Telekvartalet

Telekvartalet i Sarpsborg huset tidligere byens telegraf og deretter telefonsentral, og har de siste årene blant annet fungert som serverpark for Telenor. Nå ønsker Fredriksborg Eiendom å oppgradere de tre telebyggene, og transformere dem på ulikt vis for å skape et levende bykvartal, samtidig som eiendommen oppgraderes for å møte dagens behov til moderne kontor- og næringslokaler.

Tema:
Urbanisme og byutvikling
Sted
Sarpsborg
Areal:
6.000 m2 BRA inkl. påbygg
Status:
Forprosjekt
Material:
Tegl, betong
Oppdragsgiver:
Fredriksborg Eiendom AS
Samarbeidspartner:

Hjørnebygget fra tidlig 1980-tallet, som ligger ut mot gågaten, vil få et ansiktsløft som vil harmonere bedre med de tre andre hjørnegårdene i krysset fra slutten av 1800-tallet. Næringslokalene på gateplan skal åpnes mer opp mot byen, mens kontorlokalene oppover i etasjene vil få mer dagslys gjennom større vindusåpninger og takløft.

De to byggene langs Kirkegata, i sin tid tegnet av arkitektene Bjercke og Eliassen og Eliassen og Lambertz-Nilssen, vil få hvert sitt påbygg på to etasjer. Her er det planlagt både næringslokaler og leiligheter av variert størrelse, med store vinduer, takterrasser og inntrukne balkonger – sentralt beliggende med utsikt over Kirkeparken.

I dette transformasjonsprosjektet har vi som mål å bevaremest mulig. De tre byggene er i tegl og slemmet tegl som vil pusses jevn, ogpåbyggene er tenkt i en lysere tegl.

Vi er i dialog med Sarpsborg kommune og satser påferdigstillelse innen få år.

Info

Kontaktperson
Simon Øien
Arkitekt mnal & partner
Team
Alice Snorradottir, Anne Margrethe Sørseth, Karoline Kolstad, Simon Øien
Bildekredittering
Donatas Grinius
Miljøambisjoner
Rehabilitering med ombruk. Futurebuilt/BREEAM avklares.
Dokumenter
Dokumenter

Telekvartalet

Telekvartalet i Sarpsborg huset tidligere byens telegraf og deretter telefonsentral, og har de siste årene blant annet fungert som serverpark for Telenor. Nå ønsker Fredriksborg Eiendom å oppgradere de tre telebyggene, og transformere dem på ulikt vis for å skape et levende bykvartal, samtidig som eiendommen oppgraderes for å møte dagens behov til moderne kontor- og næringslokaler.

Tema:
Urbanisme og byutvikling
Sted
Sarpsborg
Areal:
6.000 m2 BRA inkl. påbygg
Status:
Forprosjekt
Material:
Tegl, betong
Oppdragsgiver:
Fredriksborg Eiendom AS
Samarbeidspartner:

Info

Kontaktperson
Simon Øien
Arkitekt mnal & partner
Team
Alice Snorradottir, Anne Margrethe Sørseth, Karoline Kolstad, Simon Øien
Miljøambisjoner
Rehabilitering med ombruk. Futurebuilt/BREEAM avklares.

Telekvartalet

Telekvartalet i Sarpsborg huset tidligere byens telegraf og deretter telefonsentral, og har de siste årene blant annet fungert som serverpark for Telenor. Nå ønsker Fredriksborg Eiendom å oppgradere de tre telebyggene, og transformere dem på ulikt vis for å skape et levende bykvartal, samtidig som eiendommen oppgraderes for å møte dagens behov til moderne kontor- og næringslokaler.

Hjørnebygget fra tidlig 1980-tallet, som ligger ut mot gågaten, vil få et ansiktsløft som vil harmonere bedre med de tre andre hjørnegårdene i krysset fra slutten av 1800-tallet. Næringslokalene på gateplan skal åpnes mer opp mot byen, mens kontorlokalene oppover i etasjene vil få mer dagslys gjennom større vindusåpninger og takløft.

Info

Prosjektleder
Simon Øien
Arkitekt mnal & partner
Team:
Alice Snorradottir, Anne Margrethe Sørseth, Karoline Kolstad, Simon Øien
Miljøambisjoner:
Rehabilitering med ombruk. Futurebuilt/BREEAM avklares.
Dokumenter
Tema:
Bolig
Urbanisme, by- og stedsutvikling, sentrumsfortetting
Kultur
Næring og industri
Næring og industri
Sted:
Sarpsborg
Areal:
6.000 m2 BRA inkl. påbygg
Status:
Forprosjekt
Oppdragsgiver:
Fredriksborg Eiendom AS
Material:
Tegl, betong
Samarbeidspartner:
Next
Previous
No items found.

Telekvartalet

Telekvartalet i Sarpsborg huset tidligere byens telegraf og deretter telefonsentral, og har de siste årene blant annet fungert som serverpark for Telenor. Nå ønsker Fredriksborg Eiendom å oppgradere de tre telebyggene, og transformere dem på ulikt vis for å skape et levende bykvartal, samtidig som eiendommen oppgraderes for å møte dagens behov til moderne kontor- og næringslokaler.

Sted:
Sarpsborg
Areal
6.000 m2 BRA inkl. påbygg
Status:
Forprosjekt
Oppdragsgiver:
Fredriksborg Eiendom AS
Material:
Tegl, betong

Telekvartalet

Telekvartalet i Sarpsborg huset tidligere byens telegraf og deretter telefonsentral, og har de siste årene blant annet fungert som serverpark for Telenor. Nå ønsker Fredriksborg Eiendom å oppgradere de tre telebyggene, og transformere dem på ulikt vis for å skape et levende bykvartal, samtidig som eiendommen oppgraderes for å møte dagens behov til moderne kontor- og næringslokaler.

Hjørnebygget fra tidlig 1980-tallet, som ligger ut mot gågaten, vil få et ansiktsløft som vil harmonere bedre med de tre andre hjørnegårdene i krysset fra slutten av 1800-tallet. Næringslokalene på gateplan skal åpnes mer opp mot byen, mens kontorlokalene oppover i etasjene vil få mer dagslys gjennom større vindusåpninger og takløft.

De to byggene langs Kirkegata, i sin tid tegnet av arkitektene Bjercke og Eliassen og Eliassen og Lambertz-Nilssen, vil få hvert sitt påbygg på to etasjer. Her er det planlagt både næringslokaler og leiligheter av variert størrelse, med store vinduer, takterrasser og inntrukne balkonger – sentralt beliggende med utsikt over Kirkeparken.

I dette transformasjonsprosjektet har vi som mål å bevaremest mulig. De tre byggene er i tegl og slemmet tegl som vil pusses jevn, ogpåbyggene er tenkt i en lysere tegl.

Vi er i dialog med Sarpsborg kommune og satser påferdigstillelse innen få år.

Info

Kontaktperson:
Simon Øien
Arkitekt mnal & partner
Team:
Alice Snorradottir, Anne Margrethe Sørseth, Karoline Kolstad, Simon Øien
Miljøambisjoner:
Rehabilitering med ombruk. Futurebuilt/BREEAM avklares.
Dokumenter
Dokumentnavn explain to you mistaken
Tema:
Næring og industri
Urbanisme og byutvikling
Sted:
Sarpsborg
Areal:
6.000 m2 BRA inkl. påbygg
Status:
Forprosjekt
Oppdragsgiver:
Fredriksborg Eiendom AS
Material
Tegl, betong
Bildekredittering:
Donatas Grinius
Samarbeidspartner: