Kongsteingata 22/Kirkebakken 28

Trekantkvartalet er et boligprosjekt på Storhaug i Stavanger utviklet på tomtene Kongsteinsgata 22 og Kirkebakken 28. Tomtene var først tenkt med utgangspunkt å kunne utvikles hver for seg. Mad undersøkte mulighetene for å utvikle tomtene sammen og dermed skape et mer helhetlig prosjekt. Prosjektet består av 2 rekker og en enkeltstående bolig som utgjør til sammen 9 enheter, 5 parkeringsplasser, ca. 340m2 felles uteareal og samlet areal på ca. 1090 m2 BRA.

Tema:
Bolig
Sted
Stavanger
Areal:
1 090 m²
Status:
Pågående
Material:
Oppdragsgiver:
Dkar Eiendom AS og K2 Bolig
Samarbeidspartner:

Prosjektet har fokusert på å fortolke den gamle trehusbebyggelsen på en ny måte samtidig som det er lagt vekt på at skalaen og materialiteten er tilpasset de eksisterende omgivelsene på en hensynsfull måte. Gjennom flere skisser ble det kartlagt hvordan man kan oppnå et bedre prosjekt ved å samle biladkomst og grøntareal, og organisere bebyggelsen på en effektiv måte. Etter en gjennomgang av ulike alternativer, ble det funnet mest hensiktsmessig å ha bebyggelse mot Kirkestien i nord og Kongsteinsgata i vest. Felles uteoppholdsareal ligger samlet med gode solforhold mot den sørlige delen av tomten. Innkjørsler reduseres fra 2 til 1 og ligger mot Kongsteinsgata med parkeringsplasser umiddelbart innenfor.

Info

Kontaktperson
Trine Amundsen
Arkitekt mnal
Team
Trine Amundsen, Madalena Furtado, Per Fretheim
Bildekredittering
Miljøambisjoner
Dokumenter
Dokumenter

Kongsteingata 22/Kirkebakken 28

Trekantkvartalet er et boligprosjekt på Storhaug i Stavanger utviklet på tomtene Kongsteinsgata 22 og Kirkebakken 28. Tomtene var først tenkt med utgangspunkt å kunne utvikles hver for seg. Mad undersøkte mulighetene for å utvikle tomtene sammen og dermed skape et mer helhetlig prosjekt. Prosjektet består av 2 rekker og en enkeltstående bolig som utgjør til sammen 9 enheter, 5 parkeringsplasser, ca. 340m2 felles uteareal og samlet areal på ca. 1090 m2 BRA.

Tema:
Bolig
Sted
Stavanger
Areal:
1 090 m²
Status:
Pågående
Material:
Oppdragsgiver:
Dkar Eiendom AS og K2 Bolig
Samarbeidspartner:

Info

Kontaktperson
Trine Amundsen
Arkitekt mnal
Team
Trine Amundsen, Madalena Furtado, Per Fretheim
Miljøambisjoner

Kongsteingata 22/Kirkebakken 28

Trekantkvartalet er et boligprosjekt på Storhaug i Stavanger utviklet på tomtene Kongsteinsgata 22 og Kirkebakken 28. Tomtene var først tenkt med utgangspunkt å kunne utvikles hver for seg. Mad undersøkte mulighetene for å utvikle tomtene sammen og dermed skape et mer helhetlig prosjekt. Prosjektet består av 2 rekker og en enkeltstående bolig som utgjør til sammen 9 enheter, 5 parkeringsplasser, ca. 340m2 felles uteareal og samlet areal på ca. 1090 m2 BRA.

Prosjektet har fokusert på å fortolke den gamle trehusbebyggelsen på en ny måte samtidig som det er lagt vekt på at skalaen og materialiteten er tilpasset de eksisterende omgivelsene på en hensynsfull måte. Gjennom flere skisser ble det kartlagt hvordan man kan oppnå et bedre prosjekt ved å samle biladkomst og grøntareal, og organisere bebyggelsen på en effektiv måte. Etter en gjennomgang av ulike alternativer, ble det funnet mest hensiktsmessig å ha bebyggelse mot Kirkestien i nord og Kongsteinsgata i vest. Felles uteoppholdsareal ligger samlet med gode solforhold mot den sørlige delen av tomten. Innkjørsler reduseres fra 2 til 1 og ligger mot Kongsteinsgata med parkeringsplasser umiddelbart innenfor.

Info

Prosjektleder
Trine Amundsen
Arkitekt mnal
Team:
Trine Amundsen, Madalena Furtado, Per Fretheim
Miljøambisjoner:
Dokumenter
Tema:
Bolig
Urbanisme, by- og stedsutvikling, sentrumsfortetting
Kultur
Næring og industri
Næring og industri
Sted:
Stavanger
Areal:
1 090 m²
Status:
Pågående
Oppdragsgiver:
Dkar Eiendom AS og K2 Bolig
Material:
Samarbeidspartner:
Next
Previous
No items found.

Kongsteingata 22/Kirkebakken 28

Trekantkvartalet er et boligprosjekt på Storhaug i Stavanger utviklet på tomtene Kongsteinsgata 22 og Kirkebakken 28. Tomtene var først tenkt med utgangspunkt å kunne utvikles hver for seg. Mad undersøkte mulighetene for å utvikle tomtene sammen og dermed skape et mer helhetlig prosjekt. Prosjektet består av 2 rekker og en enkeltstående bolig som utgjør til sammen 9 enheter, 5 parkeringsplasser, ca. 340m2 felles uteareal og samlet areal på ca. 1090 m2 BRA.

Sted:
Stavanger
Areal
1 090 m²
Status:
Pågående
Oppdragsgiver:
Dkar Eiendom AS og K2 Bolig
Material:

Kongsteingata 22/Kirkebakken 28

Trekantkvartalet er et boligprosjekt på Storhaug i Stavanger utviklet på tomtene Kongsteinsgata 22 og Kirkebakken 28. Tomtene var først tenkt med utgangspunkt å kunne utvikles hver for seg. Mad undersøkte mulighetene for å utvikle tomtene sammen og dermed skape et mer helhetlig prosjekt. Prosjektet består av 2 rekker og en enkeltstående bolig som utgjør til sammen 9 enheter, 5 parkeringsplasser, ca. 340m2 felles uteareal og samlet areal på ca. 1090 m2 BRA.

Prosjektet har fokusert på å fortolke den gamle trehusbebyggelsen på en ny måte samtidig som det er lagt vekt på at skalaen og materialiteten er tilpasset de eksisterende omgivelsene på en hensynsfull måte. Gjennom flere skisser ble det kartlagt hvordan man kan oppnå et bedre prosjekt ved å samle biladkomst og grøntareal, og organisere bebyggelsen på en effektiv måte. Etter en gjennomgang av ulike alternativer, ble det funnet mest hensiktsmessig å ha bebyggelse mot Kirkestien i nord og Kongsteinsgata i vest. Felles uteoppholdsareal ligger samlet med gode solforhold mot den sørlige delen av tomten. Innkjørsler reduseres fra 2 til 1 og ligger mot Kongsteinsgata med parkeringsplasser umiddelbart innenfor.

Info

Kontaktperson:
Trine Amundsen
Arkitekt mnal
Team:
Trine Amundsen, Madalena Furtado, Per Fretheim
Miljøambisjoner:
Dokumenter
Dokumentnavn explain to you mistaken
Tema:
Næring og industri
Bolig
Sted:
Stavanger
Areal:
1 090 m²
Status:
Pågående
Oppdragsgiver:
Dkar Eiendom AS og K2 Bolig
Material
Bildekredittering:
Samarbeidspartner: