Mad-bygget

Mad-bygget er kanskje en av verdens smaleste boligblokker. Boligdelen måler 7,8 x 90 meter, og de 15 etasjene inneholder høykvalitets urbane boliger, alle med dagslys fra minst to sider. Bygningens helt spesielle design er finslipt etter høye krav til bokvalitet, og reguleringsplanens spesielle regler. Bygningen besvarer Barcode-konseptet til det fulle, på en smal og utfordrende tomt. På det smaleste er bygningen bare 6 meter bred!

Tema:
Bolig
Sted
Oslo
Areal:
15 500 m²
Status:
Ferdigstilt
Material:
Preforert aluminium, Tre
Oppdragsgiver:
Oslo S Utvikling AS
Samarbeidspartner:

Alle boliger har oppholdsrom og balkonger mot sørøst, hvor nabobyggets form gir solinnfall hele dagen. Store glasskyvedører gir god kontakt mellom inne og ute, og et ytre sjikt bestående av spesialdesignede skyvbare elementer gjør at beboerne kan skjerme boligen etter ønske, både mot sol og innsyn. Materialbruken i bygget er sober, med natureloksert, perforert aluminium som gir spesielle lyskvaliteter, og kledning i tre som gir en varm glød. De to felles takterrassene har fått et spesielt taklandskap, med fast møblering og beplantning som gir skjermede soner for opphold. Vi tør påstå at boligene i Mad-bygget er byens mest spektakulære!

Info

Kontaktperson
Torkel Njå
Arkitekt mnal & partner
Team
Torkel Njå, Åshild Wangensteen Bjørvik, Trond Elverum, Kurt Singstad og Nicolai Riise
Bildekredittering
Miljøambisjoner
Dokumenter
Dokumenter

Mad-bygget

Mad-bygget er kanskje en av verdens smaleste boligblokker. Boligdelen måler 7,8 x 90 meter, og de 15 etasjene inneholder høykvalitets urbane boliger, alle med dagslys fra minst to sider. Bygningens helt spesielle design er finslipt etter høye krav til bokvalitet, og reguleringsplanens spesielle regler. Bygningen besvarer Barcode-konseptet til det fulle, på en smal og utfordrende tomt. På det smaleste er bygningen bare 6 meter bred!

Tema:
Bolig
Sted
Oslo
Areal:
15 500 m²
Status:
Ferdigstilt
Material:
Preforert aluminium, Tre
Oppdragsgiver:
Oslo S Utvikling AS
Samarbeidspartner:

Info

Kontaktperson
Torkel Njå
Arkitekt mnal & partner
Team
Torkel Njå, Åshild Wangensteen Bjørvik, Trond Elverum, Kurt Singstad og Nicolai Riise
Miljøambisjoner

Mad-bygget

Mad-bygget er kanskje en av verdens smaleste boligblokker. Boligdelen måler 7,8 x 90 meter, og de 15 etasjene inneholder høykvalitets urbane boliger, alle med dagslys fra minst to sider. Bygningens helt spesielle design er finslipt etter høye krav til bokvalitet, og reguleringsplanens spesielle regler. Bygningen besvarer Barcode-konseptet til det fulle, på en smal og utfordrende tomt. På det smaleste er bygningen bare 6 meter bred!

Alle boliger har oppholdsrom og balkonger mot sørøst, hvor nabobyggets form gir solinnfall hele dagen. Store glasskyvedører gir god kontakt mellom inne og ute, og et ytre sjikt bestående av spesialdesignede skyvbare elementer gjør at beboerne kan skjerme boligen etter ønske, både mot sol og innsyn. Materialbruken i bygget er sober, med natureloksert, perforert aluminium som gir spesielle lyskvaliteter, og kledning i tre som gir en varm glød. De to felles takterrassene har fått et spesielt taklandskap, med fast møblering og beplantning som gir skjermede soner for opphold. Vi tør påstå at boligene i Mad-bygget er byens mest spektakulære!

Info

Prosjektleder
Torkel Njå
Arkitekt mnal & partner
Team:
Torkel Njå, Åshild Wangensteen Bjørvik, Trond Elverum, Kurt Singstad og Nicolai Riise
Miljøambisjoner:
Dokumenter
Tema:
Bolig
Urbanisme, by- og stedsutvikling, sentrumsfortetting
Kultur
Næring og industri
Næring og industri
Sted:
Oslo
Areal:
15 500 m²
Status:
Ferdigstilt
Oppdragsgiver:
Oslo S Utvikling AS
Material:
Preforert aluminium, Tre
Samarbeidspartner:
Next
Previous
No items found.

Mad-bygget

Mad-bygget er kanskje en av verdens smaleste boligblokker. Boligdelen måler 7,8 x 90 meter, og de 15 etasjene inneholder høykvalitets urbane boliger, alle med dagslys fra minst to sider. Bygningens helt spesielle design er finslipt etter høye krav til bokvalitet, og reguleringsplanens spesielle regler. Bygningen besvarer Barcode-konseptet til det fulle, på en smal og utfordrende tomt. På det smaleste er bygningen bare 6 meter bred!

Sted:
Oslo
Areal
15 500 m²
Status:
Ferdigstilt
Oppdragsgiver:
Oslo S Utvikling AS
Material:
Preforert aluminium, Tre

Mad-bygget

Mad-bygget er kanskje en av verdens smaleste boligblokker. Boligdelen måler 7,8 x 90 meter, og de 15 etasjene inneholder høykvalitets urbane boliger, alle med dagslys fra minst to sider. Bygningens helt spesielle design er finslipt etter høye krav til bokvalitet, og reguleringsplanens spesielle regler. Bygningen besvarer Barcode-konseptet til det fulle, på en smal og utfordrende tomt. På det smaleste er bygningen bare 6 meter bred!

Alle boliger har oppholdsrom og balkonger mot sørøst, hvor nabobyggets form gir solinnfall hele dagen. Store glasskyvedører gir god kontakt mellom inne og ute, og et ytre sjikt bestående av spesialdesignede skyvbare elementer gjør at beboerne kan skjerme boligen etter ønske, både mot sol og innsyn. Materialbruken i bygget er sober, med natureloksert, perforert aluminium som gir spesielle lyskvaliteter, og kledning i tre som gir en varm glød. De to felles takterrassene har fått et spesielt taklandskap, med fast møblering og beplantning som gir skjermede soner for opphold. Vi tør påstå at boligene i Mad-bygget er byens mest spektakulære!

Info

Kontaktperson:
Torkel Njå
Arkitekt mnal & partner
Team:
Torkel Njå, Åshild Wangensteen Bjørvik, Trond Elverum, Kurt Singstad og Nicolai Riise
Miljøambisjoner:
Dokumenter
Dokumentnavn explain to you mistaken
Tema:
Næring og industri
Bolig
Sted:
Oslo
Areal:
15 500 m²
Status:
Ferdigstilt
Oppdragsgiver:
Oslo S Utvikling AS
Material
Preforert aluminium, Tre
Bildekredittering:
Samarbeidspartner: