Verket

Den legendariske papirfabrikken i Moss er nedlagt. Dermed lukkes kapittelet om byens industrielle historie, samtidig som det åpnes enorme arealreserver for urban utvikling. Dette prosjektet har omhandlet den urbane utviklingen og mulighetene for å gi Moss noe nytt, med respekt for det viktige historiske perspektivet.

Tema:
Urbanisme og byutvikling
Sted
Moss
Areal:
Status:
Konkurranse
Material:
Oppdragsgiver:
Høegh eiendom
Samarbeidspartner:
N/A

Det tar omtrent 45 minutter å komme seg til Moss fra Oslo, og det er et enormt potensiale for utvikling av denne Østfold-byen. Moss er en idyllisk fjordby som er koblet på landets viktigste infrastruktur. Med høy tilflytting til hovedstaden er det stadig mer aktuelt å vurdere å bosette seg i de omkringliggende byene.

Det neste Drammen? Byens store hjørnesteinsbedrift, papirverket som besørget den karakteristiske Mosse-lukten, ble lagt ned i 2012. Dette resulterte i at store arealer helt inntil byens etablerte sentrum skulle åpnes opp for bolig-, nærings- og kulturformål. Spørsmålet er ikke om muligheten for god byutvikling er til stede eller ikke, men om Moss er klar til å gripe sjansen. I 2015 ble Mad Arkitekter engasjert i videreutviklingen av Verket. Sjansen ble grepet med begge hender og vi tegnet et urbant prosjekt som ikke bare sikret nok leiligheter og kontorplasser. Det var videre vesentlig å kobler Verket direkte på resten av byen og skape et nytt og bedre Moss sentrum. Mye av inspirasjonen i dette prosjektet kom fra Drammen som på mange måter forstod verdien av å satse aktivt på arkitektur og byplanlegging. Byen er et levende eksempel på at nærhet til Oslo ikke utelukker muligheten for at lokal urban utvikling. Tvert imot. Drammen er ikke lenger en by som mennesker flytter til som en siste utvei – men et sted de etablerer seg fordi de har råd til å leve i en av Østlandets mest etterspurte boligmarkeder.

Info

Kontaktperson
Kyrre Sundal
Arkitekt mnal & partner
Team
Martin Wesley-Holand, Kyrre Sundal, Kurt Singstad
Bildekredittering
Miljøambisjoner
Dokumenter
Dokumenter

Verket

Den legendariske papirfabrikken i Moss er nedlagt. Dermed lukkes kapittelet om byens industrielle historie, samtidig som det åpnes enorme arealreserver for urban utvikling. Dette prosjektet har omhandlet den urbane utviklingen og mulighetene for å gi Moss noe nytt, med respekt for det viktige historiske perspektivet.

Tema:
Urbanisme og byutvikling
Sted
Moss
Areal:
Status:
Konkurranse
Material:
Oppdragsgiver:
Høegh eiendom
Samarbeidspartner:
N/A

Info

Kontaktperson
Kyrre Sundal
Arkitekt mnal & partner
Team
Martin Wesley-Holand, Kyrre Sundal, Kurt Singstad
Miljøambisjoner

Verket

Den legendariske papirfabrikken i Moss er nedlagt. Dermed lukkes kapittelet om byens industrielle historie, samtidig som det åpnes enorme arealreserver for urban utvikling. Dette prosjektet har omhandlet den urbane utviklingen og mulighetene for å gi Moss noe nytt, med respekt for det viktige historiske perspektivet.

Det tar omtrent 45 minutter å komme seg til Moss fra Oslo, og det er et enormt potensiale for utvikling av denne Østfold-byen. Moss er en idyllisk fjordby som er koblet på landets viktigste infrastruktur. Med høy tilflytting til hovedstaden er det stadig mer aktuelt å vurdere å bosette seg i de omkringliggende byene.

Det neste Drammen? Byens store hjørnesteinsbedrift, papirverket som besørget den karakteristiske Mosse-lukten, ble lagt ned i 2012. Dette resulterte i at store arealer helt inntil byens etablerte sentrum skulle åpnes opp for bolig-, nærings- og kulturformål. Spørsmålet er ikke om muligheten for god byutvikling er til stede eller ikke, men om Moss er klar til å gripe sjansen. I 2015 ble Mad Arkitekter engasjert i videreutviklingen av Verket. Sjansen ble grepet med begge hender og vi tegnet et urbant prosjekt som ikke bare sikret nok leiligheter og kontorplasser. Det var videre vesentlig å kobler Verket direkte på resten av byen og skape et nytt og bedre Moss sentrum. Mye av inspirasjonen i dette prosjektet kom fra Drammen som på mange måter forstod verdien av å satse aktivt på arkitektur og byplanlegging. Byen er et levende eksempel på at nærhet til Oslo ikke utelukker muligheten for at lokal urban utvikling. Tvert imot. Drammen er ikke lenger en by som mennesker flytter til som en siste utvei – men et sted de etablerer seg fordi de har råd til å leve i en av Østlandets mest etterspurte boligmarkeder.

Info

Prosjektleder
Kyrre Sundal
Arkitekt mnal & partner
Team:
Martin Wesley-Holand, Kyrre Sundal, Kurt Singstad
Miljøambisjoner:
Dokumenter
Tema:
Bolig
Urbanisme, by- og stedsutvikling, sentrumsfortetting
Kultur
Næring og industri
Næring og industri
Sted:
Moss
Areal:
Status:
Konkurranse
Oppdragsgiver:
Høegh eiendom
Material:
Samarbeidspartner:
N/A
Next
Previous
No items found.

Verket

Den legendariske papirfabrikken i Moss er nedlagt. Dermed lukkes kapittelet om byens industrielle historie, samtidig som det åpnes enorme arealreserver for urban utvikling. Dette prosjektet har omhandlet den urbane utviklingen og mulighetene for å gi Moss noe nytt, med respekt for det viktige historiske perspektivet.

Sted:
Moss
Areal
Status:
Konkurranse
Oppdragsgiver:
Høegh eiendom
Material:

Verket

Den legendariske papirfabrikken i Moss er nedlagt. Dermed lukkes kapittelet om byens industrielle historie, samtidig som det åpnes enorme arealreserver for urban utvikling. Dette prosjektet har omhandlet den urbane utviklingen og mulighetene for å gi Moss noe nytt, med respekt for det viktige historiske perspektivet.

Det tar omtrent 45 minutter å komme seg til Moss fra Oslo, og det er et enormt potensiale for utvikling av denne Østfold-byen. Moss er en idyllisk fjordby som er koblet på landets viktigste infrastruktur. Med høy tilflytting til hovedstaden er det stadig mer aktuelt å vurdere å bosette seg i de omkringliggende byene.

Det neste Drammen? Byens store hjørnesteinsbedrift, papirverket som besørget den karakteristiske Mosse-lukten, ble lagt ned i 2012. Dette resulterte i at store arealer helt inntil byens etablerte sentrum skulle åpnes opp for bolig-, nærings- og kulturformål. Spørsmålet er ikke om muligheten for god byutvikling er til stede eller ikke, men om Moss er klar til å gripe sjansen. I 2015 ble Mad Arkitekter engasjert i videreutviklingen av Verket. Sjansen ble grepet med begge hender og vi tegnet et urbant prosjekt som ikke bare sikret nok leiligheter og kontorplasser. Det var videre vesentlig å kobler Verket direkte på resten av byen og skape et nytt og bedre Moss sentrum. Mye av inspirasjonen i dette prosjektet kom fra Drammen som på mange måter forstod verdien av å satse aktivt på arkitektur og byplanlegging. Byen er et levende eksempel på at nærhet til Oslo ikke utelukker muligheten for at lokal urban utvikling. Tvert imot. Drammen er ikke lenger en by som mennesker flytter til som en siste utvei – men et sted de etablerer seg fordi de har råd til å leve i en av Østlandets mest etterspurte boligmarkeder.

Info

Kontaktperson:
Kyrre Sundal
Arkitekt mnal & partner
Team:
Martin Wesley-Holand, Kyrre Sundal, Kurt Singstad
Miljøambisjoner:
Dokumenter
Dokumentnavn explain to you mistaken
Tema:
Næring og industri
Urbanisme og byutvikling
Kontor
Sted:
Moss
Areal:
Status:
Konkurranse
Oppdragsgiver:
Høegh eiendom
Material
Bildekredittering:
Samarbeidspartner:
N/A