Bergensmeieriet

Bergensmeieriet har en sentral beliggenhet på planen for Mindemyren, og vil fungere som planens naturlige senter og møtested. De verneverdige byggene spiller en viktig rolle i nytt planforslag, hvor Tapperiet skal fungere som det pulserende hjertet i området med butikker, kafeer mm. Bergensmeieriet skal bli en bilfri bydel med stor fokus på godt og variert gatenettverk for gående. Nytt gatenett som kobler Meieribyen og Mindemyren sammen, større kollektive transportnettverk og omkringliggende planer som Wergeland / Bybane / Hovedsykkelvei mm. Bergensmeieriet blir en ny bydel med flere ulike møteplasser, gater, akser, torg og hager. Fokus på blågrønne landskapselementer og – strategier hvor overvannshåndtering blir en synlig og aktiv del av byrommene.

Tema:
Urbanisme og byutvikling / Stedsutvikling
Sted
Bergen
Areal:
1000 m²
Status:
Pågående
Material:
Oppdragsgiver:
Bonava
Samarbeidspartner:
Opus, Smedsvig

Ny planlagt bebyggelse skal ha harmonisk variasjon i fasadeuttrykk og materialitet med begrenset farge – og materialpallett. Taksten i skifer fra planlagt revet bygg skal i stor grad forsøkes å gjenbrukes. Vårt fokus er å utforme ny bebyggelse som tilpasser seg terrenget og omgivelsene, og som skaper variasjon. Bebyggelsen som er regulert med saltak har mulighet for takoppløft, arker og kobbhus som refererer til utformingen av den eksisterende meieribebyggelsen. I felt S8, og deler av S10, er bebyggelsen organisert som kvartalsstruktur.

Ved å bygge kvartaler vil beboernes trygghet, eierskap og oversikt skape rammer for samhold, initiativ og godt naboskap. Vi skal fremheve eksisterende bebyggelse, plasseringer og utforming av ny bebyggelse gjenspeiler dette. Dette for å bevare viktige siktlinjer og ramme inn stedets industrielle identitet. I det nordøstre hjørnet av BKB6 er bebyggelsen trukket tilbake for å sikre bedre tversgående forbindelse til Wergeland samt å gi bedre synsvinkel til Tapperiet som ellers hadde blitt skjult. Etasjer vendt mot viktige plasser og torg har høy etasjehøyde for å sikre publikumsrettet fasade. Her anser vi hjørne-byggene i planen som særlig viktig. I andre deler av planlagt bebyggelse som anses som roligere beboermiljø er det lagt vekt på god kontakt med gårdsrom. Nærheten til trygge lekearealer i gårdsrommet, og bilfritt miljø i gatetunene gjør boligene spesielt godt egnet for barnefamilier.

Info

Kontaktperson
Team
Erlend Bolstad, Fredrik Thornström, Marta Wojciechowska, Sveinung Grøneng Havn, Paloma Iglesias Martinez, Ondrej Necas, Pétur Blöndal Magnason, Celia Glanfield, Vemund Tjessem, Sveinung Aalberg Jacobsen, Karl Sarkis, Martin Kovar, Tordur Bryngeirsson, Andrea Gillow Kloster, Kristoffer Ora, Kais Chaouch
Bildekredittering
Miljøambisjoner
Dokumenter
Dokumenter

Bergensmeieriet

Bergensmeieriet har en sentral beliggenhet på planen for Mindemyren, og vil fungere som planens naturlige senter og møtested. De verneverdige byggene spiller en viktig rolle i nytt planforslag, hvor Tapperiet skal fungere som det pulserende hjertet i området med butikker, kafeer mm. Bergensmeieriet skal bli en bilfri bydel med stor fokus på godt og variert gatenettverk for gående. Nytt gatenett som kobler Meieribyen og Mindemyren sammen, større kollektive transportnettverk og omkringliggende planer som Wergeland / Bybane / Hovedsykkelvei mm. Bergensmeieriet blir en ny bydel med flere ulike møteplasser, gater, akser, torg og hager. Fokus på blågrønne landskapselementer og – strategier hvor overvannshåndtering blir en synlig og aktiv del av byrommene.

Tema:
Urbanisme og byutvikling / Stedsutvikling
Sted
Bergen
Areal:
1000 m²
Status:
Pågående
Material:
Oppdragsgiver:
Bonava
Samarbeidspartner:
Opus, Smedsvig

Info

Kontaktperson
Team
Erlend Bolstad, Fredrik Thornström, Marta Wojciechowska, Sveinung Grøneng Havn, Paloma Iglesias Martinez, Ondrej Necas, Pétur Blöndal Magnason, Celia Glanfield, Vemund Tjessem, Sveinung Aalberg Jacobsen, Karl Sarkis, Martin Kovar, Tordur Bryngeirsson, Andrea Gillow Kloster, Kristoffer Ora, Kais Chaouch
Miljøambisjoner

Bergensmeieriet

Bergensmeieriet har en sentral beliggenhet på planen for Mindemyren, og vil fungere som planens naturlige senter og møtested. De verneverdige byggene spiller en viktig rolle i nytt planforslag, hvor Tapperiet skal fungere som det pulserende hjertet i området med butikker, kafeer mm. Bergensmeieriet skal bli en bilfri bydel med stor fokus på godt og variert gatenettverk for gående. Nytt gatenett som kobler Meieribyen og Mindemyren sammen, større kollektive transportnettverk og omkringliggende planer som Wergeland / Bybane / Hovedsykkelvei mm. Bergensmeieriet blir en ny bydel med flere ulike møteplasser, gater, akser, torg og hager. Fokus på blågrønne landskapselementer og – strategier hvor overvannshåndtering blir en synlig og aktiv del av byrommene.

Ny planlagt bebyggelse skal ha harmonisk variasjon i fasadeuttrykk og materialitet med begrenset farge – og materialpallett. Taksten i skifer fra planlagt revet bygg skal i stor grad forsøkes å gjenbrukes. Vårt fokus er å utforme ny bebyggelse som tilpasser seg terrenget og omgivelsene, og som skaper variasjon. Bebyggelsen som er regulert med saltak har mulighet for takoppløft, arker og kobbhus som refererer til utformingen av den eksisterende meieribebyggelsen. I felt S8, og deler av S10, er bebyggelsen organisert som kvartalsstruktur.

Ved å bygge kvartaler vil beboernes trygghet, eierskap og oversikt skape rammer for samhold, initiativ og godt naboskap. Vi skal fremheve eksisterende bebyggelse, plasseringer og utforming av ny bebyggelse gjenspeiler dette. Dette for å bevare viktige siktlinjer og ramme inn stedets industrielle identitet. I det nordøstre hjørnet av BKB6 er bebyggelsen trukket tilbake for å sikre bedre tversgående forbindelse til Wergeland samt å gi bedre synsvinkel til Tapperiet som ellers hadde blitt skjult. Etasjer vendt mot viktige plasser og torg har høy etasjehøyde for å sikre publikumsrettet fasade. Her anser vi hjørne-byggene i planen som særlig viktig. I andre deler av planlagt bebyggelse som anses som roligere beboermiljø er det lagt vekt på god kontakt med gårdsrom. Nærheten til trygge lekearealer i gårdsrommet, og bilfritt miljø i gatetunene gjør boligene spesielt godt egnet for barnefamilier.

Info

Prosjektleder
Team:
Erlend Bolstad, Fredrik Thornström, Marta Wojciechowska, Sveinung Grøneng Havn, Paloma Iglesias Martinez, Ondrej Necas, Pétur Blöndal Magnason, Celia Glanfield, Vemund Tjessem, Sveinung Aalberg Jacobsen, Karl Sarkis, Martin Kovar, Tordur Bryngeirsson, Andrea Gillow Kloster, Kristoffer Ora, Kais Chaouch
Miljøambisjoner:
Dokumenter
Tema:
Bolig
Urbanisme, by- og stedsutvikling, sentrumsfortetting
Kultur
Næring og industri
Næring og industri
Sted:
Bergen
Areal:
1000 m²
Status:
Pågående
Oppdragsgiver:
Bonava
Material:
Samarbeidspartner:
Opus, Smedsvig
Next
Previous
No items found.

Bergensmeieriet

Bergensmeieriet har en sentral beliggenhet på planen for Mindemyren, og vil fungere som planens naturlige senter og møtested. De verneverdige byggene spiller en viktig rolle i nytt planforslag, hvor Tapperiet skal fungere som det pulserende hjertet i området med butikker, kafeer mm. Bergensmeieriet skal bli en bilfri bydel med stor fokus på godt og variert gatenettverk for gående. Nytt gatenett som kobler Meieribyen og Mindemyren sammen, større kollektive transportnettverk og omkringliggende planer som Wergeland / Bybane / Hovedsykkelvei mm. Bergensmeieriet blir en ny bydel med flere ulike møteplasser, gater, akser, torg og hager. Fokus på blågrønne landskapselementer og – strategier hvor overvannshåndtering blir en synlig og aktiv del av byrommene.

Sted:
Bergen
Areal
1000 m²
Status:
Pågående
Oppdragsgiver:
Bonava
Material:

Bergensmeieriet

Bergensmeieriet har en sentral beliggenhet på planen for Mindemyren, og vil fungere som planens naturlige senter og møtested. De verneverdige byggene spiller en viktig rolle i nytt planforslag, hvor Tapperiet skal fungere som det pulserende hjertet i området med butikker, kafeer mm. Bergensmeieriet skal bli en bilfri bydel med stor fokus på godt og variert gatenettverk for gående. Nytt gatenett som kobler Meieribyen og Mindemyren sammen, større kollektive transportnettverk og omkringliggende planer som Wergeland / Bybane / Hovedsykkelvei mm. Bergensmeieriet blir en ny bydel med flere ulike møteplasser, gater, akser, torg og hager. Fokus på blågrønne landskapselementer og – strategier hvor overvannshåndtering blir en synlig og aktiv del av byrommene.

Ny planlagt bebyggelse skal ha harmonisk variasjon i fasadeuttrykk og materialitet med begrenset farge – og materialpallett. Taksten i skifer fra planlagt revet bygg skal i stor grad forsøkes å gjenbrukes. Vårt fokus er å utforme ny bebyggelse som tilpasser seg terrenget og omgivelsene, og som skaper variasjon. Bebyggelsen som er regulert med saltak har mulighet for takoppløft, arker og kobbhus som refererer til utformingen av den eksisterende meieribebyggelsen. I felt S8, og deler av S10, er bebyggelsen organisert som kvartalsstruktur.

Ved å bygge kvartaler vil beboernes trygghet, eierskap og oversikt skape rammer for samhold, initiativ og godt naboskap. Vi skal fremheve eksisterende bebyggelse, plasseringer og utforming av ny bebyggelse gjenspeiler dette. Dette for å bevare viktige siktlinjer og ramme inn stedets industrielle identitet. I det nordøstre hjørnet av BKB6 er bebyggelsen trukket tilbake for å sikre bedre tversgående forbindelse til Wergeland samt å gi bedre synsvinkel til Tapperiet som ellers hadde blitt skjult. Etasjer vendt mot viktige plasser og torg har høy etasjehøyde for å sikre publikumsrettet fasade. Her anser vi hjørne-byggene i planen som særlig viktig. I andre deler av planlagt bebyggelse som anses som roligere beboermiljø er det lagt vekt på god kontakt med gårdsrom. Nærheten til trygge lekearealer i gårdsrommet, og bilfritt miljø i gatetunene gjør boligene spesielt godt egnet for barnefamilier.

Info

Kontaktperson:
Team:
Erlend Bolstad, Fredrik Thornström, Marta Wojciechowska, Sveinung Grøneng Havn, Paloma Iglesias Martinez, Ondrej Necas, Pétur Blöndal Magnason, Celia Glanfield, Vemund Tjessem, Sveinung Aalberg Jacobsen, Karl Sarkis, Martin Kovar, Tordur Bryngeirsson, Andrea Gillow Kloster, Kristoffer Ora, Kais Chaouch
Miljøambisjoner:
Dokumenter
Dokumentnavn explain to you mistaken
Tema:
Næring og industri
Urbanisme og byutvikling
Stedsutvikling
Sted:
Bergen
Areal:
1000 m²
Status:
Pågående
Oppdragsgiver:
Bonava
Material
Bildekredittering:
Samarbeidspartner:
Opus, Smedsvig