Schous Kvartalet

Boligarkitektur med urbane kvaliteter i en utfordrende og tett bystruktur Der Storgata glir over i Nybroa og gatesnittes splittes i Thorvald Meyers gate til vest og Trondheimsveien i øst, finner du Schouskvartalet. Prosjektet henvender seg ut mot det indre gårdsrommet, og gir plass til en variasjon av ulike byfunksjoner. Kvartalet rommer både kulturopplevelser, restauranter, boliger, treningssenter og landskapsarkitektur i ulikt terreng. For å markere storkvartalets overordnede gårdsrom, er det tegnet et gjennomgående belegg som dekker tilnærmet hele arealet. I dette belegget er det lagt inn ulike «øyer» med forskjellig dekke.

Tema:
Bolig
Sted
Oslo
Areal:
15 000 m²
Status:
Ferdigstilt
Material:
Oppdragsgiver:
KLP Eiendom, Urbanium
Samarbeidspartner:

Et område som Schaus gamle bryggerier er en arkitekts våte drøm, men byr også på store utfordringer når det gjelder overordnede mål og standarder. Prosjektet tar sikte på å balansere urbane kvaliteter og moderne krav med de stedlige særegenhetene. De ulike rommene Prosjektet danner ulike romlige situasjoner. Det sentrale området som møter Schouspassasjen har en åpen front mot gateplan, programmert med næringslokaler. Dette bidrar til å aktivisere passasjen, som gjør at den oppleves mer offentlig og interessant å vandre gjennom. Terrenget foran denne fasaden er også senket – for å gi rikelig høyde i næringslokalene. Ved at næringslokalet er lagt under terreng, får gårdsrommet ovenfor en mer tilbaketrukket karakter. Leilighetene Boligbyggeriet nærmest Trondheimsveien, fremstår som et fritt, skulpturelt objekt med en «søyleskog» ut mot Schouspassasjen. Denne bygningen er delt opp i tre oppganger, som bidrar til oversiktlighet for beboerne, og muliggjør arealeffektive midtgangsløsninger i den utfordrende og tette bystrukturen. Trapperommene er tilgjengelig både fra kvartalets hovednivå og det opphøyde gårdsrommet. Prosjektet er stramt i uttrykk, og har praktiske og nøkterne løsninger som passer sin kontekst.

Info

Kontaktperson
Lutz Volke
Arkitekt & partner
Team
Lutz Volke
Bildekredittering
Miljøambisjoner
Dokumenter
Dokumenter

Schous Kvartalet

Boligarkitektur med urbane kvaliteter i en utfordrende og tett bystruktur Der Storgata glir over i Nybroa og gatesnittes splittes i Thorvald Meyers gate til vest og Trondheimsveien i øst, finner du Schouskvartalet. Prosjektet henvender seg ut mot det indre gårdsrommet, og gir plass til en variasjon av ulike byfunksjoner. Kvartalet rommer både kulturopplevelser, restauranter, boliger, treningssenter og landskapsarkitektur i ulikt terreng. For å markere storkvartalets overordnede gårdsrom, er det tegnet et gjennomgående belegg som dekker tilnærmet hele arealet. I dette belegget er det lagt inn ulike «øyer» med forskjellig dekke.

Tema:
Bolig
Sted
Oslo
Areal:
15 000 m²
Status:
Ferdigstilt
Material:
Oppdragsgiver:
KLP Eiendom, Urbanium
Samarbeidspartner:

Info

Kontaktperson
Lutz Volke
Arkitekt & partner
Team
Lutz Volke
Miljøambisjoner

Schous Kvartalet

Boligarkitektur med urbane kvaliteter i en utfordrende og tett bystruktur Der Storgata glir over i Nybroa og gatesnittes splittes i Thorvald Meyers gate til vest og Trondheimsveien i øst, finner du Schouskvartalet. Prosjektet henvender seg ut mot det indre gårdsrommet, og gir plass til en variasjon av ulike byfunksjoner. Kvartalet rommer både kulturopplevelser, restauranter, boliger, treningssenter og landskapsarkitektur i ulikt terreng. For å markere storkvartalets overordnede gårdsrom, er det tegnet et gjennomgående belegg som dekker tilnærmet hele arealet. I dette belegget er det lagt inn ulike «øyer» med forskjellig dekke.

Et område som Schaus gamle bryggerier er en arkitekts våte drøm, men byr også på store utfordringer når det gjelder overordnede mål og standarder. Prosjektet tar sikte på å balansere urbane kvaliteter og moderne krav med de stedlige særegenhetene. De ulike rommene Prosjektet danner ulike romlige situasjoner. Det sentrale området som møter Schouspassasjen har en åpen front mot gateplan, programmert med næringslokaler. Dette bidrar til å aktivisere passasjen, som gjør at den oppleves mer offentlig og interessant å vandre gjennom. Terrenget foran denne fasaden er også senket – for å gi rikelig høyde i næringslokalene. Ved at næringslokalet er lagt under terreng, får gårdsrommet ovenfor en mer tilbaketrukket karakter. Leilighetene Boligbyggeriet nærmest Trondheimsveien, fremstår som et fritt, skulpturelt objekt med en «søyleskog» ut mot Schouspassasjen. Denne bygningen er delt opp i tre oppganger, som bidrar til oversiktlighet for beboerne, og muliggjør arealeffektive midtgangsløsninger i den utfordrende og tette bystrukturen. Trapperommene er tilgjengelig både fra kvartalets hovednivå og det opphøyde gårdsrommet. Prosjektet er stramt i uttrykk, og har praktiske og nøkterne løsninger som passer sin kontekst.

Info

Prosjektleder
Lutz Volke
Arkitekt & partner
Team:
Lutz Volke
Miljøambisjoner:
Dokumenter
Tema:
Bolig
Urbanisme, by- og stedsutvikling, sentrumsfortetting
Kultur
Næring og industri
Næring og industri
Sted:
Oslo
Areal:
15 000 m²
Status:
Ferdigstilt
Oppdragsgiver:
KLP Eiendom, Urbanium
Material:
Samarbeidspartner:
Next
Previous
No items found.

Schous Kvartalet

Boligarkitektur med urbane kvaliteter i en utfordrende og tett bystruktur Der Storgata glir over i Nybroa og gatesnittes splittes i Thorvald Meyers gate til vest og Trondheimsveien i øst, finner du Schouskvartalet. Prosjektet henvender seg ut mot det indre gårdsrommet, og gir plass til en variasjon av ulike byfunksjoner. Kvartalet rommer både kulturopplevelser, restauranter, boliger, treningssenter og landskapsarkitektur i ulikt terreng. For å markere storkvartalets overordnede gårdsrom, er det tegnet et gjennomgående belegg som dekker tilnærmet hele arealet. I dette belegget er det lagt inn ulike «øyer» med forskjellig dekke.

Sted:
Oslo
Areal
15 000 m²
Status:
Ferdigstilt
Oppdragsgiver:
KLP Eiendom, Urbanium
Material:

Schous Kvartalet

Boligarkitektur med urbane kvaliteter i en utfordrende og tett bystruktur Der Storgata glir over i Nybroa og gatesnittes splittes i Thorvald Meyers gate til vest og Trondheimsveien i øst, finner du Schouskvartalet. Prosjektet henvender seg ut mot det indre gårdsrommet, og gir plass til en variasjon av ulike byfunksjoner. Kvartalet rommer både kulturopplevelser, restauranter, boliger, treningssenter og landskapsarkitektur i ulikt terreng. For å markere storkvartalets overordnede gårdsrom, er det tegnet et gjennomgående belegg som dekker tilnærmet hele arealet. I dette belegget er det lagt inn ulike «øyer» med forskjellig dekke.

Et område som Schaus gamle bryggerier er en arkitekts våte drøm, men byr også på store utfordringer når det gjelder overordnede mål og standarder. Prosjektet tar sikte på å balansere urbane kvaliteter og moderne krav med de stedlige særegenhetene. De ulike rommene Prosjektet danner ulike romlige situasjoner. Det sentrale området som møter Schouspassasjen har en åpen front mot gateplan, programmert med næringslokaler. Dette bidrar til å aktivisere passasjen, som gjør at den oppleves mer offentlig og interessant å vandre gjennom. Terrenget foran denne fasaden er også senket – for å gi rikelig høyde i næringslokalene. Ved at næringslokalet er lagt under terreng, får gårdsrommet ovenfor en mer tilbaketrukket karakter. Leilighetene Boligbyggeriet nærmest Trondheimsveien, fremstår som et fritt, skulpturelt objekt med en «søyleskog» ut mot Schouspassasjen. Denne bygningen er delt opp i tre oppganger, som bidrar til oversiktlighet for beboerne, og muliggjør arealeffektive midtgangsløsninger i den utfordrende og tette bystrukturen. Trapperommene er tilgjengelig både fra kvartalets hovednivå og det opphøyde gårdsrommet. Prosjektet er stramt i uttrykk, og har praktiske og nøkterne løsninger som passer sin kontekst.

Info

Kontaktperson:
Lutz Volke
Arkitekt & partner
Team:
Lutz Volke
Miljøambisjoner:
Dokumenter
Dokumentnavn explain to you mistaken
Tema:
Næring og industri
Bolig
Sted:
Oslo
Areal:
15 000 m²
Status:
Ferdigstilt
Oppdragsgiver:
KLP Eiendom, Urbanium
Material
Bildekredittering:
Samarbeidspartner: