Munchs gate 5B

Mad arkitekter har i samarbeid med Sane ansvaret for totalrehabilitering og oppføring av et nytt påbygg av Munchs gate 5b. Munchs gate 5b ble oppført i 1937, og er tegnet av Knut Knudsen – en arkitekt som har hatt stor påvirkning på etterkrigstidens arkitektur og produksjon, og blant annet står bak Folkets hus og Venstres hus. Bygget har klare kvaliteter i sin enkle funksjonalistiske arkitektur, og huset opprinnelig Norsk Lithografisk Officin og Richies Konvolutfabrikk. På grunn av sin opprinnelige funksjon som produksjonsbygg, har eiendommen flere fordeler som tjener et moderne kontorbygg – deriblant en solid søyle- og bjelkekonstruksjon i betong som gir åpne og fleksible planer, og store vindusflater som sørger for gode lysforhold. Når vi nå utvikler bygget for å møte dagens og fremtidens behov, ønsker vi å spille på byggets historie som industribygg.

Tema:
Rehabilitering
Sted
Oslo
Areal:
4966 (BRA) m²
Status:
Pågående
Material:
Oppdragsgiver:
Malling og Co Eiendomsutvikling
Samarbeidspartner:
Finstad & Jørgensen entreprenører AS, Nordea Liv eiendom

Fasadene gjennomgår en forsiktig rehabilitering, hvor uttrykk og farger videreføres. Eksisterende vinduer er erstattet med nye vinduer med lavere brystningshøyde, tilpasset dagens standard til kontorarealer. Den opprinnelige sprosseinndelingen er gjeninnført, og er et ledd i ønsket om å bevare, tilbakeføre og fremheve originale kvaliteter. Et nytt og inviterende hovedinngangsparti etableres mot Munchs gate, og vil – sammen med en kaffebar for byggets brukere og forbipasserende – sørge for en bedre tilknytning mot gaten. Her møter man en lobby med dobbel høyde, dørhåndtak inspirert av de originale fasadetegningene, og en bevisst materialbruk som er et resultat av funn vi har gjort underveis.

I løpet av prosessen har vi avdekket en rekke originale kvaliteter som har satt sitt preg på konsept og palett: Rød terrazzo under en grå flis i trappen, gul flis og avrundet granitt på søylene foran hovedinngangen, mørkt treverk i den originale heisen, og et overlys hvis form vil gå igjen flere steder i bygget. Et nytt påbygg innlemmer den eksisterende inntrukne toppetasjen og erstatter tekniske takoppbygg i en ny kontoretasje. Påbygget kles med en mørk, båndtekket fasade og innpasses dermed i det omkringliggende taklandskapet. Nye og eksisterende takflater dekkes med sedum, som bidrar til bedre overvannshåndtering. Vi gleder oss til å følge byggeprosessen videre.

Info

Kontaktperson
Liv Hanstad
Arkitekt mnal
Team
Liv Hanstad, Tea Hranj, Thomas Weyts, Torkel Njå, Lutz Volke, Amanda Helene Johnsen Solberg
Bildekredittering
Kyrre Sundal
Miljøambisjoner
Dokumenter
Dokumenter

Munchs gate 5B

Mad arkitekter har i samarbeid med Sane ansvaret for totalrehabilitering og oppføring av et nytt påbygg av Munchs gate 5b. Munchs gate 5b ble oppført i 1937, og er tegnet av Knut Knudsen – en arkitekt som har hatt stor påvirkning på etterkrigstidens arkitektur og produksjon, og blant annet står bak Folkets hus og Venstres hus. Bygget har klare kvaliteter i sin enkle funksjonalistiske arkitektur, og huset opprinnelig Norsk Lithografisk Officin og Richies Konvolutfabrikk. På grunn av sin opprinnelige funksjon som produksjonsbygg, har eiendommen flere fordeler som tjener et moderne kontorbygg – deriblant en solid søyle- og bjelkekonstruksjon i betong som gir åpne og fleksible planer, og store vindusflater som sørger for gode lysforhold. Når vi nå utvikler bygget for å møte dagens og fremtidens behov, ønsker vi å spille på byggets historie som industribygg.

Tema:
Rehabilitering
Sted
Oslo
Areal:
4966 (BRA) m²
Status:
Pågående
Material:
Oppdragsgiver:
Malling og Co Eiendomsutvikling
Samarbeidspartner:
Finstad & Jørgensen entreprenører AS, Nordea Liv eiendom

Info

Kontaktperson
Liv Hanstad
Arkitekt mnal
Team
Liv Hanstad, Tea Hranj, Thomas Weyts, Torkel Njå, Lutz Volke, Amanda Helene Johnsen Solberg
Miljøambisjoner

Munchs gate 5B

Mad arkitekter har i samarbeid med Sane ansvaret for totalrehabilitering og oppføring av et nytt påbygg av Munchs gate 5b. Munchs gate 5b ble oppført i 1937, og er tegnet av Knut Knudsen – en arkitekt som har hatt stor påvirkning på etterkrigstidens arkitektur og produksjon, og blant annet står bak Folkets hus og Venstres hus. Bygget har klare kvaliteter i sin enkle funksjonalistiske arkitektur, og huset opprinnelig Norsk Lithografisk Officin og Richies Konvolutfabrikk. På grunn av sin opprinnelige funksjon som produksjonsbygg, har eiendommen flere fordeler som tjener et moderne kontorbygg – deriblant en solid søyle- og bjelkekonstruksjon i betong som gir åpne og fleksible planer, og store vindusflater som sørger for gode lysforhold. Når vi nå utvikler bygget for å møte dagens og fremtidens behov, ønsker vi å spille på byggets historie som industribygg.

Fasadene gjennomgår en forsiktig rehabilitering, hvor uttrykk og farger videreføres. Eksisterende vinduer er erstattet med nye vinduer med lavere brystningshøyde, tilpasset dagens standard til kontorarealer. Den opprinnelige sprosseinndelingen er gjeninnført, og er et ledd i ønsket om å bevare, tilbakeføre og fremheve originale kvaliteter. Et nytt og inviterende hovedinngangsparti etableres mot Munchs gate, og vil – sammen med en kaffebar for byggets brukere og forbipasserende – sørge for en bedre tilknytning mot gaten. Her møter man en lobby med dobbel høyde, dørhåndtak inspirert av de originale fasadetegningene, og en bevisst materialbruk som er et resultat av funn vi har gjort underveis.

I løpet av prosessen har vi avdekket en rekke originale kvaliteter som har satt sitt preg på konsept og palett: Rød terrazzo under en grå flis i trappen, gul flis og avrundet granitt på søylene foran hovedinngangen, mørkt treverk i den originale heisen, og et overlys hvis form vil gå igjen flere steder i bygget. Et nytt påbygg innlemmer den eksisterende inntrukne toppetasjen og erstatter tekniske takoppbygg i en ny kontoretasje. Påbygget kles med en mørk, båndtekket fasade og innpasses dermed i det omkringliggende taklandskapet. Nye og eksisterende takflater dekkes med sedum, som bidrar til bedre overvannshåndtering. Vi gleder oss til å følge byggeprosessen videre.

Info

Prosjektleder
Liv Hanstad
Arkitekt mnal
Team:
Liv Hanstad, Tea Hranj, Thomas Weyts, Torkel Njå, Lutz Volke, Amanda Helene Johnsen Solberg
Miljøambisjoner:
Dokumenter
Tema:
Bolig
Urbanisme, by- og stedsutvikling, sentrumsfortetting
Kultur
Næring og industri
Næring og industri
Sted:
Oslo
Areal:
4966 (BRA) m²
Status:
Pågående
Oppdragsgiver:
Malling og Co Eiendomsutvikling
Material:
Samarbeidspartner:
Finstad & Jørgensen entreprenører AS, Nordea Liv eiendom
Next
Previous
No items found.

Munchs gate 5B

Mad arkitekter har i samarbeid med Sane ansvaret for totalrehabilitering og oppføring av et nytt påbygg av Munchs gate 5b. Munchs gate 5b ble oppført i 1937, og er tegnet av Knut Knudsen – en arkitekt som har hatt stor påvirkning på etterkrigstidens arkitektur og produksjon, og blant annet står bak Folkets hus og Venstres hus. Bygget har klare kvaliteter i sin enkle funksjonalistiske arkitektur, og huset opprinnelig Norsk Lithografisk Officin og Richies Konvolutfabrikk. På grunn av sin opprinnelige funksjon som produksjonsbygg, har eiendommen flere fordeler som tjener et moderne kontorbygg – deriblant en solid søyle- og bjelkekonstruksjon i betong som gir åpne og fleksible planer, og store vindusflater som sørger for gode lysforhold. Når vi nå utvikler bygget for å møte dagens og fremtidens behov, ønsker vi å spille på byggets historie som industribygg.

Sted:
Oslo
Areal
4966 (BRA) m²
Status:
Pågående
Oppdragsgiver:
Malling og Co Eiendomsutvikling
Material:

Munchs gate 5B

Mad arkitekter har i samarbeid med Sane ansvaret for totalrehabilitering og oppføring av et nytt påbygg av Munchs gate 5b. Munchs gate 5b ble oppført i 1937, og er tegnet av Knut Knudsen – en arkitekt som har hatt stor påvirkning på etterkrigstidens arkitektur og produksjon, og blant annet står bak Folkets hus og Venstres hus. Bygget har klare kvaliteter i sin enkle funksjonalistiske arkitektur, og huset opprinnelig Norsk Lithografisk Officin og Richies Konvolutfabrikk. På grunn av sin opprinnelige funksjon som produksjonsbygg, har eiendommen flere fordeler som tjener et moderne kontorbygg – deriblant en solid søyle- og bjelkekonstruksjon i betong som gir åpne og fleksible planer, og store vindusflater som sørger for gode lysforhold. Når vi nå utvikler bygget for å møte dagens og fremtidens behov, ønsker vi å spille på byggets historie som industribygg.

Fasadene gjennomgår en forsiktig rehabilitering, hvor uttrykk og farger videreføres. Eksisterende vinduer er erstattet med nye vinduer med lavere brystningshøyde, tilpasset dagens standard til kontorarealer. Den opprinnelige sprosseinndelingen er gjeninnført, og er et ledd i ønsket om å bevare, tilbakeføre og fremheve originale kvaliteter. Et nytt og inviterende hovedinngangsparti etableres mot Munchs gate, og vil – sammen med en kaffebar for byggets brukere og forbipasserende – sørge for en bedre tilknytning mot gaten. Her møter man en lobby med dobbel høyde, dørhåndtak inspirert av de originale fasadetegningene, og en bevisst materialbruk som er et resultat av funn vi har gjort underveis.

I løpet av prosessen har vi avdekket en rekke originale kvaliteter som har satt sitt preg på konsept og palett: Rød terrazzo under en grå flis i trappen, gul flis og avrundet granitt på søylene foran hovedinngangen, mørkt treverk i den originale heisen, og et overlys hvis form vil gå igjen flere steder i bygget. Et nytt påbygg innlemmer den eksisterende inntrukne toppetasjen og erstatter tekniske takoppbygg i en ny kontoretasje. Påbygget kles med en mørk, båndtekket fasade og innpasses dermed i det omkringliggende taklandskapet. Nye og eksisterende takflater dekkes med sedum, som bidrar til bedre overvannshåndtering. Vi gleder oss til å følge byggeprosessen videre.

Info

Kontaktperson:
Liv Hanstad
Arkitekt mnal
Team:
Liv Hanstad, Tea Hranj, Thomas Weyts, Torkel Njå, Lutz Volke, Amanda Helene Johnsen Solberg
Miljøambisjoner:
Dokumenter
Dokumentnavn explain to you mistaken
Tema:
Næring og industri
Rehabilitering
Sted:
Oslo
Areal:
4966 (BRA) m²
Status:
Pågående
Oppdragsgiver:
Malling og Co Eiendomsutvikling
Material
Bildekredittering:
Kyrre Sundal
Samarbeidspartner:
Finstad & Jørgensen entreprenører AS, Nordea Liv eiendom