Damsgård

Damsgårdsveien 161 - 171 i Laksevåg, Bergen transformeres fra industri til en levende bydel der vann- og parkrom skaper identitet og sammenheng. Planområdet ligger tett på Bergen sentrum med direkte kontakt til fjord og lokalsentrum i Laksevåg. Innenfor planområdet planlegges en utfylling langs fjorden som skal huse boliger og funksjoner basert på 5-minutters byen. Det skal blant annet til rette legges for bybanestopp, kulturelle program og grøntstruktur.

Tema:
Offentlig, stedsutvikling
Sted
Bergen
Areal:
Status:
Mulighetsstudie
Material:
Oppdragsgiver:
Samarbeidspartner:
Mad Arkitekter

Info

Kontaktperson
Team
Elin Henricson
Bildekredittering
Miljøambisjoner
Dokumenter
Dokumenter

Damsgård

Damsgårdsveien 161 - 171 i Laksevåg, Bergen transformeres fra industri til en levende bydel der vann- og parkrom skaper identitet og sammenheng. Planområdet ligger tett på Bergen sentrum med direkte kontakt til fjord og lokalsentrum i Laksevåg. Innenfor planområdet planlegges en utfylling langs fjorden som skal huse boliger og funksjoner basert på 5-minutters byen. Det skal blant annet til rette legges for bybanestopp, kulturelle program og grøntstruktur.

Tema:
Offentlig, stedsutvikling
Sted
Bergen
Areal:
Status:
Mulighetsstudie
Material:
Oppdragsgiver:
Samarbeidspartner:
Mad Arkitekter

              1.kanaler      2.mellomrom     3. offentlig park      4.sjøpromenade

Kanaler

Ett nettverk med vannkanaler kobler sammen eksisterende strukturer med nytt landområde og tilføyer unike kvaliteter inn i bydelen. Flere industribygg bevares til ombruk, bydelshuset og siloparken, som gir området særpreg og identitet basert på sin historie. Ved å styrke kontakten med fjorden gjennom hele området oppstår flere offentlige byrom og møteplasser; sjøpromenade, sjøparken og et nettverk med kanaler transformerer industritomten til en levende bydel.

Info

Kontaktperson
Team
Elin Henricson
Miljøambisjoner

Damsgård

Damsgårdsveien 161 - 171 i Laksevåg, Bergen transformeres fra industri til en levende bydel der vann- og parkrom skaper identitet og sammenheng. Planområdet ligger tett på Bergen sentrum med direkte kontakt til fjord og lokalsentrum i Laksevåg. Innenfor planområdet planlegges en utfylling langs fjorden som skal huse boliger og funksjoner basert på 5-minutters byen. Det skal blant annet til rette legges for bybanestopp, kulturelle program og grøntstruktur.

Ett nettverk med vannkanaler kobler sammen eksisterende strukturer med nytt landområde og tilføyer unike kvaliteter inn i bydelen. Flere industribygg bevares til ombruk, bydelshuset og siloparken, som gir området særpreg og identitet basert på sin historie. Ved å styrke kontakten med fjorden gjennom hele området oppstår flere offentlige byrom og møteplasser; sjøpromenade, sjøparken og et nettverk med kanaler transformerer industritomten til en levende bydel.

Info

Prosjektleder
Team:
Elin Henricson
Miljøambisjoner:
Dokumenter
Tema:
Bolig
Urbanisme, by- og stedsutvikling, sentrumsfortetting
Kultur
Næring og industri
Næring og industri
Sted:
Bergen
Areal:
Status:
Mulighetsstudie
Oppdragsgiver:
Material:
Samarbeidspartner:
Mad Arkitekter
Next
Previous
No items found.

Damsgård

Damsgårdsveien 161 - 171 i Laksevåg, Bergen transformeres fra industri til en levende bydel der vann- og parkrom skaper identitet og sammenheng. Planområdet ligger tett på Bergen sentrum med direkte kontakt til fjord og lokalsentrum i Laksevåg. Innenfor planområdet planlegges en utfylling langs fjorden som skal huse boliger og funksjoner basert på 5-minutters byen. Det skal blant annet til rette legges for bybanestopp, kulturelle program og grøntstruktur.

Sted:
Bergen
Areal
Status:
Mulighetsstudie
Oppdragsgiver:
Material:

Damsgård

Damsgårdsveien 161 - 171 i Laksevåg, Bergen transformeres fra industri til en levende bydel der vann- og parkrom skaper identitet og sammenheng. Planområdet ligger tett på Bergen sentrum med direkte kontakt til fjord og lokalsentrum i Laksevåg. Innenfor planområdet planlegges en utfylling langs fjorden som skal huse boliger og funksjoner basert på 5-minutters byen. Det skal blant annet til rette legges for bybanestopp, kulturelle program og grøntstruktur.

Ett nettverk med vannkanaler kobler sammen eksisterende strukturer med nytt landområde og tilføyer unike kvaliteter inn i bydelen. Flere industribygg bevares til ombruk, bydelshuset og siloparken, som gir området særpreg og identitet basert på sin historie. Ved å styrke kontakten med fjorden gjennom hele området oppstår flere offentlige byrom og møteplasser; sjøpromenade, sjøparken og et nettverk med kanaler transformerer industritomten til en levende bydel.

Info

Kontaktperson:
Team:
Elin Henricson
Miljøambisjoner:
Dokumenter
Dokumentnavn explain to you mistaken
Tema:
Næring og industri
Offentlig
Stedsutvikling
Sted:
Bergen
Areal:
Status:
Mulighetsstudie
Oppdragsgiver:
Material
Bildekredittering:
Samarbeidspartner:
Mad Arkitekter