunale boliger til et beskyttet bomiljø for personer med kognitiv svikt, som gir mulighet for både selvbestemt og sosialt liv i trygge omgivelse.

Anlegget er utviklet rundt to frodige hager, og omsluttes av innglassete gangstier som forbinder boligene med to nye felleshus. Felleshusene gir rom for sosialt samvær og aktiviteter, og tilrettelegger for et meningsfullt og mindre ensomt liv.

Ved å kombinere ombruk av eksisterende boliger med nye fellesarealer skapes gode bokvaliteter med et rikt uttrykk, mens det utfordres tradisjonelle løsninger. Resultatet ble lune og trygge hjem som samtidig tillater effektiv støtte. Prosjektet er utviklet av EGM Architects frem til forprosjekt, Mad har detaljprosjektert og bygget piloten.

Info

Kontaktperson:
Lutz Volke
Arkitekt & partner
Team:
Lutz Volke, Alexander Rantanen Barstad
Miljøambisjoner:
Gjenbruk av eksisterende hus. All bærende konstruksjon over bakken av tre. Prosjektet er planlagt som en del av et helseknutepunkt hvor et godt, trygt og sosialt bymiljø for eldre står sentralt.
Dokumenter
Dokumentnavn explain to you mistaken
Tema:
Næring og industri
Bolig
Helse / omsorg
Sted:
Drammen
Areal:
2500m2 BRA + to frodige hager / gårdsrom
Status:
Ferdigstilt
Oppdragsgiver:
Drammen Eiendom KF
Material
Tre, limtre, betong og glass
Bildekredittering:
Samarbeidspartner:
Mad Oslo, EGM Architects og Dronninga Landskap