Clemenskvartalet

Clemenskvartalet er et helt nytt bykvartal i Bjørvika, midt mellom Middelalderparken, Gamlebyen, Ekeberg og fjorden. Prosjektet kombinerer nærhet til fjorden og frodige grøntområder, med nærhet til byen og urbane kvaliteter. Arkitekturen tar inspirasjon fra den historiske delen av byen prosjektet ligger i. En tradisjonell karrebebyggelsen rammer inn et raust gårdsrom. Karreens er satt sammen av flere mindre enheter med varierte fasadeuttrykk og farger, som kobler det moderne Bjørvika med det historiske Oslo.

Tema:
By- og stedsutvikling, bolig, næring
Sted
Oslo
Areal:
24.000 m² BRA
Status:
Ferdigstilt
Material:
Tegl, fiberbetong, puss
Oppdragsgiver:
Oslo S Utvikling, Hav eiendom
Samarbeidspartner:
Grindaker, Haptic Architects, Koi Fargestudio, Leonard Design Architects, SLA

Clemenskvartalet inngår i den overordnede planen for den sydlige delen av Bispevika, og er et av to større bykvartaler som kobler Middelalderparken sammen med punkthuskvartalene som er planlagt mot den planlagte havnepromenaden og fjorden. Prosjektet består av 265 leiligheter med ulike størrelser, med et spenn fra kompakte 2-roms, til romslige 4-roms, og «town-house» med egen hage midt i byen. Det etableres attraktive fellesområder både i gårdsrom og i større og mindre takhager. Den klassiske karrestrukturen danner tydelige avklarte gateløp for tilstøtende gater og byrom og skjermer samtidig området for støy. Fasadene åpner seg opp på gateplan og inviterer til aktivt byliv. Tre åpne passasjer etableres i kvartalet, og knytter kvartalet til tilstøtende gater og byrom. Dette gir kvartalet en porøsitet som gir mulighet for besøkende og beboere å bevege seg fritt gjennom kvartalet og grunnlag for godt byliv. Høydene spenner mellom 5 og 8 etasjer, og sikrer en variasjon i gateløpet og diversitet i skala. Dette forsterkes ytterligere ved at kvartalet parselleres vertikalt med ulike fasadeuttrykk.

Clemenskvartalet ligger midt mellom det gamle Oslo, og det nye Oslo, og mellom fjorden og det grønne. Det har vært stor byggeaktivitet i Bjørvika de siste årene, og de ulike nye områdene som er bygget har fått sine definerte bygningsmiljø og stilarter. Noen mer enhetlige, noen mer varierte og noen ikoniske. Til felles har de alle en ganske nøytral fargepalett. Rett øst for området ligger Gamlebyens klassiske bygårder med puss i farger, og variert materialbruk. Målet har vært at kvartalet uttrykksmessig skal kunne gi et fint motsvar til nettopp denne dualiteten mellom det nye og det gamle.

Parselleringen med variert material- og fargebruk gjør nettopp dette. Det gir egenidentitet og samtidig et nikk mot fortiden. Oslo er historisk sett en by med stor variasjon i farger og former, og vi ønsker at Clemenskvartalet, et nytt kvartal i det moderne, men historiske, Bjørvika skal gjenspeile nettopp dette.

Info

Kontaktperson
Jonny Klokk
Arkitekt mnal & partner
Team
Jonny Klokk, Laura M. Leung, Liv Hanstad, Emil Pira, Victoria Abelsen, Tommy Sandløkk, Trond Elverum, Reza Roustaei, Mairin Olivia Walner, Guro Blikås, Noora Khezri, Cecilie Schjetlein Sundt, Tea Hranj, Alexander Rantanen Barstad
Bildekredittering
Kyrre Sundal
Miljøambisjoner
Dokumenter
Dokumenter

Clemenskvartalet

Clemenskvartalet er et helt nytt bykvartal i Bjørvika, midt mellom Middelalderparken, Gamlebyen, Ekeberg og fjorden. Prosjektet kombinerer nærhet til fjorden og frodige grøntområder, med nærhet til byen og urbane kvaliteter. Arkitekturen tar inspirasjon fra den historiske delen av byen prosjektet ligger i. En tradisjonell karrebebyggelsen rammer inn et raust gårdsrom. Karreens er satt sammen av flere mindre enheter med varierte fasadeuttrykk og farger, som kobler det moderne Bjørvika med det historiske Oslo.

Tema:
By- og stedsutvikling, bolig, næring
Sted
Oslo
Areal:
24.000 m² BRA
Status:
Ferdigstilt
Material:
Tegl, fiberbetong, puss
Oppdragsgiver:
Oslo S Utvikling, Hav eiendom
Samarbeidspartner:
Grindaker, Haptic Architects, Koi Fargestudio, Leonard Design Architects, SLA

Info

Kontaktperson
Jonny Klokk
Arkitekt mnal & partner
Team
Jonny Klokk, Laura M. Leung, Liv Hanstad, Emil Pira, Victoria Abelsen, Tommy Sandløkk, Trond Elverum, Reza Roustaei, Mairin Olivia Walner, Guro Blikås, Noora Khezri, Cecilie Schjetlein Sundt, Tea Hranj, Alexander Rantanen Barstad
Miljøambisjoner

Clemenskvartalet

Clemenskvartalet er et helt nytt bykvartal i Bjørvika, midt mellom Middelalderparken, Gamlebyen, Ekeberg og fjorden. Prosjektet kombinerer nærhet til fjorden og frodige grøntområder, med nærhet til byen og urbane kvaliteter. Arkitekturen tar inspirasjon fra den historiske delen av byen prosjektet ligger i. En tradisjonell karrebebyggelsen rammer inn et raust gårdsrom. Karreens er satt sammen av flere mindre enheter med varierte fasadeuttrykk og farger, som kobler det moderne Bjørvika med det historiske Oslo.

Clemenskvartalet inngår i den overordnede planen for den sydlige delen av Bispevika, og er et av to større bykvartaler som kobler Middelalderparken sammen med punkthuskvartalene som er planlagt mot den planlagte havnepromenaden og fjorden. Prosjektet består av 265 leiligheter med ulike størrelser, med et spenn fra kompakte 2-roms, til romslige 4-roms, og «town-house» med egen hage midt i byen. Det etableres attraktive fellesområder både i gårdsrom og i større og mindre takhager. Den klassiske karrestrukturen danner tydelige avklarte gateløp for tilstøtende gater og byrom og skjermer samtidig området for støy. Fasadene åpner seg opp på gateplan og inviterer til aktivt byliv. Tre åpne passasjer etableres i kvartalet, og knytter kvartalet til tilstøtende gater og byrom. Dette gir kvartalet en porøsitet som gir mulighet for besøkende og beboere å bevege seg fritt gjennom kvartalet og grunnlag for godt byliv. Høydene spenner mellom 5 og 8 etasjer, og sikrer en variasjon i gateløpet og diversitet i skala. Dette forsterkes ytterligere ved at kvartalet parselleres vertikalt med ulike fasadeuttrykk.

Info

Prosjektleder
Jonny Klokk
Arkitekt mnal & partner
Team:
Jonny Klokk, Laura M. Leung, Liv Hanstad, Emil Pira, Victoria Abelsen, Tommy Sandløkk, Trond Elverum, Reza Roustaei, Mairin Olivia Walner, Guro Blikås, Noora Khezri, Cecilie Schjetlein Sundt, Tea Hranj, Alexander Rantanen Barstad
Miljøambisjoner:
Dokumenter
Tema:
Bolig
Urbanisme, by- og stedsutvikling, sentrumsfortetting
Kultur
Næring og industri
Næring og industri
Sted:
Oslo
Areal:
24.000 m² BRA
Status:
Ferdigstilt
Oppdragsgiver:
Oslo S Utvikling, Hav eiendom
Material:
Tegl, fiberbetong, puss
Samarbeidspartner:
Grindaker, Haptic Architects, Koi Fargestudio, Leonard Design Architects, SLA
Next
Previous
No items found.

Clemenskvartalet

Clemenskvartalet er et helt nytt bykvartal i Bjørvika, midt mellom Middelalderparken, Gamlebyen, Ekeberg og fjorden. Prosjektet kombinerer nærhet til fjorden og frodige grøntområder, med nærhet til byen og urbane kvaliteter. Arkitekturen tar inspirasjon fra den historiske delen av byen prosjektet ligger i. En tradisjonell karrebebyggelsen rammer inn et raust gårdsrom. Karreens er satt sammen av flere mindre enheter med varierte fasadeuttrykk og farger, som kobler det moderne Bjørvika med det historiske Oslo.

Sted:
Oslo
Areal
24.000 m² BRA
Status:
Ferdigstilt
Oppdragsgiver:
Oslo S Utvikling, Hav eiendom
Material:
Tegl, fiberbetong, puss

Clemenskvartalet

Clemenskvartalet er et helt nytt bykvartal i Bjørvika, midt mellom Middelalderparken, Gamlebyen, Ekeberg og fjorden. Prosjektet kombinerer nærhet til fjorden og frodige grøntområder, med nærhet til byen og urbane kvaliteter. Arkitekturen tar inspirasjon fra den historiske delen av byen prosjektet ligger i. En tradisjonell karrebebyggelsen rammer inn et raust gårdsrom. Karreens er satt sammen av flere mindre enheter med varierte fasadeuttrykk og farger, som kobler det moderne Bjørvika med det historiske Oslo.

Clemenskvartalet inngår i den overordnede planen for den sydlige delen av Bispevika, og er et av to større bykvartaler som kobler Middelalderparken sammen med punkthuskvartalene som er planlagt mot den planlagte havnepromenaden og fjorden. Prosjektet består av 265 leiligheter med ulike størrelser, med et spenn fra kompakte 2-roms, til romslige 4-roms, og «town-house» med egen hage midt i byen. Det etableres attraktive fellesområder både i gårdsrom og i større og mindre takhager. Den klassiske karrestrukturen danner tydelige avklarte gateløp for tilstøtende gater og byrom og skjermer samtidig området for støy. Fasadene åpner seg opp på gateplan og inviterer til aktivt byliv. Tre åpne passasjer etableres i kvartalet, og knytter kvartalet til tilstøtende gater og byrom. Dette gir kvartalet en porøsitet som gir mulighet for besøkende og beboere å bevege seg fritt gjennom kvartalet og grunnlag for godt byliv. Høydene spenner mellom 5 og 8 etasjer, og sikrer en variasjon i gateløpet og diversitet i skala. Dette forsterkes ytterligere ved at kvartalet parselleres vertikalt med ulike fasadeuttrykk.

Clemenskvartalet ligger midt mellom det gamle Oslo, og det nye Oslo, og mellom fjorden og det grønne. Det har vært stor byggeaktivitet i Bjørvika de siste årene, og de ulike nye områdene som er bygget har fått sine definerte bygningsmiljø og stilarter. Noen mer enhetlige, noen mer varierte og noen ikoniske. Til felles har de alle en ganske nøytral fargepalett. Rett øst for området ligger Gamlebyens klassiske bygårder med puss i farger, og variert materialbruk. Målet har vært at kvartalet uttrykksmessig skal kunne gi et fint motsvar til nettopp denne dualiteten mellom det nye og det gamle.

Parselleringen med variert material- og fargebruk gjør nettopp dette. Det gir egenidentitet og samtidig et nikk mot fortiden. Oslo er historisk sett en by med stor variasjon i farger og former, og vi ønsker at Clemenskvartalet, et nytt kvartal i det moderne, men historiske, Bjørvika skal gjenspeile nettopp dette.

Info

Kontaktperson:
Jonny Klokk
Arkitekt mnal & partner
Team:
Jonny Klokk, Laura M. Leung, Liv Hanstad, Emil Pira, Victoria Abelsen, Tommy Sandløkk, Trond Elverum, Reza Roustaei, Mairin Olivia Walner, Guro Blikås, Noora Khezri, Cecilie Schjetlein Sundt, Tea Hranj, Alexander Rantanen Barstad
Miljøambisjoner:
Dokumenter
Dokumentnavn explain to you mistaken
Tema:
Næring og industri
Næring
Stedsutvikling
Bolig
Sted:
Oslo
Areal:
24.000 m² BRA
Status:
Ferdigstilt
Oppdragsgiver:
Oslo S Utvikling, Hav eiendom
Material
Tegl, fiberbetong, puss
Bildekredittering:
Kyrre Sundal
Samarbeidspartner:
Grindaker, Haptic Architects, Koi Fargestudio, Leonard Design Architects, SLA