Gressvik Havn

Hvordan skaper vi et nytt tettsted på elvebredden, med sjarm, kvalitet og egenskaper som gjør at man får lyst til å flytte dit – og bli boende? Prosjektet Gressvik Havn har dette som utgangspunkt, og her viser vi hvordan stedsutvikling ved Seutvelva kan gjennomføres.

Tema:
Stedsutvikling
Sted
Fredrikstad
Areal:
40 000 m² BRA
Status:
Illustrasjonsprosjekt
Material:
Oppdragsgiver:
Cityplan og Betongbygg AS
Samarbeidspartner:

Området på Gressvik benyttes i dag til industri/verkstedsformål, samt opplagsplass for båter. Her har Mad arkitekter blitt engasjert for å skape et helt ekstraordinært lokalsamfunn med landsbykarakter og nær tilknytning til vannet. Med beliggenhet der Seutelva møter Vesterelva, også kalt Floa, finner du den nye landsbyen. Byferga har anløp et par hundre meter unna, og turen over til Fredrikstad sentrum tar kun noen få minutter.

Prosjektet skiller seg tydelig fra de typiske store boligutviklingsprosjektene som har blitt utviklet rundt Oslofjorden de senere tiår. Disse består ofte av store, ensformige boligblokker som legges vinkelrett på vannkanten, der overdimensjonerte balkonger med sol og utsikt er viktigste og tilsynelatende eneste formingsparameter, og utearealene ender opp som skyggefulle mellomrom uten brukskvalitet. På Gressvik havn er tilnærmingen en annen. Vi ønsker å skape et tettsted med sjarm og kvalitet, med gater, byrom parker og haver, og et bygningsmiljø inspirert av kystarkitektur. All parkering skal løses i et underjordisk parkeringsanlegg, slik at by- og bomiljøet kan oppleves som bilfritt og trygt. Vi skaper en havnepromenade som er raus og variert og gir alle en førsteklasses tilgang til vannet. I tillegg til en stor variasjon av bolig-typer fra rekkehus til kompakte by-boliger, rommer prosjektet også en ny barnehage, handels- og serveringsarealer, sauna på vannet, båtplasser, varierte byrom og mye mer. Alle boligene får tilgang til grønne hager og møteplasser med kontakt med vannet. Reguleringsplanen for prosjektet utarbeides i samarbeid med Pluss Arkitektur.

Info

Kontaktperson
Kurt Singstad
Arkitekt mnal & partner
Team
Emil Pira, Simon Øyen, Martina Ellsel, Donatas Grinius, Kurt Singstad
Bildekredittering
Miljøambisjoner
Dokumenter
Dokumenter

Gressvik Havn

Hvordan skaper vi et nytt tettsted på elvebredden, med sjarm, kvalitet og egenskaper som gjør at man får lyst til å flytte dit – og bli boende? Prosjektet Gressvik Havn har dette som utgangspunkt, og her viser vi hvordan stedsutvikling ved Seutvelva kan gjennomføres.

Tema:
Stedsutvikling
Sted
Fredrikstad
Areal:
40 000 m² BRA
Status:
Illustrasjonsprosjekt
Material:
Oppdragsgiver:
Cityplan og Betongbygg AS
Samarbeidspartner:

Info

Kontaktperson
Kurt Singstad
Arkitekt mnal & partner
Team
Emil Pira, Simon Øyen, Martina Ellsel, Donatas Grinius, Kurt Singstad
Miljøambisjoner

Gressvik Havn

Hvordan skaper vi et nytt tettsted på elvebredden, med sjarm, kvalitet og egenskaper som gjør at man får lyst til å flytte dit – og bli boende? Prosjektet Gressvik Havn har dette som utgangspunkt, og her viser vi hvordan stedsutvikling ved Seutvelva kan gjennomføres.

Området på Gressvik benyttes i dag til industri/verkstedsformål, samt opplagsplass for båter. Her har Mad arkitekter blitt engasjert for å skape et helt ekstraordinært lokalsamfunn med landsbykarakter og nær tilknytning til vannet. Med beliggenhet der Seutelva møter Vesterelva, også kalt Floa, finner du den nye landsbyen. Byferga har anløp et par hundre meter unna, og turen over til Fredrikstad sentrum tar kun noen få minutter.

Prosjektet skiller seg tydelig fra de typiske store boligutviklingsprosjektene som har blitt utviklet rundt Oslofjorden de senere tiår. Disse består ofte av store, ensformige boligblokker som legges vinkelrett på vannkanten, der overdimensjonerte balkonger med sol og utsikt er viktigste og tilsynelatende eneste formingsparameter, og utearealene ender opp som skyggefulle mellomrom uten brukskvalitet. På Gressvik havn er tilnærmingen en annen. Vi ønsker å skape et tettsted med sjarm og kvalitet, med gater, byrom parker og haver, og et bygningsmiljø inspirert av kystarkitektur. All parkering skal løses i et underjordisk parkeringsanlegg, slik at by- og bomiljøet kan oppleves som bilfritt og trygt. Vi skaper en havnepromenade som er raus og variert og gir alle en førsteklasses tilgang til vannet. I tillegg til en stor variasjon av bolig-typer fra rekkehus til kompakte by-boliger, rommer prosjektet også en ny barnehage, handels- og serveringsarealer, sauna på vannet, båtplasser, varierte byrom og mye mer. Alle boligene får tilgang til grønne hager og møteplasser med kontakt med vannet. Reguleringsplanen for prosjektet utarbeides i samarbeid med Pluss Arkitektur.

Info

Prosjektleder
Kurt Singstad
Arkitekt mnal & partner
Team:
Emil Pira, Simon Øyen, Martina Ellsel, Donatas Grinius, Kurt Singstad
Miljøambisjoner:
Dokumenter
Tema:
Bolig
Urbanisme, by- og stedsutvikling, sentrumsfortetting
Kultur
Næring og industri
Næring og industri
Sted:
Fredrikstad
Areal:
40 000 m² BRA
Status:
Illustrasjonsprosjekt
Oppdragsgiver:
Cityplan og Betongbygg AS
Material:
Samarbeidspartner:
Next
Previous
No items found.

Gressvik Havn

Hvordan skaper vi et nytt tettsted på elvebredden, med sjarm, kvalitet og egenskaper som gjør at man får lyst til å flytte dit – og bli boende? Prosjektet Gressvik Havn har dette som utgangspunkt, og her viser vi hvordan stedsutvikling ved Seutvelva kan gjennomføres.

Sted:
Fredrikstad
Areal
40 000 m² BRA
Status:
Illustrasjonsprosjekt
Oppdragsgiver:
Cityplan og Betongbygg AS
Material:

Gressvik Havn

Hvordan skaper vi et nytt tettsted på elvebredden, med sjarm, kvalitet og egenskaper som gjør at man får lyst til å flytte dit – og bli boende? Prosjektet Gressvik Havn har dette som utgangspunkt, og her viser vi hvordan stedsutvikling ved Seutvelva kan gjennomføres.

Området på Gressvik benyttes i dag til industri/verkstedsformål, samt opplagsplass for båter. Her har Mad arkitekter blitt engasjert for å skape et helt ekstraordinært lokalsamfunn med landsbykarakter og nær tilknytning til vannet. Med beliggenhet der Seutelva møter Vesterelva, også kalt Floa, finner du den nye landsbyen. Byferga har anløp et par hundre meter unna, og turen over til Fredrikstad sentrum tar kun noen få minutter.

Prosjektet skiller seg tydelig fra de typiske store boligutviklingsprosjektene som har blitt utviklet rundt Oslofjorden de senere tiår. Disse består ofte av store, ensformige boligblokker som legges vinkelrett på vannkanten, der overdimensjonerte balkonger med sol og utsikt er viktigste og tilsynelatende eneste formingsparameter, og utearealene ender opp som skyggefulle mellomrom uten brukskvalitet. På Gressvik havn er tilnærmingen en annen. Vi ønsker å skape et tettsted med sjarm og kvalitet, med gater, byrom parker og haver, og et bygningsmiljø inspirert av kystarkitektur. All parkering skal løses i et underjordisk parkeringsanlegg, slik at by- og bomiljøet kan oppleves som bilfritt og trygt. Vi skaper en havnepromenade som er raus og variert og gir alle en førsteklasses tilgang til vannet. I tillegg til en stor variasjon av bolig-typer fra rekkehus til kompakte by-boliger, rommer prosjektet også en ny barnehage, handels- og serveringsarealer, sauna på vannet, båtplasser, varierte byrom og mye mer. Alle boligene får tilgang til grønne hager og møteplasser med kontakt med vannet. Reguleringsplanen for prosjektet utarbeides i samarbeid med Pluss Arkitektur.

Info

Kontaktperson:
Kurt Singstad
Arkitekt mnal & partner
Team:
Emil Pira, Simon Øyen, Martina Ellsel, Donatas Grinius, Kurt Singstad
Miljøambisjoner:
Dokumenter
Dokumentnavn explain to you mistaken
Tema:
Næring og industri
Stedsutvikling
Sted:
Fredrikstad
Areal:
40 000 m² BRA
Status:
Illustrasjonsprosjekt
Oppdragsgiver:
Cityplan og Betongbygg AS
Material
Bildekredittering:
Samarbeidspartner: