Kong Oscars gate 22-26

Kong Oscars gate er en av de eldste gatene i Bergen og ligger innenfor spesialområde for bevaring, herunder middelaldergrunn. MUD har sammen med MAD utarbeidet en rammesøknad for transformasjon og rehabilitering av Kong Oscars gate 22-24. Eiendommen ligger med kort avstand til Korskirken og Korskirkeallmenningen sentralt i Bergen. Kirken ble etablert allerede på 1100-tallet og området har en lang og rik historie. De to gårdsplassene er visuelt forbundet med hverandre av et sammenhengende gulv i naturstein. Overflaten tilbyr en rekke muligheter for lek, sport og opphold samt sikrer nivå fri adkomst til gårdsplassene. På baksiden av gårdsplassene etableres grønne områder og en lekeplass for beboerne.

Tema:
Transformasjon
Sted
Bergen
Areal:
1000 m²
Status:
Pågående
Material:
Oppdragsgiver:
SKB Vest AS
Samarbeidspartner:
Mad Arkitekter

Info

Kontaktperson
Niklas Mayr
Landskapsarkitekt mnla
Team
Niklas Mayr
Bildekredittering
Miljøambisjoner
Dokumenter
Dokumenter

Kong Oscars gate 22-26

Kong Oscars gate er en av de eldste gatene i Bergen og ligger innenfor spesialområde for bevaring, herunder middelaldergrunn. MUD har sammen med MAD utarbeidet en rammesøknad for transformasjon og rehabilitering av Kong Oscars gate 22-24. Eiendommen ligger med kort avstand til Korskirken og Korskirkeallmenningen sentralt i Bergen. Kirken ble etablert allerede på 1100-tallet og området har en lang og rik historie. De to gårdsplassene er visuelt forbundet med hverandre av et sammenhengende gulv i naturstein. Overflaten tilbyr en rekke muligheter for lek, sport og opphold samt sikrer nivå fri adkomst til gårdsplassene. På baksiden av gårdsplassene etableres grønne områder og en lekeplass for beboerne.

Tema:
Transformasjon
Sted
Bergen
Areal:
1000 m²
Status:
Pågående
Material:
Oppdragsgiver:
SKB Vest AS
Samarbeidspartner:
Mad Arkitekter

Info

Kontaktperson
Niklas Mayr
Landskapsarkitekt mnla
Team
Niklas Mayr
Miljøambisjoner

Kong Oscars gate 22-26

Kong Oscars gate er en av de eldste gatene i Bergen og ligger innenfor spesialområde for bevaring, herunder middelaldergrunn. MUD har sammen med MAD utarbeidet en rammesøknad for transformasjon og rehabilitering av Kong Oscars gate 22-24. Eiendommen ligger med kort avstand til Korskirken og Korskirkeallmenningen sentralt i Bergen. Kirken ble etablert allerede på 1100-tallet og området har en lang og rik historie. De to gårdsplassene er visuelt forbundet med hverandre av et sammenhengende gulv i naturstein. Overflaten tilbyr en rekke muligheter for lek, sport og opphold samt sikrer nivå fri adkomst til gårdsplassene. På baksiden av gårdsplassene etableres grønne områder og en lekeplass for beboerne.

Info

Prosjektleder
Niklas Mayr
Landskapsarkitekt mnla
Team:
Niklas Mayr
Miljøambisjoner:
Dokumenter
Tema:
Bolig
Urbanisme, by- og stedsutvikling, sentrumsfortetting
Kultur
Næring og industri
Næring og industri
Sted:
Bergen
Areal:
1000 m²
Status:
Pågående
Oppdragsgiver:
SKB Vest AS
Material:
Samarbeidspartner:
Mad Arkitekter
Next
Previous
No items found.

Kong Oscars gate 22-26

Kong Oscars gate er en av de eldste gatene i Bergen og ligger innenfor spesialområde for bevaring, herunder middelaldergrunn. MUD har sammen med MAD utarbeidet en rammesøknad for transformasjon og rehabilitering av Kong Oscars gate 22-24. Eiendommen ligger med kort avstand til Korskirken og Korskirkeallmenningen sentralt i Bergen. Kirken ble etablert allerede på 1100-tallet og området har en lang og rik historie. De to gårdsplassene er visuelt forbundet med hverandre av et sammenhengende gulv i naturstein. Overflaten tilbyr en rekke muligheter for lek, sport og opphold samt sikrer nivå fri adkomst til gårdsplassene. På baksiden av gårdsplassene etableres grønne områder og en lekeplass for beboerne.

Sted:
Bergen
Areal
1000 m²
Status:
Pågående
Oppdragsgiver:
SKB Vest AS
Material:

Kong Oscars gate 22-26

Kong Oscars gate er en av de eldste gatene i Bergen og ligger innenfor spesialområde for bevaring, herunder middelaldergrunn. MUD har sammen med MAD utarbeidet en rammesøknad for transformasjon og rehabilitering av Kong Oscars gate 22-24. Eiendommen ligger med kort avstand til Korskirken og Korskirkeallmenningen sentralt i Bergen. Kirken ble etablert allerede på 1100-tallet og området har en lang og rik historie. De to gårdsplassene er visuelt forbundet med hverandre av et sammenhengende gulv i naturstein. Overflaten tilbyr en rekke muligheter for lek, sport og opphold samt sikrer nivå fri adkomst til gårdsplassene. På baksiden av gårdsplassene etableres grønne områder og en lekeplass for beboerne.

Info

Kontaktperson:
Niklas Mayr
Landskapsarkitekt mnla
Team:
Niklas Mayr
Miljøambisjoner:
Dokumenter
Dokumentnavn explain to you mistaken
Tema:
Næring og industri
Transformasjon
Rehabilitering
Sted:
Bergen
Areal:
1000 m²
Status:
Pågående
Oppdragsgiver:
SKB Vest AS
Material
Bildekredittering:
Samarbeidspartner:
Mad Arkitekter