Holtermanns veg 1

Holtermanns veg 1 er det første av tre byggetrinn som ferdigstilles, i et spennende utviklingsområde i Trondheim. NTNU Gløshaugen, Teknobyen og Lerkendal er tre av naboene som ligger rett i nærheten av prosjektet.

Tema:
Kontor
Sted
Trondheim
Areal:
11.500 m²
Status:
Ferdigstilt
Material:
Oppdragsgiver:
Entra
Samarbeidspartner:
Trondheim kommune, Trondheim byutviklere, PLAN arkitekter, Tegn3 og WSP

Prosjektets hovedkonsept baserer seg på ideen om tre sjikt; et ytre, et mellom- og et indre sjikt. Mot gatene og byen har vi jobbet med et dempet uttrykk med en mørk tredimensjonal fasade med et flettemønster, som markerer prosjektets ytre avgrensing og definerer gateløpene. Bygningsvolumet har videre blitt formet for å sikre overordnede planers ønske om varierte høyder og volumer. Ved å skjære og forme bygningskroppen oppstår attraktive byrom, mellomrom og takterrasser, som inviterer til opphold og aktiviserer gateplanet.

I dette mellomsjiktet har fasadene blitt gitt en lunere palett, relieffer, og en annen skala enn det ytre sjiktet. Slik møter man som bruker bygget i et mellomsjikt mellom inne og ute. Elementer fra eksteriøret tas videre med inn i byggets fellesarealer på gateplan, og skaper en sammenheng mellom by og bygg fysisk og visuelt.

Innvendig er bygget organisert omkring tre trappekjerner, omkranset av åpne lyse arealer som gir stor fleksibilitet og gode kvaliteter. Leietakere er Skatteetaten og Sykehusbygg.

Info

Kontaktperson
Tea Hranj
Arkitekt
Team
Trond Elverum, Jonny Klokk, Karen Selmer, Tea Hranj, Reza Roustaei, Victoria Abelsen, Sunniva Haugen Breidvik, Øyvind Johnsen og Simon Øien
Bildekredittering
Miljøambisjoner
Dokumenter
Dokumenter

Holtermanns veg 1

Holtermanns veg 1 er det første av tre byggetrinn som ferdigstilles, i et spennende utviklingsområde i Trondheim. NTNU Gløshaugen, Teknobyen og Lerkendal er tre av naboene som ligger rett i nærheten av prosjektet.

Tema:
Kontor
Sted
Trondheim
Areal:
11.500 m²
Status:
Ferdigstilt
Material:
Oppdragsgiver:
Entra
Samarbeidspartner:
Trondheim kommune, Trondheim byutviklere, PLAN arkitekter, Tegn3 og WSP

Info

Kontaktperson
Tea Hranj
Arkitekt
Team
Trond Elverum, Jonny Klokk, Karen Selmer, Tea Hranj, Reza Roustaei, Victoria Abelsen, Sunniva Haugen Breidvik, Øyvind Johnsen og Simon Øien
Miljøambisjoner

Holtermanns veg 1

Holtermanns veg 1 er det første av tre byggetrinn som ferdigstilles, i et spennende utviklingsområde i Trondheim. NTNU Gløshaugen, Teknobyen og Lerkendal er tre av naboene som ligger rett i nærheten av prosjektet.

Prosjektets hovedkonsept baserer seg på ideen om tre sjikt; et ytre, et mellom- og et indre sjikt. Mot gatene og byen har vi jobbet med et dempet uttrykk med en mørk tredimensjonal fasade med et flettemønster, som markerer prosjektets ytre avgrensing og definerer gateløpene. Bygningsvolumet har videre blitt formet for å sikre overordnede planers ønske om varierte høyder og volumer. Ved å skjære og forme bygningskroppen oppstår attraktive byrom, mellomrom og takterrasser, som inviterer til opphold og aktiviserer gateplanet.

I dette mellomsjiktet har fasadene blitt gitt en lunere palett, relieffer, og en annen skala enn det ytre sjiktet. Slik møter man som bruker bygget i et mellomsjikt mellom inne og ute. Elementer fra eksteriøret tas videre med inn i byggets fellesarealer på gateplan, og skaper en sammenheng mellom by og bygg fysisk og visuelt.

Info

Prosjektleder
Tea Hranj
Arkitekt
Team:
Trond Elverum, Jonny Klokk, Karen Selmer, Tea Hranj, Reza Roustaei, Victoria Abelsen, Sunniva Haugen Breidvik, Øyvind Johnsen og Simon Øien
Miljøambisjoner:
Dokumenter
Tema:
Bolig
Urbanisme, by- og stedsutvikling, sentrumsfortetting
Kultur
Næring og industri
Næring og industri
Sted:
Trondheim
Areal:
11.500 m²
Status:
Ferdigstilt
Oppdragsgiver:
Entra
Material:
Samarbeidspartner:
Trondheim kommune, Trondheim byutviklere, PLAN arkitekter, Tegn3 og WSP
Next
Previous
No items found.

Holtermanns veg 1

Holtermanns veg 1 er det første av tre byggetrinn som ferdigstilles, i et spennende utviklingsområde i Trondheim. NTNU Gløshaugen, Teknobyen og Lerkendal er tre av naboene som ligger rett i nærheten av prosjektet.

Sted:
Trondheim
Areal
11.500 m²
Status:
Ferdigstilt
Oppdragsgiver:
Entra
Material:

Holtermanns veg 1

Holtermanns veg 1 er det første av tre byggetrinn som ferdigstilles, i et spennende utviklingsområde i Trondheim. NTNU Gløshaugen, Teknobyen og Lerkendal er tre av naboene som ligger rett i nærheten av prosjektet.

Prosjektets hovedkonsept baserer seg på ideen om tre sjikt; et ytre, et mellom- og et indre sjikt. Mot gatene og byen har vi jobbet med et dempet uttrykk med en mørk tredimensjonal fasade med et flettemønster, som markerer prosjektets ytre avgrensing og definerer gateløpene. Bygningsvolumet har videre blitt formet for å sikre overordnede planers ønske om varierte høyder og volumer. Ved å skjære og forme bygningskroppen oppstår attraktive byrom, mellomrom og takterrasser, som inviterer til opphold og aktiviserer gateplanet.

I dette mellomsjiktet har fasadene blitt gitt en lunere palett, relieffer, og en annen skala enn det ytre sjiktet. Slik møter man som bruker bygget i et mellomsjikt mellom inne og ute. Elementer fra eksteriøret tas videre med inn i byggets fellesarealer på gateplan, og skaper en sammenheng mellom by og bygg fysisk og visuelt.

Innvendig er bygget organisert omkring tre trappekjerner, omkranset av åpne lyse arealer som gir stor fleksibilitet og gode kvaliteter. Leietakere er Skatteetaten og Sykehusbygg.

Info

Kontaktperson:
Tea Hranj
Arkitekt
Team:
Trond Elverum, Jonny Klokk, Karen Selmer, Tea Hranj, Reza Roustaei, Victoria Abelsen, Sunniva Haugen Breidvik, Øyvind Johnsen og Simon Øien
Miljøambisjoner:
Dokumenter
Dokumentnavn explain to you mistaken
Tema:
Næring og industri
Kontor
Sted:
Trondheim
Areal:
11.500 m²
Status:
Ferdigstilt
Oppdragsgiver:
Entra
Material
Bildekredittering:
Samarbeidspartner:
Trondheim kommune, Trondheim byutviklere, PLAN arkitekter, Tegn3 og WSP