Woho Berlin

Mad arkitekter og Mud landskapsarkitekter har sammen med våre dyktige samarbeidspartnere, vunnet den internasjonale konkurransen om å designe et vertikalt bykvartal i Kreuzberg, Berlin. Prosjektet Woho er planlagt å bli 98 meter høyt, med 29 etasjer, og vil med det bli Tysklands høyeste trehus.

Tema:
Multifunksjonsbygg / Bolig
Sted
Berlin
Areal:
18000 m² NUF
Status:
Konkurranse
Material:
Oppdragsgiver:
UTB project management GmbH
Samarbeidspartner:
Mud(N) , Degree of Freedom (N), Vill Energi (N) , Wenzel & Wenzel (T), Brand+ (T)

Woho er et annerledes høyhus med et mangfoldig program med en utpreget sosial profil, og er på mange måter en hel liten bydel i seg selv. I dette prosjektet står både klimamessig og sosial bærekraft sentralt. Tomten ligger i Kreuzberg, en sentral bydel i den tyske hovedstaden. Kreuzberg er mangfoldig og ukonvensjonell, og det har vi ønsket å speile i konkurranseforslaget, og konseptet vårt er en tolking av et typisk Kreuzberg-kvartal, i vertikalt format. Konkurranseforslaget vårt er et bruksbygg hvor beboerne, brukerne og nabolag står i fokus. Ved å bryte opp bygget i flere mindre volumer med ulik høyde tilpasses bygget nabobebyggelsen og eksisterende gateløp, og skaper en gjenkjennelig skala, samtidig som man også bygger høyt. Bruken av tre gir prosjektet varme og taktilitet, og gir en miljømessig gevinst. Mellom byggene oppstår ulike byrom som kobles til omkringliggende parker og gateløp, som sammen med en aktivt programmert første etasje inviterer byen inn. En utvendig offentlig trapp som kobler bygulvet til flere av takterrassene i prosjektet , understøtter denne tanken. Høyhuset skal etter planen kunne huse en rekke funksjoner, som for eksempel boligkollektiv, leiligheter – utleie, sosialboliger, studentboliger og selveierboliger, barnehage, kulturskole, bakeri, verksted, næring og flere offentlig tilgjengelige arenaer både utvendig og inne i bygget. Det endelige programmet skal etter planen videreutvikles i tett samarbeid med utvikler, bydel og interessenter i nabolaget i en medvirkningsprosess.

Info

Kontaktperson
Jonny Klokk
Arkitekt mnal & partner
Team
Jonny Klokk, Martina Ellsel, Emil Pira, Kirsten Welschemeyer, Donatas Grinius, Lasse Lyhne-Hansen, Stian Vestly Holte, Victoria Gullestad, Elise Berg Tichy, Mud: Niklas Mayr, Elin Henricson
Bildekredittering
Miljøambisjoner
Dokumenter
Dokumenter

Woho Berlin

Mad arkitekter og Mud landskapsarkitekter har sammen med våre dyktige samarbeidspartnere, vunnet den internasjonale konkurransen om å designe et vertikalt bykvartal i Kreuzberg, Berlin. Prosjektet Woho er planlagt å bli 98 meter høyt, med 29 etasjer, og vil med det bli Tysklands høyeste trehus.

Tema:
Multifunksjonsbygg / Bolig
Sted
Berlin
Areal:
18000 m² NUF
Status:
Konkurranse
Material:
Oppdragsgiver:
UTB project management GmbH
Samarbeidspartner:
Mud(N) , Degree of Freedom (N), Vill Energi (N) , Wenzel & Wenzel (T), Brand+ (T)

Info

Kontaktperson
Jonny Klokk
Arkitekt mnal & partner
Team
Jonny Klokk, Martina Ellsel, Emil Pira, Kirsten Welschemeyer, Donatas Grinius, Lasse Lyhne-Hansen, Stian Vestly Holte, Victoria Gullestad, Elise Berg Tichy, Mud: Niklas Mayr, Elin Henricson
Miljøambisjoner

Woho Berlin

Mad arkitekter og Mud landskapsarkitekter har sammen med våre dyktige samarbeidspartnere, vunnet den internasjonale konkurransen om å designe et vertikalt bykvartal i Kreuzberg, Berlin. Prosjektet Woho er planlagt å bli 98 meter høyt, med 29 etasjer, og vil med det bli Tysklands høyeste trehus.

Woho er et annerledes høyhus med et mangfoldig program med en utpreget sosial profil, og er på mange måter en hel liten bydel i seg selv. I dette prosjektet står både klimamessig og sosial bærekraft sentralt. Tomten ligger i Kreuzberg, en sentral bydel i den tyske hovedstaden. Kreuzberg er mangfoldig og ukonvensjonell, og det har vi ønsket å speile i konkurranseforslaget, og konseptet vårt er en tolking av et typisk Kreuzberg-kvartal, i vertikalt format. Konkurranseforslaget vårt er et bruksbygg hvor beboerne, brukerne og nabolag står i fokus. Ved å bryte opp bygget i flere mindre volumer med ulik høyde tilpasses bygget nabobebyggelsen og eksisterende gateløp, og skaper en gjenkjennelig skala, samtidig som man også bygger høyt. Bruken av tre gir prosjektet varme og taktilitet, og gir en miljømessig gevinst. Mellom byggene oppstår ulike byrom som kobles til omkringliggende parker og gateløp, som sammen med en aktivt programmert første etasje inviterer byen inn. En utvendig offentlig trapp som kobler bygulvet til flere av takterrassene i prosjektet , understøtter denne tanken. Høyhuset skal etter planen kunne huse en rekke funksjoner, som for eksempel boligkollektiv, leiligheter – utleie, sosialboliger, studentboliger og selveierboliger, barnehage, kulturskole, bakeri, verksted, næring og flere offentlig tilgjengelige arenaer både utvendig og inne i bygget. Det endelige programmet skal etter planen videreutvikles i tett samarbeid med utvikler, bydel og interessenter i nabolaget i en medvirkningsprosess.

Info

Prosjektleder
Jonny Klokk
Arkitekt mnal & partner
Team:
Jonny Klokk, Martina Ellsel, Emil Pira, Kirsten Welschemeyer, Donatas Grinius, Lasse Lyhne-Hansen, Stian Vestly Holte, Victoria Gullestad, Elise Berg Tichy, Mud: Niklas Mayr, Elin Henricson
Miljøambisjoner:
Dokumenter
Tema:
Bolig
Urbanisme, by- og stedsutvikling, sentrumsfortetting
Kultur
Næring og industri
Næring og industri
Sted:
Berlin
Areal:
18000 m² NUF
Status:
Konkurranse
Oppdragsgiver:
UTB project management GmbH
Material:
Samarbeidspartner:
Mud(N) , Degree of Freedom (N), Vill Energi (N) , Wenzel & Wenzel (T), Brand+ (T)
Next
Previous
No items found.

Woho Berlin

Mad arkitekter og Mud landskapsarkitekter har sammen med våre dyktige samarbeidspartnere, vunnet den internasjonale konkurransen om å designe et vertikalt bykvartal i Kreuzberg, Berlin. Prosjektet Woho er planlagt å bli 98 meter høyt, med 29 etasjer, og vil med det bli Tysklands høyeste trehus.

Sted:
Berlin
Areal
18000 m² NUF
Status:
Konkurranse
Oppdragsgiver:
UTB project management GmbH
Material:

Woho Berlin

Mad arkitekter og Mud landskapsarkitekter har sammen med våre dyktige samarbeidspartnere, vunnet den internasjonale konkurransen om å designe et vertikalt bykvartal i Kreuzberg, Berlin. Prosjektet Woho er planlagt å bli 98 meter høyt, med 29 etasjer, og vil med det bli Tysklands høyeste trehus.

Woho er et annerledes høyhus med et mangfoldig program med en utpreget sosial profil, og er på mange måter en hel liten bydel i seg selv. I dette prosjektet står både klimamessig og sosial bærekraft sentralt. Tomten ligger i Kreuzberg, en sentral bydel i den tyske hovedstaden. Kreuzberg er mangfoldig og ukonvensjonell, og det har vi ønsket å speile i konkurranseforslaget, og konseptet vårt er en tolking av et typisk Kreuzberg-kvartal, i vertikalt format. Konkurranseforslaget vårt er et bruksbygg hvor beboerne, brukerne og nabolag står i fokus. Ved å bryte opp bygget i flere mindre volumer med ulik høyde tilpasses bygget nabobebyggelsen og eksisterende gateløp, og skaper en gjenkjennelig skala, samtidig som man også bygger høyt. Bruken av tre gir prosjektet varme og taktilitet, og gir en miljømessig gevinst. Mellom byggene oppstår ulike byrom som kobles til omkringliggende parker og gateløp, som sammen med en aktivt programmert første etasje inviterer byen inn. En utvendig offentlig trapp som kobler bygulvet til flere av takterrassene i prosjektet , understøtter denne tanken. Høyhuset skal etter planen kunne huse en rekke funksjoner, som for eksempel boligkollektiv, leiligheter – utleie, sosialboliger, studentboliger og selveierboliger, barnehage, kulturskole, bakeri, verksted, næring og flere offentlig tilgjengelige arenaer både utvendig og inne i bygget. Det endelige programmet skal etter planen videreutvikles i tett samarbeid med utvikler, bydel og interessenter i nabolaget i en medvirkningsprosess.

Info

Kontaktperson:
Jonny Klokk
Arkitekt mnal & partner
Team:
Jonny Klokk, Martina Ellsel, Emil Pira, Kirsten Welschemeyer, Donatas Grinius, Lasse Lyhne-Hansen, Stian Vestly Holte, Victoria Gullestad, Elise Berg Tichy, Mud: Niklas Mayr, Elin Henricson
Miljøambisjoner:
Dokumenter
Dokumentnavn explain to you mistaken
Tema:
Næring og industri
Bolig
Kontor
Kultur
Næring
Urbanisme og byutvikling
Sted:
Berlin
Areal:
18000 m² NUF
Status:
Konkurranse
Oppdragsgiver:
UTB project management GmbH
Material
Bildekredittering:
Samarbeidspartner:
Mud(N) , Degree of Freedom (N), Vill Energi (N) , Wenzel & Wenzel (T), Brand+ (T)