Leirvik Sentrum

Hotell og bolig i massivtre. Helsepark og biblotek i et renovert bygg i Leirvik sentrum. Vårt prosjekt i Leirvik sentrum består av 4 oppgaver. Dette er: Analyse og byutvikling av Leirvik sentrum med fokus på Borggata, torget, og kaien ; renovering av Borggata 5,7,9 og 11 som blir en helsepark og en bibliotek ; massiv tre bolig tilbygg på toppen av helseparken ; og et 120 rom hotell langs kaien. Prosjektet startet i 2017 etter vi vant helsepark konkurransen. Denne vart presentert for kommunen i 2018. Vi arbeider nå videre med helseparken og skal begynne med prosjektering av hotellet i fremtiden.

Tema:
Stedsutvikling, urbanisme og byutvikling, næring
Sted
Leirvik
Areal:
12700 m²
Status:
Pågående
Material:
Betong, Massivtre
Oppdragsgiver:
Borggata Futurum
Samarbeidspartner:
Veidekke

Borggata og torget er utviklet som den primære offentlige plassen i byen. I tillegg skapes det en ny gågate som kobler torget og Borggata med kaien gjennom hotellet. Denne refereres til som «Den røde linje» i prosjektet. Helsepark og biblioteket Eiendommen som ligger på Borggata 5, 7, 9 og 11 er renovert med nye fasader og nytt interiør. Bygningen er delt i to for å skape en effektiv og attraktiv passasje mellom Borggata og kaien. Den første delen er biblioteket med en unik fasade som understreker bygningens offentlige funksjon. Denne ligger i Borggata 11. Borggata 5, 7 og 9 skal fungere sammen som helserelatert næring og helsepark. Bygningens identitet minner om de tidligere fasadene med å bruke eksisterende betong og murstein. Bygningene åpnes mot sol og sjøutsikt med større vinduer.

På toppen av helseparken bygges 16 eksklusive leiligheter med sjø- og by utsikt i massiv tre. Boligene går mellom 50m2 og 105m2 og har mellom 4m2 og 27m2 uteareal. Et massiv tre hotell med 120 rom bygges langs kaien mellom helseparken og havnen. Prinsippet for utformingen av hotellet har utgangspunkt i et typisk signalbygg som er utformet som et tårn. Ved det blir det et fokuspunkt i landskapet, som ellers har en lavere bebyggelse. I dette prosjektet foreslår vi å snu tårnet 90 grader, slik at det blir et liggende tårn. Ideen bak er at man skal beholde tårnstrukturen, men få til et signalbygg som er tilpasset stedet og integrert i landskapet. Videre blir volumet brutt opp, slik at det tar opp profilen fra de eksisterende bygningene. På denne måten skapes en utforming som er tydelig i landskapet, og samtidig har en klar sammenheng med den eksisterende bebyggelse.

Info

Kontaktperson
Jeanette Bu Vindenes
Arkitekt
Team
Bjørgvin Gunnarson, Jeanette Bu Vindenes, Sveinung Grøneng Havn, Jon Martin Kolnes, Fredrik Thornström, Paloma Iglesias Martinez, Ondrej Necas
Bildekredittering
Miljøambisjoner
Dokumenter
Dokumenter

Leirvik Sentrum

Hotell og bolig i massivtre. Helsepark og biblotek i et renovert bygg i Leirvik sentrum. Vårt prosjekt i Leirvik sentrum består av 4 oppgaver. Dette er: Analyse og byutvikling av Leirvik sentrum med fokus på Borggata, torget, og kaien ; renovering av Borggata 5,7,9 og 11 som blir en helsepark og en bibliotek ; massiv tre bolig tilbygg på toppen av helseparken ; og et 120 rom hotell langs kaien. Prosjektet startet i 2017 etter vi vant helsepark konkurransen. Denne vart presentert for kommunen i 2018. Vi arbeider nå videre med helseparken og skal begynne med prosjektering av hotellet i fremtiden.

Tema:
Stedsutvikling, urbanisme og byutvikling, næring
Sted
Leirvik
Areal:
12700 m²
Status:
Pågående
Material:
Betong, Massivtre
Oppdragsgiver:
Borggata Futurum
Samarbeidspartner:
Veidekke

Info

Kontaktperson
Jeanette Bu Vindenes
Arkitekt
Team
Bjørgvin Gunnarson, Jeanette Bu Vindenes, Sveinung Grøneng Havn, Jon Martin Kolnes, Fredrik Thornström, Paloma Iglesias Martinez, Ondrej Necas
Miljøambisjoner

Leirvik Sentrum

Hotell og bolig i massivtre. Helsepark og biblotek i et renovert bygg i Leirvik sentrum. Vårt prosjekt i Leirvik sentrum består av 4 oppgaver. Dette er: Analyse og byutvikling av Leirvik sentrum med fokus på Borggata, torget, og kaien ; renovering av Borggata 5,7,9 og 11 som blir en helsepark og en bibliotek ; massiv tre bolig tilbygg på toppen av helseparken ; og et 120 rom hotell langs kaien. Prosjektet startet i 2017 etter vi vant helsepark konkurransen. Denne vart presentert for kommunen i 2018. Vi arbeider nå videre med helseparken og skal begynne med prosjektering av hotellet i fremtiden.

Borggata og torget er utviklet som den primære offentlige plassen i byen. I tillegg skapes det en ny gågate som kobler torget og Borggata med kaien gjennom hotellet. Denne refereres til som «Den røde linje» i prosjektet. Helsepark og biblioteket Eiendommen som ligger på Borggata 5, 7, 9 og 11 er renovert med nye fasader og nytt interiør. Bygningen er delt i to for å skape en effektiv og attraktiv passasje mellom Borggata og kaien. Den første delen er biblioteket med en unik fasade som understreker bygningens offentlige funksjon. Denne ligger i Borggata 11. Borggata 5, 7 og 9 skal fungere sammen som helserelatert næring og helsepark. Bygningens identitet minner om de tidligere fasadene med å bruke eksisterende betong og murstein. Bygningene åpnes mot sol og sjøutsikt med større vinduer.

På toppen av helseparken bygges 16 eksklusive leiligheter med sjø- og by utsikt i massiv tre. Boligene går mellom 50m2 og 105m2 og har mellom 4m2 og 27m2 uteareal. Et massiv tre hotell med 120 rom bygges langs kaien mellom helseparken og havnen. Prinsippet for utformingen av hotellet har utgangspunkt i et typisk signalbygg som er utformet som et tårn. Ved det blir det et fokuspunkt i landskapet, som ellers har en lavere bebyggelse. I dette prosjektet foreslår vi å snu tårnet 90 grader, slik at det blir et liggende tårn. Ideen bak er at man skal beholde tårnstrukturen, men få til et signalbygg som er tilpasset stedet og integrert i landskapet. Videre blir volumet brutt opp, slik at det tar opp profilen fra de eksisterende bygningene. På denne måten skapes en utforming som er tydelig i landskapet, og samtidig har en klar sammenheng med den eksisterende bebyggelse.

Info

Prosjektleder
Jeanette Bu Vindenes
Arkitekt
Team:
Bjørgvin Gunnarson, Jeanette Bu Vindenes, Sveinung Grøneng Havn, Jon Martin Kolnes, Fredrik Thornström, Paloma Iglesias Martinez, Ondrej Necas
Miljøambisjoner:
Dokumenter
Tema:
Bolig
Urbanisme, by- og stedsutvikling, sentrumsfortetting
Kultur
Næring og industri
Næring og industri
Sted:
Leirvik
Areal:
12700 m²
Status:
Pågående
Oppdragsgiver:
Borggata Futurum
Material:
Betong, Massivtre
Samarbeidspartner:
Veidekke
Next
Previous
No items found.

Leirvik Sentrum

Hotell og bolig i massivtre. Helsepark og biblotek i et renovert bygg i Leirvik sentrum. Vårt prosjekt i Leirvik sentrum består av 4 oppgaver. Dette er: Analyse og byutvikling av Leirvik sentrum med fokus på Borggata, torget, og kaien ; renovering av Borggata 5,7,9 og 11 som blir en helsepark og en bibliotek ; massiv tre bolig tilbygg på toppen av helseparken ; og et 120 rom hotell langs kaien. Prosjektet startet i 2017 etter vi vant helsepark konkurransen. Denne vart presentert for kommunen i 2018. Vi arbeider nå videre med helseparken og skal begynne med prosjektering av hotellet i fremtiden.

Sted:
Leirvik
Areal
12700 m²
Status:
Pågående
Oppdragsgiver:
Borggata Futurum
Material:
Betong, Massivtre

Leirvik Sentrum

Hotell og bolig i massivtre. Helsepark og biblotek i et renovert bygg i Leirvik sentrum. Vårt prosjekt i Leirvik sentrum består av 4 oppgaver. Dette er: Analyse og byutvikling av Leirvik sentrum med fokus på Borggata, torget, og kaien ; renovering av Borggata 5,7,9 og 11 som blir en helsepark og en bibliotek ; massiv tre bolig tilbygg på toppen av helseparken ; og et 120 rom hotell langs kaien. Prosjektet startet i 2017 etter vi vant helsepark konkurransen. Denne vart presentert for kommunen i 2018. Vi arbeider nå videre med helseparken og skal begynne med prosjektering av hotellet i fremtiden.

Borggata og torget er utviklet som den primære offentlige plassen i byen. I tillegg skapes det en ny gågate som kobler torget og Borggata med kaien gjennom hotellet. Denne refereres til som «Den røde linje» i prosjektet. Helsepark og biblioteket Eiendommen som ligger på Borggata 5, 7, 9 og 11 er renovert med nye fasader og nytt interiør. Bygningen er delt i to for å skape en effektiv og attraktiv passasje mellom Borggata og kaien. Den første delen er biblioteket med en unik fasade som understreker bygningens offentlige funksjon. Denne ligger i Borggata 11. Borggata 5, 7 og 9 skal fungere sammen som helserelatert næring og helsepark. Bygningens identitet minner om de tidligere fasadene med å bruke eksisterende betong og murstein. Bygningene åpnes mot sol og sjøutsikt med større vinduer.

På toppen av helseparken bygges 16 eksklusive leiligheter med sjø- og by utsikt i massiv tre. Boligene går mellom 50m2 og 105m2 og har mellom 4m2 og 27m2 uteareal. Et massiv tre hotell med 120 rom bygges langs kaien mellom helseparken og havnen. Prinsippet for utformingen av hotellet har utgangspunkt i et typisk signalbygg som er utformet som et tårn. Ved det blir det et fokuspunkt i landskapet, som ellers har en lavere bebyggelse. I dette prosjektet foreslår vi å snu tårnet 90 grader, slik at det blir et liggende tårn. Ideen bak er at man skal beholde tårnstrukturen, men få til et signalbygg som er tilpasset stedet og integrert i landskapet. Videre blir volumet brutt opp, slik at det tar opp profilen fra de eksisterende bygningene. På denne måten skapes en utforming som er tydelig i landskapet, og samtidig har en klar sammenheng med den eksisterende bebyggelse.

Info

Kontaktperson:
Jeanette Bu Vindenes
Arkitekt
Team:
Bjørgvin Gunnarson, Jeanette Bu Vindenes, Sveinung Grøneng Havn, Jon Martin Kolnes, Fredrik Thornström, Paloma Iglesias Martinez, Ondrej Necas
Miljøambisjoner:
Dokumenter
Dokumentnavn explain to you mistaken
Tema:
Næring og industri
Stedsutvikling
Urbanisme og byutvikling
Næring
Sted:
Leirvik
Areal:
12700 m²
Status:
Pågående
Oppdragsgiver:
Borggata Futurum
Material
Betong, Massivtre
Bildekredittering:
Samarbeidspartner:
Veidekke