Grønnegata 6

I Grønnegata sentralt i Oslo ligger et leilighetsbygg fra 70-tallet. Bygården er preget av svake tekniske løsninger fra byggeåret og generelt behov for oppgradering. Mad har tegnet en ombygging av fasadene som både gir bedre energiøkonomi, øker bokvaliteten og gir et løft til nærmiljøet. Eiendommens gårdsrom som i dag er et grått lokk over en parkeringskjeller er fortettet med et småskala leilighetsbygg av høy kvalitet.

Tema:
Bolig
Sted
Oslo
Areal:
6000 m²
Status:
Ferdigstilt
Material:
Oppdragsgiver:
Bjerke Eiendom
Samarbeidspartner:
Grindaker

Små toromsleiligheter er utvidet med større areal og bedre planløsning, vindusarealene har økt og boligene har fått større balkonger. Adkomsten til bygget er oppgradert til UU standard og tydeliggjort med et høyt inngangsparti og store glassfelter. Forhagen er omdannet fra lukket og lite brukt til et frodig uteområde til glede for både beboere og forbipasserende. Fasadene er bygget opp med Ytong kledd med tegl. Eiendommens gårdsrom som i dag er et grått lokk over en parkeringskjeller er fortettet med et småskala leilighetsbygg av høy kvalitet. Her har Mad tegnet et boligbygg med rene hjørneleiligheter som omkranses av en grønn lunge med regnbed, gress, små trær, gangveier og plassbygde utemøbler. Fotavtrykket danner et kileformet uteområde som åpner seg mot sør-vest og slipper sollyset inn mellom byggene. Nybygget har en bærekraftig materialpalett og er kledd i tegl som harmonerer med de nye fasadene i det eksisterende bygget.

Info

Kontaktperson
Siri Ulrikke Høye
Arkitekt
Team
Trond Elverum, Siri Ulrikke Høye
Bildekredittering
Kyrre Sundal
Miljøambisjoner
Dokumenter
Dokumenter

Grønnegata 6

I Grønnegata sentralt i Oslo ligger et leilighetsbygg fra 70-tallet. Bygården er preget av svake tekniske løsninger fra byggeåret og generelt behov for oppgradering. Mad har tegnet en ombygging av fasadene som både gir bedre energiøkonomi, øker bokvaliteten og gir et løft til nærmiljøet. Eiendommens gårdsrom som i dag er et grått lokk over en parkeringskjeller er fortettet med et småskala leilighetsbygg av høy kvalitet.

Tema:
Bolig
Sted
Oslo
Areal:
6000 m²
Status:
Ferdigstilt
Material:
Oppdragsgiver:
Bjerke Eiendom
Samarbeidspartner:
Grindaker

Info

Kontaktperson
Siri Ulrikke Høye
Arkitekt
Team
Trond Elverum, Siri Ulrikke Høye
Miljøambisjoner

Grønnegata 6

I Grønnegata sentralt i Oslo ligger et leilighetsbygg fra 70-tallet. Bygården er preget av svake tekniske løsninger fra byggeåret og generelt behov for oppgradering. Mad har tegnet en ombygging av fasadene som både gir bedre energiøkonomi, øker bokvaliteten og gir et løft til nærmiljøet. Eiendommens gårdsrom som i dag er et grått lokk over en parkeringskjeller er fortettet med et småskala leilighetsbygg av høy kvalitet.

Små toromsleiligheter er utvidet med større areal og bedre planløsning, vindusarealene har økt og boligene har fått større balkonger. Adkomsten til bygget er oppgradert til UU standard og tydeliggjort med et høyt inngangsparti og store glassfelter. Forhagen er omdannet fra lukket og lite brukt til et frodig uteområde til glede for både beboere og forbipasserende. Fasadene er bygget opp med Ytong kledd med tegl. Eiendommens gårdsrom som i dag er et grått lokk over en parkeringskjeller er fortettet med et småskala leilighetsbygg av høy kvalitet. Her har Mad tegnet et boligbygg med rene hjørneleiligheter som omkranses av en grønn lunge med regnbed, gress, små trær, gangveier og plassbygde utemøbler. Fotavtrykket danner et kileformet uteområde som åpner seg mot sør-vest og slipper sollyset inn mellom byggene. Nybygget har en bærekraftig materialpalett og er kledd i tegl som harmonerer med de nye fasadene i det eksisterende bygget.

Info

Prosjektleder
Siri Ulrikke Høye
Arkitekt
Team:
Trond Elverum, Siri Ulrikke Høye
Miljøambisjoner:
Dokumenter
Tema:
Bolig
Urbanisme, by- og stedsutvikling, sentrumsfortetting
Kultur
Næring og industri
Næring og industri
Sted:
Oslo
Areal:
6000 m²
Status:
Ferdigstilt
Oppdragsgiver:
Bjerke Eiendom
Material:
Samarbeidspartner:
Grindaker
Next
Previous
No items found.

Grønnegata 6

I Grønnegata sentralt i Oslo ligger et leilighetsbygg fra 70-tallet. Bygården er preget av svake tekniske løsninger fra byggeåret og generelt behov for oppgradering. Mad har tegnet en ombygging av fasadene som både gir bedre energiøkonomi, øker bokvaliteten og gir et løft til nærmiljøet. Eiendommens gårdsrom som i dag er et grått lokk over en parkeringskjeller er fortettet med et småskala leilighetsbygg av høy kvalitet.

Sted:
Oslo
Areal
6000 m²
Status:
Ferdigstilt
Oppdragsgiver:
Bjerke Eiendom
Material:

Grønnegata 6

I Grønnegata sentralt i Oslo ligger et leilighetsbygg fra 70-tallet. Bygården er preget av svake tekniske løsninger fra byggeåret og generelt behov for oppgradering. Mad har tegnet en ombygging av fasadene som både gir bedre energiøkonomi, øker bokvaliteten og gir et løft til nærmiljøet. Eiendommens gårdsrom som i dag er et grått lokk over en parkeringskjeller er fortettet med et småskala leilighetsbygg av høy kvalitet.

Små toromsleiligheter er utvidet med større areal og bedre planløsning, vindusarealene har økt og boligene har fått større balkonger. Adkomsten til bygget er oppgradert til UU standard og tydeliggjort med et høyt inngangsparti og store glassfelter. Forhagen er omdannet fra lukket og lite brukt til et frodig uteområde til glede for både beboere og forbipasserende. Fasadene er bygget opp med Ytong kledd med tegl. Eiendommens gårdsrom som i dag er et grått lokk over en parkeringskjeller er fortettet med et småskala leilighetsbygg av høy kvalitet. Her har Mad tegnet et boligbygg med rene hjørneleiligheter som omkranses av en grønn lunge med regnbed, gress, små trær, gangveier og plassbygde utemøbler. Fotavtrykket danner et kileformet uteområde som åpner seg mot sør-vest og slipper sollyset inn mellom byggene. Nybygget har en bærekraftig materialpalett og er kledd i tegl som harmonerer med de nye fasadene i det eksisterende bygget.

Info

Kontaktperson:
Siri Ulrikke Høye
Arkitekt
Team:
Trond Elverum, Siri Ulrikke Høye
Miljøambisjoner:
Dokumenter
Dokumentnavn explain to you mistaken
Tema:
Næring og industri
Bolig
Sted:
Oslo
Areal:
6000 m²
Status:
Ferdigstilt
Oppdragsgiver:
Bjerke Eiendom
Material
Bildekredittering:
Kyrre Sundal
Samarbeidspartner:
Grindaker