Hytta – et nabolag for fremtidige generasjoner

Hytta er en viktig del av norsk kultur og identitet. Samtidig står den tom i gjennomsnitt 305 dager i året. Arealkonflikter, natur- og klimakrise, trangere økonomi og høyere energipriser har aktualisert spørsmålet om vi egentlig trenger hytta.

Tema:
Sted
Areal:
Status:
Material:
Oppdragsgiver:
Egeninitiert prosjekt
Samarbeidspartner:

Kartet viser utviklingen av hytter på Hafjell i Øyer de siste femti årene. Ved å fortette innenfor eksisterende hyttefelt, og tillate en kombinasjon av fastboende, utleiehytter og helårsboliger, vil hyttefjellet kunne bli mer bærekraftig enn hvordan det har blitt utviklet frem til i dag.

Info

Kontaktperson
Bengt M. S. Carlson
Byplanlegger, partner & daglig leder Nomad
Team
Ibrahim Mufti Pradityo & Bengt M. S. Carlson
Bildekredittering
Miljøambisjoner
Dokumenter
Les mer om drømmen om hytta i Dagens Næringsliv
Dokumenter
Les mer om drømmen om hytta i Dagens Næringsliv

Hytta – et nabolag for fremtidige generasjoner

Hytta er en viktig del av norsk kultur og identitet. Samtidig står den tom i gjennomsnitt 305 dager i året. Arealkonflikter, natur- og klimakrise, trangere økonomi og høyere energipriser har aktualisert spørsmålet om vi egentlig trenger hytta.

Tema:
Sted
Areal:
Status:
Material:
Oppdragsgiver:
Egeninitiert prosjekt
Samarbeidspartner:

Tiden da hytta var et mindre skjul, beregnet for kortvarigovernatting tett på naturen, med få eller ingen bekvemmeligheter, er forbi. Hyttelivet, som vi vanligvis forbinder med det motsatte av bylivet, er i dag blitt en pådriver for byspredning.

Moderne hytteområderbygges med en standard, størrelse og infrastruktur som har mer til felles med eneboligeri suburbane forstadsstrøk. Dette legger et press på klima- og arealregnskap, naturmangfold og den tradisjonelle hyttekulturen.

Hytta kan i enkelte tilfeller oppfattes viktigere enn naturen selv.

Arealplanlegging skal fremme «[…] bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og framtidige generasjoner» (PBL §1-1). Hytta som en individuell eremitt, koblet sammen med grusveier er utviklet for den enkelte. Men gjennom omstrukturering, transformasjon og nytenkning kan den på sikt bli til det bedre for fremtidige generasjoner.

Gjennom transformasjonen, eller endring av hyttefeltene, må det etableres et tydelig landsby-sentrum. Vi mener hyttekommuner allerede nå må legge opp til denne endringen, som gjør feltene rustet for denne endringen som vil skje de neste 100 årene. Det er svært trolig at antall døgn hyttene brukes vil øke, både gjennom delingsøkonomi og utleie, samt omregulering av hytter til helårsboliger.

Nabolag for fremtidige generasjoner

Det er et økende press på nedbygging av natur og uberørte arealer. På bakgrunn av dette må vi forvalte de arealene som allerede er bygget ned, på en mer fornuftig måte. I hyttefeltene er det lagt ned betydelige materielle ressurser. Disse kan vi ikke la stå tomme 84% av året.

Når vi ser klimaet i et langsiktig perspektiv, blir det varmere, våtere og villere. Våren kommer kanskje tidligere enn før, og høsten vil vare lengere ut på året. Mens øyer i Stillehavet forsvinner og landområder dukker under for et stigende havnivå, kan forholdene i høyden bli mildere og mer livskraftig året gjennom. 

Framtidens klima vil også påvirke fjellturismen og måten vi bruker naturen på. De store investeringene er allerede gjort. Det finnes ingen garanti for at framtidige generasjoner har mulighet til å ha den samme livsstilen som dagens forbruk legger opp til.

Norges-kartet viser topp 5 største hytte-kommuner i Norge i rødt. Lys rød viser hvilke 5 kommuner som har hatt størst vekst innen hytteutbygging de siste 10 årene.

For å sikre fremtidige generasjoners muligheter til å overleve, må vi dele mer og klare oss på de ressursene vi allerede har. Det trengs en langsiktig strategi for å klargjøre framtidens boligreserve for framtidige generasjoner.

Info

Kontaktperson
Bengt M. S. Carlson
Byplanlegger, partner & daglig leder Nomad
Team
Ibrahim Mufti Pradityo & Bengt M. S. Carlson
Miljøambisjoner

Hytta – et nabolag for fremtidige generasjoner

Hytta er en viktig del av norsk kultur og identitet. Samtidig står den tom i gjennomsnitt 305 dager i året. Arealkonflikter, natur- og klimakrise, trangere økonomi og høyere energipriser har aktualisert spørsmålet om vi egentlig trenger hytta.

Kartet viser utviklingen av hytter på Hafjell i Øyer de siste femti årene. Ved å fortette innenfor eksisterende hyttefelt, og tillate en kombinasjon av fastboende, utleiehytter og helårsboliger, vil hyttefjellet kunne bli mer bærekraftig enn hvordan det har blitt utviklet frem til i dag.

Tiden da hytta var et mindre skjul, beregnet for kortvarigovernatting tett på naturen, med få eller ingen bekvemmeligheter, er forbi. Hyttelivet, som vi vanligvis forbinder med det motsatte av bylivet, er i dag blitt en pådriver for byspredning.

Moderne hytteområderbygges med en standard, størrelse og infrastruktur som har mer til felles med eneboligeri suburbane forstadsstrøk. Dette legger et press på klima- og arealregnskap, naturmangfold og den tradisjonelle hyttekulturen.

Hytta kan i enkelte tilfeller oppfattes viktigere enn naturen selv.

Arealplanlegging skal fremme «[…] bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og framtidige generasjoner» (PBL §1-1). Hytta som en individuell eremitt, koblet sammen med grusveier er utviklet for den enkelte. Men gjennom omstrukturering, transformasjon og nytenkning kan den på sikt bli til det bedre for fremtidige generasjoner.

Gjennom transformasjonen, eller endring av hyttefeltene, må det etableres et tydelig landsby-sentrum. Vi mener hyttekommuner allerede nå må legge opp til denne endringen, som gjør feltene rustet for denne endringen som vil skje de neste 100 årene. Det er svært trolig at antall døgn hyttene brukes vil øke, både gjennom delingsøkonomi og utleie, samt omregulering av hytter til helårsboliger.

Nabolag for fremtidige generasjoner

Det er et økende press på nedbygging av natur og uberørte arealer. På bakgrunn av dette må vi forvalte de arealene som allerede er bygget ned, på en mer fornuftig måte. I hyttefeltene er det lagt ned betydelige materielle ressurser. Disse kan vi ikke la stå tomme 84% av året.

Når vi ser klimaet i et langsiktig perspektiv, blir det varmere, våtere og villere. Våren kommer kanskje tidligere enn før, og høsten vil vare lengere ut på året. Mens øyer i Stillehavet forsvinner og landområder dukker under for et stigende havnivå, kan forholdene i høyden bli mildere og mer livskraftig året gjennom. 

Framtidens klima vil også påvirke fjellturismen og måten vi bruker naturen på. De store investeringene er allerede gjort. Det finnes ingen garanti for at framtidige generasjoner har mulighet til å ha den samme livsstilen som dagens forbruk legger opp til.

Norges-kartet viser topp 5 største hytte-kommuner i Norge i rødt. Lys rød viser hvilke 5 kommuner som har hatt størst vekst innen hytteutbygging de siste 10 årene.

For å sikre fremtidige generasjoners muligheter til å overleve, må vi dele mer og klare oss på de ressursene vi allerede har. Det trengs en langsiktig strategi for å klargjøre framtidens boligreserve for framtidige generasjoner.

Info

Prosjektleder
Bengt M. S. Carlson
Byplanlegger, partner & daglig leder Nomad
Team:
Ibrahim Mufti Pradityo & Bengt M. S. Carlson
Miljøambisjoner:
Dokumenter
Les mer om drømmen om hytta i Dagens Næringsliv
Tema:
Bolig
Urbanisme, by- og stedsutvikling, sentrumsfortetting
Kultur
Næring og industri
Næring og industri
Sted:
Areal:
Status:
Oppdragsgiver:
Egeninitiert prosjekt
Material:
Samarbeidspartner:
Next
Previous
No items found.

Hytta – et nabolag for fremtidige generasjoner

Hytta er en viktig del av norsk kultur og identitet. Samtidig står den tom i gjennomsnitt 305 dager i året. Arealkonflikter, natur- og klimakrise, trangere økonomi og høyere energipriser har aktualisert spørsmålet om vi egentlig trenger hytta.

Sted:
Areal
Status:
Oppdragsgiver:
Egeninitiert prosjekt
Material:

Hytta – et nabolag for fremtidige generasjoner

Hytta er en viktig del av norsk kultur og identitet. Samtidig står den tom i gjennomsnitt 305 dager i året. Arealkonflikter, natur- og klimakrise, trangere økonomi og høyere energipriser har aktualisert spørsmålet om vi egentlig trenger hytta.

Kartet viser utviklingen av hytter på Hafjell i Øyer de siste femti årene. Ved å fortette innenfor eksisterende hyttefelt, og tillate en kombinasjon av fastboende, utleiehytter og helårsboliger, vil hyttefjellet kunne bli mer bærekraftig enn hvordan det har blitt utviklet frem til i dag.

Tiden da hytta var et mindre skjul, beregnet for kortvarigovernatting tett på naturen, med få eller ingen bekvemmeligheter, er forbi. Hyttelivet, som vi vanligvis forbinder med det motsatte av bylivet, er i dag blitt en pådriver for byspredning.

Moderne hytteområderbygges med en standard, størrelse og infrastruktur som har mer til felles med eneboligeri suburbane forstadsstrøk. Dette legger et press på klima- og arealregnskap, naturmangfold og den tradisjonelle hyttekulturen.

Hytta kan i enkelte tilfeller oppfattes viktigere enn naturen selv.

Arealplanlegging skal fremme «[…] bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og framtidige generasjoner» (PBL §1-1). Hytta som en individuell eremitt, koblet sammen med grusveier er utviklet for den enkelte. Men gjennom omstrukturering, transformasjon og nytenkning kan den på sikt bli til det bedre for fremtidige generasjoner.

Gjennom transformasjonen, eller endring av hyttefeltene, må det etableres et tydelig landsby-sentrum. Vi mener hyttekommuner allerede nå må legge opp til denne endringen, som gjør feltene rustet for denne endringen som vil skje de neste 100 årene. Det er svært trolig at antall døgn hyttene brukes vil øke, både gjennom delingsøkonomi og utleie, samt omregulering av hytter til helårsboliger.

Nabolag for fremtidige generasjoner

Det er et økende press på nedbygging av natur og uberørte arealer. På bakgrunn av dette må vi forvalte de arealene som allerede er bygget ned, på en mer fornuftig måte. I hyttefeltene er det lagt ned betydelige materielle ressurser. Disse kan vi ikke la stå tomme 84% av året.

Når vi ser klimaet i et langsiktig perspektiv, blir det varmere, våtere og villere. Våren kommer kanskje tidligere enn før, og høsten vil vare lengere ut på året. Mens øyer i Stillehavet forsvinner og landområder dukker under for et stigende havnivå, kan forholdene i høyden bli mildere og mer livskraftig året gjennom. 

Framtidens klima vil også påvirke fjellturismen og måten vi bruker naturen på. De store investeringene er allerede gjort. Det finnes ingen garanti for at framtidige generasjoner har mulighet til å ha den samme livsstilen som dagens forbruk legger opp til.

Norges-kartet viser topp 5 største hytte-kommuner i Norge i rødt. Lys rød viser hvilke 5 kommuner som har hatt størst vekst innen hytteutbygging de siste 10 årene.

For å sikre fremtidige generasjoners muligheter til å overleve, må vi dele mer og klare oss på de ressursene vi allerede har. Det trengs en langsiktig strategi for å klargjøre framtidens boligreserve for framtidige generasjoner.

Info

Kontaktperson:
Bengt M. S. Carlson
Byplanlegger, partner & daglig leder Nomad
Team:
Ibrahim Mufti Pradityo & Bengt M. S. Carlson
Miljøambisjoner:
Dokumenter
Dokumentnavn explain to you mistaken
Tema:
Næring og industri
Stedsutvikling
Sentrumsfortetting
Sted:
Areal:
Status:
Oppdragsgiver:
Egeninitiert prosjekt
Material
Bildekredittering:
Samarbeidspartner: