Laksevågneset

Havne- og industriområdet Laksevågneset ved Puddefjorden i Bergen skal transformeres til tett by med blandet formål - og ta hensyn til eksisterende virksomheter og havnefunksjoner. Mad arkitekter viser med dette prosjektet hvordan dette kan virkeliggjøres.

Tema:
Urbanisme og byutvikling
Sted
Laksevåg, Bergen
Areal:
190 000 m²
Status:
Parallelloppdrag
Material:
Gjenbruk, varige materialer
Oppdragsgiver:
Bergen kommune
Samarbeidspartner:
Asplan Viak, Nomad, Probiz, Vill Energi

Bergen kommune inviterte våren 2021 til parallelloppdrag om planlegging og byutvikling på Laksevågneset. Hensikten var å få innspill til arbeidet med utviklingen av områdeplanen for Laksevågneset, som er et offentlig planarbeid startet opp våren 2020. Kommunen ønsket grep som bygger videre på stedets unike kvaliteter og potensiale, slik at Laksevåg kan transformeres til en bærekraftig bydel, med klimatilpasning og ambisiøse løsninger innen energi, gjenbruk og kortreiste materialer. Laksevågneset skal ha god balanse mellom høy tetthet, folkehelse, sosial infrastruktur og økonomisk gjennomførbarhet.

Prosjektet «VÅGAL» er signert Mad arkitekter i samarbeid med Asplan Viak, Probiz, Nomad og Vill energi, og ble overlevert til Bergen kommune i august 2021. Vår ambisjon har vært å skape en bydel for alle, som respekterer stedets historie, egenart og de aktiviteter og virksomheter som er etablert der i dag. Vi har utviklet og illustrert en bydel som rommer nabolag og byrom som viderefører stedets identitet, som sikrer allmennheten tilgang til fjorden, og som lukter både av sjø og industrihistorie. Vi har hatt som en målsetting at bydelen skal ta vare på og gjenbruke størst mulig del av den eksisterende bygningsmassen på Laksevågneset. Noen bygninger blir stående tilnærmet uendret, andre bygges om og får nytt innhold og kanskje også ny form, mens de bygninger som rives blir til gjenbrukbare materialressurser for bydelen som vokser frem. Vi har foreslått en bystruktur som i stor grad hensyntar eksisterende bebyggelse og kailinje. Dette gjør det mulig å beholde deler av dagens virksomhet og arealbruk, samtidig som området trinnvis transformeres til en levende bydel.

Info

Kontaktperson
Kurt Singstad
Arkitekt mnal & partner
Team
Martin Wesley-Holand, Emil Pira, Bengt Magnus Sjøberg Carlsson, Kurt Singstad
Bildekredittering
Miljøambisjoner
Høy grad av bevaring og transformasjon av eksisterende bebyggelse. Bilfritt nabolag, ny bybanestopp, 5-minuttersbydel
Dokumenter
Dokumenter

Laksevågneset

Havne- og industriområdet Laksevågneset ved Puddefjorden i Bergen skal transformeres til tett by med blandet formål - og ta hensyn til eksisterende virksomheter og havnefunksjoner. Mad arkitekter viser med dette prosjektet hvordan dette kan virkeliggjøres.

Tema:
Urbanisme og byutvikling
Sted
Laksevåg, Bergen
Areal:
190 000 m²
Status:
Parallelloppdrag
Material:
Gjenbruk, varige materialer
Oppdragsgiver:
Bergen kommune
Samarbeidspartner:
Asplan Viak, Nomad, Probiz, Vill Energi

Info

Kontaktperson
Kurt Singstad
Arkitekt mnal & partner
Team
Martin Wesley-Holand, Emil Pira, Bengt Magnus Sjøberg Carlsson, Kurt Singstad
Miljøambisjoner
Høy grad av bevaring og transformasjon av eksisterende bebyggelse. Bilfritt nabolag, ny bybanestopp, 5-minuttersbydel

Laksevågneset

Havne- og industriområdet Laksevågneset ved Puddefjorden i Bergen skal transformeres til tett by med blandet formål - og ta hensyn til eksisterende virksomheter og havnefunksjoner. Mad arkitekter viser med dette prosjektet hvordan dette kan virkeliggjøres.

Bergen kommune inviterte våren 2021 til parallelloppdrag om planlegging og byutvikling på Laksevågneset. Hensikten var å få innspill til arbeidet med utviklingen av områdeplanen for Laksevågneset, som er et offentlig planarbeid startet opp våren 2020. Kommunen ønsket grep som bygger videre på stedets unike kvaliteter og potensiale, slik at Laksevåg kan transformeres til en bærekraftig bydel, med klimatilpasning og ambisiøse løsninger innen energi, gjenbruk og kortreiste materialer. Laksevågneset skal ha god balanse mellom høy tetthet, folkehelse, sosial infrastruktur og økonomisk gjennomførbarhet.

Prosjektet «VÅGAL» er signert Mad arkitekter i samarbeid med Asplan Viak, Probiz, Nomad og Vill energi, og ble overlevert til Bergen kommune i august 2021. Vår ambisjon har vært å skape en bydel for alle, som respekterer stedets historie, egenart og de aktiviteter og virksomheter som er etablert der i dag. Vi har utviklet og illustrert en bydel som rommer nabolag og byrom som viderefører stedets identitet, som sikrer allmennheten tilgang til fjorden, og som lukter både av sjø og industrihistorie. Vi har hatt som en målsetting at bydelen skal ta vare på og gjenbruke størst mulig del av den eksisterende bygningsmassen på Laksevågneset. Noen bygninger blir stående tilnærmet uendret, andre bygges om og får nytt innhold og kanskje også ny form, mens de bygninger som rives blir til gjenbrukbare materialressurser for bydelen som vokser frem. Vi har foreslått en bystruktur som i stor grad hensyntar eksisterende bebyggelse og kailinje. Dette gjør det mulig å beholde deler av dagens virksomhet og arealbruk, samtidig som området trinnvis transformeres til en levende bydel.

Info

Prosjektleder
Kurt Singstad
Arkitekt mnal & partner
Team:
Martin Wesley-Holand, Emil Pira, Bengt Magnus Sjøberg Carlsson, Kurt Singstad
Miljøambisjoner:
Høy grad av bevaring og transformasjon av eksisterende bebyggelse. Bilfritt nabolag, ny bybanestopp, 5-minuttersbydel
Dokumenter
Tema:
Bolig
Urbanisme, by- og stedsutvikling, sentrumsfortetting
Kultur
Næring og industri
Næring og industri
Sted:
Laksevåg, Bergen
Areal:
190 000 m²
Status:
Parallelloppdrag
Oppdragsgiver:
Bergen kommune
Material:
Gjenbruk, varige materialer
Samarbeidspartner:
Asplan Viak, Nomad, Probiz, Vill Energi
Next
Previous
No items found.

Laksevågneset

Havne- og industriområdet Laksevågneset ved Puddefjorden i Bergen skal transformeres til tett by med blandet formål - og ta hensyn til eksisterende virksomheter og havnefunksjoner. Mad arkitekter viser med dette prosjektet hvordan dette kan virkeliggjøres.

Sted:
Laksevåg, Bergen
Areal
190 000 m²
Status:
Parallelloppdrag
Oppdragsgiver:
Bergen kommune
Material:
Gjenbruk, varige materialer

Laksevågneset

Havne- og industriområdet Laksevågneset ved Puddefjorden i Bergen skal transformeres til tett by med blandet formål - og ta hensyn til eksisterende virksomheter og havnefunksjoner. Mad arkitekter viser med dette prosjektet hvordan dette kan virkeliggjøres.

Bergen kommune inviterte våren 2021 til parallelloppdrag om planlegging og byutvikling på Laksevågneset. Hensikten var å få innspill til arbeidet med utviklingen av områdeplanen for Laksevågneset, som er et offentlig planarbeid startet opp våren 2020. Kommunen ønsket grep som bygger videre på stedets unike kvaliteter og potensiale, slik at Laksevåg kan transformeres til en bærekraftig bydel, med klimatilpasning og ambisiøse løsninger innen energi, gjenbruk og kortreiste materialer. Laksevågneset skal ha god balanse mellom høy tetthet, folkehelse, sosial infrastruktur og økonomisk gjennomførbarhet.

Prosjektet «VÅGAL» er signert Mad arkitekter i samarbeid med Asplan Viak, Probiz, Nomad og Vill energi, og ble overlevert til Bergen kommune i august 2021. Vår ambisjon har vært å skape en bydel for alle, som respekterer stedets historie, egenart og de aktiviteter og virksomheter som er etablert der i dag. Vi har utviklet og illustrert en bydel som rommer nabolag og byrom som viderefører stedets identitet, som sikrer allmennheten tilgang til fjorden, og som lukter både av sjø og industrihistorie. Vi har hatt som en målsetting at bydelen skal ta vare på og gjenbruke størst mulig del av den eksisterende bygningsmassen på Laksevågneset. Noen bygninger blir stående tilnærmet uendret, andre bygges om og får nytt innhold og kanskje også ny form, mens de bygninger som rives blir til gjenbrukbare materialressurser for bydelen som vokser frem. Vi har foreslått en bystruktur som i stor grad hensyntar eksisterende bebyggelse og kailinje. Dette gjør det mulig å beholde deler av dagens virksomhet og arealbruk, samtidig som området trinnvis transformeres til en levende bydel.

Info

Kontaktperson:
Kurt Singstad
Arkitekt mnal & partner
Team:
Martin Wesley-Holand, Emil Pira, Bengt Magnus Sjøberg Carlsson, Kurt Singstad
Miljøambisjoner:
Høy grad av bevaring og transformasjon av eksisterende bebyggelse. Bilfritt nabolag, ny bybanestopp, 5-minuttersbydel
Dokumenter
Dokumentnavn explain to you mistaken
Tema:
Næring og industri
Urbanisme og byutvikling
Sted:
Laksevåg, Bergen
Areal:
190 000 m²
Status:
Parallelloppdrag
Oppdragsgiver:
Bergen kommune
Material
Gjenbruk, varige materialer
Bildekredittering:
Samarbeidspartner:
Asplan Viak, Nomad, Probiz, Vill Energi