Karenslyst allé 12-14

Karenslyst allé 12–14 er kontorbygg i tegl oppført i årene 1997–1999. Bygget ble opprinnelig tegnet av Arkitektkontoret Kari Nissen Brodtkorb AS, og i sin tid prosjektert som et tobrukerbygg. I dag eies bygget av Deas Asset Management, med NorgesGruppen som hovedleietaker.

Tema:
Transformasjon, rehabilitering, ombruk, kontor
Sted
Skøyen, Oslo
Areal:
21 000 m² 
Status:
Ferdigstilt
Material:
Tegl, råstål, tre, glass og betong
Oppdragsgiver:
Samarbeidspartner:
Skanska, Sane, Metropolis Arkitektur & Design

Eiendommen hadde mange gode kvaliteter og materialer, men fungerte ikke optimalt for dagens leietaker. Utfordringen ble derfor å prosjektere en ombygging som ville transformere bygget fra et tobrukerbygg med begrenset oversikt og lukkede kontorarealer, til et enbrukerbygg med god oversikt, og lyse og åpne kontorarealer.

Prosjektet omfatter ombygging, rehabilitering og modernisering av byggets primære kontordel, og en forbedring av den interne sirkulasjonen ved byggets inngangsparti, hovedtrapp og heiser.

I samarbeid med Sane har vi utformet bygget med et mindre tilbygg, som bygger inn eiendommens naturlige innhugg og åpninger, og rehabilitert og modernisert kontorarealer, kantine, garderober og andre fellesarealer. Hjertet av bygget er åpnet opp, og det er etablert et felles atriumrom med overlys og samhandlingsarealer i tilknytning til eksisterende hovedtrapp. Det nye atriumrommet, med ny glassfasade og -tak, strekker seg fra hovedinngangen i førsteetasje til syvende etasje, og danner et lyst og moderne midtpunkt. Rommet forbedrer den vertikale og horisontale sirkulasjonen, og tilrettelegger for flere fellesarealer og møteplasser for byggets brukere.

Eksisterende stålkonstruksjoner er hentet frem, og bidrar sammen med nye stål-, tre- og glassmaterialer til et moderne og industrielt preg. Tiltaket gir bygget et tydelig visuelt løft både utvendig og innvendig. Bruken av bygget er tilpasset dagens behov, men kan enkelt omstruktureres for å tilpasses flere leietakere i fremtiden. Dette bidrar til å øke byggets levetid.

Info

Kontaktperson
Team
Amanda Helene Johnsen Solberg, Tommy Sandløkk, Lutz Volke, Stian Vestly Holte, Matthew Fentem, Ingrid Danielsen, Martine Sæther Nilsen, Reza Roustaei
Bildekredittering
Miljøambisjoner
Dokumenter
Dokumenter

Karenslyst allé 12-14

Karenslyst allé 12–14 er kontorbygg i tegl oppført i årene 1997–1999. Bygget ble opprinnelig tegnet av Arkitektkontoret Kari Nissen Brodtkorb AS, og i sin tid prosjektert som et tobrukerbygg. I dag eies bygget av Deas Asset Management, med NorgesGruppen som hovedleietaker.

Tema:
Transformasjon, rehabilitering, ombruk, kontor
Sted
Skøyen, Oslo
Areal:
21 000 m² 
Status:
Ferdigstilt
Material:
Tegl, råstål, tre, glass og betong
Oppdragsgiver:
Samarbeidspartner:
Skanska, Sane, Metropolis Arkitektur & Design

Info

Kontaktperson
Team
Amanda Helene Johnsen Solberg, Tommy Sandløkk, Lutz Volke, Stian Vestly Holte, Matthew Fentem, Ingrid Danielsen, Martine Sæther Nilsen, Reza Roustaei
Miljøambisjoner

Karenslyst allé 12-14

Karenslyst allé 12–14 er kontorbygg i tegl oppført i årene 1997–1999. Bygget ble opprinnelig tegnet av Arkitektkontoret Kari Nissen Brodtkorb AS, og i sin tid prosjektert som et tobrukerbygg. I dag eies bygget av Deas Asset Management, med NorgesGruppen som hovedleietaker.

Info

Prosjektleder
Team:
Amanda Helene Johnsen Solberg, Tommy Sandløkk, Lutz Volke, Stian Vestly Holte, Matthew Fentem, Ingrid Danielsen, Martine Sæther Nilsen, Reza Roustaei
Miljøambisjoner:
Dokumenter
Tema:
Bolig
Urbanisme, by- og stedsutvikling, sentrumsfortetting
Kultur
Næring og industri
Næring og industri
Sted:
Skøyen, Oslo
Areal:
21 000 m² 
Status:
Ferdigstilt
Oppdragsgiver:
Material:
Tegl, råstål, tre, glass og betong
Samarbeidspartner:
Skanska, Sane, Metropolis Arkitektur & Design
Next
Previous
No items found.

Karenslyst allé 12-14

Karenslyst allé 12–14 er kontorbygg i tegl oppført i årene 1997–1999. Bygget ble opprinnelig tegnet av Arkitektkontoret Kari Nissen Brodtkorb AS, og i sin tid prosjektert som et tobrukerbygg. I dag eies bygget av Deas Asset Management, med NorgesGruppen som hovedleietaker.

Sted:
Skøyen, Oslo
Areal
21 000 m² 
Status:
Ferdigstilt
Oppdragsgiver:
Material:
Tegl, råstål, tre, glass og betong

Karenslyst allé 12-14

Karenslyst allé 12–14 er kontorbygg i tegl oppført i årene 1997–1999. Bygget ble opprinnelig tegnet av Arkitektkontoret Kari Nissen Brodtkorb AS, og i sin tid prosjektert som et tobrukerbygg. I dag eies bygget av Deas Asset Management, med NorgesGruppen som hovedleietaker.

Eiendommen hadde mange gode kvaliteter og materialer, men fungerte ikke optimalt for dagens leietaker. Utfordringen ble derfor å prosjektere en ombygging som ville transformere bygget fra et tobrukerbygg med begrenset oversikt og lukkede kontorarealer, til et enbrukerbygg med god oversikt, og lyse og åpne kontorarealer.

Prosjektet omfatter ombygging, rehabilitering og modernisering av byggets primære kontordel, og en forbedring av den interne sirkulasjonen ved byggets inngangsparti, hovedtrapp og heiser.

I samarbeid med Sane har vi utformet bygget med et mindre tilbygg, som bygger inn eiendommens naturlige innhugg og åpninger, og rehabilitert og modernisert kontorarealer, kantine, garderober og andre fellesarealer. Hjertet av bygget er åpnet opp, og det er etablert et felles atriumrom med overlys og samhandlingsarealer i tilknytning til eksisterende hovedtrapp. Det nye atriumrommet, med ny glassfasade og -tak, strekker seg fra hovedinngangen i førsteetasje til syvende etasje, og danner et lyst og moderne midtpunkt. Rommet forbedrer den vertikale og horisontale sirkulasjonen, og tilrettelegger for flere fellesarealer og møteplasser for byggets brukere.

Eksisterende stålkonstruksjoner er hentet frem, og bidrar sammen med nye stål-, tre- og glassmaterialer til et moderne og industrielt preg. Tiltaket gir bygget et tydelig visuelt løft både utvendig og innvendig. Bruken av bygget er tilpasset dagens behov, men kan enkelt omstruktureres for å tilpasses flere leietakere i fremtiden. Dette bidrar til å øke byggets levetid.

Info

Kontaktperson:
Team:
Amanda Helene Johnsen Solberg, Tommy Sandløkk, Lutz Volke, Stian Vestly Holte, Matthew Fentem, Ingrid Danielsen, Martine Sæther Nilsen, Reza Roustaei
Miljøambisjoner:
Dokumenter
Dokumentnavn explain to you mistaken
Tema:
Næring og industri
Transformasjon
Rehabilitering
Ombruk
Kontor
Sted:
Skøyen, Oslo
Areal:
21 000 m² 
Status:
Ferdigstilt
Oppdragsgiver:
Material
Tegl, råstål, tre, glass og betong
Bildekredittering:
Samarbeidspartner:
Skanska, Sane, Metropolis Arkitektur & Design