Grønnegata 6

I Grønnegata sentralt i Oslo ligger et leilighetsbygg fra 70-tallet. Bygården er preget av svake tekniske løsninger fra byggeåret og generelt behov for oppgradering. Mad har tegnet en ombygging av fasadene som både gir bedre energiøkonomi, øker bokvaliteten og gir et løft til nærmiljøet. Eiendommens gårdsroms som i dag er et grått lokk over en parkeringskjeller fortettes med et småskala leilighetsbygg av høy kvalitet.

Tema:
Bolig
Sted
Oslo
Areal:
6000 m²
Status:
Pågående
Material:
Oppdragsgiver:
Bjerke Eiendom
Samarbeidspartner:
Grindaker

Små toromsleiligheter utvides med større areal og bedre planløsning, vindusarealene økes og boligene får større balkonger. Adkomsten til bygget oppgraderes til UU standard og tydelig gjøres med et høyt inngangsparti og store glass felter. Dagens lukkede forhage omdannes til et frodig uteområde til glede for både beboere og forbipasserende. Fasadene bygges opp med tegl, puss og treprofiler. Eiendommens gårdsrom som i dag er et grått lokk over en parkeringskjeller fortettes med et småskala leilighetsbygg av høy kvalitet. Her har Mad tegnet et boligbygg med rene hjørneleiligheter som omkranses av en grønn lunge med regnbed, gress, små trær, gangveier og plassbygde utemøbler. Fotavtrykket danner et kileformet uteområdet som åpner seg mot sør-vest og slipper sollyset inn mellom byggene. Nybygget får en bærekraftig materialpalett og kles i tegl som harmonerer med de nye fasadene i det eksisterende bygget.

Illustrasjon Grindaker

Info

Kontaktperson
Siri Ulrikke Høye
Arkitekt
Team
Bildekreditering
Illustrasjon Grindaker
Miljøambisjoner
Dokumenter
Dokumenter

Grønnegata 6

I Grønnegata sentralt i Oslo ligger et leilighetsbygg fra 70-tallet. Bygården er preget av svake tekniske løsninger fra byggeåret og generelt behov for oppgradering. Mad har tegnet en ombygging av fasadene som både gir bedre energiøkonomi, øker bokvaliteten og gir et løft til nærmiljøet. Eiendommens gårdsroms som i dag er et grått lokk over en parkeringskjeller fortettes med et småskala leilighetsbygg av høy kvalitet.

Tema:
Bolig
Sted
Oslo
Areal:
6000 m²
Status:
Pågående
Material:
Oppdragsgiver:
Bjerke Eiendom
Samarbeidspartner:
Grindaker

Info

Kontaktperson
Siri Ulrikke Høye
Arkitekt
Team
Miljøambisjoner

Grønnegata 6

I Grønnegata sentralt i Oslo ligger et leilighetsbygg fra 70-tallet. Bygården er preget av svake tekniske løsninger fra byggeåret og generelt behov for oppgradering. Mad har tegnet en ombygging av fasadene som både gir bedre energiøkonomi, øker bokvaliteten og gir et løft til nærmiljøet. Eiendommens gårdsroms som i dag er et grått lokk over en parkeringskjeller fortettes med et småskala leilighetsbygg av høy kvalitet.

Små toromsleiligheter utvides med større areal og bedre planløsning, vindusarealene økes og boligene får større balkonger. Adkomsten til bygget oppgraderes til UU standard og tydelig gjøres med et høyt inngangsparti og store glass felter. Dagens lukkede forhage omdannes til et frodig uteområde til glede for både beboere og forbipasserende. Fasadene bygges opp med tegl, puss og treprofiler. Eiendommens gårdsrom som i dag er et grått lokk over en parkeringskjeller fortettes med et småskala leilighetsbygg av høy kvalitet. Her har Mad tegnet et boligbygg med rene hjørneleiligheter som omkranses av en grønn lunge med regnbed, gress, små trær, gangveier og plassbygde utemøbler. Fotavtrykket danner et kileformet uteområdet som åpner seg mot sør-vest og slipper sollyset inn mellom byggene. Nybygget får en bærekraftig materialpalett og kles i tegl som harmonerer med de nye fasadene i det eksisterende bygget.

Info

Prosjektleder
Siri Ulrikke Høye
Arkitekt
Team:
Miljøambisjoner:
Dokumenter
Tema:
Bolig
Urbanisme, by- og stedsutvikling, sentrumsfortetting
Kultur
Næring og industri
Næring og industri
Sted:
Oslo
Areal:
6000 m²
Status:
Pågående
Oppdragsgiver:
Bjerke Eiendom
Material:
Samarbeidspartner:
Grindaker
Next
Previous
No items found.

Grønnegata 6

I Grønnegata sentralt i Oslo ligger et leilighetsbygg fra 70-tallet. Bygården er preget av svake tekniske løsninger fra byggeåret og generelt behov for oppgradering. Mad har tegnet en ombygging av fasadene som både gir bedre energiøkonomi, øker bokvaliteten og gir et løft til nærmiljøet. Eiendommens gårdsroms som i dag er et grått lokk over en parkeringskjeller fortettes med et småskala leilighetsbygg av høy kvalitet.

Sted:
Oslo
Areal
6000 m²
Status:
Pågående
Oppdragsgiver:
Bjerke Eiendom
Material:

Grønnegata 6

I Grønnegata sentralt i Oslo ligger et leilighetsbygg fra 70-tallet. Bygården er preget av svake tekniske løsninger fra byggeåret og generelt behov for oppgradering. Mad har tegnet en ombygging av fasadene som både gir bedre energiøkonomi, øker bokvaliteten og gir et løft til nærmiljøet. Eiendommens gårdsroms som i dag er et grått lokk over en parkeringskjeller fortettes med et småskala leilighetsbygg av høy kvalitet.

Små toromsleiligheter utvides med større areal og bedre planløsning, vindusarealene økes og boligene får større balkonger. Adkomsten til bygget oppgraderes til UU standard og tydelig gjøres med et høyt inngangsparti og store glass felter. Dagens lukkede forhage omdannes til et frodig uteområde til glede for både beboere og forbipasserende. Fasadene bygges opp med tegl, puss og treprofiler. Eiendommens gårdsrom som i dag er et grått lokk over en parkeringskjeller fortettes med et småskala leilighetsbygg av høy kvalitet. Her har Mad tegnet et boligbygg med rene hjørneleiligheter som omkranses av en grønn lunge med regnbed, gress, små trær, gangveier og plassbygde utemøbler. Fotavtrykket danner et kileformet uteområdet som åpner seg mot sør-vest og slipper sollyset inn mellom byggene. Nybygget får en bærekraftig materialpalett og kles i tegl som harmonerer med de nye fasadene i det eksisterende bygget.

Illustrasjon Grindaker

Info

Kontaktperson:
Siri Ulrikke Høye
Arkitekt
Team:
Miljøambisjoner:
Dokumenter
Dokumentnavn explain to you mistaken
Tema:
Næring og industri
Bolig
Sted:
Oslo
Areal:
6000 m²
Status:
Pågående
Oppdragsgiver:
Bjerke Eiendom
Material
Bildekredittering:
Illustrasjon Grindaker
Samarbeidspartner:
Grindaker